Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση.  Διδακτικές στρατηγικές  Τι είναι φυσική, χημεία, βιολογία; (περιεχόμενο +επιστημονικές διαδικασίες)  Αξιολόγηση μαθητών και μαθήματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση.  Διδακτικές στρατηγικές  Τι είναι φυσική, χημεία, βιολογία; (περιεχόμενο +επιστημονικές διαδικασίες)  Αξιολόγηση μαθητών και μαθήματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση

2  Διδακτικές στρατηγικές  Τι είναι φυσική, χημεία, βιολογία; (περιεχόμενο +επιστημονικές διαδικασίες)  Αξιολόγηση μαθητών και μαθήματος ◦ Δημιουργία Ερωτήσεων ◦ Δημιουργία Κριτηρίου Αξιολόγησης 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

3  Διερευνητική στρατηγική διδασκαλίας 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

4  Εισάγουμε νέες λέξεις (φαινόμενα – φυσικά μεγέθη) από αναγκαιότητα  Μετράμε  Εφαρμόζουμε την επιστημονική – διερευνητική μέθοδο  Σχέσεις μεταξύ των φυσικών μεγεθών - Νόμοι 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

5  Από τα φύλλα εργασίας  Από τη συμμετοχή στην τάξη  Από τεστ  Από εργασίες 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

6 Δύο τρόποι  Από τους στόχους στις ερωτήσεις  Από τον πίνακα προδιαγραφών 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

7 Δύο είδη Περιεχόμενο Η μονάδα μέτρησης του μήκους είναι ……. Επιστήμη Η διαφορά μεταξύ της λέξης χαρά και της λέξης μήκος (φυσικό μέγεθος) είναι ότι ……………………………………………………….. Σύμφωνα με την επιστημονική μέθοδο μετά την παρατήρηση του φαινομένου ………….. 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

8  Στόχος να χρησιμοποιούν σωστά την έννοια θερμοκρασία, θερμότητα  Π.χ.  Η θερμοκρασία ενός σώματος είναι 10βαθμούς  Η θερμότητα ενός σώματος είναι 10J  Όταν φέρουμε σε επαφή δύο σώματα η θερμοκρασία μεταφέρεται από το ένα σώμα στο άλλο 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

9 Αναζητήστε πληροφορίες (κείμενο, βίντεο, προσομοίωση), για τα παρακάτω θέματα:  Η ιστορία της μονάδας μέτρησης  Οι μονάδες μέτρησης ανά τον κόσμο 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

10 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΟΥ ΓΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μέθοδος, διαγράμματα ….. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μέθοδος, διαγράμματα ….. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (έννοιες, γενικεύσεις) Θερμοκρασία Θερμότητα Θερμική ισορροπία Αλλαγές καταστάσεων Το φως θερμαίνει Το χρώμα των σωμάτων … 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

11  Γνώση περιεχομένου: Να γράψεις ένα ψυχρό κα ένα ζεστό χρώμα Να εξηγήσεις γιατί το καλοκαίρι προτιμούμε να φορούμε λευκά ρούχα  Γνώση επιστήμης Να περιγράψεις μια διαδικασία για να διαπιστώσουμε αν το μαύρο ή το λευκό χρώμα απορροφά μεγαλύτερη θερμότητα 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

12 Εφαρμογή περιεχομένου Να εξηγήσεις γιατί τα σπίτια στη βόρεια Ευρώπη είναι βαμμένα με σκούρο χρώμα ενώ στη νότια με άσπρο χρώμα Εφαρμογή επιστημονικών διαδικασιών Να περιγράψεις μια διαδικασία για να ελέγξεις αν το γαλάζιο χρώμα είναι θερμότερο του μαύρου χρώματος 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

13 ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΟΥ ΓΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μέθοδος, διαγράμματα ….. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μέθοδος, διαγράμματα ….. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (έννοιες, γενικεύσεις) Θερμοκρασία Θερμότητα Θερμική ισορροπία Αλλαγές καταστάσεων Το φως θερμαίνει Το χρώμα των σωμάτων … 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

14  Επιστήμη + Περιεχόμενο, για τη διδασκαλία και αξιολόγηση  4+2 (από 5)  Γνώση + εφαρμογή 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

15 ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΟΥ ΓΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μέθοδος, διαγράμματα ….. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μέθοδος, διαγράμματα ….. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (έννοιες, γενικεύσεις) Θερμοκρασία Θερμότητα Θερμική ισορροπία Αλλαγές καταστάσεων Το φως θερμαίνει Το χρώμα των σωμάτων … 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

16 ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΟΥ ΓΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μέθοδος, διαγράμματα ….. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μέθοδος, διαγράμματα ….. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (έννοιες, γενικεύσεις) Τήξη, πήξη, εξαέρωση, υγροποίηση Κύκλος του νερού Σχέση θ – t στο νερό Νόμος διαστολής Ανωμαλία στο νερό Φαινόμενο θερμοκηπίου 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

17 ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΟΥ ΓΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μέθοδος, διαγράμματα ….. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μέθοδος, διαγράμματα ….. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (έννοιες, γενικεύσεις) Κύκλωμα; Βραχυκύκλωμα Ασφάλειες Κατασκευή Μπαταρίας Ηλεκτρικός κινητήρας Κατασκευή Γεννήτρια 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

18  Εμπειρία (κείμενο, βίντεο, …..) + Ερώτηση  http://www.youtube.com/watch?v=Ll21j2r8g Dc http://www.youtube.com/watch?v=Ll21j2r8g Dc 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

19 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

20  Με βάση τη διπλανή εικόνα να περιγράψετε ένα πείραμα (υλικά, διαδικασία, παρατήρηση) το οποίο να εξετάζει αν το χρώμα ενός αντικειμένου επηρεάζει την ακτινοβολία που αποροφά ένα αντικείμενο 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

21  Τι συμπέρασμα βγάζετε από το προηγούμενο πείραμα για τη θερμοκρασία  Τι συμπέρασμα βγάζετε από το προηγούμενο πείραμα για τη σχέση του χρώματος και ακτινοβολίας που απορροφά ένα αντικείμενο θερμοκρασία 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

22  Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα ενός πειράματος  Θ 20 30 40  T 1 2 3  Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

23  Σύμφωνα με το προηγούμενο διάγραμμα να γράψετε δύο συμπεράσματα σας 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

24 Να εξηγήσεις γιατί τα σπίτια στη βόρεια Ευρώπη είναι βαμμένα με σκούρο χρώμα ενώ στη νότια με άσπρο χρώμα 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

25  Να περιγράψεις τι θα συμβεί αν τοποθετήσω ένα γυάλινο μπουκάλι με νερό στην κατάψυξη και να εξηγήσεις το φαινόμενο 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης

26  Στη διπλανή εικόνα φαίνονται οι θερμοκρασίες σε μια λίμνη  Να εξηγήσεις γιατί δεν παγώνει ο βυθός της λίμνης 26/6/2014Κων/νος Στεφανίδης


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση.  Διδακτικές στρατηγικές  Τι είναι φυσική, χημεία, βιολογία; (περιεχόμενο +επιστημονικές διαδικασίες)  Αξιολόγηση μαθητών και μαθήματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google