Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ/ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 1) ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2) ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2 Επιτροπή κρίσης: Ραγιαδάκος Χρήστος, Σύμβουλος στο Ινστιτούτο Εκπ/κής Πολιτικής Παπασταματίου Νίκος, Επ. Σχολικός Σύμβουλος Τσουμπελής Λεωνίδας, Επ. Σχολικός Σύμβουλος Μουτζούρη Ειρήνη, Επ. Σχολική Σύμβουλος

3 Τρεις ερωτήσεις που αφορούν τα ΑΠΣ
όραμα: Τι θέλουμε να πετύχουμε; Οργάνωση: Πως θα οργανώσουμε τη διδασκαλία-μάθηση; Αξιολόγηση: Πως θα γνωρίζουμε αν πετύχαμε τους σκοπούς και τους στόχους μας;

4 Εν αρχή ην ο λόγος

5 Τι πρέπει να διαθέτει ένα νέο ΑΠΣ;
Ένα νέο Α.Π.Σ. πρέπει να : Ενσωματώνει στοιχεία της σύγχρονης ζωής ώστε να καλλιεργεί την αποδοχή και την κατανόηση μέσα από τη συλλογικότητα. Προωθεί νέες μεθοδολογίες που καλλιεργούν το βιωματικό αλλά και συνεργατικό τρόπο μάθησης. Χειραφετεί, αναπτύσσοντας των ικανότητα των μαθητών να παίρνουν τον έλεγχο της ζωής τους με τρόπο αυτόνομο και υπεύθυνο.

6 Και ένα ΑΠΣ που θα κάνει τους μαθητές ικανούς:
να κατακτούν-εξασφαλίζουν μάθηση να φθάνουν σε εννοιολογική κατανόηση να εμβαθύνουν στη γνώση να συνδέουν έννοιες-ενότητες-κεφάλαια-μαθήματα να προχωρούν πέρα από τις πύλες του σχολείου να συμπεραίνουν-ανακεφαλαιώνουν

7 Και ένα ΑΠΣ που θα κάνει τους μαθητές ικανούς:
να οικοδομούν πάνω σε διαβαθμισμένες έννοιες, αποφεύγοντας επαναλήψεις να συνεργάζονται και όχι να εξατομικεύουν τη μάθηση να αναδεικνύουν τις δεξιότητες τους Να σέβονται ιδέες-απόψεις-προτάσεις από όπου κι αν προέρχονται

8 Συμπερασματικά: οι βασικές αρχές που διέπουν τα νέα Α.Π.Σ. είναι:
η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης • η Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία • η διαφοροποιημένη διδασκαλία • η δημιουργία/συνδημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού από τον εκπαιδευτικό • η κατανόηση των βασικών εννοιών και η διασύνδεσή τους με παραδείγματα που αναφέρονται σε συγκεκριμένες και καθημερινές έννοιες • η σύνδεση της μάθησης με καταστάσεις και περιβάλλοντα της ζωής η μύηση σε ερευνητικές-διερευνητικές εργασίες (διατύπωση ερωτημάτων, προσδιορισμός προβλημάτων, σχεδιασμός διερευνήσεων, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων κ.ο.κ) • η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία (χρήση διαδραστικού πίνακα, ηλεκτρονικού βιβλίου, ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού).

9 Πως θέλουν το μαθητή τα νέα Α.Π.Σ.
Ο μαθητής: 1. ¨μικρός διανοούμενος¨ ¨μικρός επιστήμονας¨ ¨μικρός ερευνητής¨ ¨γλωσσομαθής¨ ¨συνεργάτης¨

10 Πως θέλουν το δάσκαλο τα νέα Α.Π.Σ.
Ο δάσκαλος: Επιστήμονας Καθοδηγητής Συνεργάτης Βοηθός Φίλος Αλλά και Μικρός Θεός Πως θέλουν το δάσκαλο τα νέα Α.Π.Σ.

11 Πως θέλουν τη διδασκαλία τα νέα Α.Π.Σ.
Η διδασκαλία: Οργανωμένη Ομαδοσυνεργατική Ανακαλυπτική Ποικιλόμορφη Προκλητική Ενδιαφέρουσα Διερευνητική Παιχνιδιάρικη Αποδοτική-Αποτελεσματική κατά το μαθητή ……………………

12 The basic features of the inquiry learning and teaching
Η ανακαλυπτική θεωρία της μάθησης ανήκει στον Jerome S. Bruner του οποίου οι θέσεις αποτελούν μια δημιουργική και ποιοτική αφομοίωση και αναπροσαρμογή των απόψεων των Piaget, Vygotsky και Maslow. Piaget: Η γνώση προκύπτει από την πράξη του μαθητή Vygotsky: Η γνώση είναι στη βάση της κοινωνική Maslow: Η γνώση είναι πάντοτε σε αλληλεξάρτηση με τα κίνητρα του

