Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στρατηγική για την Ψηφιακή Ελλάδα Διαρθρωτική Παρέμβαση Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 25.10.2005.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στρατηγική για την Ψηφιακή Ελλάδα Διαρθρωτική Παρέμβαση Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 25.10.2005."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στρατηγική για την Ψηφιακή Ελλάδα Διαρθρωτική Παρέμβαση Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 25.10.2005

2 Έμφαση στον πολίτη Διόρθωση στόχευσης του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας

3 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Διόρθωση στόχευσης ΕΠ ΚτΠ - έμφαση στον πολίτη Σχεδιάστηκαν νέες δράσεις σε δύο βασικές κατευθύνσεις 1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής  Ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών  Περιφερειακή διάσταση  Παιδεία  ΑΜΕΑ 2. Βελτίωση της παραγωγικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων  Ενίσχυση επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής  Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  Επιτάχυνση δράσεων ευρυζωνικών υποδομών & υπηρεσιών 1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής  Ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών  Περιφερειακή διάσταση  Παιδεία  ΑΜΕΑ 2. Βελτίωση της παραγωγικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων  Ενίσχυση επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής  Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  Επιτάχυνση δράσεων ευρυζωνικών υποδομών & υπηρεσιών

4 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Βελτίωση της Ποιότητας ζωής – Νέες δράσεις  Ψηφιακές Υπηρεσίες αισθητές στους πολίτες (€97 εκατ.)  Εκδόθηκε ειδική πρόσκληση  Εντάχθηκαν 117 νέα έργα, που προσφέρουν περισσότερες από 40 ψηφιακές υπηρεσίες  «Ψηφιακή Περιφέρεια» (~€60 εκατ.)  Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για ψηφιακές υπηρεσίες στην Περιφέρεια.  Περισσότεροι από 870 ΟΤΑ ανταποκρίθηκαν (80% συνόλου)  Τις επόμενες 4 εβδομάδες ανακοινώνεται σχετική Πρόσκληση Ψηφιακές Υπηρεσίες για τους Πολίτες – Περιφερειακή Διάσταση Διόρθωση στόχευσης ΕΠ ΚτΠ - έμφαση στον πολίτη  Δράσεις ανασχεδιασμού διαδικασιών στο Δημόσιο Τομέα

5 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Βελτίωση της Ποιότητας ζωής (συνέχεια) Δράσεις για την Παιδεία Διόρθωση στόχευσης ΕΠ ΚτΠ - έμφαση στον πολίτη  Πληροφορική στην Παιδεία  Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Α’ βαθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευση (€25 εκατ.)  Πανεπιστήμια: δίκτυο υπερυψηλών ταχυτήτων πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων  Εξασφάλιση λειτουργίας δικτύου για τα επόμενα 15 έτη

6 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Βελτίωση της Ποιότητας ζωής (συνέχεια) Δράσεις για ΑΜΕΑ Διόρθωση στόχευσης ΕΠ ΚτΠ - έμφαση στον πολίτη  Κάρτα λειτουργικότητας για ΑΜΕΑ  Εξοπλισμός στην Παιδεία για ΑΜΕΑ  Η/Υ σε όλα τα σχολεία ΑΜΕΑ  Η/Υ σε όλα τα τυφλά παιδιά  Ευρυζωνική πρόσβαση σε φορείς ΑΜΕΑ (~€5 εκατ.)  Η/Υ προσβάσιμοι από ΑΜΕΑ σε όλες τις δημόσιες βιβλιοθήκες

