Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

SEAP-PLUS: Adding to SEAP – more participants, more content across Europe IEE/11/978/SI2.615950 JOKKMOKK Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέτρων που εντάσσονται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "SEAP-PLUS: Adding to SEAP – more participants, more content across Europe IEE/11/978/SI2.615950 JOKKMOKK Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέτρων που εντάσσονται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 SEAP-PLUS: Adding to SEAP – more participants, more content across Europe IEE/11/978/SI2.615950 JOKKMOKK Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέτρων που εντάσσονται σε ένα Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Ειρήνη Σκουλά ΕΠΤΑ Σύμβουλοι - Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων

2 Ίδρυμα Ευγενίδου, 12/06/2014 SEAP-PLUS Final Event (IEE/11/978/SI2.615950) Το Σύμφωνο των Δημάρχων στην Ελλάδα 94 συμμετέχοντες (~30%) που βρίσκονται είτε σε φάση εκπόνησης ΣΔΑΕ είτε το έχουν υποβάλλει 40 σε καθεστώς αναστολής (~12%), δεν έχουν τηρήσει δεσμεύσεις

3 Ίδρυμα Ευγενίδου, 12/06/2014 SEAP-PLUS Final Event (IEE/11/978/SI2.615950) Το Σύμφωνο των Δημάρχων στην Ελλάδα Με βάση τα υποβληθέντα ΣΔΑΕ: Μέση εξοικονόμηση: 0,01MWh/κάτοικο Μέση μείωση εκπομπών: 1,95 tCO 2 eq/κάτοικοι Μέχρι το 2020: 7.009ΜWh & 8,2 εκ. tCO 2 e Κύριοι τομείς που συνεισφέρουν στην κατανάλωση ενέργειας: κτίρια & μεταφορές

4 Ίδρυμα Ευγενίδου, 12/06/2014 SEAP-PLUS Final Event (IEE/11/978/SI2.615950) Νέα Προγραμματική Περίοδος ΣΕΣ 2014-2020 Πολιτική Συνοχής: Ταμείο Συνοχής Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας Θεματικός Στόχος 4:Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς Εξοικονόμηση ενέργειας Προώθηση των ΑΠΕ Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα Οριζόντιες Δράσεις Χρηματοδοτική Προτεραιότητα 3: Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον

5 Ίδρυμα Ευγενίδου, 12/06/2014 SEAP-PLUS Final Event (IEE/11/978/SI2.615950) Πολιτική Συνοχής Κατανομή Ελλάδας – Περίοδος 2014-2020 € 15,5 δις: € 7.030.000.000 για λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα) € 2.310.000.000 για τις περιφέρειες μετάβασης (Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο) € 2.530.000.000 για τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (Αττική, Νησιά Νοτίου Αιγαίου) € 3.250.000.000 από το Ταμείο Συνοχής € 231.700.000 για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία € 171.500.000 για την πρωτοβουλία Απασχόληση των Νέων € 4,2 δις για αγροτική ανάπτυξη

6 Ίδρυμα Ευγενίδου, 12/06/2014 SEAP-PLUS Final Event (IEE/11/978/SI2.615950) Αρχιτεκτονική των προγραμμάτων Επιχειρησιακά προγράμματα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» «Τεχνική Βοήθεια» «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» «Αγροτική Ανάπτυξη» Δεκατρία πολυτομεακά και πολυταμειακά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΤΠΑ ΕΚΤ)

7 Ίδρυμα Ευγενίδου, 12/06/2014 SEAP-PLUS Final Event (IEE/11/978/SI2.615950) Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (2014 – 2020) ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ – ΙΟΝΙΟΥ (Διακρατικό) MED (Διακρατικό) MED ΕΝI CBC (διασυνοριακό) BLACK SEA BASIN ΕΝΙ –CBC (διασυνοριακό) INTERREG EUROPE (διαπεριφερειακό) BALKAN MEDITERRANEAN (διακρατικό) ΔΙΜΕΡΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΕΣ

8 Ίδρυμα Ευγενίδου, 12/06/2014 SEAP-PLUS Final Event (IEE/11/978/SI2.615950) Πολιτική Συνοχή: Αρχές υλοποίησης επενδύσεων για αειφόρο ενέργεια Η δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να συμπληρώνει τις ιδιωτικές επενδύσεις, να προκαλεί μόχλευση και όχι το αντίθετο Δημιουργία αξίας για την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω μηχανισμών της αγοράς πριν από τη δημόσια χρηματοδότηση (υποχρέωση ενεργειακής απόδοσης, εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO) κτλ) Χρηματοοικονομικά μέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει δυναμικό για την ιδιωτική αποταμίευση έσοδα ή η εξοικονόμηση κόστους είναι επαρκής Επιχορηγήσεις (Grants) πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως για επίτευξη κοινωνικών στόχων (πχ καινοτόμες τεχνολογίες και τις επενδύσεις που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενέργειας)

