Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR 1 Συνάντηση εργασίας ΤΕΕ Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 Πρόγραμμα SEA PLUS “Eεξελίξεις στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR 1 Συνάντηση εργασίας ΤΕΕ Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 Πρόγραμμα SEA PLUS “Eεξελίξεις στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR 1 Συνάντηση εργασίας ΤΕΕ Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 Πρόγραμμα SEA PLUS “Eεξελίξεις στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας” Α. Κορωνίδης Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

2 INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR 2 Εξέλιξη Ηλεκτρικής Ζήτησης στο ΕΣΜΗΕ Από το 1970 μέχρι σήμερα

3 INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR 3 Σημαντική Μείωση από το 2009 και μετά Η τελευταία δεκαετία Επίπτωση της Οικονομικής Κρίσης

4 INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR 4 Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μίγμα Παραγωγής Φεβρουάριος 2013 (Ισχύς)

5 INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR 5 Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανομή Ισοζυγίου Παραγωγής

6 INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR 6 Διεσπαρμένη Παραγωγή

7 Α/Π & Φ/Β ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 3440 ΜW 240+278=518 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW) 41+274=315 53+77= 130 111 17+252=269 337+253=590216+11=227 61+57 =118 441+425=866 3+170= 173 2+21=23 84+16 =100

8 INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR 8 Διεσπαρμένη Παραγωγή (εξέλιξη Φ/Β) Ισχύς Φ/Β σε MW

9 Α/Π & Φ/Β ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ + Α/Π & Φ/Β MΕ ΟΡΙΣΤ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ = 3440 + 5913 = 9353 ΜW 518+238=756 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW) 315+467=782 130+953 =1083 111+255 =366 269+642=911 590+1012= 1602 227+811= 1038 118+334 =452 866+857=1723 173+137 =310 23+137=160 100+70= 170

10 INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR Εξέλιξη Ζήτησης στο Ελληνικό Σύστημα Εκτίμηση

11 INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR 11 Εξέλιξη Εγκαταστημένη Ισχύς – 2020Εξέλιξη Παραγωγής - 2020 Μείγμα Παραγωγής Στόχοι ΑΠΕ 2015 και 2020

12 INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR 12 Οδικός Χάρτης 2050 Εγκαταστημένη Ισχύς ανά τύπο Καυσίμου – σενάρια παραγωγής Πηγή : Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης 2050

13 INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR 13 Πηγή : Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης 2050 Οδικός Χάρτης 2050 Αναμενόμενη Συμβολή ανά τύπο Καυσίμου – σενάρια παραγωγής

14 INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR 14 Ο ΑΔΜΗΕ δημοσίευσε πρόσφατα το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2014-2023 που αποτελεί συνέχεια των μέχρι τώρα εκδιδόμενων από το ΔΕΣΜΗΕ Μελετών Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) καλύπτοντας πλέον δεκαετή χρονικό ορίζοντα. Το ΔΠΑ θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ. Η έκδοση του πρώτου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης συμπίπτει με μία πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης. Ως συνέπεια της οικονομικής ύφεσης, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ μειώθηκε το 2012 6% σε σχέση με τη μέγιστη ζήτηση που είχε σημειωθεί το 2008. Η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την αύξηση της διεσπαρμένης παραγωγής, οδηγεί σε μείωση των απαιτήσεων διακίνησης ενέργειας και ισχύος για την εξυπηρέτηση των ηλεκτρικών φορτίων στο Σύστημα Μεταφοράς. Δίνεται έτσι η δυνατότητα χρονικής μετάθεσης ορισμένων έργων Μεταφοράς που σχετίζονται πρωτίστως με την εξυπηρέτηση των φορτίων Διανομής, χωρίς αυτό να έχει αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια λειτουργίας του Συστήματος.

15 INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR 15 Η οδηγός παράμετρος για την ανάπτυξη του Συστήματος είναι η ανάγκη εξυπηρέτησης της μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των εθνικών στόχων για το 2020, καθώς και η προώθηση των διασυνδέσεων των νησιών. Στα πιο πάνω πλαίσια σημαντικά έργα υλοποιούνται  Διασύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και γραμμές προς τη Νότιο Εύβοια.  Διασύνδεση Κυκλάδων  Ανάπτυξη Συστήματος 400kV στη Πελοπόννησο  Ενίσχυση συστήματος Α. Μακεδονία – Θράκη, γραμμή Φίλιπποι – Νέα Σ,αντα

16 INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR 16


Κατέβασμα ppt "INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR 1 Συνάντηση εργασίας ΤΕΕ Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 Πρόγραμμα SEA PLUS “Eεξελίξεις στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google