Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Tσουλής Μιλτιάδης: – Βασικές έννοιες στη Διδακτική με την υποστήριξη των ΤΠΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Tσουλής Μιλτιάδης: – Βασικές έννοιες στη Διδακτική με την υποστήριξη των ΤΠΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Tσουλής Μιλτιάδης: e-mail: mtsoulis@sch.gr – mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com Βασικές έννοιες στη Διδακτική με την υποστήριξη των ΤΠΕ

2 Tσουλής Μιλτιάδης: e-mail: mtsoulis@sch.gr – mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com Οι αναπαραστάσεις είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα που συνίσταται στην παραγωγή νοερών εικόνων ή συμβόλων με βασικό χαρακτηριστικό να αντικαθιστούν άλλες (απούσες κατά κανόνα) οντότητες. Οι ιδέες αυτές σπάνια αντιστοιχούν με τις επιστημονικές αντιλήψεις για τις αντίστοιχες έννοιες ή τα τεχνολογικά αντικείμενα. Οι ιδέες των μαθητών αλλάζουν δύσκολα: βασικό χαρακτηριστικό των ιδεών των παιδιών είναι η αντίσταση σε κάθε μορφή συστηματικής ή μη Διδασκαλίας Οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχναευση αυτών των παραστάσεων Ιδέες και παραστάσεις μαθητών

3 Διδακτικός μετασχηματισμός μετασχηματισμός των επιστημονικών εννοιών σε «σχολικές» έννοιες «εύπεπτες» στους μαθητές Είναι απαραίτητο να μελετηθεί πώς λειτουργεί ο διδακτικός μετασχηματισμός και πώς η σχολική γνώση είναι δυνατόν να επηρεαστεί από τη χρήση των ΤΠΕ (επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών) Tσουλής Μιλτιάδης: e-mail: mtsoulis@sch.gr – mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com

4 Γνωστικές δυσκολίες και γνωστικά εμπόδια O εκπαιδευτικός οφείλει να λάβει υπόψη του τις πρότερες γνώσεις (ιδέες - αναπαραστάσεις) των μαθητών του. Στην περίπτωση που οι ιδέες, οι αντιλήψεις και οι αναπαραστάσεις που διαθέτουν τα παιδιά αποκλίνουν από τις επιστημονικές γνώσεις και παράλληλα δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής παρέμβασης αναφερόμαστε σε αυτές ως διδακτικά εμπόδια. Tσουλής Μιλτιάδης: e-mail: mtsoulis@sch.gr – mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com

5 Διδακτικό συμβόλαιο - Διδακτική κατάσταση Είναι η διδακτική κατάσταση που λαμβάνει χώρα στην τάξη με τη χρήση των ΤΠΕ. Καθορίζει τους ρόλους μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Προσδιορίζει τις ευκαιρίες των μαθητών για εμπλοκή σε αυθεντικές καταστάσεις μάθησης Προσδιορίζει θέματα αξιολόγησης και συμπεριφορών. Tσουλής Μιλτιάδης: e-mail: mtsoulis@sch.gr – mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com

6 Γνωστική και κοινωνικογνωστική σύγκρουση Η διερεύνηση των «λαθών» των μαθητών που στηρίζονται στις εναλλακτικές ιδέες-παραστάσεις Η κατανόηση της προέλευσης των λαθών Ανάδειξη νέων ιδεών. Εννοιολογική αλλαγή. Tσουλής Μιλτιάδης: e-mail: mtsoulis@sch.gr – mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com

7 Εννοιολογική αλλαγή. Οι εννοιολογικές δομές των μαθητών δεν είναι στατικές, αλλά αλλάζουν διαρκώς κατά την απόκτηση νέων γνώσεων. Το ενδιαφέρον της Διδακτικής δεν εστιάζεται συνεπώς μόνο στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι γνώσεις αλλά αφορά και τον τρόπο με τον οποίο οι υπάρχουσες γνωστικές δομές μεταβάλλονται κατά τη διαδικασία πρόσκτησης νέων γνώσεων. Τις διαδικασίες αυτές τις περιγράφει η έννοια της εννοιολογικής αλλαγής.

8 Η έννοια του γραμματισμού Τεχνολογικός Γλωσσικός Υποκειμενικός

9 Σχεδιασμός εκπαιδευτικού σεναρίου Ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού σεναρίου αποτελεί συνδυασμό της παιδαγωγικής γνώσης του εκπαιδευτικού με τη γνώση του περιεχομένου του αντικειμένου που καλείται να διδάξει. Αυτό συνεπάγεται: - Παιδαγωγική επάρκεια (θεωρίες μάθησης, στρατηγικές διδασκαλίας, δεξιότητες διαχείρισης της σχολικής τάξης - Επαρκή γνώση του αντικειμένου (μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, γνώσεις στις ΤΠΕ κ.λ.π)

10 μοντέλου μεταφοράς Φάσεις εφαρμογής μοντέλου μεταφοράς στη διδασκαλία Ανάκληση - Προβληματισμός Παρουσίαση της νέας γνώσης Εφαρμογή της νέας γνώσης σύνδεση του μαθήματος με τις προηγούμενες γνώσεις ενημέρωση των μαθητών για τα θέματα του νέου περιεχομένου χρήση διδακτικών υλικών για την ανάπτυξη της επιστημονικής άποψης παρέχει τον απαραίτητο ανακεφαλαίωση των βασικότερων σημείων του περιεχομένου

11 μοντέλου εποικοδόμησης Φάσεις εφαρμογής μοντέλου εποικοδόμησης στη διδασκαλία Ανάδειξη των αρχικών απόψεων Παρουσίαση της νέας γνώσης Εφαρμογή της νέας γνώσης Ερωτήσεις Συμπλήρωση ερωτηματολογίου χρήση διδακτικών υλικών για την ανάπτυξη της επιστημονικής άποψης Τι πιστεύατε / πιστεύετε Γιατί αλλάξατε άποψη; Δοκιμασία των αρχικών απόψεων Ανασκόπηση Πείραμα επίδειξης/ομαδικά Συγκεντρώνουν δεδομένα Βγάζουν συμπεράσματα Παραγωγική Κλονισμός ορθότητας νέων απόψεων


Κατέβασμα ppt "Tσουλής Μιλτιάδης: – Βασικές έννοιες στη Διδακτική με την υποστήριξη των ΤΠΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google