13 D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching
“A short review for the Greek teachers” ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ It will be distributed to the Greek teachers during the Training activities

14 Η διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας
Η διερευνητική μέθοδος, η μάθηση μέσω μικρών ερευνών αποτελεί μία διδακτική προσέγγιση που μπορεί να οριστεί ως μια σκόπιμη διαδικασία διάγνωσης και επίλυσης προβλημάτων, σχεδιασμού πειραμάτων, αναζήτησης πληροφοριών, διατύπωσης υποθέσεων, κατασκευής μοντέλων, συζήτησης και η (αντί) παράθεση επιχειρημάτων, τεκμηρίωσης. Έχει κύριο στόχο να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών, ώστε να ενταχθούν ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης. Περιλαμβάνει επιστημονικές διαδικασίες όπως είναι: η παρατήρηση, η σύγκριση, η ταξινόμηση, η διατύπωση ερωτημάτων, ο έλεγχος μιας υπόθεσης με το σχεδιασμό πειράματος, η πρόβλεψη, η ερμηνεία δεδομένων, οι εναλλακτικές εξηγήσεις, η διατύπωση κανόνων, κτλ. (Rocard et al. 2007, Levy & Lameras 2011).

15 Η διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας
Κεντρική ιδέα της διερευνητικής μεθόδου είναι η διατύπωση από τον εκπαιδευτικό απλών ερωτημάτων (η προβλημάτων) σχετικών με το προς μελέτη θέμα. Τα ερωτήματα πρέπει να είναι προσιτά στους μαθητές, προερχόμενα είτε από την καθημερινή τους εμπειρία είτε συναφή με όσα έχουν μέχρι στιγμής διδαχτεί και εμπεδώσει, ώστε να τους κινήσουν την περιέργεια. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να κατευθύνει τους μαθητές του να βρουν απαντήσεις (η να διατυπώσουν τη γνώμη τους) σε αυτά τα αρχικά ερωτήματα και να τους ενθαρρύνει σε αυθεντικές δραστηριότητες στο σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστημών η και σε ψηφιακό περιβάλλον, με στόχο οι μαθητές να διατυπώνουν νέα ερωτήματα, να κάνουν υποθέσεις, να αναζητήσουν πληροφορίες, να σχεδιάσουν ένα πείραμα, να βρουν εναλλακτικές λύσεις, να ανταλλάξουν απόψεις, κτλ., που θα τους οδηγήσουν στην επιστημονικά ορθή απάντηση στο αρχικό η τα αρχικά ερωτήματα. Αυτή η διδακτική προσέγγιση στηρίζεται περισσότερο στις ερωτήσεις, αναζητήσεις και δραστηριότητες των μαθητών παρά στη παρουσίαση της διδακτέας ύλης (του μαθήματος) από τον εκπαιδευτικό. Στη λογική του «μαθαίνω πως να μαθαίνω» παρά στην απλή παράθεση και απομνημόνευση πληροφοριών.

16 Χαρακτηριστικά στοιχεία της διερευνητικής μάθησης
Τα ουσιώδη σημεία και χαρακτηριστικά της διερευνητικής μάθησης έχουν εξαχθεί από τον United States National Research Council guide “Inquiry and the National Science Education Standards”1 και το ονομαζόμενο Rocard Report “Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe” 2. Η συγκεκριμένη έκθεση είναι ελεύθερη μετάφραση του παραδοτέου του έργου “PATHWAY”. «Οδηγίες για τη χρήση της διερευνητικής μεθόδου και δημιουργία υποστηρικτικού υλικού» Ν. Παπασταματίου Αθήνα 2011

17 Χαρακτηριστικά στοιχεία της διερευνητικής μάθησης
Σύμφωνα με το National Science Education Standards ουσιώδη σημεία της διερευνητικής μεθόδου είναι: Ο μαθητής των βαθμίδων Κ-4: • Να κάνει ερωτήσεις για αντικείμενα, οργανισμούς και γεγονότα του περιβάλλοντος • Να σχεδιάζει και να διεξάγει μια απλή αναζήτηση • Να χρησιμοποιεί απλά εργαλεία για να συγκεντρώσει δεδομένα και να επεκτείνει τις αισθήσεις του • Να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να κατασκευάζει μια λογική περιγραφή/ εξήγηση ενός φαινομένου • Να κοινοποιεί/παρουσιάζει την έρευνά του

