Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 17 Ιουνίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 17 Ιουνίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 17 Ιουνίου 2010 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάμενος Μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

2 Κατανομή Πόρων Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα €95,8 εκ. (64%) Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή €49,9 εκ. (33%) Τεχνική Βοήθεια €4 εκ. (3%) ΣΥΝΟΛΟ€149,7 εκ.

3 Συνολική Πρόοδος (μέχρι 31/05/10) Προϋπολογισμός Προσκλήσεων€158,9 εκ. Ενεργοποίηση Προγράμματος106,2% Προϋπολογισμός Ενταγμένων Έργων€81,2 εκ. Δεσμευμένος Προϋπολογισμός54% Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν€6,8 εκ.

4 Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα 01/01/07- 31/12/09 01/01/10- 31/05/10 01/01/07- 31/05/10 Ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα 92,2 %0 %92,2 % Ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί 26,6%20,2%46,8% Έργα που υποβλήθηκαν € 93.780.409€ 0€ 93.780.409 Έργα που εντάχθηκαν €25.490.940€19.334.595€44.825.535

5 Έργα που εντάχθηκαν Α/ΑΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 1Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε€ 1.049.174 2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μικροεπιχειρήσεων με απασχόληση 1-4 άτομα € 4.500.000 3 Βελτίωση της παραγωγικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων με απασχόληση 5-249 άτομα € 1.550.000 4 Εγκαθίδρυση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) στην Κύπρο € 6.000.000 Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα

6 Έργα που εντάχθηκαν A/AΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 5 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας € 3.118.498 6 Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης € 2.042.576 7 Κατάρτιση Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που, κατά τη Χειμερινή Περίοδο, προβαίνουν σε Αναστολή Εργασιών € 530.000 8 Αναδιοργάνωση και Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΥΟ) και Εργασίας (ΥΕΚΑ) € 2.199.905 Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα

7 Έργα που εντάχθηκαν A/AΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 9 Εφαρμογή του μοντέλου Ιnvestors in People σε Κυπριακές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς € 1.000.000 10 Ανάπτυξη και λειτουργία γραφείων διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο στα πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Kυπριακή Δημοκρατία € 3.500.787 11Νέα Σύγχρονη Μαθητεία€ 19,334,595 Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα

8 Έργα υπό ένταξη Α/ΑΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 1 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Προγραμμάτων Μάθησης Εξ΄ Αποστάσεως (Ηλεκτρονική Μάθηση) € 6.999.891 2 Πρόληψη και αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, σχολικής αποτυχίας και παραβατικότητας σε σχολεία εκπαιδευτικής προτεραιότητας € 10.149.065 3 Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης € 10.000.000 4 Κίνητρα για υποψήφιους εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν το πρωινό πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης για τη Μέση Εκπαίδευση € 3.920.400 Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα

9 Έργα υπό ένταξη A/AΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 5 Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Διοικητικών Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) € 12.070.200 6 Βελτίωση των Θεσμικών και Διοικητικών Δυνατοτήτων και της Αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας € 1.760.000 7 Εκπαίδευση λειτουργών Υγείας (Οικογενειακών και Ειδικών Ιατρών, νοσηλευτικών Λειτουργών κ.α.) που θα ενταχθούν στο ΓεΣΥ € 1.000.000 Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα

10 Άξονας Προτεραιότητας 2: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή 01/01/07- 31/12/09 01/01/10- 31/05/10 01/01/07- 31/05/10 Ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα 88,2%0 %88,2 % Ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί 41%14%55% Έργα που υποβλήθηκαν € 35.610.125€ 3.226.316€38.836.441 Έργα που εντάχθηκαν € 20.443.156€7.000.000€27.443.156

11 Έργα που εντάχθηκαν Α/ΑΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 1 Βελτίωση της απασχολησιμότητας του οικονομικά αδρανούς γυναικείου δυναμικού €4.000.000 2 Βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων €8.000.000 3 Οργάνωση Παγκύπριου Δικτύου Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Εργασιακής και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης €2.197.957 4 Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας €6.245.199 5 Περαιτέρω ενίσχυση και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης €7.000.000 Άξονας Προτεραιότητας 2: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή

12 Έργα υπό ένταξη Α/ΑΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 1 Παροχή υπηρεσιών κάλυψης φροντίδας στο πλαίσιο συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής €2.031.600 2 Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη Ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες €2.185.760 3 Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών €4.027.400 4 Πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου €3.249.246 Άξονας Προτεραιότητας 2: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή

13 Άξονας Προτεραιότητας 3: Τεχνική Βοήθεια 01/01/07- 31/12/09 01/01/10- 31/05/10 01/01/07- 31/05/10 Ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα 100,1% 0%100,1% Ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί 74%149%223% Έργα που υποβλήθηκαν € 8.925.982€0€ 8.925.982 Έργα που εντάχθηκαν € 2.960.400€5.965.582€8.925.982

14 Έργα που εντάχθηκαν Α/ΑΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 1 Τεχνική Υποστήριξη της Μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου €2.960.400 2Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ- Αρχή Ελέγχου€101.500 3 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ- Αρχή Πιστοποίησης €72.820 Άξονας Προτεραιότητας 3: Τεχνική Βοήθεια

15 Έργα που εντάχθηκαν Α/ΑΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 4 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ-Κέντρο Παραγωγικότητας €1.632.194 5Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ- Τμήμα Εργασίας€481.500 6 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ- Γραφείο Προγραμματισμού €3.677.568 Άξονας Προτεραιότητας 3: Τεχνική Βοήθεια

16 ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ (μέχρι 31/05/10) • • 8 Σχέδια Χορηγιών • • Συνολικός προϋπολογισμός: €28.912.000 • • Εγκρίθηκαν 7 Σχέδια Χορηγιών • • Συνολικός προϋπολογισμός εγκεκριμένων Σχεδίων Χορηγιών: €23.612.000

17 Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα Α/ΑΤίτλος Σχεδίου ΧορηγιώνΠροϋπολογισμός 1 Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας €2.000.000 2 Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία €612.000 3 Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας στον Ιδιωτικό Τομέα €5.300.000 4 Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης €8.000.000

18 Άξονας Προτεραιότητας 2: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή Α/ΑΤίτλος Σχεδίου ΧορηγιώνΠροϋπολογισμός 1 Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία €1.000.000 2 Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για απασχόληση ανέργων €6.000.000 3 Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες €3.000.000 4 Σχέδιο χορηγιών για ένταξη στην απασχόληση με ευέλικτες ρυθμίσεις €3.000.000

19 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 17 Ιουνίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google