Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ 2012-2013-2014 ( ποσά χωρίς ΦΠΑ ) Ι. ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ 2012-2013-2014 ( ποσά χωρίς ΦΠΑ ) Ι. ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ ( ποσά χωρίς ΦΠΑ ) Ι. ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: ,00  ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ : ,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΘΗΣΕΑΣ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δεξαμενής και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας λυμάτων ΒΙΠΕ

3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ - ΟΔΟΙ ΟΜΗΡΟΥ, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ ( ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΟΔΟΙ ) ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,99  ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ : ,28  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ομβρίων

4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: ,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΠ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης ( αμίαντος, χάλυβας, κλπ ) με αγωγούς ΡΕ

5 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: ,84  ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ : ,89  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΠ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή 3 δεξαμενών στα Δ. Δ. μιας στο Πέραμα - Η / Μ παρεμβάσεις στην Κρύα

6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,55  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: ,77  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,77  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΠ

7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,37  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π : ,37  ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ : ,06  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή αγωγού στην τάφρο της οδού Αριστοτέλους

8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο. Τ. 307 Κ, 307 Μ, 307 Ν, 307 Θ ΣΤΟ ΛΑΣΠΟΤΟΠΟ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,22  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: ,11  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,35  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: ,55  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων σε οδό που διαμορφώνεται από το Δήμο

10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,20  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: ,72  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΙΩΤΗ ΣΤΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,33  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: ,57  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: ,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων σε οδό που διαμορφώνεται από το Δήμο

13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΤΖΗ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.485,00  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: 5.485,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 5.485,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

14 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,96  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π.: ,53  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,53  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

15 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: ,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΠ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Επέκταση αντλιοστασίων λυμάτων και κατασκευή δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων

16 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΔΟΥ Μ 51 ( Ο. Τ. 71,73 & 72,74) ΚΑΤΩ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,10  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,10  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

17 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΧΑΡΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΣΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ ΠΟΡΟΙ

18 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ - ΟΔΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΣΕΡΙΤΣΑΝΩΝ ΣΤΟ Κ. ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,09  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,09  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων

20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΥΒΑ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,50  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε νεοδιανοιγμένο τμήμα της οδού

21 ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ - ΑΝΑΤΟΛΗΣ & ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΠ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Μελέτη υδροδότησης

22 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,58  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

23 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α΄ ΦΑΣΗ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,55  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π. : ,06  ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ : ,10  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΠΕΡ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Μελέτη υδραυλικού μοντέλου ύδρευσης και καθορισμός ζωνών ελέγχου διαρροών

24 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π. : ,00  ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ : 0,00  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ  ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Υπηρεσίες συμβούλου για τη μελέτη επέκτασης ΕΕΛ

25 ΣΥΝΟΛΟ Α  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,79  ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α. Π. : ,55  ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ : ,33  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,72  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,77  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: ,00


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ 2012-2013-2014 ( ποσά χωρίς ΦΠΑ ) Ι. ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google