18 Χαρακτηριστικά στοιχεία της διερευνητικής μάθησης
Σύμφωνα με το National Science Education Standards ουσιώδη σημεία της διερευνητικής μεθόδου είναι: Ο μαθητής των βαθμίδων 5-8: • Να διακρίνει και να κάνει τις ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν μέσα από μια επιστημονική έρευνα • Να σχεδιάζει και να διεξαγάγει μια επιστημονική έρευνα • Να χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για να συγκεντρώνει, αναλύει και περιγράφει δεδομένα • Να αναπτύσσει αυτοσυνεπή μοντέλα για να περιγράφει τα δεδομένα του και να εξετάζει τις περεταίρω προβλέψεις των μοντέλων του • Να κοινοποιεί/παρουσιάζει την έρευνά του • Να χρησιμοποιεί τα μαθηματικά σε όλα τα στάδια της έρευνας «Βασικά χαρακτηριστικά της Διερευνητικής μεθόδου στη μάθηση και τη διδασκαλία» Χ. Ραγιαδάκος Αγ. Παρασκευή 2011

19 D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching
“A short review for the Greek teachers” Αν και δεν υπάρχει κανένα καθιερωμένο πρωτόκολλο ή στρατηγική χρήσης της διερευνητικής μεθόδου μάθησης και διδασκαλίας, βασικό της στοιχείο, θεωρείται, η εκκίνηση από μια ερώτηση που μπορεί να τεθεί είτε από μαθητή είτε από τον ίδιο τον καθηγητή. Η ερώτηση πρέπει να έχει επιστημονικό χαρακτήρα όπως αυτός πρώτα διαμορφώθηκε από τον Αριστοτέλη. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό σημείο που διαφοροποιεί την διερευνητική μέθοδο από την εκμαιευτική του Σωκράτη (Πλατωνική μέθοδος).

20 D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching
“A short review for the Greek teachers” Βασικές Αρχές Φυσικών Επιστημών 1. Χρησιμοποιούμε μόνο μετρήσιμα μεγέθη/έννοιες 2. Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» και το «ΣΩΣΤΟ» είναι ΜΟΝΟ αυτό που συμβαίνει/ παρατηρείται/μετριέται στη φύση. Αριστοτέλης «Βασικά χαρακτηριστικά της Διερευνητικής μεθόδου στη μάθηση και τη διδασκαλία» Χ. Ραγιαδάκος Αγ. Παρασκευή 2011

21 D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching
“A short review for the Greek teachers” Ο Αριστοτέλης όταν εγκαταστάθηκε στη Μυτιλήνη, μετά το θάνατο του Δασκάλου του Πλάτωνα, άρχισε να παρακολουθεί και να καταγράφει συστηματικά τα διάφορα ζώα, τον τρόπο ζωής τους, το περιβάλλον τους, αδιαφορώντας για τις ΙΔΕΕΣ του δάσκαλου του. Μετά, όταν επέστρεψε στη Αθήνα και ίδρυσε την Περιπατητική Σχολή, μάζεψε χάρτες και όργανα για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Έτσι, (ο Αριστοτέλης) καθόρισε και τις βασικές αρχές των Φυσικών Επιστημών και γι’ αυτό σωστά θεωρείται ο πατέρας των Φυσικών Επιστημών.

22 ΔΑΣΚΑΛΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Τα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν τη διαφορά μεταξύ της εύκολης δασκαλοκεντρικής διαδικασίας και σχετικά δύσκολης διερευνητικής διαδικασίας. ΔΑΣΚΑΛΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣ (πχ ελατηρίου, Νεύτωνα) ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ / ΠΡΑΞΕΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (πραγματικό ή εικονικό) Απαγωγική μέθοδος Επαγωγική μέθοδος

23 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΝΟΜΟΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ / ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (πραγματικό ή εικονικό) Επαγωγική μέθοδος Απαγωγική μέθοδος