7 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Βελτίωση της Παραγωγικότητας Επιτάχυνση Δράσεων για Επιχειρήσεις Διόρθωση στόχευσης ΕΠ ΚτΠ  Εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε ΜΜΕ – Δράση ΜΕΤΕΧΩ (€26 εκατ.)  Χρηματοδότηση επενδύσεων έως €10.000 ανά επιχείρηση - Περιφερειακή διάσταση (€2 εκατ. ανά Περιφέρεια)  Επιδότηση της ανανέωσης τεχνολογικής υποδομής, και προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου.  Δικτυωθείτε - ΙΙ (€50 εκατ.)  εξοικείωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων (1-10 άτομα) με την ψηφιακή οικονομία  Δίκτυα Ασύρματης Τοπικής Πρόσβασης «Wi-Fi» σε επιχειρήσεις – Φάση Ι και ΙΙ (€20 εκατ.)  αναπτύσσονται ήδη περισσότερα από 400 σημεία ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης σε επιχειρήσεις όλης της χώρας, με έμφαση σε τουριστικές επιχειρήσεις

8 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Βελτίωση της Παραγωγικότητας (συνέχεια) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Διόρθωση στόχευσης ΕΠ ΚτΠ  Τηλε-κατάρτιση για επιχειρήσεις και επαγγελματικούς φορείς (€35 εκατ.)  Αφορά σε 7500 εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους  Τηλε-κατάρτιση σε 7000 Άνεργες γυναίκες και 500 ΑΜΕΑ (€9 εκατ.)  Καινοτόμος δράση για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με χρήση voucher (€17,5 εκατ.)  15.000 άτομα, ηλικίας 16-65 ετών  Στόχευση σε απομακρυσμένες περιοχές (Ήπειρος, Ανατ. Μακεδονία-Θράκη, Β. Αιγαίο, Δυτική Μακεδονία)  Σχεδιάστηκε η ένταξη στο Stage (πρόγραμμα ΟΑΕΔ για επιδότηση προσωπικού) αποφοίτων ΙΕΚ, Τεχνικών σχολών

9 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Βελτίωση της Παραγωγικότητας (συνέχεια) Επιτάχυνση δράσεων για την ευρυζωνικότητα Διόρθωση στόχευσης ΕΠ ΚτΠ  Ένταξη έργων 65 μητροπολιτικών οπτικών δακτυλίων σε πόλεις της Ελλάδας (€54 εκατ. ευρώ)  Ολοκλήρωση σχεδιασμού μεγάλου έργου ευρυζωνικών υποδομών για όλη την Ελλάδα – Προκήρυξη α’ τρίμηνο του 2006 (€184 εκατ.)  Δίκτυα Ασύρματης Τοπικής Πρόσβασης «Wi-Fi» σε επιχειρήσεις (€20 εκατ. όπως αναφέρθηκε)  Ειδικές δράσεις για την ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και την εξοικείωση των πολιτών με το Internet

10 Εξυγίανση του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας Επιτάχυνση σχεδιασμού και υιοθέτηση καλών πρακτικών

11 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Αποτελεσματικές διαδικασίες σχεδιασμού & υιοθέτηση καλών πρακτικών Εξυγίανση ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας  Επιτάχυνση διαδικασιών στο σχεδιασμό νέων έργων  π.χ. έργο Κτηματολογίου (€80 εκατ.): συμπεριλήφθηκε στο ΕΠ ΚτΠ στι 17.11.2004. Έως σήμερα, σε πρωτόγνωρους χρόνους, έχουν εκδοθεί όλες οι προσκλήσεις και εντάξεις και προκηρύσσονται και εντός του 2005 τα σχετικά έργα  π.χ. Επίλυση νομικών θεμάτων διαγωνισμών, θέματα κρατικών ενισχύσεων, αντιμετώπιση παραμελημένων δράσεων (π.χ. «Εγνατία Πληροφορική» - ολοκληρώθηκε η ωρίμανση μετά από 4 έτη!!)  Παραλληλισμός δράσεων (π.χ. προκηρύξεις χωρίς ΣΑΕ, ομαδικές αξιολογήσεις)  Καθορισμός χρονικών ορίων προκηρύξεων για επιτάχυνση  Ωρίμανση έργων κρατικών ενισχύσεων με δημόσιες διαβουλεύσεις με φορείς (ΣΕΒ, ΣΕΠΕ, ΣΕΣΜΑ, ΣΕΠΒΕ κλπ.)  Διαδικασίες πιστοποίησης ISO στη Διαχειριστική Αρχή ΚτΠ

