Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αγορά Ενέργειας στην Ελλάδα Π. Κάπρου Προέδρου της ΡΑΕ Καθηγητή ΕΜΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αγορά Ενέργειας στην Ελλάδα Π. Κάπρου Προέδρου της ΡΑΕ Καθηγητή ΕΜΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αγορά Ενέργειας στην Ελλάδα Π. Κάπρου Προέδρου της ΡΑΕ Καθηγητή ΕΜΠ

2 Πληροφόρηση και Σχεδιασμός  Ενεργειακή Πληροφόρηση στην Ελλάδα: Έλλειψη αξιοπιστίας, συστηματικής ροής και επαγγελματικής σύνθεσης της πληροφορίας Έλλειψη πείρας στη διαχείριση της πληροφορίας και αδύναμη βάση διαλόγου  Ενεργειακός Σχεδιασμός Πρακτικά απών και μόνο εντός κρατικών επιχειρήσεων Ανάγκη συνέχειας και ενιαίας βάσης  Στην απελευθερωμένη αγορά η πληροφόρηση και σχεδιασμός είναι παράγοντες μείωσης ρίσκου και ενίσχυσης του ανταγωνισμού !

3 Κρίσιμη Καμπή για τον κλάδο  Φιλόδοξοι ταυτόχρονοι στόχοι: Σταθερό περιβάλλον και προσδοκιών για θεσμούς και ανταγωνισμό στην αγορά για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στην ενέργεια –Απαραίτητο για τις τεράστιες ανάγκες σε νέες υποδομές Εξυγίανση και επιβίωση των κρατικών ενεργειακών εταιρειών Ασφάλεια τροφοδοσίας και ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου –Μόνο έτσι εξασφαλίζεται ο συνδυασμός ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και περιβαλλοντικών περιορισμών  Υποδομές και Τοπικές Κοινωνίες

4 Αναπτυξιακός ρόλος αλλά και ανάγκη επενδυτικών κεφαλαίων

5 Ενέργεια: Ζωτική συνιστώσα για την ανάπτυξη  Οι προοπτικές μεγάλης αύξησης της ζήτησης ενέργειας Δεν είναι σπατάλη ενέργειας Είναι παράγων ανάπτυξης και ευημερίας, συνυφασμένος με τη σύγκλιση με την ΕΕ  Σκοπός της αγοράς είναι η άφθονη προσφορά ενέργειας σε ανταγωνιστική τιμή, δεν είναι ο περιορισμός των καταναλωτών  Στόχος είναι και η βελτίωση των υπηρεσιών, η αξιοπιστία και η ασφάλεια

6 Ενεργειοβόρος χώρα;  Όχι, ο λόγος Ενέργεια/ΑΕΠ είναι λογικά αυξημένος σε αναπτυσσόμενες χώρες  Μεγάλα περιθώρια αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας κατά κεφαλή, στον οικιακό και εμπορικό τομέα Βελτίωση της ποιότητας ζωής, ευημερία σε συνδυασμό με τη σύγκλιση των εισοδημάτων  Αγκάθι οι μεταφορές: Σοβαρό πρόβλημα οι κακές υποδομές μαζικών μέσων μεταφοράς και ιδίως σταθερής τροχιάς !

7

8

9 Τρίπτυχο στόχων  Ανταγωνιστικότητα στις τιμές, ανταγωνισμός στην αγορά  Περιβαλλοντική προστασία, διεθνείς συνθήκες  Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, διαφοροποίηση λύσεων στον καταναλωτή, βελτίωση υπηρεσιών  Μοναδική λύση η ταχεία διείσδυση του φυσικού αερίου, με προβλήματα όμως τα: Οικονομική διαχείριση μετάβασης στην ώριμη αγορά φυσικού αερίου (π.χ. Τιμολόγιο μεταφοράς ΔΕΠΑ) Ασφάλεια και επάρκεια τροφοδοσίας, επαρκείς υποδομές

10 Δράσεις που μόνο ενιαία εξασφαλίζουν τους στόχους  Μόνο μονάδες φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή  Άμεση απελευθέρωση του χονδρεμπορίου φυσικού αερίου  Υποδομές για το φυσικό αέριο του Γ΄ΚΠΣ  Σταθερό θεσμικό περιβάλλον ανταγωνισμού για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον κλάδο.