24 D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching
“A short review for the Greek teachers” Η απαγωγική και επαγωγική μέθοδος διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν τόσο στην δασκαλοκεντρική όσο και στη διερευνητική μέθοδο. Η ουσιαστική διαφορά έγκειται στη συμμετοχή των μαθητών στην αναζήτηση. Αυτή η συμμετοχή μπορεί να είναι πραγματική μέσα από την εκτέλεση των πειραμάτων από τους ίδιους τους μαθητές ή στην περίπτωση δύσκολων - επικίνδυνων πειραμάτων οι μαθητές υποδεικνύουν στον καθηγητή τις πειραματικές κινήσεις. Οι πολυάριθμες προσομοιώσεις πειραματικών - φυσικών φαινομένων διευκολύνουν τη διερευνητική μεθοδολογία επειδή δεν χρειάζεται πλέον οι μαθητές να υποδεικνύουν τις πειραματικές κινήσεις στον καθηγητή αλλά να τις κάνουν οι ίδιοι στον υπολογιστή τους και να βλέπουν άμεσα το αποτέλεσμα! «Βασικά χαρακτηριστικά της Διερευνητικής μεθόδου στη μάθηση και τη διδασκαλία» Χ. Ραγιαδάκος Αγ. Παρασκευή 2011

25 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Για τη διευκόλυνση των δασκάλων/καθηγητών στη χρήση της διερευνητικής μεθόδου έχουν προταθεί διάφορα διδακτικά μοντέλα με συγκεκριμένα περιγράμματα που ουσιαστικά προσπαθούν να μηχανοποιήσουν την επαγωγική και απαγωγική διαδρομή από την παρατήρηση στην υπόθεση και στις συνέπειές της. Μοντέλο καθοδηγούμενης έρευνας ¨Guided Research Model¨ Μοντέλο διερευνητικής διδασκαλίας ¨Inquiry Based Teaching¨ Μάθηση μέσω εκπόνησης ερευνητικών εργασιών ¨Project- based Learning¨ Το εκπαιδευτικό μοντέλο 5Ε ¨The 5E Instructional Model¨

26 Σχεδιασμός ερωτήματος ή προβλήματος (προσανατολισμός)
Συνοπτικά βήματα σχεδιασμού διερευνητικού ερωτήματος Για τον επιτυχή σχεδιασμό και την υλοποίηση του στη σχολική πράξη ενός διερευνητικού ερωτήματος, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: Σχεδιασμός ερωτήματος ή προβλήματος (προσανατολισμός) - Επιλογή ενός γενικού ερωτήματος (η προβλήματος) στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, των εμπειριών και των ενδιαφερόντων των μαθητών. - Προσδιορισμός των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών του ερωτήματος. Έλεγχος των ανεξάρτητων μεταβλητών. 2. Πρόβλεψη - Διατύπωση προβλέψεων (το πιθανό αποτέλεσμα). - Ανίχνευση των πιθανών παρανοήσεων των μαθητών. - Σχεδιασμός (απλού) πειράματος/ μαθητικής δραστηριότητας. - Επιλογή και χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού (απλών υλικών, οργάνων και συσκευών, Θ/Υ, εκπαιδευτικών λογισμικών). - Έλεγχος των κινδύνων, κανόνων ασφαλείας στο εργαστήριο. Ραγιαδάκος 2011α, Χαλκιά 2010

27 3. Μετρήσεις και καταγραφή των δεδομένων (εφαρμογή)
Συνοπτικά βήματα σχεδιασμού διερευνητικού ερωτήματος 3. Μετρήσεις και καταγραφή των δεδομένων (εφαρμογή) - Συλλογή στοιχείων με παρατηρήσεις. - Πραγματοποίηση μετρήσεων στο εργαστήριο ι/και σε εικονικό-ψηφιακό περιβάλλον. Καταγραφή των δεδομένων. 4. Σύγκριση αποτελεσμάτων με την πρόβλεψη (επαλήθευση ή απόρριψη) - Συνοπτική περιγραφή, συσχετίσεις και ερμηνεία των δεδομένων. - Συζήτηση των αποτελεσμάτων. Εξαγωγή συμπερασμάτων. 5. Αξιολόγηση - Παρουσίαση (στην ολομέλεια της τάξης). - Αξιολόγηση της όλης διαδικασίας, αναστοχασμός. «Οδηγίες στους καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη χρήση της Διερευνητικής μεθόδου και τη δημιουργία υποστηρικτικού υλικού» Ν. Παπασταματίου Αθήνα, Οκτώβριος 2011