12 Αισθητά Αποτελέσματα Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας

13 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Ενεργοποιήθηκε το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Μέτρηση επίπτωσης των τεχνολογιών στους πολίτες  Από τον Ιούλιο του 2004 ενεργοποιήθηκε το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ  Το Παρατηρητήριο μετρά την επίπτωση των νέων τεχνολογιών στο επίπεδο των πολιτών και των επιχειρήσεων και προτείνει δράσεις  Ήδη διαθέσιμες μελέτες για:  Πρώτη μέτρηση δεικτών τεχνολογικής προόδου Ελλάδας βάσει κοινής Ευρωπαϊκής μεθοδολογίας eEurope  Ευρωπαϊκά best practices σε αξιοποίηση νέων τεχνολογιών  Eυρυζωνικότητα  Περισσότερες από 12 ακόμη μελέτες με συγκεκριμένες προτάσεις σε θεματικές περιοχές έως το τέλος του 2006

14 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών «Κλείνει» ο σχεδιασμός του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας  Κάλυψη του 100% του προϋπολογισμού του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας», έως 31.12.2005  Έως το 2008 έμφαση στην παρακολούθηση των φορέων κατά την υλοποίηση των έργων  Από το νέο έτος, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εγκαινιάζει την Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013

15 Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 Διαρθρωτική Παρέμβαση για την ενίσχυση του ρόλου των νέων τεχνολογιών στη χώρα

16 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2006-2013 Ο Σκοπός «Ψηφιακό Άλμα στην Παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλμα στην Ποιότητα Ζωής» «Ψηφιακό Άλμα στην Παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλμα στην Ποιότητα Ζωής»

17 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2006-2013 Παραγωγικότητα Έξι στόχοι 1. Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις 4. Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ Ποιότητα ζωής Διασύνδεση (Connectivity) ως προϋπόθεση 3. Υποστήριξη του κλάδου ΤΠΕ 5. Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ 6. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη Ανθρώπινο Κεφάλαιο 2. Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις - αναδιοργάνωση δημόσιου τομέα Ψηφιακό Άλμα στην Παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλμα στην Ποιότητα Ζωής Ο Σκοπός

18 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Ο υπολογιστής ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης Κρίσιμες δράσεις για την επίτευξη του Ψηφιακού Άλματος 2008 2013 Ψηφιακήανάπτυξη της χώρας Ανάπτυξηευρυζωνικότητας E-procurement 5 ηλεκτρονικά πιστοποιητικά για επιχειρήσεις, 20 ηλεκτρονικές υπηρεσίες Καμπάνιαενημέρωσηςεξοικείωσης πολιτών σε ΤΠΕ επέκτασηE-procurement στους φορείς Όλα τα πιστοποιητικά και διαδικασίες online Ηλεκτρονικό οne-stop-shop για επιχειρήσεις Ενίσχυσηευρυζωνικότητας BPR στο δημόσιο τομέα – Απλούστευση Θεσμ. πλαισίου ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2006-2013 Στόχος: Ευρυζωνικότητα στο 7%

19 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Τα εργαλεία υλοποίησης ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2006-2013  Το υφιστάμενο ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ  Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013)  Αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων για έργα ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών με συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)  Επενδυτικός Νόμος  Το υφιστάμενο ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ  Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013)  Αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων για έργα ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών με συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)  Επενδυτικός Νόμος

20 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2006-2013 Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εγκαινιάζει από τις αρχές του 2006 την Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 Η Ψηφιακή Στρατηγική αποτελεί μια διαρθρωτική παρέμβαση με θετικές επιπτώσεις σε όλο το εύρος της κοινωνίας και της οικονομίας Η Ψηφιακή Στρατηγική αποτελεί μια διαρθρωτική παρέμβαση με θετικές επιπτώσεις σε όλο το εύρος της κοινωνίας και της οικονομίας


Κατέβασμα ppt "Στρατηγική για την Ψηφιακή Ελλάδα Διαρθρωτική Παρέμβαση Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών 25.10.2005."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google