Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Μεταβατικό Σύστημα επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας των ΟΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 8252504,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Μεταβατικό Σύστημα επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας των ΟΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 8252504,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Μεταβατικό Σύστημα επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας των ΟΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 8252504, www.info-peta.gr ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ Γεώργιος, Δ/νων Σύμβουλος ΠΕΤΑ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Χρήστος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Στέλεχος ΠΕΤΑ Α.Ε. Ημερίδα Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. – Ε.Ε.Δ.Ε. (Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης): «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας των ΟΤΑ και ανάπτυξη του σύγχρονου Δημοτικού Μάνατζμεντ» Προετοιμασία των Ο.Τ.Α. για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 Έρευνα για την διακρίβωση της «ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ» των ΟΤΑ της Αττικής

2 Τα στοιχεία της Έρευνας ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 8252504, www.info-peta.gr Ανάθεση : ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.) Τύπος Έρευνας : Έρευνα με απαντήσεις σε γραπτό ερωτηματολόγιο. Απαντήσεις με δια ζώσης συνεντεύξεις Πεδίο της Έρευνας : Όλοι οι Ο.Τ.Α. της Αττικής Δείγμα για την 2 η Ενδιάμεση Έκθεση: 50 0.Τ.Α. + 1 Αναπτυξιακός Σύνδεσμος ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ των Ο.Τ.Α. του Δείγματος : Πληθυσμιακά (το 42% πληθυσμού της Περιφέρειας) Ο μικρότερος 3.024 – ο μεγαλύτερος 80.859 – μέσος όρος 31.170 κατοίκων 14 Ο.Τ.Α. μεταξύ 3 και 10 χιλιάδων 8 Ο.Τ.Α. μεταξύ 10 και 20 χιλιάδων 12 Ο.Τ.Α. μεταξύ 20 και 40 χιλιάδων 6 Ο.Τ.Α. μεταξύ 40 και 60 χιλιάδων 10 Ο.Τ.Α. μεταξύ 60 και 80 χιλιάδων Γεωγραφική Κατανομή 30 Ο.Τ.Α. Νομαρχίας Αθηνών (63% του συνόλου) 11 Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (24%) 5 Νομαρχίας Δυτικής Αττικής (42%) 4 Νομαρχίας Πειραιά (22%)

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ( ενότητες) της Έρευνας ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 8252504, www.info-peta.gr 1. Εκτιμήσεις με βάση την ΕΜΠΕΙΡΙΑ του ιδίου του Ο.Τ.Α. 2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ο.Τ.Α. 3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ του Ο.Τ.Α. 4. ΤΕΧΝΙΚΗ Υπηρεσία 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υπηρεσία 6. ΝΟΜΙΚΗ Υποστήριξη 7. Εσωτερικός ΕΛΕΓΧΟΣ / Δομές ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ και ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 9. Συστήματα και Εξοπλισμός ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 10. Άλλοι ΦΟΡΕΙΣ του Ο.Τ.Α. ως δυνητικοί «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ»

4 Ορισμένα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της Έρευνας ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 8252504, www.info-peta.gr

5 Ορισμένα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της Έρευνας ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 8252504, www.info-peta.gr

6 Ορισμένα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της Έρευνας ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 8252504, www.info-peta.gr

7 ΕΜΠΕΙΡΙΑ των Ο.Τ.Α. από έργα 3ου Κ.Π.Σ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 8252504, www.info-peta.gr Έχουν αναλάβει από 1 έως 60 συγχρηματοδοτούμενα έργα (μέσος όρος 30 έργα), με σύνολο προϋπολογισμού των ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ έργων κυμαινόμενο από € 18.754 έως € 107.440.448 (μέσος όρος προϋπολογισμού ενταγμένων έργων 527.859 €). Παρουσιάζουν ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 57,67%. Παρουσιάζουν ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 79,32%. ******* Αν εξαιρεθεί ο Δήμος Άνω Λιοσίων (εντάξεις 108 εκ €) Οι Ο.Τ.Α. άνω των 60 χιλιάδων κατοίκων έχουν μέσο όρο προϋπολογισμού ενταγμένων έργων 9,3 εκ € Οι 6 καλύτεροι Ο.Τ.Α. σε επιδόσεις έχουν πληθυσμό από 12 έως 31 χιλιάδες και μέσο όρο προϋπολογισμού ενταγμένων έργων 17,1 εκ €

