Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

2 Ο όρος «εποπτεία» σημαίνει μια συνολική παράσταση ενός αντικειμένου, η οποία συνδυάζει αρμονικά, σ’ ένα ενιαίο σύνολο, όλες τις επιμέρους κατ’ αίσθηση αντιλήψεις από τις οποίες σχηματίσθηκε.

3 Οι εποπτείες συμβάλλουν : στο σχηματισμό των εννοιών στο σχηματισμό των εννοιών στη διέγερση του ενδιαφέροντος και στη διέγερση του ενδιαφέροντος και στην έλκυση της προσοχής στην έλκυση της προσοχής

4 Η συμβολή της παρουσίασης εποπτικού υλικού στη μάθηση θεωρείται ουσιαστική, γιατί, όπως λέγεται : Μία εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις

5 Εφαρμογή της εποπτείας σήμερα στην εκπαίδευση με χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) με χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) με εκπαιδευτικά λογισμικά ανοικτού/ κλειστού τύπου με εκπαιδευτικά λογισμικά ανοικτού/ κλειστού τύπου ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

6 Ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού λογισμικού διέπεται από ορισμένες Διδακτικές Αρχές Αρχή της εποπτείας Αρχή της αυτενέργειας ή ενεργητικής συμμετοχής του μαθητή Αρχή της εξατομικευμένης διδασκαλίας Αρχή της δυνατότητας τροποποίησης του αρχικού διδακτικού υλικού

7 Σημαντικότερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού Πολλαπλή αναπαράσταση της ύλης Πολλαπλή αναπαράσταση της ύλης Χάρτης πλοήγησης ή διάγραμμα ροής Χάρτης πλοήγησης ή διάγραμμα ροής Δυνατότητα επέκτασης υλικού Δυνατότητα επέκτασης υλικού Δυνατότητα παρουσίασης ασκήσεων διαφόρων τύπων και αποθήκευσης- εκτύπωσης των απαντήσεων των μαθητών Δυνατότητα παρουσίασης ασκήσεων διαφόρων τύπων και αποθήκευσης- εκτύπωσης των απαντήσεων των μαθητών

8 Σημαντικότερα χαρακτηριστικά της Ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Δυνατότητα δια βίου εκπαίδευσης Δυνατότητα δια βίου εκπαίδευσης Δυνατότητα εκμηδένισης της αποστάσεως Δυνατότητα εκμηδένισης της αποστάσεως Δυνατότητα εργασίας σε τόπο και χρόνο επιλογής του εκπαιδευόμενου (σύγχρονη/ασύγχρονη) Δυνατότητα εργασίας σε τόπο και χρόνο επιλογής του εκπαιδευόμενου (σύγχρονη/ασύγχρονη) Δυνατότητα εργασίας με τους ατομικούς ρυθμούς του εκπαιδευόμενου Δυνατότητα εργασίας με τους ατομικούς ρυθμούς του εκπαιδευόμενου Πάντοτε όμως υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού/εκπαιδευτή Πάντοτε όμως υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού/εκπαιδευτή

9 Συμβολή των νέων τεχνολογιών στη διδακτική μεθοδολογική προσέγγιση της μάθησης και γνώσης Ενεργητική μάθηση Ενεργητική μάθηση Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης Βιωματική προσέγγιση της γνώσης Βιωματική προσέγγιση της γνώσης Διαπολιτισμική εκπαίδευση Διαπολιτισμική εκπαίδευση

10 Είναι εφικτή η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο σήμερα; Είναι εφικτή η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο σήμερα; Είναι δυνατόν οι νέες τεχνολογίες να υποκαταστήσουν τον εκπαιδευτικό στην τάξη; Είναι δυνατόν οι νέες τεχνολογίες να υποκαταστήσουν τον εκπαιδευτικό στην τάξη; Είναι δυνατή η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών; Είναι δυνατή η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών;

11 Οι εικόνες στο ΜΘ προσφέρουν κάτι παραπάνω από απλή οπτική αναπαράσταση της πραγματικότητας : Οι εικόνες στο ΜΘ προσφέρουν κάτι παραπάνω από απλή οπτική αναπαράσταση της πραγματικότητας : Εμβαθύνουν στο βαθύτερο χριστιανικό συμβολικό νόημα Εμβαθύνουν στο βαθύτερο χριστιανικό συμβολικό νόημα Παρέχουν επιπλέον πληροφορίες για το θέμα ή το πρόσωπο που απεικονίζεται Παρέχουν επιπλέον πληροφορίες για το θέμα ή το πρόσωπο που απεικονίζεται Καθιστούν τη θρησκευτική αλήθεια προσιτή στους μαθητές Καθιστούν τη θρησκευτική αλήθεια προσιτή στους μαθητές Επιδρούν στον εσωτερικό κόσμο των μαθητών και δημιουργούν θρησκευτικά βιώματα Επιδρούν στον εσωτερικό κόσμο των μαθητών και δημιουργούν θρησκευτικά βιώματα

12 Το ΜΘ θεωρείται ως κατ’ εξοχήν εποπτικό μάθημα Ο Κύριος χρησιμοποίησε την εποπτεία στη διδασκαλία του (θαύματα, παραβολές) για να καταστήσει κατανοητό στους απλούς ανθρώπους το βαθύτερο νόημα του κηρύγματός του Ο Κύριος χρησιμοποίησε την εποπτεία στη διδασκαλία του (θαύματα, παραβολές) για να καταστήσει κατανοητό στους απλούς ανθρώπους το βαθύτερο νόημα του κηρύγματός του Η Εκλησία χρησιμοποίησε εποπτικό υλικό (παραστάσεις & σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη) προκειμένου να βοηθήσει τους πιστούς να κατανοήσουν τις αλήθειες της πίστης. Η Εκλησία χρησιμοποίησε εποπτικό υλικό (παραστάσεις & σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη) προκειμένου να βοηθήσει τους πιστούς να κατανοήσουν τις αλήθειες της πίστης. Οι Πατέρες της Εκκλησίας τόνισαν τη σημασία της εικόνας για τη μετάδοση των αληθειών της πίστης Οι Πατέρες της Εκκλησίας τόνισαν τη σημασία της εικόνας για τη μετάδοση των αληθειών της πίστης

13 Τα εποπτικά μέσα δεν αντικαθιστούν ούτε τον εκπαιδευτικό, ούτε το βιβλίο, ούτε αποτελούν ιδιαίτερη μέθοδο διδασκαλίας. Είναι και θα παραμείνουν πάντοτε «μέσα» στα χέρια του εκπαιδευτικού Τα εποπτικά μέσα δεν αντικαθιστούν ούτε τον εκπαιδευτικό, ούτε το βιβλίο, ούτε αποτελούν ιδιαίτερη μέθοδο διδασκαλίας. Είναι και θα παραμείνουν πάντοτε «μέσα» στα χέρια του εκπαιδευτικού

14 «Ὅπερ τοῖς γράμμασι μεμυημένοις ἡ βίβλος, τοῦτο καί τοῖς ἀγραμμάτοις ἡ εἰκών καί ὃπερ τῇ ἀκοή ὁ λόγος, τοῦτο τῇ ὁράσει ἡ εἰκών» Ιωάννης Δαμασκηνός (PG 94, 1248)


Κατέβασμα ppt "Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google