Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΕΡΓΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΕΡΓΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΕΡΓΙΑ

2 Τι είναι η ανεργία; Ανεργία είναι η κατάσταση ενός ατόμου, που, ενώ είναι ικανό, πρόθυμο και διαθέσιμο να απασχοληθεί, δεν δύναται να βρει εργασία.

3 Τι είναι το ποσοστό ανεργίας;
Το ποσοστό ανεργίας είναι ο αριθμός των ανέργων διαιρούμενος με το σύνολο του εργατικού δυναμικού.

4

5 Ποια είναι τα είδη της ανεργίας;
Η ανεργία τριβής, προκύπτει λόγω της ακατάπαυστης κίνησης των ανθρώπων μεταξύ περιοχών και θέσεων εργασίας ή διαφόρων σταδίων του κύκλου ζωής. Επίσης, περιλαμβάνονται τα άτομα που, λόγω φυσικών αιτιών, καθίστανται ανίκανα προς εργασία. Ουσιαστικά, αποτελεί το ελάχιστο επίπεδο ανεργίας που δεν μπορεί να μειωθεί σε μια δυναμική κοινωνία (εφ’ όσον, ακόμη και αν η οικονομία είναι σε πλήρη απασχόληση, κάποιοι θα αποχωρούν από τις θέσεις τους, κάποιοι φοιτητές θα ψάχνουν για εργασία μετά την αποφοίτησή τους, κάποιοι γονείς θα επανεντάσσονται στο εργατικό δυναμικό, και κάποιοι θα θέλουν μια καλύτερη ή μια διαφορετική εργασία).

6 Η δομική ή διαρθρωτική ανεργία οφείλεται στις αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθώς κάποιοι κλάδοι (ή ειδικότητες, ή γεωγραφικές περιοχές) έχουν αυξανόμενη ζήτηση και κάποιοι άλλοι πτωτική ζήτηση.

7 Η κυκλική ανεργία οφείλεται στην μειωμένη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή η μορφή ανεργίας είναι αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της ανάπτυξης σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η οποία έχει ως επακόλουθο την αδυναμία απορρόφησης του εργατικού δυναμικού.

8

9 Ποια είναι τα αίτια της ανεργίας;
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας είχε ως συνέπεια τη μηχανοποίηση της εργασίας και την αυτοματοποίηση της παραγωγής. Η μηχανή υποκατέστησε τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να παραγκωνισθούν πολλά εργατικά χέρια και επαγγέλματα. Ο καταμερισμός της εργασίας και η αυστηρή εξειδίκευση οδήγησαν στην ανεργία όσους είχαν ελλιπή κατάρτιση.

10 Ποια είναι τα αίτια της ανεργίας;
Η έλλειψη ορθού επαγγελματικού προσανατολισμού και η στροφή των νέων σε επαγγέλματα υψηλής μόρφωσης οδήγησαν στον κορεσμό των τομέων αυτών. Η έλλειψη δευτερογενούς τομέα παραγωγής και ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα οι εισαγωγές να είναι μεγαλύτερες από τις εξαγωγές.

11

12 Ποια είναι τα αίτια της ανεργίας;
Η αναξιοκρατία οδηγεί στην απονέκρωση δημιουργικών και παραγωγικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Η έλλειψη επαγγελματικής συνείδησης ορισμένων εργαζομένων και η αστάθειά τους σε μια εργασία. Ο περιορισμός των εργατικών χεριών με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους.

13 Ποιες είναι οι συνέπειες της ανεργίας;
Η ανεργία μπορεί να επιφέρει και οικονομικές επιπτώσεις στην κοινωνία. Η ανεργία μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της δημοκρατίας. Η ανεργία μπορεί να έχει επιπτώσεις και στην ψυχική υγεία του ατόμου. Η ανεργία μπορεί να οδηγήσει στον κοινωνικό αποκλεισμό του ατόμου.

14

15 Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ανεργία;
Η σχεδίαση προγραμμάτων βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα προσφέρουν την ευρύτερη δυνατή υποδομή στους εκπαιδευόμενους, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις με βάση την υποδομή αυτή και να συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης. Η πρόβλεψη στα εκπαιδευτικά συστήματα διαδικασιών που θα διευκολύνουν τους νέους να προσαρμόζονται στις τεχνολογικές αλλαγές.

16

17 Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ανεργία;
Η εξασφάλιση διαδικασιών που θα εξασφαλίζουν ισότητα ευκαιριών για όλους. Η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων όλων των ανθρώπων στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

18

19 Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ανεργία;
Κίνητρα για προσέλκυση των επενδύσεων του εξωτερικού. Το κράτος και ο ιδιωτικός τομέας οφείλουν να προχωρήσουν σε ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων με την ανάδειξη των επαγγελματικών τους ικανοτήτων, την απόκτηση εξειδίκευσης, την αξιοποίηση του ταλέντου και την ανάδειξη των διοικητικών τους δεξιοτήτων. Μείωση του ορίου συνταξιοδότησης και του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας.


Κατέβασμα ppt "ΑΝΕΡΓΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google