Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 1 ο κύμα (Έρευνα Βάσης σε δείγμα: 3.000 εμπορικών επιχειρήσεων)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 1 ο κύμα (Έρευνα Βάσης σε δείγμα: 3.000 εμπορικών επιχειρήσεων)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 1 ο κύμα (Έρευνα Βάσης σε δείγμα: 3.000 εμπορικών επιχειρήσεων)

2 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.2 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 •Eθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) ΑΝΑΘΕΣΗ: •Η συστηματική παρακολούθηση δεδομένων χρονοσειράς που αφορούν στις εμπορικές επιχειρήσεις και η εξαγωγή εκτιμήσεων για την πορεία του κλάδου. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: •ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, με ατομικές συνεντεύξεις, πρόσωπο με πρόσωπο (face-to-face) στις εμπορικές επιχειρήσεις με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: •Το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας ανεξαρτήτως νομικής μορφής και αριθμού απασχολουμένων με αντικείμενο χονδρικό & λιανικό εμπόριο. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: •Το σύνολο της χώρας, σε επίπεδο διοικητικών περιφερειών / Νομών. ΠΕΡΙΟΧΗ:

3 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.3 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/2 •Το σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος των ατόμων που εκπροσώπησαν τις εμπορικές επιχειρήσεις ανέρχεται στον αριθμό των 3.000 ατόμων και το πραγματοποιηθέν μέγεθος σε 2.375 άτομα. ΔΕΙΓΜΑ: •Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 14 Μαρτίου έως 25 Ιουνίου 2012. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: •Ακολουθήθηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Στρώματα της έρευνας αποτέλεσαν: •Οι διοικητικές περιφέρειες της χώρας με τις νήσους Αιγαίου και Ιονίου. •Το μέγεθος της επιχείρησης όπως αυτό ορίζεται από τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί η επιχείρηση. •Ο κλάδος της οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί 51 και 52 όπως αυτοί ορίζονται από την Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) της ΕΣΥΕ. •Με αυτή τη δειγματοληπτική μέθοδο εξασφαλίστηκε η τυχαιότητα και αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: •Για την πραγματοποίηση της έρευνας εργάστηκαν 39 ερευνητές και 10 επόπτες. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ: •Το μέγιστο στατιστικό σφάλμα για τα αποτελέσματα της έρευνας είναι 2,05%. ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

4 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.4 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος κύκλου εργασιών 2009 425.294,38 €

5 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.5 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 (Κατά μέγεθος επιχείρησης) Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος κύκλου εργασιών 2009 158.559,45 €391.900,00 €1.951.818,18 €4.363.680,55 €

6 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.6 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος κύκλου εργασιών 2009 816.316,41 €264.436,30 €

7 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.7 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2010 (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος κύκλου εργασιών 2010 392.914,05 €

8 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.8 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2010 (Κατά μέγεθος επιχείρησης) Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος κύκλου εργασιών 2010 132.913,13 €344.755,84 €2.054.545,45 €4.877.028,55 €

9 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.9 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2010 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος κύκλου εργασιών 2010 804.407,89 €230.013,40 €

10 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.10 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2011 (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος κύκλου εργασιών 2011 309.887,45 €

11 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.11 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2011 (Κατά μέγεθος επιχείρησης) Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος κύκλου εργασιών 2011 75.847,53 €299.234,02 €1.836.590,91 €3.522.939,30 €

12 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.12 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2011 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος κύκλου εργασιών 2011 638.280,07 €178.530,41 €

13 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.13 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2009-2012 (Σύνολο δείγματος) ΕΤΟΣΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2009 425.294,38 € 2010 392.914,05 € 2011 309.887,45 € 2012 (εκτίμηση) 144.507,86 €

14 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.14 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2009-2012 (Σύνολο δείγματος, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 2009-2010 7,6 % 2010-2011 21,1 % 2011-2012 (εκτίμηση) 53,4 % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 2009-2012 (εκτίμηση) 66,0 %

15 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.15 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2009-2012 (Χονδρικό εμπόριο, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 2009-2010 1,5 % 2010-2011 20,7 % 2011-2012 (εκτίμηση) 68,0 % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 2009-2012 (εκτίμηση) 75,0 %

16 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.16 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2009-2012 (Λιανικό εμπόριο, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 2009-2010 13,0 % 2010-2011 22,4 % 2011-2012 (εκτίμηση) 17,4 % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 2009-2012 (εκτίμηση) 44,2 %

17 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.17 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος κέρδους 2009 49.212,51 €

18 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.18 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 (Κατά μέγεθος επιχείρησης) Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος κέρδους 2009 36.635,22 €52.171,92 €141.500,00 €160.852,25 €

