Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ / ΕΣΠΑ Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

2 ΕΣΠΑ / Τι πετύχαμε; ΚΑΜΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 2  Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο του 2012 (5ετία) σε 85,7% την τελευταία 2ετία  Έως 31/12/2015 πλήρη απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού  Εξορθολογισμός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

3 ΕΣΠΑ Έμφαση στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  συνολικά ωφελούμενες επιχειρήσεις  Προϋπολογισμός: 9,1 δις € 3

4 Νέο ΕΣΠΑ  Μάιος 2014: έγκριση πλαισίου νέου ΕΣΠΑ από Ε.Ε. – 3 η χώρα από τα 28 Κράτη-Μέλη  Ιούλιος 2014: υποβολή στην Ε.Ε. 19 Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (13 Περιφερειακά + 6 Τομεακά)  Εκτιμώμενος Π/Υ : 26,07 δις € συνολικά 4

5 Νέο ΕΣΠΑ Ολοκληρώνεται και θα τεθεί σε διαβούλευση το Σ/Ν για το νέο ΕΣΠΑ  Προβλέπονται μέτρα απλούστευσης των διαδικασιών  Προτείνονται ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των έργων  Δίδεται έμφαση στο χρονικό προγραμματισμό των έργων και την τήρησή του 5

6 Νέο ΕΣΠΑ / Εμπροσθοβαρείς δράσεις Διαπραγματευθήκαμε με την Ε.Ε. και πετύχαμε την εμπροσθοβαρή έναρξη του ΕΣΠΑ  700 περίπου έργα συνολικού Π/Υ πάνω από 4 δις € μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα  Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει Εμπροσθοβαρείς Δράσεις για την απασχόληση ύψους 700 εκ. € 6

7 Συμβολή στην Ελληνική Οικονομία 12 δις € διαθέσιμα στην Ελληνική Οικονομία έως το τέλος του  4,2 δις € από ΕΣΠΑ  4,9 δις € από εμπροσθοβαρείς δράσεις νέου ΕΣΠΑ  2,9 δις € από έργα phasing στο νέο ΕΣΠΑ

8 «Εμπροσθοβαρή» έργα / Τι περιλαμβάνουν 1.Έργα που εντάχθηκαν στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ , αλλά εξαιτίας έλλειψης χρόνου ή/και διαθέσιμων πόρων δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ και είναι επιλέξιμα στην περίοδο Έργα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο δημοσίευσης προσκλήσεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ , οι οποίες εξαιτίας έλλειψης διαθέσιμων πόρων, ή/και μη επάρκειας του εναπομείνοντος χρόνου δεν εντάχθηκαν στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ και είναι επιλέξιμα στην περίοδο Νέα έργα επιλέξιμα στην περίοδο

9 «Εμπροσθοβαρή» έργα / Οφέλη  Η υλοποίηση των έργων αποσυνδέεται από διαδικαστικούς περιορισμούς της Ε.Ε. Οριστική έγκριση των Ε.Π. Έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Σύσταση και στελέχωση των Φορέων Διαχείρισης Δημοσίευση προσκλήσεων στο πλαίσιο των νέων Ε.Π. Υποβολή, αξιολόγηση, έγκριση και ένταξη των έργων στο πλαίσιο των νέων Ε.Π.  Διασφαλίζεται η διαρκής, ομαλή και απρόσκοπτη χρηματοδότηση των έργων στη μεταβατική περίοδο από την τρέχουσα στη νέα Προγραμματική Περίοδο. 9

10 Κατηγορίες Εμπροσθοβαρών Δράσεων (1) 21 δράσεις για την ενίσχυση Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας Π/Υ 127,5 εκατ. € 49 δράσεις στον τομέα Τεχν. Πληρ. & Επικοιν. Π/Υ 42 εκατ. € 18 δράσεις για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ ΜΜΕ Π/Υ 283 εκ. € 127 δράσεις για την Υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 Π/Υ 594 εκατ. € 23 δράσεις για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Π/Υ 51,5 εκατ. € 280 δράσεις για τη Προστασία του Περιβάλλοντος Π/Υ 1,710 δις € 10

11 33 δράσεις στον τομέα των Μεταφορών Π/Υ 996 εκατ. € 4 δράσεις για την Προώθηση της Απασχόλησης Π/Υ 50 εκατ. € (πέραν των δράσεων που ήδη έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας Π/Υ 600 εκ €) 42 δράσεις για την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Καταπολέμησης της Φτώχειας Π/Υ 68,6 εκατ. € 43 δράσεις για την Επένδυση στην εκπαίδευση & Κατάρτιση Π/Υ 112,1 εκατ. € 85 δράσεις για την Ενίσχυση της Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης Π/Υ 192,6 εκατ. € 10 δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Π/Υ € 9 εκατ. Κατηγορίες Εμπροσθοβαρών Δράσεων (2) 11

12 Παράρτημα 12

13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΑΣΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΤΠΑ , ,2567% ,5072% Τ.Σ , ,6173% ,9178% ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ , ,1982% ,2285% Τ.Σ , ,0490% ,0391% ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΠΑ , ,1490% ,0095% ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΤΠΑ , ,8947% ,5655% ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΤ , ,2075% ,5579% ΕΚΤ , ,0481% ,9288% ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΤ , ,6072% ,2678% ΕΚΤ , ,00100% ,4095% ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΤ , ,6593% ,6595% ΕΚΤ , ,8496% ,2095% ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΠΑ , ,1691% ,5092% ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΠΑ , ,2382% ,6487% ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΠΑ , ,8769% ,8776% ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΠΑ , ,5966% ,5071% ΕΤΠΑ , ,5083% ,3888% ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΠΑ , ,7178% ,5581% ΕΤΠΑ , ,4797% ,0095% ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΠΑ , ,6281% ,0087% ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤ , ,3584% ,5892% ΣΥΝΟΛΟ , , ,9579% ,2184% ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ17,3 Δις ΕΥΡΩ86% 13

14 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟΧΟΣ Α' ΑΞΑΜΗΝΟΥ 1.105, , , ,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 582,91 732, , ,02 ΠΟΣΟΣΤΟ 53%60%169%160% ΣΤΟΧΟΣ ΕΤΟΥΣ 3.350, , , ,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 3.301, , ,03(2.000,00)* ΠΟΣΟΣΤΟ 99%87%118% * ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΣΠΑ


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google