Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πλαίσιο διαχείρισης έργων ΤΠΕ από τους ΟΤΑ στα Ε.Π. της 3 ης και 4 ης Προγραμματικής Περιόδου ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πλαίσιο διαχείρισης έργων ΤΠΕ από τους ΟΤΑ στα Ε.Π. της 3 ης και 4 ης Προγραμματικής Περιόδου ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πλαίσιο διαχείρισης έργων ΤΠΕ από τους ΟΤΑ στα Ε.Π. της 3 ης και 4 ης Προγραμματικής Περιόδου ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: , ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ Γεώργιος, Δ/νων Σύμβουλος ΠΕΤΑ Α.Ε. Θεματικό ΣΥΝΕΔΡΙΟ Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, Υποδομές και Υπηρεσίες Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου 2007

2 Η Ελλάδα στην περίοδο Τα κύρια OIKONOMIKA Μεγέθη  ΕΣΠΑ - ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΛΙΕΙΑ: εκ €  ΕΣΠΑ: εκ €  ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ:3.707 εκ €  ΑΛΙΕΙΑ:208 εκ €  ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗΣ εκ € ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: ,

3 Συγκεντρωτικά για τα έργα ΤΠΕ των Ο.Τ.Α., με στοιχεία Πλήθος ενταγμένων έργων : ( σχολικές επιτροπές ) Προϋπολογισμός ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ έργων : ( ) € ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (συμβάσεις) : ( ) € ΔΑΠΑΝΕΣ : ( ) € ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ για έργα Ο.Τ.Α. : 23,91 % (5,58) (= Δαπάνες / Εντάξεις) Δείκτης «ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ» : 39,79% (25,18) (=Συμβάσεις / Εντάξεις) Δείκτης «κανόνα ν+2» : % (22,19) (= Δαπάνες / Συμβάσεις) «ΥΠΟΛΟΙΠΑ» έργων Ο.Τ.Α. κατηγορίας ΤΠΕ - υπόλοιπα προς ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ενταγμένων έργων ΤΠΕ στους Ο.Τ.Α. : 172 εκ € - υπόλοιπα προς ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ συμβασιοποιημένων έργων ΤΠΕ στους Ο.Τ.Α. : 12 εκ € ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: ,

4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Π/Υ & ΔΑΠΑΝΕΣ για έργα ΚτΠ σε ΟΤΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προϋπολογισμός ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΜΕΑΚΟ ΚτΠ Έργα ΚτΠ στα Π.Ε.Π ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΚΕΠ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: ,

5 Κατηγορίες ενταγμένων έργων ΟΤΑ στο Τομεακό ΕΠ ΚτΠ έως ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: , Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ Π/ΥΣΥΜΒΑΣΕΙΣΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟ ΦΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠ ΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΑ Σ Ν+2 1ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ,0%83,2%99,5% 2 ΠΥΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ,0%22,6%18,3% ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ (ΣΥΝΟΛΟ) ,7%22,8%3,1% 3 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (ΜΑΝ) ,0%32,8%0,0% 4 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) ,0%6,7%0,9% 5ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ,0%67,8%26,2% 6 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ,0%1,1%0,0% 7 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ,0%83,4%49,8% 8ΚΕΠ ,0%79,5%78,8% 9ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ,0%100,0%12,1% 10ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ,0%9,3%0,0% 11ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ,0%9,2%12,1% 12ΑΛΛΟ ,5%17,0%38,5% ΣΥΝΟΛΟ ,9%39,8%60,1%

6 Μερίδια ΟΤΑ σε έργα ΤΠΕ Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Πλήθος Έργων Προϋπολογισμός Ένταξης Πόσο Νομικών Δεσμεύσεων Δαπάνες (Απορροφήσεις) % Δαπανών ανά Π/Υ Ένταξης % Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση) % Δαπανών επί του Προϋπολογισμού Συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας ν+2) Έργα ΤΠΕ Ο.Τ.Α ,91%39.79%60,11% ΣΥΝΟΛΟ έργων ,38%66,09%59,59% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 75,32%6,57%3,96%3,99% ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: ,

7 Πλήθος ΟΤΑ ανά Περιφέρεια με ένα ή περισσότερα ενταγμένα έργα στο ΤΕΠ ΚτΠ έως (Π/Υ, Νομ. Δεσμεύσεις, Δαπάνες) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΛΗΘΟΣ ΟΤΑΕΡΓΑΠ/ΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣΔΑΠΑΝΕΣ Αν. Μακεδονίας - Θράκης Αττικής Βορείου Αιγαίου Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων Κεντρικής Μακεδονίας Κρήτης Νοτίου Αιγαίου Πελοποννήσου Πολλές Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας ΣΥΝΟΛΟ

