Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαιδευτικό λογισμικό Δέγγλερη Σοφία ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαιδευτικό λογισμικό Δέγγλερη Σοφία ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαιδευτικό λογισμικό Δέγγλερη Σοφία ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

2 Περιεχόμενα  Τι είναι;  Διερευνητικό λογισμικό  Οφέλη  Παραδείγματα  Drill and Practice

3 Τι είναι; (1/2)  Εκπαιδευτικό λογισμικό είναι το προϊόν της τεχνολογίας μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων γνωστικών αντικειμένων ακολουθώντας συγκεκριμένη παιδαγωγική φιλοσοφία και εκπαιδευτική στρατηγική

4 Τι είναι; (2/2)  Λογισμικό που υποστηρίζει τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας τη μετάδοση δηλαδή της γνώσης από το δάσκαλο στο μαθητή  Λογισμικό που υποστηρίζει νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και την αυτενέργεια

5 Τι είναι; (2/2)  Λογισμικό που υποστηρίζει νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και την αυτενέργεια  Διερευνητικό λογισμικό

6 Περιεχόμενα  Τι είναι;  Διερευνητικό λογισμικό  Οφέλη  Παραδείγματα  Drill and Practice

7 Διερευνητικό λογισμικό (1/3)  Παρέχει τη δυνατότητα οπτικοποίησης και διαχείρισης δεδομένων π.χ. δυναμικούς χάρτες  Επιτρέπει την πολλαπλή αναπαράσταση  Διαθέτει ενσωματωμένα εργαλεία διατύπωσης δομημένων ερωτήσεων

8 Διερευνητικό λογισμικό (2/3)  Παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης προσωπικών σημειώσεων που μπορούν να μοιραστούν με άλλους  Επιτρέπει την αλλαγή ή επέκταση του πολυμεσικού υλικού του ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη  Δίνει τη δυνατότητα άντλησης δεδομένων από πηγές του διαδικτύου για άμεση χρήση

9 Διερευνητικό λογισμικό (3/3)  Παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης προσωπικών σημειώσεων που μπορούν να μοιραστούν με άλλους  Προσφέρει μηχανισμούς υποστήριξης συμμετοχικών δραστηριοτήτων μέσω του διαδικτύου  Παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού ενεργειών με τη χρήση κατάλληλων εντολών

10 Διερευνητικό λογισμικό (3/3)  Αξιοποιεί διδακτικά το λάθος του μαθητή  Συνοδεύεται από σενάρια διδασκαλίας και οδηγίες παιδαγωγικής αξιοποίησης  Προσομοιώσεις

11 Περιεχόμενα  Τι είναι;  Διερευνητικό λογισμικό  Οφέλη  Παραδείγματα  Drill and Practice

12 Οφέλη (1/3)  Φιλικότερη, ελκυστικότερη, πλουσιότερη και πολύπλευρη παρουσίαση της ύλης  Βιωματική προσέγγιση της γνώσης  Ενεργοποίηση του μαθητή (δρων μαθητής) μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, πειραματισμό και διερεύνηση

13 Οφέλη (2/3)  Συμπύκνωση πολλών μακροσκελών κειμένων σε οπτικοακουστικά μηνύματα με μεγάλη περιεκτικότητα πληροφορίας  Μείωση του χρόνου που αφιερώνει ο μαθητής  Μείωση του κόπου που καταβάλλει για την αφομοίωση της ύλης-περιεχομένου

14 Οφέλη (3/3)  Προώθηση της συνεργατικής αλλά και της εξατομικευμένης μάθησης  Οι μαθητές στο πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων μαθαίνουν να συνεργάζονται αλλά και ο κάθε μαθητής ξεχωριστά μπορεί να ακολουθήσει τους δικούς του ρυθμούς μάθησης

15 Περιεχόμενα  Τι είναι;  Διερευνητικό λογισμικό  Οφέλη  Παραδείγματα  Drill and Practice

16 Παραδείγματα  ΗΡΟΔΟΤΟΣ  Πολυμεσική εφαρμογή για το Μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδας και των Νέων Ελληνικών

17 Άσκηση ακροστοιχίδας Περιήγηση σε μουσείο Παρουσίαση μαθήματος με υπερσυνδέσμους

18 Παραδείγματα  ΓΑΙΑ  Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία Γεωγραφίας, Φυσικής και Μαθηματικών στο Γυμνάσιο, μέσω διαθεματικής διερεύνησης της γης, αποτελούμενο από τέσσερις μικρόκοσμους.

19 Ταξίδι στην επιφάνεια της γης με βοήθεια εξερευνητή Προσομοίωση του μαγνητικού πεδίου της Γης Εκτόξευση δορυφόρου

20 Παραδείγματα  21 ΕΝ ΠΛΩ  Χρονολογική παρουσίαση ιστορικών γεγονότων της περιόδου του αγώνα ανεξαρτησίας το 1821 μέσω ιστορικών γεωγραφικών χαρτών

21 Παράθεση γεγονότων Ευρωπαϊκής Ιστορίας Οθόνη εισαγωγής Εργαστήριο επεξεργασίας ιστορικών γεγονότων

22 Παραδείγματα  Σ.Ε.Π. - Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον  Ανάπτυξη εφαρμογών πειραματικής διδασκαλίας με τη βοήθεια υπολογιστή

23 Παρουσίαση video διεξαγωγής πειράματος Μετρήσεις κατά τη διάρκεια εικονικού πειράματος

24 Παραδείγματα  ΞΕΝΙΟΣ  Υπολογιστικό και δικτυακό περιβάλλον για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών

25 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες βασισμένες στο ταξίδι Εικονική περιήγηση μέσω μικρόκοσμων προσομοίωσης ταξιδιού Ασκήσεις

26 Περιεχόμενα  Τι είναι;  Διερευνητικό λογισμικό  Οφέλη  Παραδείγματα  Drill and Practice

27 Drill and Practice (1/2)  Πακέτα εξάσκησης και πρακτικής  Bασίζονται σε συγκεκριμένη διδακτέα ύλη  Aσκήσεις και προβλήματα  Σωστό – λάθος  Πολλαπλών επιλογών  Ανοικτού τύπου  Απλή γραμμική μορφή  Καλούν τον χρήστη να απαντήσει σε μία σειρά ερωτήσεων

28 Drill and Practice (2/2)  ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Στηρίζονται στην επιλογή από τον μαθητή της σωστής απάντησης  Δεν αξιοποιούν διδακτικά το λάθος του μαθητή  Δεν τον οδηγούνστην ενεργητική και δημιουργική μάθηση  Είναι η λατρεία των φροντιστών


Κατέβασμα ppt "Εκπαιδευτικό λογισμικό Δέγγλερη Σοφία ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google