Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 1 ο κύμα (Έρευνα Βάσης σε δείγμα: 3.000 εμπορικών επιχειρήσεων)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 1 ο κύμα (Έρευνα Βάσης σε δείγμα: 3.000 εμπορικών επιχειρήσεων)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 1 ο κύμα (Έρευνα Βάσης σε δείγμα: εμπορικών επιχειρήσεων)

2 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.2 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 •Eθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) ΑΝΑΘΕΣΗ: •Η συστηματική παρακολούθηση δεδομένων χρονοσειράς που αφορούν στις εμπορικές επιχειρήσεις και η εξαγωγή εκτιμήσεων για την πορεία του κλάδου. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: •ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, με ατομικές συνεντεύξεις, πρόσωπο με πρόσωπο (face-to-face) στις εμπορικές επιχειρήσεις με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: •Το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας ανεξαρτήτως νομικής μορφής και αριθμού απασχολουμένων με αντικείμενο χονδρικό & λιανικό εμπόριο. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: •Το σύνολο της χώρας, σε επίπεδο διοικητικών περιφερειών / Νομών. ΠΕΡΙΟΧΗ:

3 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.3 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/2 •Το σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος των ατόμων που εκπροσώπησαν τις εμπορικές επιχειρήσεις ανέρχεται στον αριθμό των ατόμων και το πραγματοποιηθέν μέγεθος σε άτομα. ΔΕΙΓΜΑ: •Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 14 Μαρτίου έως 25 Ιουνίου ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: •Ακολουθήθηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Στρώματα της έρευνας αποτέλεσαν: •Οι διοικητικές περιφέρειες της χώρας με τις νήσους Αιγαίου και Ιονίου. •Το μέγεθος της επιχείρησης όπως αυτό ορίζεται από τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί η επιχείρηση. •Ο κλάδος της οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί 51 και 52 όπως αυτοί ορίζονται από την Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) της ΕΣΥΕ. •Με αυτή τη δειγματοληπτική μέθοδο εξασφαλίστηκε η τυχαιότητα και αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: •Για την πραγματοποίηση της έρευνας εργάστηκαν 39 ερευνητές και 10 επόπτες. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ: •Το μέγιστο στατιστικό σφάλμα για τα αποτελέσματα της έρευνας είναι 2,05%. ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

4 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.4 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος κύκλου εργασιών ,38 €

5 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.5 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 (Κατά μέγεθος επιχείρησης) Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος κύκλου εργασιών ,45 € ,00 € ,18 € ,55 €

6 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.6 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος κύκλου εργασιών ,41 € ,30 €

7 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.7 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2010 (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος κύκλου εργασιών ,05 €

8 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.8 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2010 (Κατά μέγεθος επιχείρησης) Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος κύκλου εργασιών ,13 € ,84 € ,45 € ,55 €

9 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.9 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2010 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος κύκλου εργασιών ,89 € ,40 €

10 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.10 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2011 (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος κύκλου εργασιών ,45 €

11 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.11 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2011 (Κατά μέγεθος επιχείρησης) Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος κύκλου εργασιών ,53 € ,02 € ,91 € ,30 €

12 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.12 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2011 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος κύκλου εργασιών ,07 € ,41 €

13 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.13 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σύνολο δείγματος) ΕΤΟΣΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,38 € ,05 € ,45 € 2012 (εκτίμηση) ,86 €

14 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.14 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σύνολο δείγματος, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ,6 % ,1 % (εκτίμηση) 53,4 % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) 66,0 %

15 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.15 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Χονδρικό εμπόριο, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ,5 % ,7 % (εκτίμηση) 68,0 % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) 75,0 %

16 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.16 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Λιανικό εμπόριο, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ,0 % ,4 % (εκτίμηση) 17,4 % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) 44,2 %

17 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.17 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος κέρδους ,51 €

18 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.18 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 (Κατά μέγεθος επιχείρησης) Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος κέρδους ,22 €52.171,92 € ,00 € ,25 €