8 Επιχειρησιακά Προγράμματα για ΤΠΕ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» Δημόσια Δαπάνη 631 εκ € ( ) Ε.Κ.Τ. 13 Περιφέρειες Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Δημόσια Δαπάνη εκ € ( ) Ε.Τ.Π.Α. 8 Περιφέρειες «Σύγκλισης» Περιφερειακά Ε.Π. Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα Νότιο Αιγαίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: ,

9 Φορείς Υποστήριξης, Υλοποίησης έργων ΤΠΕ «Διοικητική Αναδιοργάνωση» Α.Ε. (εξέλιξη σημερινής ΚτΠ α.ε.) -Έργα Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (πόροι ΕΚΤ) Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» (πόροι ΕΤΠΑ) «Ψηφιακές Ενισχύσεις» Α.Ε. -’Έργα ΤΠΕ (κρατικών ενισχύσεων) για ιδιώτες και Επιχειρήσεις Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» (πόροι ΕΤΠΑ) Άλλες πηγές Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: ,

10 Θέματα του Σχεδίου Νόμου για την Διαχείριση του Ε.Σ.Π.Α. που αφορούν ΑΜΕΣΑ την Τοπική Αυτοδιοίκηση Καθιέρωση της Επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας των Δικαιούχων, (αρ.22) Δημιουργία της ΔΗΜΟΣ Α.Ε, (αρ. 34) καθιερώνεται ο ρόλος των Αναπτυξιακών Ανώνυμων Εταιρειών των Ο.Τ.Α, (αρ.4,22,27) εισάγεται ο θεσμός του Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας, (αρ.31) περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για Υποστήριξη των φορέων της Αυτοδιοίκησης, (αρ.27) άμεση (και όχι συγκριτικής) αξιολόγηση για προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης, (αρ.7) θεσπίζονται κατώτατα οικονομικά όρια για τους Π/Υ των έργων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής αυξάνεται στα 5 εκ. € το κατώτερο όριο προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενου έργου για να υποβληθεί σε προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθιερώνονται νέες χρηματοοικονομικές τεχνικές, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τον σχεδιασμό και την διαχείριση των έργων της Αυτοδιοίκησης οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης και οι Συνολικές Επιχορηγήσεις προωθούνται ως βασικά εργαλεία διαχείρισης ενισχύεται ο ρόλος του Υπουργείου Εσωτερικών στην διαχείριση των πόρων για την ένταξη των έργων αποφασίζει ο Γ. Γ. της Περιφέρειας όσον αφορά το Π.Ε.Π. Για τα Τομεακά Ε.Π. ο αρμόδιος Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας αλλάζει η διαχείριση των έργων του Ταμείου Συνοχής ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: ,

11 Ένταξη - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ έργωv - ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Βασικές Απαιτήσεις 1. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ του Δικαιούχου 2. ΤΕΧΝΙΚΗ Υπηρεσία 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υπηρεσία 4. Εσωτερικός Έλεγχος, Διαδικασίες Εξακρίβωση της Επάρκειας με βάση το Ελληνικό Πρότυπο (ανάθεση σε ΕΛΟΤ- προθεσμία ) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ Περίοδος κατά την οποία η οικεία Διαχειριστική Αρχή διαπιστώνει την επάρκεια του φορέα στις λειτουργίες: 1. του προγραμματισμού, 2. της διαχείρισης συμβάσεων, 3. της παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου, 4. της οικονομικής διαχείρισης ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: ,

12 Θέματα προς αντιμετώπιση από Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Υποστήριξη των φορέων της Αυτοδιοίκησης για την προετοιμασία ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (διαμόρφωση - ωρίμανση) και την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Εμπλουτισμός προτάσεων ΤΠΕ στα Ε.Π και διασφάλιση των μεριδίων της Αυτοδιοίκησης Υλοποίηση (ολοκλήρωση) των έργων ΤΠΕ της Αυτοδιοίκησης στα Ε.Π ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: ,

13


Κατέβασμα ppt "Πλαίσιο διαχείρισης έργων ΤΠΕ από τους ΟΤΑ στα Ε.Π. της 3 ης και 4 ης Προγραμματικής Περιόδου ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google