Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

2 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες Διανομής Με τις εργολαβίες ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ αντιμετωπίζονται οι ανάγκες σε έργα κατασκευής και συντήρησης, μετατόπισης,ενίσχυσης και βελτίωσης των δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης Διανομής του συνόλου των Διοικητικών Περιοχών Διανομής.

3 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες Διανομής Τα έργα ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ αφορούν κυρίως : Ηλεκτροδοτήσεις πελατών Ενισχύσεις δικτύου για λόγους αντιμετώπισης αύξησης ζήτησης, βελτίωσης ποιότητας ενέργειας και μείωσης κόστους εκμετάλλευσης Αναγκαίες για διαφόρους λόγους παραλλαγές δικτύων Συντήρηση δικτύων τακτοποίηση παρατηρήσεων επιθεώρησης Αντιμετώπιση βλαβών δικτύων κλπ.

4 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες Διανομής Εξήντα εννέα (69) Εργολαβίες (Έργα) κατασκευής δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και εναέριων παροχών Χαμηλής Τάσης στο σύνολο των διοικητικών Περιοχών τ ου ΔΕ ΔΔ Η Ε και τον ΤΤΕΔ/ΔΠΑ.

5 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες Διανομής  Στο σύνολο των 69 εργολαβιών υπάρχουν : ΔΠΑ 14 Εργολαβίες σε σύνολο 7 Διοικητικών Περιοχών ΔΠΜ-Θ 17 Εργολαβίες σε σύνολο 17 Διοικητικών Περιοχών ΔΠΠ-Η 14 Εργολαβίες σε σύνολο 14 Διοικητικών Περιοχών ΔΠΚΕ 10 Εργολαβίες σε σύνολο 10 Διοικητικών Περιοχών ΔΠΝ 14 Εργολαβίες σε σύνολο 10 Διοικητικών Περιοχών

6 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες Διανομής  Μέση μηνιαία αξία εργολαβικών χωρίς ΦΠΑ 12.000.000 €  Συνολική Μέση απόδοση εργολαβιών 68 %  Μέσ ος μηνιαί ος προϋπολογισμός εργολαβικών 1 7.000.000 €  Λήξη τρεχουσών εργολαβιών την 31.12.2014

7 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες Διανομής  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ  Διευθέτηση και λοιπές βοηθητικές εργασίες επί υπογείων καλωδίων υψηλής τάσης (66-150 kV),  Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εναέριων και υπόγειων γραμμών μέσης τάσης (22 - 20 - 15 - 6,6 KV) και χαμηλής τάσης, περιλαμβανομένων και των συνδέσεων των στοιχείων των γραμμών αυτών.  Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εναέριων υποσταθμών Διανομής.

8 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες Διανομής  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ  Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εξοπλισμού υποσταθμών Διανομής εσωτερικού χώρου.  Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή παροχών Μ.Τ.  Εργασίες σε υποσταθμούς 22/6,6 KV όπως κατασκευή κληματαριάς κ.λπ. Επίσης εργασίες σε Υ/Σ εσωτερικού χώρου 22-20- 15-6,6/0,4 kV.

9 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες Διανομής  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ  Kατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή υπόγειων παροχών περιλαμβανομένων και των συνδέσεων τους με το δίκτυο.  Κατασκευή, αφαίρεση, ανακατασκευή, τροποποίηση ή βελτίωση Εναέριων Παροχών Χαμηλής Τάσης.  Συντήρηση εναέριων εγκαταστάσεων Μ.Τ. και Χ.Τ. (διευκρινίζεται ότι στις εργασίες συντήρησης δεν περιλαμβάνεται η επιθεώρηση των δικτύων, περιλαμβάνεται όμως η τακτοποίηση των παρατηρήσεων της επιθεώρησης)

10 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες Διανομής  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ  Τοποθέτηση - εκτοποθέτηση και σύνδεση – αποσύνδεση, μονοφασικών και τριφασικών μετρητών, απλού ή διπλού τιμολογίου.  Διευθετήσεις και λοιπές βοηθητικές εργασίες (π.χ. κατασκευή εφεδρικών διαβάσεων από σωλήνες) που αφορούν υπόγεια καλώδια των παραπάνω τάσεων.  Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εναέριων και υπόγειων τηλεπικοινωνιακών γραμμών.

11 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες Διανομής  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ  Επισκευή ή αντικατάσταση τμημάτων σε υπάρχουσες γραμμές όπως οι παραπάνω ή σε στοιχεία τέτοιων γραμμών περιλαμβανομένων και των αναγκαίων συνδέσεων.  Εκτέλεση εργασιών υπό τάση στη Μ.Τ.,.

12 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες Διανομής Προτάσεις Επανεξέταση του αντικειμένου των εργολαβιών.

13  Εκτέλεση από ΔΕΔΔΗΕ, κατασκευών που απαιτούν τεχνικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και είναι κρίσιμες για την αξιοπιστία του δικτύου διανομής όπως συνδέσεις καλωδίων ΜΤ, Υποσταθμοί εσωτερικού χώρου κλπ Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες Διανομής

14  Εφαρμογή της ε κτέλεση ς εργασιών υπό Μέση Τάση από τους εργολάβους προκειμένου να αποφεύγονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση όπου είναι δυνατόν Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες Διανομής

15 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες Διανομής  Βελτίωση της μεθόδου εκτίμησης του προϋπολογισμού των εργολαβιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις και τους εκάστοτε περιορισμούς κονδυλίων.  Στόχος είναι αφενός να καλύπτονται οι ανάγκες σε κατασκευές και συντήρηση των δικτύων εκτιμώντας την υφιστάμενη επάρκεια των δικτύων και προβλέποντας την εξέλιξη των κύριων μεγεθών τους και αφετέρου να μην «εφευρίσκονται» έργα προκειμένου να τηρηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ.

16 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες Διανομής  Επανεξέταση των κριτηρίων συμμετοχής εταιρειών στους διαγωνισμούς προκειμένου να συμμετέχουν εταιρείες με πραγματική εμπειρία στην κατασκευή δικτύων και Υ/Σ Διανομής όπως :  Το ιστορικό τους στην επιχείρηση  Την οργάνωση και την υποδομή που διαθέτουν  Την εμπειρία τους στο αντικείμενο  Έτσι θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός με στόχο την βέλτιστη σχέση κόστους και ποιότητας κατασκευής των έργων.

17 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες Διανομής  Επανεξέταση της δραστηριότητας παρακολούθησης και επίβλεψης των έργων και αναδιοργάνωση διαδικασιών για καλύτερα τεχνικά αποτελέσματα με ταυτόχρονο περιορισμό του λειτουργικού κόστους  Ειδική εκπαίδευση του προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ που ασχολείται στην επίβλεψη των εργολάβων

18 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες Διανομής  Καμιά αφανής εργασία να μην κλείνει χωρίς την παρουσία επιβλέποντα  Το προσωπικό των εργολάβων που απασχολείται στα εναέρια δίκτυα θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση (σε σχολές ΔΕΔΔΗΕ) και να διαθέτει σχετική πιστοποίηση

19 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Τέλος παρουσίασης


Κατέβασμα ppt "Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. / Ομίλου ΔΕΗ Εργολαβίες ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google