Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 Δείκτης ΑΕΠ κατά Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας: Ν. Ιωαννίνων/Σύν. Χώρας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΡΑΦΗΜΑ 1 Δείκτης ΑΕΠ κατά Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας: Ν. Ιωαννίνων/Σύν. Χώρας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΡΑΦΗΜΑ 1 Δείκτης ΑΕΠ κατά Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας: Ν. Ιωαννίνων/Σύν. Χώρας

2 ΓΡΑΦΗΜΑ 2 % Σύνθεση ΑΕΠ Κατά Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας : Ν. Ιωαννίνων

3 ΓΡΑΦΗΜΑ A1 Δείκτης ΑΕΠ (Κατά Κεφαλή): Νομός Ιωαννίνων, Σύνολο Χώρας

4 ΓΡΑΦΗΜΑ 3 % Σύνθεση ΑΕΠ Κατά Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας: Συν. Χώρας

5 ΓΡΑΦΗΜΑ Α2 Δείκτης ΑΕΠ (Κατά Κεφαλή): Νομός Ιωαννίνων, Σύνολο Χώρας

6 ΓΡΑΦΗΜΑ 4 Δείκτης Παραγωγικότητας κατά Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας: Ν. Ιωαννίνων/Σύν. Χώρας

7 ΓΡΑΦΗΜΑ 5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Αυξησης Ξενοδ. Κλινών : Ν. Ιωαννίνων, Σύν. Χώρας

8 ΓΡΑΦΗΜΑ 6α Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Αφίξεων Τουριστών: Ν. Ιωαννίνων, Σύν. Χώρας

9 ΓΡΑΦΗΜΑ 6β Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Διανυκτερεύσεων : Ν. Ιωαννίνων, Σύν. Χώρας

10 ΓΡΑΦΗΜΑ 7α Δείκτης Περιφ. Κατανομής Δημοσίων Επενδύσεων: Ν. Ιωαννίνων/Σύνολο Χώρας

11 ΓΡΑΦΗΜΑ 7β Δείκτης Περιφ. Κατανομής Επενδύσεων Κινήτρων (Ν. 1262/82): Ν. Ιωαννίνων/Σύνολο Χώρας

12 ΓΡΑΦΗΜΑ 8 Δείκτες Σχετικής Γήρανσης Πληθυσμού : Ν.Ιωαννίνων/Σύνολο Χώρας

13 ΓΡΑΦΗΜΑ 9 Δείκτης Βιωσιμότητας Πληθυσμού (1/1000 κατ.) : Ν.Ιωαννίνων, Σύνολο Χώρας

14 ΓΡΑΦΗΜΑ 10 Δείκτης Ετήσιου Ρυθμού Αύξησης Πληθυσμού: Ν.Ιωαννίνων, Σύνολο Χώρας

15 ΓΡΑΦΗΜΑ 11 Δείκτης Σχετικής Αστικοποίησης Πληθυσμού: Ν.Ιωαννίνων/ Σύνολο Χώρας

16 ΓΡΑΦΗΜΑ 12 % Εργατικού Δυναμικού στον Πληθυσμό : Ν. Ιωαννίνων, Συν. Χώρας

17 ΓΡΑΦΗΜΑ 13 Δείκτης Σχετικού Μορφωτικού Επιπέδου Πληθυσμού : Ν.Ιωαννίνων/ Σύνολο Χώρας

18 ΓΡΑΦΗΜΑ 14 Δείκτης Σχετικής Απασχόλησης κατά Τομείς : Ν. Ιωαννίνων/ Συν. Χώρας

