Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ 2010 – 2011 Για το μάθημα της Γ ’ Λυκείου : Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Οικονομολόγος : Δέσποινα Αναστασάκη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ 2010 – 2011 Για το μάθημα της Γ ’ Λυκείου : Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Οικονομολόγος : Δέσποινα Αναστασάκη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ 2010 – 2011 Για το μάθημα της Γ ’ Λυκείου : Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Οικονομολόγος : Δέσποινα Αναστασάκη

2 Ο πληθυσμός διακρίνεται σε οικονομικά ενεργό και σε οικονομικά μη ενεργό. Άτομα που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εργαστούν αποτελούν τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό.

3 Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αποτελεί το εργατικό δυναμικό της οικονομίας και περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα τα οποία είναι ικανά προς εργασία και ταυτόχρονα θέλουν να εργαστούν.

4 Το εργατικό δυναμικό χωρίζεται σε δύο κατηγορίες : Α ) Σε εκείνους οι οποίοι εργάζονται και ονομάζονται Απασχολούμενοι. Β ) Σε εκείνους που θέλουν και μπορούν να εργάστούν αλλά δε βρίσκουν απασχόληση και είναι Άνεργοι.

5 Το μέγεθος της ανεργίας μπορεί να μετρηθεί ως απόλυτο μέγεθος. Η ανεργία μετράται και ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) του εργατικού δυναμικού.

6 πηγή : ΟΟΣΑ

7  Εποχιακή Ανεργία  Ανεργία Τριβής  Διαρθρωτική Ανεργία  Ανεργία λόγω ανεπαρκούς ζήτησης ( Κεϋνσιανή ανεργία )

8  Επιχειρήσεις με συστηματική μεταβολή στην παραγωγική τους δραστηριότητα, π. χ. αγροτικές, τουριστικές  Επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο  Είναι προσωρινή  Μικρής σχετικά διάρκειας

9  Οφείλεται στην αδυναμία των εργατών να εντοπίζουν αμέσως τις επιχειρήσεις με τις κενές θέσεις και στην αδυναμία των επιχειρήσεων να εντοπίσουν τους άνεργους εργάτες.  Οφείλεται στη γεωγραφική απόσταση μεταξύ της επιχείρησης και των ανέργων  Γενικά, οφείλεται στην έλλειψη ενός αποτελεσματικού συστήματος πληροφοριών.

10  Δημιουργείται από τη δυσαναλογία προσφοράς και ζήτησης των διάφορων ειδικεύσεων  Υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στα προσόντα και την ειδίκευση των ανέργων και σε αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη κενών θέσεων  Οφείλεται στις τεχνολογικές μεταβολές και στη διάρθρωση της ζήτησης  Η μείωσή της απαιτεί επανεκπαίδευση των ανέργων

11  Προέρχεται από την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας στις φάσεις καθόδου και ύφεσης του οικονομικού κύκλου  Αδυναμία της συνολικής ζήτησης να απορροφήσει τη συνολική προσφορά εργατικού δυναμικού  Έχει κυκλικό χαρακτήρα  Η διάρκεια της εξαρτάται από τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου.

12  Οικονομικές - Απώλεια παραγωγικών δυνάμεων - Απώλεια εισοδήματος για τον άνεργο - Επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ( επιδόματα ανεργίας )  Κοινωνικές

13  Μέτρα αύξησης της συνολικής ζήτησης ( κυκλική ανεργία ) - Δημοσιονομικά ( αύξηση κρατικών δαπανών για δημόσια έργα, προώθηση μεγάλων επενδυτικών έργων ) - Νομισματικά ( μείωση επιτοκίου για προώθηση επενδύσεων )  Μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού ( διαρθρωτική ανεργία )

14 Σε μια οικονομία οι απασχολούμενοι είναι 80, οι άνεργοι είναι 20 και οι άεργοι είναι 10. Πόσο είναι το ποσοστό ανεργίας ; α ) 13,3% β ) 25% γ ) 20% δ ) 23,5%


Κατέβασμα ppt "ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ 2010 – 2011 Για το μάθημα της Γ ’ Λυκείου : Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Οικονομολόγος : Δέσποινα Αναστασάκη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google