Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ 2012-2013-2014 ( ποσά χωρίς ΦΠΑ ) Ι. ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ 2012-2013-2014 ( ποσά χωρίς ΦΠΑ ) Ι. ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ 2012-2013-2014 ( ποσά χωρίς ΦΠΑ ) Ι. ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 990.000,00  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: 984.000,00  ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ 31-12-2010: 729.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΘΗΣΕΑΣ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δεξαμενής και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας λυμάτων ΒΙΠΕ

3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ - ΟΔΟΙ ΟΜΗΡΟΥ, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ ( ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΟΔΟΙ ) ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 197.478,99  ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ 31-12-2010: 89.939,28  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ομβρίων

4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.080.000,00  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: 1.794.384,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 1.200.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 594.384,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΠ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης ( αμίαντος, χάλυβας, κλπ ) με αγωγούς ΡΕ

5 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.201.100,00  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: 1.378.828,84  ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ 31-12-2010: 455.769,89  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΠ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή 3 δεξαμενών στα Δ. Δ. μιας στο Πέραμα - Η / Μ παρεμβάσεις στην Κρύα

6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.434.173,55  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: 2.549.741,77  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 1.800.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 749.741,77  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΠ

7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 87.355,37  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π : 87.355,37  ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ 31-12-2010: 73.062,06  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή αγωγού στην τάφρο της οδού Αριστοτέλους

8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο. Τ. 307 Κ, 307 Μ, 307 Ν, 307 Θ ΣΤΟ ΛΑΣΠΟΤΟΠΟ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 196.694,22  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: 92.039,11  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 156.198,35  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: 137.454,55  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων σε οδό που διαμορφώνεται από το Δήμο

10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 260.504,20  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: 97.921,72  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΙΩΤΗ ΣΤΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 300.480,33  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: 145.797,57  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.419,00  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: 34.419,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 34.419,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων σε οδό που διαμορφώνεται από το Δήμο

13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΤΖΗ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.485,00  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: 5.485,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 5.485,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

14 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 87.394,96  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: 42.823,53  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 42.823,53  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

15 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.860.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 2.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 4.000.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: 1.860.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΠ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Επέκταση αντλιοστασίων λυμάτων και κατασκευή δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων

16 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΔΟΥ Μ 51 ( Ο. Τ. 71,73 & 72,74) ΚΑΤΩ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 67.244,10  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 67.244,10  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

17 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΧΑΡΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΣΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 30.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ ΠΟΡΟΙ

18 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ - ΟΔΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.900,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 59.900,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΣΕΡΙΤΣΑΝΩΝ ΣΤΟ Κ. ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 308.943,09  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 308.943,09  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων

20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΥΒΑ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.593,50  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε νεοδιανοιγμένο τμήμα της οδού

21 ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ - ΑΝΑΤΟΛΗΣ & ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 700.000,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 700.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΠ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Μελέτη υδροδότησης

22 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 257.723,58  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 200.000,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

23 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α΄ ΦΑΣΗ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 152.604,55  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π. : 167.278,06  ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ 31-12-2010: 68.085,10  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΠΕΡ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Μελέτη υδραυλικού μοντέλου ύδρευσης και καθορισμός ζωνών ελέγχου διαρροών

24 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π. : 60.000,00  ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ 31-12-2010: 0,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Υπηρεσίες συμβούλου για τη μελέτη επέκτασης ΕΕΛ

25 ΣΥΝΟΛΟ Α  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 25.577.292,79  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π. : 7.676.287,55  ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ 31-12-2010: 1.415.856,33  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 6.448.814,72  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: 5.344.125,77  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: 1.860.000,00


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ 2012-2013-2014 ( ποσά χωρίς ΦΠΑ ) Ι. ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google