Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 17 Ιουνίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 17 Ιουνίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ιουνίου 2010 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάμενος Μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

2 Κατανομή Πόρων Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα €95,8 εκ. (64%) Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή €49,9 εκ. (33%) Τεχνική Βοήθεια €4 εκ. (3%) ΣΥΝΟΛΟ€149,7 εκ.

3 Συνολική Πρόοδος (μέχρι 31/05/10) Προϋπολογισμός Προσκλήσεων€158,9 εκ. Ενεργοποίηση Προγράμματος106,2% Προϋπολογισμός Ενταγμένων Έργων€81,2 εκ. Δεσμευμένος Προϋπολογισμός54% Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν€6,8 εκ.

4 Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα 01/01/07- 31/12/09 01/01/10- 31/05/10 01/01/07- 31/05/10 Ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα 92,2 %0 %92,2 % Ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί 26,6%20,2%46,8% Έργα που υποβλήθηκαν € € 0€ Έργα που εντάχθηκαν € € €

5 Έργα που εντάχθηκαν Α/ΑΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 1Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε€ Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μικροεπιχειρήσεων με απασχόληση 1-4 άτομα € Βελτίωση της παραγωγικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων με απασχόληση άτομα € Εγκαθίδρυση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) στην Κύπρο € Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα

6 Έργα που εντάχθηκαν A/AΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 5 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας € Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης € Κατάρτιση Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που, κατά τη Χειμερινή Περίοδο, προβαίνουν σε Αναστολή Εργασιών € Αναδιοργάνωση και Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΥΟ) και Εργασίας (ΥΕΚΑ) € Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα

7 Έργα που εντάχθηκαν A/AΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 9 Εφαρμογή του μοντέλου Ιnvestors in People σε Κυπριακές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς € Ανάπτυξη και λειτουργία γραφείων διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο στα πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Kυπριακή Δημοκρατία € Νέα Σύγχρονη Μαθητεία€ 19,334,595 Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα

8 Έργα υπό ένταξη Α/ΑΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 1 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Προγραμμάτων Μάθησης Εξ΄ Αποστάσεως (Ηλεκτρονική Μάθηση) € Πρόληψη και αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, σχολικής αποτυχίας και παραβατικότητας σε σχολεία εκπαιδευτικής προτεραιότητας € Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης € Κίνητρα για υποψήφιους εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν το πρωινό πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης για τη Μέση Εκπαίδευση € Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα

9 Έργα υπό ένταξη A/AΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 5 Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Διοικητικών Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) € Βελτίωση των Θεσμικών και Διοικητικών Δυνατοτήτων και της Αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας € Εκπαίδευση λειτουργών Υγείας (Οικογενειακών και Ειδικών Ιατρών, νοσηλευτικών Λειτουργών κ.α.) που θα ενταχθούν στο ΓεΣΥ € Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα

10 Άξονας Προτεραιότητας 2: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή 01/01/07- 31/12/09 01/01/10- 31/05/10 01/01/07- 31/05/10 Ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα 88,2%0 %88,2 % Ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί 41%14%55% Έργα που υποβλήθηκαν € € € Έργα που εντάχθηκαν € € €

11 Έργα που εντάχθηκαν Α/ΑΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 1 Βελτίωση της απασχολησιμότητας του οικονομικά αδρανούς γυναικείου δυναμικού € Βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων € Οργάνωση Παγκύπριου Δικτύου Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Εργασιακής και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης € Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας € Περαιτέρω ενίσχυση και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης € Άξονας Προτεραιότητας 2: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή

12 Έργα υπό ένταξη Α/ΑΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 1 Παροχή υπηρεσιών κάλυψης φροντίδας στο πλαίσιο συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής € Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη Ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες € Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών € Πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου € Άξονας Προτεραιότητας 2: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή

13 Άξονας Προτεραιότητας 3: Τεχνική Βοήθεια 01/01/07- 31/12/09 01/01/10- 31/05/10 01/01/07- 31/05/10 Ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα 100,1% 0%100,1% Ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί 74%149%223% Έργα που υποβλήθηκαν € €0€ Έργα που εντάχθηκαν € € €

14 Έργα που εντάχθηκαν Α/ΑΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 1 Τεχνική Υποστήριξη της Μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου € Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ- Αρχή Ελέγχου€ Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ- Αρχή Πιστοποίησης € Άξονας Προτεραιότητας 3: Τεχνική Βοήθεια

15 Έργα που εντάχθηκαν Α/ΑΤίτλος ΈργουΠροϋπολογισμός 4 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ-Κέντρο Παραγωγικότητας € Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ- Τμήμα Εργασίας€ Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ- Γραφείο Προγραμματισμού € Άξονας Προτεραιότητας 3: Τεχνική Βοήθεια

16 ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ (μέχρι 31/05/10) • • 8 Σχέδια Χορηγιών • • Συνολικός προϋπολογισμός: € • • Εγκρίθηκαν 7 Σχέδια Χορηγιών • • Συνολικός προϋπολογισμός εγκεκριμένων Σχεδίων Χορηγιών: €

17 Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα Α/ΑΤίτλος Σχεδίου ΧορηγιώνΠροϋπολογισμός 1 Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας € Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία € Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας στον Ιδιωτικό Τομέα € Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης €

18 Άξονας Προτεραιότητας 2: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή Α/ΑΤίτλος Σχεδίου ΧορηγιώνΠροϋπολογισμός 1 Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία € Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για απασχόληση ανέργων € Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες € Σχέδιο χορηγιών για ένταξη στην απασχόληση με ευέλικτες ρυθμίσεις €

19 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 17 Ιουνίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google