19 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.19 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος κέρδους 2009 81.410,08 €36.051,46 €

20 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.20 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2010 (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος κέρδους 2010 36.521,40 €

21 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.21 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2010 (Κατά μέγεθος επιχείρησης) Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος κέρδους 2010 27.471,35 €39.239,23 €120.000,00 €91.473,00 €

22 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.22 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2010 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος κέρδους 2010 62.279,30 €26.569,48 €

23 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.23 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2011 (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος κέρδους 2011 25.198,60 €

24 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.24 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2011 (Κατά μέγεθος επιχείρησης) Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος κέρδους 2011 14.555,03 €31.164,94 €69.090,91 €100.000,00 €

25 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.25 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2011 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος κέρδους 2011 47.888,10 €16.862,20 €

26 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.26 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009-2012 (Σύνολο δείγματος) ΕΤΟΣΚΕΡΔΗ 2009 49.212,51 € 2010 36.521,40 € 2011 25.198,60 € 2012 (εκτίμηση) 22.729,96 €

27 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.27 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009-2012 (Σύνολο δείγματος, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 2009-2010 25,8 % 2010-2011 31,0 % 2011-2012 (εκτίμηση) 9,8 % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 2009-2012 (εκτίμηση) 53,8 %

28 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.28 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009-2012 (Χονδρικό εμπόριο, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 2009-2010 23,5 % 2010-2011 23,1 % 2011-2012 (εκτίμηση) 22,3 % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 2009-2012 (εκτίμηση) 54,3 %

29 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.29 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009-2012 (Λιανικό εμπόριο, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 2009-2010 26,3 2010-2011 36,5 2011-2012 (εκτίμηση) 42,1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 2009-2012 (εκτίμηση) 72,9

30 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.30 ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ (Σύνολο δείγματος)

31 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.31 ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ (Κατά μέγεθος επιχείρησης, %)

32 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.32 ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ (Κατά αντικείμενο επιχείρησης, %)

33 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.33 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΥΨΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (Απαντούν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν πάρει δάνειο από Τράπεζα) Μέσος όρος ύψους δανείου της επιχείρησης 145.495,29 €

34 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.34 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΥΨΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (Απαντούν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν πάρει δάνειο από Τράπεζα, κατά μέγεθος επιχείρησης) Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος ύψους δανείου της επιχείρησης 88.756,98 €107.471,04 €557.058,82 €2.378.571,43 €

35 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.35 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΥΨΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (Απαντούν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν πάρει δάνειο από Τράπεζα, κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος ύψους δανείου της επιχείρησης 231.902,73 €100.056,90 €

36 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.36 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009 (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) 2009 3,67 απασχολούμενοι

37 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.37 Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) 2009 1,32 απασχολούμενοι 3,82 απασχολούμενοι 14,80 απασχολούμενοι 47,22 απασχολούμενοι ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009 (Κατά μέγεθος επιχείρησης)

38 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.38 Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) 2009 5,61 απασχολούμενοι 2,96 απασχολούμενοι ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης)

39 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.39 Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) 2010 3,27 απασχολούμενοι ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 (Σύνολο δείγματος)

40 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.40 Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) 2010 1,14 απασχολούμενοι 3,43 απασχολούμενοι 13,63 απασχολούμενοι 44,09 απασχολούμενοι ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 (Κατά μέγεθος επιχείρησης)

41 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.41 Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) 2010 4,96 απασχολούμενοι 2,65 απασχολούμενοι ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης)

42 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.42 Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) 2011 3,01 απασχολούμενοι ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2011 (Σύνολο δείγματος)

43 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.43 Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) 2011 1,03 απασχολούμενοι 3,21 απασχολούμενοι 12,67 απασχολούμενοι 39,96 απασχολούμενοι ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2011 (Κατά μέγεθος επιχείρησης)

44 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.44 Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) 2011 4,44 απασχολούμενοι 2,50 απασχολούμενοι ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2011 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης)

45 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.45 ΕΤΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 2009 3,67 2010 3,27 2011 3,01 2012 (εκτίμηση) 2,58 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009-2012 (Σύνολο δείγματος)

46 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.46 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2009-2012 (Σύνολο δείγματος, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 2009-2010 10,8 % 2010-2011 7,9 % 2011-2012 (εκτίμηση) 14,2 % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 2009-2012 (εκτίμηση) 29,7%


Κατέβασμα ppt "«Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 1 ο κύμα (Έρευνα Βάσης σε δείγμα: 3.000 εμπορικών επιχειρήσεων)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google