9 Ίδρυμα Ευγενίδου, 12/06/2014 SEAP-PLUS Final Event (IEE/11/978/SI2.615950) Χρηματοδότηση για αειφόρο ενέργεια Με τη μορφή επιχορηγήσεων Horizon 2020 (Grants & PDA) ELENA – EIB (PDA) «Υβριδικές» μορφές: European Energy Efficiency Fund (EEEF) ‐ EEPR Private Financing for Energy Efficiency instruments (PF4EE) – LIFE Regulation

10 Ίδρυμα Ευγενίδου, 12/06/2014 SEAP-PLUS Final Event (IEE/11/978/SI2.615950) ELENA – EEEF Προγράμματα Παροχής Τεχνικής Βοήθειας για ωρίμανση ενεργειακών έργων Συντελεστής μόχλευσης: 20 Ελάχιστο κόστος έργου: ELENA: 30 εκ. ευρώ EEEF: 5 εκ. ευρώ Μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες ωρίμανσης, τεύχη δημοπράτησης, έρευνα αγοράς, επιχειρηματικά σχέδια Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, μεταφορές, φωτισμός, τηλεθέρμανση-τηλεψύξη

11 Ίδρυμα Ευγενίδου, 12/06/2014 SEAP-PLUS Final Event (IEE/11/978/SI2.615950) Horizon 2020 Πρόγραμμα: Secure, clean & efficient energy Τέσσερις θεματικές: Ενεργειακή αποδοτικότητα (Energy Efficiency) Ανταγωνιστική ενέργεια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (Low Carbon Energy) Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities) MME (SMEs and Fast Track to Innovation) Προγράμματα διετούς διάρκειας Ανοικτή συμμετοχή – Προϋποθέσεις ορίζονται ανά περίπτωση

12 Ίδρυμα Ευγενίδου, 12/06/2014 SEAP-PLUS Final Event (IEE/11/978/SI2.615950) Δημόσιες αρχές – EE Call ΕΕ7: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών ενεργειακής αποδοτικότητας ΕΕ8: Ενεργειακά αποδοτικές δημόσιες συμβάσεις ΕΕ9: Εμπλοκή φορέων για παροχή στήριξης στις δημόσιες αρχές προκειμένου να εφαρμόζουν πολιτικές ενεργειακής αποδοτικότητας ΕΕ11: Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΕ20 – ΕΕ21: Προγράμματα τεχνικής υποστήριξης για ωρίμανση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας Για το ΕΕ20: έργα 6-50 εκ. ευρώ Για κάθε εκ. ευρώ που δίνεται ως τεχνική βοήθεια => επένδυση 15 εκ. ευρώ

13 Ίδρυμα Ευγενίδου, 12/06/2014 SEAP-PLUS Final Event (IEE/11/978/SI2.615950) Έξυπνες πόλεις Τι αφορά: Καινοτομία, βελτίωση του σχεδιασμού, μια πιο συμμετοχική προσέγγιση, η υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, βελτίωση των μεταφορών, ευφυή χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ. Πλατφόρμα: http://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm http://eu-smartcities.eu/http://eu-smartcities.eu/ (62 ελληνικές πόλεις) 15 Ιουνίου 2014 - Κλείνει η πρόσκληση για υποβολή σχετικών δεσμεύσεων Δεν συνδέεται άμεσα με τη χρηματοδότηση υπό το Horizon2020 Ανταλλαγή πληροφοριών, συνεργασιών, συμμετοχή σε προτάσεις, προβολή

14 Ίδρυμα Ευγενίδου, 12/06/2014 SEAP-PLUS Final Event (IEE/11/978/SI2.615950) SCC1: Lighthouse projects 106 εκ. ευρώ για την προκήρυξη του 2015 (~ Μάρτιος 2015) Καινοτομία Ολοκληρωμέ νες δράσεις Δυνατότητα αναπαραγωγής των δράσεων 2-3 πόλεις Φιλόδοξο σχέδιο αστικής ανάπτυξης Εξασφάλιση χρηματοδότησης Μόχλευση επενδύσεων 2-3 πόλεις “followers”

15 Ίδρυμα Ευγενίδου, 12/06/2014 SEAP-PLUS Final Event (IEE/11/978/SI2.615950) Ευχαριστούμε! ΕΠΤΑ ΑΕ Ηνιόχου 16, Χαλάνδρι 210-6086300 εσ. 118 iskoula@epta.gr www.epta.gr


Κατέβασμα ppt "SEAP-PLUS: Adding to SEAP – more participants, more content across Europe IEE/11/978/SI2.615950 JOKKMOKK Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέτρων που εντάσσονται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google