19 ΓΡΑΦΗΜΑ 15 Δείκτης Ανεργίας : Ν. Ιωαννίνων, Συν. Χώρας, Π.Ηπείρου

20 ΓΡΑΦΗΜΑ 15α Δείκτης Ανεργίας : Ν. Ιωαννίνων, Συν. Χώρας, Π.Ηπείρου

21 ΓΡΑΦΗΜΑ 17α Μηνιαίες Ροές: Άνεργοι-Κενές Θέσεις Εργασίας, Ν. Ιωαννίνων 1998

22 ΓΡΑΦΗΜΑ 17β Μηνιαίες Ροές: Άνεργοι-Κενές Θέσεις Εργασίας, Ν. Ιωαννίνων 1999

23 ΓΡΑΦΗΜΑ 17γ Μηνιαίες Ροές: Άνεργοι-Κενές Θέσεις Εργασίας, Ν. Ιωαννίνων 2000

24 ΓΡΑΦΗΜΑ 17δ Μηνιαίες Ροές: Άνεργοι-Κενές Θέσεις Εργασίας, Ν. Ιωαννίνων 2001

25 ΓΡΑΦΗΜΑ 18α Ανάλυση Μηνιαίων Ροών Ανεργίας : Ν. Ιωαννίνων 1998

26 ΓΡΑΦΗΜΑ 18β Ανάλυση Μηνιαίων Ροών Ανεργίας : Ν. Ιωαννίνων 1999

27 ΓΡΑΦΗΜΑ 18γ Ανάλυση Μηνιαίων Ροών Ανεργίας : Ν. Ιωαννίνων 2000

28 ΓΡΑΦΗΜΑ 18δ Ανάλυση Μηνιαίων Ροών Ανεργίας : Ν. Ιωαννίνων 2001

29 ΓΡΑΦΗΜΑ 19 Σύνολο Ανέργων και Ανάλυση κατά Φύλο: Ν. Ιωαννίνων 1998-2001

30 ΓΡΑΦΗΜΑ 19β Ετήσιες Ροές Ανεργίας Ν. Ιωαννίνων 1998-2001:Πηγές Ανεργίας

31 ΓΡΑΦΗΜΑ 20α Μέσες Ετήσιες Ροές Ανεργίας: Ν. Ιωαννίνων 1998-2001

32 ΓΡΑΦΗΜΑ 21 Μηνιαίες Ροές Ανέργων έναντι Κενών Θέσεων Εργασίας (‘‘ Beveridge’’) : Ν. Ιωαννίνων 2000-2001

33 ΓΡΑΦΗΜΑ 20γ Ανάλυση Διαρθρωτικής Ανεργίας: Ν. Ιωαννίνων 2000 - 2001 (Μέσ. Ετήσ. Ροές)

34 ΓΡΑΦΗΜΑ 21 Μέσες Ετήσιες Ροές Ανεργίας: Ν. Ιωαννίνων 1998-2001

35 ΓΡΑΦΗΜΑ 20β Ανάλυση Παραγόντων (+/-) Ανεργίας: Ν. Ιωαννίνων 1998-2001(Μέσ. Ετησ. Ροές)

36

37

38

39 Πίνακας 3.1: Ανάλυση SWOT Εσωτερικό Περιβάλλον Εξωτερικό Περιβάλλον Θ ετ ικ ές Π α ρ ά με τρ οι Δυνατότητες:  Συγκριτικό πλεονέκτημα σε παραδοσιακές και καινοτόμες μορφές τουριστικής ανάπτυξης (αγρο-, οικοτουρισμός, συνεδριακός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός), λόγω του πλούσιου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  Ύπαρξη σημαντικών ανεκμετάλλευτων φυσικών πόρων  Συγκριτικό πλεονέκτημα στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες μεσαίου, ανωτέρου και ανωτάτου επιπέδου και στις ερευνητικές δραστηριότητες Ευκαιρίες:  Προγραμματισμός / υλοποίηση μεγάλων δημοσίων έργων για βελτίωση του οδικού δικτύου  Δυνατότητες ανάδειξης του Νομού Ιωαννίνων σε εμπορικό κόμβο  Δυνατότητες ανάδειξης του Νομού Ιωαννίνων σε ενεργειακό κόμβο  Η προοπτική ανάπτυξης της Αλβανίας και ένταξής της στην Ε.Ε.  Οι προοπτικές ανάληψης δράσης και υλοποίησης ενεργών πολιτικών απασχόλησης από τους τοπικούς φορείς στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ Α ρν ητ ικ ές Π α ρ ά με τρ οι Αδυναμίες:  Ελλείψεις σε επενδύσεις υποδομής  Κλιμάκωση της ανεργίας στο Νομό την τελευταία δεκαετία παρά τους χαμηλούς ρυθμούς αύξησης του Εργατικού Δυναμικού, η οποία προκύπτει κυρίως από την αδύνατη ζήτηση εργασίας  Διαρθρωτικά προβλήματα ανεργίας,καθώς είναι υψηλό το ποσοστό συμμετοχής συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων (γυναίκες, νέοι) και το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων  Υποτονική ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας  Ραγδαία επιδείνωση της παραγωγικότητας στον πρωτογενή τομέα Κίνδυνοι:  Αυξημένος διεθνής ανταγωνισμός, ο οποίος σε συνδυασμό με τη διαπιστωμένη επιδείνωση της παραγωγικότητας στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα του Νομού, διαγράφει επικίνδυνες προοπτικές  Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γειτονική Αλβανία και η επιπτώσεις στην οικονομική / εμπορική δραστηριότητα της περιοχής


Κατέβασμα ppt "ΓΡΑΦΗΜΑ 1 Δείκτης ΑΕΠ κατά Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας: Ν. Ιωαννίνων/Σύν. Χώρας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google