Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φυσική Α Γυμνασίου Αξιολόγηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φυσική Α Γυμνασίου Αξιολόγηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φυσική Α Γυμνασίου Αξιολόγηση

2 Θέματα Διδακτικές στρατηγικές
Τι είναι φυσική, χημεία, βιολογία; (περιεχόμενο +επιστημονικές διαδικασίες) Αξιολόγηση μαθητών και μαθήματος Δημιουργία Ερωτήσεων Δημιουργία Κριτηρίου Αξιολόγησης Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

3 Η διδακτική στρατηγική
Διερευνητική στρατηγική διδασκαλίας Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

4 Τι είναι φυσική Εισάγουμε νέες λέξεις (φαινόμενα – φυσικά μεγέθη) από αναγκαιότητα Μετράμε Εφαρμόζουμε την επιστημονική – διερευνητική μέθοδο Σχέσεις μεταξύ των φυσικών μεγεθών - Νόμοι Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

5 Αξιολόγηση για τη βαθμολόγηση στα τρίμηνα
Από τα φύλλα εργασίας Από τη συμμετοχή στην τάξη Από τεστ Από εργασίες Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

6 Δημιουργία ερωτήσεων- Κριτηρίων αξιολόγησης
Δύο τρόποι Από τους στόχους στις ερωτήσεις Από τον πίνακα προδιαγραφών Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

7 Αξιολόγηση - Ερωτήσεις
Δύο είδη Περιεχόμενο Η μονάδα μέτρησης του μήκους είναι ……. Επιστήμη Η διαφορά μεταξύ της λέξης χαρά και της λέξης μήκος (φυσικό μέγεθος) είναι ότι ……………………………………………………….. Σύμφωνα με την επιστημονική μέθοδο μετά την παρατήρηση του φαινομένου ………….. Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

8 Αξιολόγηση από τους στόχους στις ερωτήσεις
Στόχος να χρησιμοποιούν σωστά την έννοια θερμοκρασία, θερμότητα Π.χ. Η θερμοκρασία ενός σώματος είναι 10βαθμούς Η θερμότητα ενός σώματος είναι 10J Όταν φέρουμε σε επαφή δύο σώματα η θερμοκρασία μεταφέρεται από το ένα σώμα στο άλλο Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

9 Αξιολόγηση – Εργασίες - Διαδίκτυο
Αναζητήστε πληροφορίες (κείμενο, βίντεο, προσομοίωση), για τα παρακάτω θέματα: Η ιστορία της μονάδας μέτρησης Οι μονάδες μέτρησης ανά τον κόσμο Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

10 Πίνακας προδιαφραφών ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΓΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μέθοδος, διαγράμματα ….. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (έννοιες, γενικεύσεις) Θερμοκρασία Θερμότητα Θερμική ισορροπία Αλλαγές καταστάσεων Το φως θερμαίνει Το χρώμα των σωμάτων … Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

11 Περιεχόμενο: Το χρώμα επηρεάζει τη θερμότητα που απορροφά …
Γνώση περιεχομένου: Να γράψεις ένα ψυχρό κα ένα ζεστό χρώμα Να εξηγήσεις γιατί το καλοκαίρι προτιμούμε να φορούμε λευκά ρούχα Γνώση επιστήμης Να περιγράψεις μια διαδικασία για να διαπιστώσουμε αν το μαύρο ή το λευκό χρώμα απορροφά μεγαλύτερη θερμότητα Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

12 Περιεχόμενο: Το χρώμα επηρεάζει τη θερμότητα που απορροφά …
Εφαρμογή περιεχομένου Να εξηγήσεις γιατί τα σπίτια στη βόρεια Ευρώπη είναι βαμμένα με σκούρο χρώμα ενώ στη νότια με άσπρο χρώμα Εφαρμογή επιστημονικών διαδικασιών Να περιγράψεις μια διαδικασία για να ελέγξεις αν το γαλάζιο χρώμα είναι θερμότερο του μαύρου χρώματος Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

