Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διερευνητική Μέθοδος Διδασκαλίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διερευνητική Μέθοδος Διδασκαλίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διερευνητική Μέθοδος Διδασκαλίας
Αντώνιος Γ. Περδικάρης, σ.σ κλ.ΠΕ Ιονίων Νήσων Από το κείμενο του Χρήστου Ραγιαδάκου: The basic features of the inquiry learning and teaching “A short review for the Greek teachers”

2 Ορισμός Αν και δεν υπάρχει κανένα καθιερωμένο πρωτόκολλο ή στρατηγική χρήσης της διερευνητικής μεθόδου μάθησης και διδασκαλίας θεωρείται βασικό της στοιχείο η εκκίνηση από μια ερώτηση που μπορεί να τεθεί είτε από μαθητή, είτε από τον ίδιο τον καθηγητή.

3 Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η ερώτηση πρέπει να έχει επιστημονικό χαρακτήρα όπως o όρος αυτός δια-μορφώθηκε αρχικά από τον Αριστοτέλη. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό σημείο που διαφοροποιεί την διερευνητική μέθοδο από την εκμαιευτική του Σωκράτη (Πλατωνική μέθοδος).

4 Αριστοτέλης ( π.Χ) 1. Χρησιμοποιούμε μόνο μετρήσιμα μεγέθη/έννοιες 2. Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» και το «ΣΩΣΤΟ» είναι ΜΟΝΟ αυτό που συμβαίνει/ παρατηρείται/μετριέται στη φύση.

5 Φυσικές επιστήμες και διερευνητική διδασκαλία
Εξαιτίας των θέσεων αυτών ο Αριστοτέλης θεωρείται ο πατέρας των Φυσικών Επιστημών. Είναι ως εκ τούτου προφανές ότι οι Φυσικές Επιστήμες είναι το κατεξοχήν αντικείμενο όπου η μέθοδος της διερευνητικής διδασκαλίας και μάθησης μπορεί να δείξει όλη της την αποτελεσματικότητα.

6 Δασκαλοκεντρική vs Διερευνητικής μεθόδου

7 Δασκαλοκεντρική vs Διερευνητικής μεθόδου (ΙΙ)

8 Ομοιότητες η απαγωγική και επαγωγική μέθοδος διδασκαλίας μπορούν να χρησιμοποι-ηθούν τόσο στην δασκαλοκεντρική όσο και στη διερευνητική μέθοδο. Πειράματα επίδειξης μπορεί να χρησιμοποιεί τόσο η δασκαλοκεντρική όσο και η διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας

9 Διαφορές Η ουσιαστική διαφορά έγκειται στη συμμετοχή των μαθητών στην αναζήτηση. Το ιδανικό είναι η συμμετοχή να είναι πραγματική μέσα από την εκτέλεση των πειραμάτων από τους ίδιους τους μαθητές .

10 Επικίνδυνα Πειράματα Παλαιότερα στην περίπτωση δύσκολων/
Παλαιότερα στην περίπτωση δύσκολων/ επικίνδυνων πειραμάτων οι μαθητές απλά υποδείκνυαν στον καθηγητή τις κατάλληλες πειραματικές κινήσεις. Σήμερα οι πολυάριθμες προσομοιώσεις πειραματικών/φυσικών φαινομένων διευκολύνουν τη διερευνητική μεθοδολογία επειδή ο μαθητής, μπορεί να εκτελέσει το πείραμα εικονικά.

11 Ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "Διερευνητική Μέθοδος Διδασκαλίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google