19 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.19 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος κέρδους ,08 €36.051,46 €

20 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.20 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2010 (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος κέρδους ,40 €

21 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.21 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2010 (Κατά μέγεθος επιχείρησης) Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος κέρδους ,35 €39.239,23 € ,00 €91.473,00 €

22 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.22 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2010 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος κέρδους ,30 €26.569,48 €

23 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.23 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2011 (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος κέρδους ,60 €

24 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.24 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2011 (Κατά μέγεθος επιχείρησης) Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος κέρδους ,03 €31.164,94 €69.090,91 € ,00 €

25 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.25 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2011 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος κέρδους ,10 €16.862,20 €

26 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.26 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ (Σύνολο δείγματος) ΕΤΟΣΚΕΡΔΗ ,51 € ,40 € ,60 € 2012 (εκτίμηση) ,96 €

27 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.27 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ (Σύνολο δείγματος, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ,8 % ,0 % (εκτίμηση) 9,8 % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) 53,8 %

28 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.28 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ (Χονδρικό εμπόριο, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ,5 % ,1 % (εκτίμηση) 22,3 % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) 54,3 %

29 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.29 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ (Λιανικό εμπόριο, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ , , (εκτίμηση) 42,1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) 72,9

30 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.30 ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ (Σύνολο δείγματος)

31 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.31 ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ (Κατά μέγεθος επιχείρησης, %)

32 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.32 ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ (Κατά αντικείμενο επιχείρησης, %)

33 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.33 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΥΨΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (Απαντούν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν πάρει δάνειο από Τράπεζα) Μέσος όρος ύψους δανείου της επιχείρησης ,29 €

34 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.34 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΥΨΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (Απαντούν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν πάρει δάνειο από Τράπεζα, κατά μέγεθος επιχείρησης) Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος ύψους δανείου της επιχείρησης ,98 € ,04 € ,82 € ,43 €

35 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.35 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΥΨΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (Απαντούν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν πάρει δάνειο από Τράπεζα, κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος ύψους δανείου της επιχείρησης ,73 € ,90 €

36 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.36 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009 (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) ,67 απασχολούμενοι

37 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.37 Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) ,32 απασχολούμενοι 3,82 απασχολούμενοι 14,80 απασχολούμενοι 47,22 απασχολούμενοι ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009 (Κατά μέγεθος επιχείρησης)

38 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.38 Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) ,61 απασχολούμενοι 2,96 απασχολούμενοι ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης)

39 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.39 Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) ,27 απασχολούμενοι ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 (Σύνολο δείγματος)

40 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.40 Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) ,14 απασχολούμενοι 3,43 απασχολούμενοι 13,63 απασχολούμενοι 44,09 απασχολούμενοι ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 (Κατά μέγεθος επιχείρησης)

41 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.41 Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) ,96 απασχολούμενοι 2,65 απασχολούμενοι ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης)

42 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.42 Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) ,01 απασχολούμενοι ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2011 (Σύνολο δείγματος)

43 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.43 Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες επιχειρήσεις (10-19 εργαζόμενοι) Μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) ,03 απασχολούμενοι 3,21 απασχολούμενοι 12,67 απασχολούμενοι 39,96 απασχολούμενοι ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2011 (Κατά μέγεθος επιχείρησης)

44 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.44 Χονδρικό εμπόριοΛιανικό εμπόριο Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) ,44 απασχολούμενοι 2,50 απασχολούμενοι ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2011 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης)

45 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.45 ΕΤΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ , , , (εκτίμηση) 2,58 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Σύνολο δείγματος)

46 «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Δ.46 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Σύνολο δείγματος, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ,8 % ,9 % (εκτίμηση) 14,2 % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) 29,7%


Κατέβασμα ppt "«Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 1 ο κύμα (Έρευνα Βάσης σε δείγμα: 3.000 εμπορικών επιχειρήσεων)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google