Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΠΣ

2 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

3 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Παράγοντες που επηρεάζουν τους ρυθμούς υλοποίησης Τυπολογίες έργων ως προς την πρόοδο υλοποίησης

4 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ενεργοποίηση, ένταξη, ωρίμανση, υλοποίηση Ρυθμός υλοποίησης: Πραγματικές πληρωμές / Αναμενόμενες πληρωμές Παράγοντες  Τελικοί Δικαιούχοι  Κατηγορία έργων  Μέγεθος έργων Προσέγγιση κόστους / ωφέλειας  Ρυθμός υλοποίησης  Μερίδιο του Ε.Π.

5 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΚΟ ΔΗΜΟΣ ………. ΔΕΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ ΕΡΓΟΣΕ ………………

6 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΔ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΙΔ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΜΜΕ ΙΔ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ-ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

7 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

8 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ (ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)

9 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ (ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

10 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ (ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

11 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

12 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

13 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Με προκαθορισμένες κατηγορίες Με μη προκαθορισμένες κατηγορίες ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ

14 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κατηγορία έργων: Εργολαβίες, ΕΚΤ, Ιδιωτικές Επενδύσεις, Προμήθειες, Τεχνικές Μελέτες, Υπηρεσίες Χρόνος που παρήλθε από την ένταξη Χρόνος που παρήλθε από τη σύμβαση Ποσοστό συμβασιοποίησης Ποσοστό πληρωμών Λογική κόστους / ωφέλειας:  Εντοπισμός προβληματικής κατηγορίας  Μερίδιο του Ε.Π.

15 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΩΝΔΕΝΔΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

16 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

17 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΜΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΑΔΩΝ (CLUSTER ANALYSIS)

18 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ

19 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΟΜΑΔΕΣ CLUSTER

20 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

21 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

22 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΑΘΗΝΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000 - 2006 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google