13 Δραστηριότητα 1 Αναγνώριση ερωτήσεων
Δραστηριότητα 1 Αναγνώριση ερωτήσεων ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μέθοδος, διαγράμματα ….. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (έννοιες, γενικεύσεις) Θερμοκρασία Θερμότητα Θερμική ισορροπία Αλλαγές καταστάσεων Το φως θερμαίνει Το χρώμα των σωμάτων … Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

14 Δημιουργία κριτηρίου αξιολόγησης
Επιστήμη + Περιεχόμενο, για τη διδασκαλία και αξιολόγηση 4+2 (από 5) Γνώση + εφαρμογή Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

15 Δραστηριότητα 2 Αξιολόγηση Δημιουργία κριτηρίου αξιολόγησης- Πίνακας
ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μέθοδος, διαγράμματα ….. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (έννοιες, γενικεύσεις) Θερμοκρασία Θερμότητα Θερμική ισορροπία Αλλαγές καταστάσεων Το φως θερμαίνει Το χρώμα των σωμάτων … Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

16 Δραστηριότητα 3 Αξιολόγηση Δημιουργία κριτηρίου αξιολόγησης- Πίνακας
ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μέθοδος, διαγράμματα ….. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (έννοιες, γενικεύσεις) Τήξη, πήξη, εξαέρωση, υγροποίηση Κύκλος του νερού Σχέση θ – t στο νερό Νόμος διαστολής Ανωμαλία στο νερό Φαινόμενο θερμοκηπίου Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

17 Δραστηριότητα 3 Αξιολόγηση Δημιουργία κριτηρίου αξιολόγησης- Πίνακας
ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μέθοδος, διαγράμματα ….. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (έννοιες, γενικεύσεις) Κύκλωμα; Βραχυκύκλωμα Ασφάλειες Κατασκευή Μπαταρίας Ηλεκτρικός κινητήρας Κατασκευή Γεννήτρια Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

18 Δραστηριότητα Εμπειρία (κείμενο, βίντεο, …..) + Ερώτηση
Dc Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

19 Ερώτηση Α, Β Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

20 Ερώτηση Α Με βάση τη διπλανή εικόνα να περιγράψετε ένα πείραμα (υλικά, διαδικασία, παρατήρηση) το οποίο να εξετάζει αν το χρώμα ενός αντικειμένου επηρεάζει την ακτινοβολία που αποροφά ένα αντικείμενο Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

21 Ερώτηση Β Τι συμπέρασμα βγάζετε από το προηγούμενο πείραμα για τη θερμοκρασία Τι συμπέρασμα βγάζετε από το προηγούμενο πείραμα για τη σχέση του χρώματος και ακτινοβολίας που απορροφά ένα αντικείμενο θερμοκρασία Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

22 Ερώτηση Γ Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα ενός πειράματος Θ T Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

23 Ερώτηση δ Σύμφωνα με το προηγούμενο διάγραμμα να γράψετε δύο συμπεράσματα σας Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

24 Ερώτηση ε-ι Να εξηγήσεις γιατί τα σπίτια στη βόρεια Ευρώπη είναι βαμμένα με σκούρο χρώμα ενώ στη νότια με άσπρο χρώμα Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

25 Να περιγράψεις τι θα συμβεί αν τοποθετήσω ένα γυάλινο μπουκάλι με νερό στην κατάψυξη και να εξηγήσεις το φαινόμενο Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017

26 Στη διπλανή εικόνα φαίνονται οι θερμοκρασίες σε μια λίμνη
Στη διπλανή εικόνα φαίνονται οι θερμοκρασίες σε μια λίμνη Να εξηγήσεις γιατί δεν παγώνει ο βυθός της λίμνης Κων/νος Στεφανίδης 3/4/2017


Κατέβασμα ppt "Φυσική Α Γυμνασίου Αξιολόγηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google