Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ερώτηση στην διδασκαλία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ερώτηση στην διδασκαλία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ερώτηση στην διδασκαλία
Η ερώτηση έχει σημαντική θέση στη διδακτική διαδικασία Δημιουργία ενδιαφέροντος Εστίαση της μαθητική προσοχής σε συγκεκριμένο αντικείμενο Ενεργοποίηση της μαθητικής συμμετοχής Έλεγχος της προϋπάρχουσας γνώσης Έμμεσο έλεγχο της μαθητικής συμπεριφοράς Διάγνωση δυσκολιών και παρανοήσεων

2 Η ερώτηση στην διδασκαλία
Η ερώτηση έχει σημαντική θέση στη διδακτική διαδικασία Δημιουργία ενδιαφέροντος Εστίαση της μαθητική προσοχής σε συγκεκριμένο αντικείμενο Ενεργοποίηση της μαθητικής συμμετοχής Έλεγχος της προϋπάρχουσας γνώσης Έμμεσο έλεγχο της μαθητικής συμπεριφοράς Διάγνωση δυσκολιών και παρανοήσεων

3 Η ερώτηση στην διδασκαλία
Η ερώτηση έχει σημαντική θέση στη διδακτική διαδικασία Δημιουργία ενδιαφέροντος Εστίαση της μαθητική προσοχής σε συγκεκριμένο αντικείμενο Ενεργοποίηση της μαθητικής συμμετοχής Έλεγχος της προϋπάρχουσας γνώσης Έμμεσο έλεγχο της μαθητικής συμπεριφοράς Διάγνωση δυσκολιών και παρανοήσεων

4 Η ερώτηση στην διδασκαλία
Γενικές αρχές διατύπωσης της ερώτησης Πρέπει να είναι διατυπωμένες σε απλή γλώσσα και να έχουν σαφή εστίαση Να αρχίζουν με ερωτηματική λέξη Να είναι σύντομες Να μην επιδέχονται μονολεκτικές απαντήσεις Πρέπει πρώτα να υποβάλλεται η ερώτηση στην τάξη και μετά να καθορίζεται ποιος θα απαντήσει εκτός…

5 Η ερώτηση στην διδασκαλία
Γενικές αρχές διατύπωσης της ερώτησης Οι ερωτήσεις να είναι όλων των επιπέδων και να κατανέμονται ισότιμα σε όλους τους μαθητές(η έρευνα έχει δείξει ότι οι περισσότερες ερωτήσεις είναι χαμηλού επιπέδου και απευθύνονται κατά κανόνα στους καλού μαθητές) Μετά την ερώτηση, αναμονή 3-5 δευτερολέπτων Προσοχή στις απαντήσεις των μαθητών και κατάλληλη ανατροφοδότηση μέσω συμπληρωματικών ερωτήσεων (τι εννοείς με… μπορείς να δώσεις ένα παράδειγμα… τι άλλο θα ήθελες να προσθέσεις… μπορείς να εξηγήσεις γιατί… )

6 Μέθοδοι διδασκαλίας Η μέθοδος διδασκαλίας αναφέρεται στο εσωτερικό σκεπτικό που συνέχει τις διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες και τις καθιστά στο σύνολο τους ικανές να οδηγήσουν τον μαθητή στη μάθηση Η μέθοδος διδασκαλίας αναφέρεται στις κυρίαρχες συλλογιστικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες αναμένεται ο μαθητής να κατανοήσει το περιεχόμενο της διδασκόμενης έννοιας

7 Μέθοδοι διδασκαλίας Στρατηγική επαγωγικό-υποθετικής διδασκαλίας
Επαγωγή: κατά την επαγωγή το άτομο μετά από συστηματική παρατήρηση των επιμέρους περιπτώσεων καταλήγει στο σχηματισμό εννοιών και γενικεύσεων Υπόθεση: Κατ’ αυτήν το άτομο επεκτείνει τις γενικεύσεις στις οποίες έχει καταλήξει και προβαίνει σε πρόβλεψη σχετικά με τις υπάρχουσες γνώσεις Η εγκυρότητα μιας υπόθεσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πληρότητα της πληροφόρησης που κατέχουμε

8 Μέθοδοι διδασκαλίας Στρατηγική απαγωγικής διδασκαλίας
Χαρακτηριστικά απαγωγής Αποτελεί μία λογική διαδικασία που ξεκινά με την διατύπωση μιας λογικής αρχής (κύρια πρόταση) Συνεχίζει με μια περίπτωση που συγκεκριμενοποιεί την γενίκευση (δευτερεύουσα πρόταση) Ολοκληρώνεται με ένα προβλεπτικό ή επεξηγηματικό συμπέρασμα

9 Ανακεφαλαίωση Δεν υπάρχει σωστή μορφή ή σωστή στρατηγική διδασκαλίας
Κάθε μορφή ή μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Επιλέγουμε ανάλογα με την περίπτωση, με το επίπεδο των μαθητών, με το διδακτικό αντικείμενο αλλά και τον διδακτικό στόχο


Κατέβασμα ppt "Η ερώτηση στην διδασκαλία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google