11 Η ζήτηση αυξάνει σημαντικά

12 Ανάγκες Νέων Θ/Η Μονάδων

13 Υπάρχει φυσικό αέριο ;  Απελευθέρωση αγοράς Φ.Α. – πρόσβαση τρίτων  Έργα Ρεβυθούσας κλπ.  Μείωση τιμολογίων μεταφοράς ΔΕΠΑ χάρις στις προοπτικές κατανάλωσης  Κόμβος διεθνών διασυνδέσεων

14 Προοπτικές για ΑΠΕ  Στο διασυνδεδεμένο σύστημα οι άμεσες δυνατότητες είναι για 300-500 MW  Με νέα έργα συνδέσεων μπορούν να συνδεθούν επιπλέον 1500-2000 MW  Αλλά: Όλοι θα επιδοτηθούν ; Θα γίνουν δεκτές τοπικά ; Συγχρονισμός με έργα διασυνδέσεων ;

15 Αρχές Τιμολόγησης  Να αντανακλούν το μακροχρόνιο οριακό κόστος κάθε τομέα.  Να παρέχουν στις επιχειρήσεις ενέργειας επαρκή κίνητρα ανταγωνιστικότητας στο κόστος  Να εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται.  Όχι διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών, όχι σταυροειδείς επιδοτήσεις.  Τα τιμολόγια να μη στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.  Διαφανή και διακριτά συνιστώντα στοιχεία (ΥΔΣ, τέλη για μονοπωλιακές υποδομές, κλπ.)  Επιλογή μεταξύ εναλλακτικών τιμολογίων και λύσεων.  Εξέλιξη προβλεπτή χωρίς διακυμάνσεις.

16 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ  Σχέδιο αναλυτικού τρόπου υπολογισμού των τιμολογίων από τη ΡΑΕ σε δημόσια διαβούλευση με σκοπό τον ορθολογικό υπολογισμό τους για τα μονοπωλιακά τμήματα της αγοράς, αλλά και κατά την περίοδο όπου η ΔΕΗ έχει δεσπόζουσα θέση «αντικειμενική» αναπροσαρμογή  Κατά την εφαρμογή των κανόνων διαμόρφωσης τιμολογίων για την πρώτη τριετία πρέπει να συνεκτιμηθούν: Η ιστορική διαμόρφωση των τιμολογίων της ΔΕΗ τα οποία δεν αντανακλούσαν πλήρως τα στοιχεία κόστους και αποδόσεων κεφαλαίου που υπεισέρχονται στα τιμολόγια Η παροχή κίνητρων στη ΔΕΗ για ταχεία σύγκλιση προς το επίπεδο κόστους που αντιστοιχεί στη διεθνή και ιδίως την ευρωπαϊκή, βέλτιστη πρακτική.

17 Συμπέρασμα: Μεγάλες Επιχειρηματικές Προσδοκίες  Η αγορά προσελκύει σημαντικά νέα ιδιωτικά κεφάλαια στην ηλεκτροπαραγωγή. Ήδη οι 6 άδειες δημιούργησαν μεγάλη επιχειρηματική κινητικότητα.  Αυτοχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής δικτύων, διασυνδέσεων κλπ. ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.  Πολύ μεγάλες προοπτικές για επιχειρηματική δράση στις υποστηρικτές υπηρεσίες και προμήθειες, αφενός προς τους παραγωγούς, αφετέρου προς καταναλωτές.

18 www.rae.gr www.rae.gr www.rae.gr info@rae.gr www.rae.gr www.rae.gr www.rae.gr info@rae.gr


Κατέβασμα ppt "Αγορά Ενέργειας στην Ελλάδα Π. Κάπρου Προέδρου της ΡΑΕ Καθηγητή ΕΜΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google