28 Η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης προϋποθέτει οργάνωση:
(α) Ως προς τη συγκρότηση και την εργασία των μαθητών σε ομάδες (συνεργατική μάθηση). Ο εκπαιδευτικός πρέπει να (έχει) εκτιμήσει το μέγεθος των ομάδων, τον τρόπο που θα σχηματιστούν, τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, το διδακτικό θόρυβο κτλ. (Σταυρίδου 2000, Παπασταματίου 2010γ). (β) Ως προς την προετοιμασία στο εργαστήριο/και ως προς την οργάνωση της αίθουσας διδασκαλίας, όπου ο εκπαιδευτικός (με η χωρίς τη βοήθεια των μαθητών) πρέπει να έχει ετοιμάσει τα όργανα, τις συσκευές, το ψηφιακό υλικό και τους λοιπούς πόρους (βιβλία, υπολογιστές, διευθύνσεις στο Διαδίκτυο, φύλλα εργασίας) που θα χρησιμοποιηθούν. Και αυτό επειδή οι μαθητές πρέπει να παρατηρήσουν αντικείμενα η φαινόμενα άμεσα η έμμεσα, να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν πειραματικές δραστηριότητες στον πάγκο εργασίας, και εφόσον απαιτείται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Θ/Υ), χρησιμοποιώντας ψηφιακές διαδραστικές προσομοιώσεις, περιβάλλοντα εικονικού εργαστηρίου και μοντελοποίησης, το Διαδίκτυο, διατάξεις συγχρονικής λήψης και απεικόνισης μετρήσεων (MBL: Microcomputer Based Laboratory). (γ) Ως προς το μοντέλο καθοδήγησης που θα ακολουθήσει. (δ) Τέλος, η τήρηση των βημάτων είναι αναγκαία ως προς τη συνεπή διαχείριση του χρόνου, σημαντικό πρόβλημα στις περιπτώσεις που η όλη προσπάθεια, δηλαδή, η απάντηση στο κύριο ερώτημα η τα ερωτήματα που κα προκύψουν, πρέπει να ολοκληρωθεί στη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας, χωρίς να χαθεί ο έλεγχος του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό λόγω της πολυπλοκότητας της οργάνωσης.

29 Αν και η διερευνητική μέθοδος είναι μαθητοκεντρική, μια επιτυχής διδασκαλία εξαρτάται λιγότερο ή περισσότερο από την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Αυτή μπορεί να είναι έντονη ή χαλαρή, μια και το πλαίσιο των μαθησιακών δραστηριοτήτων εξαρτάται από τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών, το επίπεδό τους, τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή, τις προτεραιότητες που θέτει ο εκπαιδευτικός για την (κάθε) τάξη του, τις διαφοροποιήσεις που απορρέουν από ένα ελαστικό ή ανελαστικό πρόγραμμα σπουδών. Ένας τυπικός διαχωρισμός περιλαμβάνει: (α) Την δομημένη διερεύνηση (structured inquiry), με έντονη καθοδήγηση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό με οδηγίες βήμα προς βήμα για το κάθε στάδιο της έρευνας. (β) Την πιο χαλαρή καθοδηγούμενη ανακάλυψη (guided inquiry), στην οποία οι μαθητές αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και ο εκπαιδευτικός τους βοηθά προτείνοντας τους κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες οι μαθητές μπορούν να ακολουθήσουν η όχι. (γ) Την ανοιχτή διερεύνηση (open inquiry), στην οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο «οδηγούν» τη διαδικασία της μάθησης και αποφασίζουν μόνοι τις δραστηριότητες που θα εμπλακούν και τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν στην έρευνα τους, επωφελούμενοι από τη στήριξη του εκπαιδευτικό. (δ) Την «υβριδική» η συνδυαστική καθοδήγηση (coupled inquiry) για προσεγγίσεις που συνδυάζουν δύο είδη καθοδήγησης, για παράδειγμα, την καθοδηγούμενη ανακάλυψη με Την ανοιχτή διερεύνηση. Ένα τέτοιο παράδειγμα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ των δύο. Levy & Lameras 2011

30 Βιβλιογραφία 1. «Inquiry and the National Science Education Standards: A guide for teaching and learning». Washington D.C. National Research Council. (2000). «Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe»., Rocard, M., Csermely, P, Jorde, D, Lenzen, D, Walberg-Henriksson, H, Hemmo, V. (2007). «Θεωρίες μάθησης και Εκπαιδευτική πράξη» Κολιάδης Ε. (Αυτοέκδοση, Αθήνα 2005) «Εκπαιδευτική Ψυχολογία», S Elliott, T Kratochwill, J Littlefield-Cook, J Travers, Εκδόσεις: Gutenberg, Μεταφραση: Μαρία Σόλμαν, Φρόσω Καλύβα, Οκτώβριος 2008. ΔΕΠΠΣ/Φ.Ε. _ library/pdf _06/report- rocard-on-science-education_en.pdf [Accessed 11 April 2011].

31 Ακολουθεί η εφαρμογή των παραπάνω
Ακολουθεί η εφαρμογή των παραπάνω Σας ευχαριστώ…… Γιώργος Κατσιγιάννης


Κατέβασμα ppt "“The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google