8 Διαχωρισμός έργων με «ΤΕΧΝΙΚΟ» & «χωρίς ΤΕΧΝΙΚΟ» Αντικείμενο ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 8252504, www.info-peta.gr Το πλήθος των έργων «με τεχνικό αντικείμενο» είναι το 29% του συνόλου των έργων, ενώ το πλήθος των έργων «χωρίς τεχνικό αντικείμενο» το 71% Ο προϋπολογισμός ένταξης του συνόλου των έργων «με τεχνικό αντικείμενο» είναι το 78 % του προϋπολογισμού ένταξης του συνόλου των έργων, ενώ των έργων «χωρίς τεχνικό αντικείμενο» το 22% Ο προϋπολογισμός των συμβάσεων του συνόλου των έργων «με τεχνικό αντικείμενο» είναι το 69 % του προϋπολογισμού συμβάσεων του συνόλου των έργων, ενώ των έργων «χωρίς τεχνικό αντικείμενο» το 31% του συνόλου. Οι Δαπάνες του συνόλου των έργων «με τεχνικό αντικείμενο» είναι το 66 % των δαπανών για το σύνολο των έργων, ενώ των έργων «χωρίς τεχνικό αντικείμενο» το 34% του συνόλου.

9 ΠΟΙΟΤΙΚΑ Χαρακτηριστικά ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 8252504, www.info-peta.gr Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις των Ο.Τ.Α., για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση λίγων σχετικά ατόμων εργαζομένων στους Ο.Τ.Α., γεγονός που δημιουργεί ισχυρές πιέσεις, αλλά και κινδύνους καθυστερήσεων στις εκτελέσεις των έργων. Σε ανάλογο συμπέρασμα, για την συγκέντρωση (επιβάρυνση) πολλών ευθυνών σε λίγα στελέχη, οδηγεί η ύπαρξη σε μερικούς μόνο ΟΤΑ επιμέρους μονάδων εντός της Τεχνικής Υπηρεσίας με διακεκριμένο αντικείμενο. Στους περισσότερους Δήμους τα ίδια άτομα εμπλέκονται σε διάφορες εργασίες, όπως π.χ. οι μελέτες, οι διαγωνισμοί, οι επιβλέψεις, οι συντηρήσεις, κ.λπ. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν και Υπηρεσίες Πολεοδομίας, κατά τεκμήριο τα άτομα της Τεχνικής Υπηρεσίας καλύπτουν τις ανάγκες και των δύο υπηρεσιών. Απαιτείται μία καλύτερη διαχείριση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έτσι ώστε αφενός να μπορεί να γίνει χρήση των υπηρεσιών του συστήματος «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και αφετέρου να γίνεται πιο εύρυθμα η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων με ηλεκτρονικό τρόπο. Όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις, η ανάλυση των κινδύνων που σχετίζονται με τα έργα γίνεται εμπειρικά, χωρίς να καταγράφονται και να τεκμηριώνονται οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν στην περίπτωση εκδήλωσης των κινδύνων.

10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 8252504, www.info-peta.gr Υπάρχουν ΟΤΑ οι οποίοι σαφώς μπορούν να προχωρήσουν στη διαδικασία πιστοποίησης της διαχειριστικής τους επάρκειας. Σημείο-κλειδί στην προσπάθεια αυτή είναι η ορθολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και ο τεκμηριωμένος προγραμματισμός ενίσχυσης του προσωπικού. Η μεταβατική περίοδος είναι περίοδος συστηματικής προσπάθειας, με καθοδηγητική ευθύνη του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ προσωπικού του Ο.Τ.Α., για τη βελτίωση της οργάνωσης, της αποτελεσματικότητας, του σχεδιασμού του Ο.Τ.Α. Η «κατά συνθήκη» πιστοποίηση ΔΕΝ αντιμετωπίζει το πρόβλημα (έλεγχοι, μελλοντική δοκιμασία με βάση το «Ελληνικό Πρότυπο Έργων») Βασικό στοιχείο στην προσπάθεια της απόκτησης της πιστοποίησης είναι η επιτόπου υποστήριξη των Ο.Τ.Α.. Δεν αρκεί η γενική πληροφόρηση. Διαπιστώνεται σχετική αδυναμία από τους Ο.Τ.Α., να γίνει κατανοητός ο τρόπος δράσης και να διαμορφωθεί σχέδιο ώστε να καλυφθούν όλα τα κριτήρια αξιολόγησης της διαχειριστικής επάρκειας. Τα ΠΟΙΟΤΙΚΑ Χαρακτηριστικά του Ο.Τ.Α. είναι σημαντικά. Χρειάζεται συγχρόνως ένα κρίσιμο μέγεθος (ΠΟΣΟΤΙΚΗ διάσταση), το οποίο σχετίζεται και με τις αναπτυξιακές συνεργασίες των Ο.Τ.Α. (προτάσεις τύπου «Ολοκληρωμένων», «ΠΚΣΑ», κ.α.)

11


Κατέβασμα ppt "Το Μεταβατικό Σύστημα επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας των ΟΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. –ΗΠΕΙΡΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 8252504,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google