Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Δρ. Αναστασία Σωτηριάδου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Δρ. Αναστασία Σωτηριάδου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Δρ. Αναστασία Σωτηριάδου

2 Η Εξομοίωση της Μιζέριας •Δεν υπάρχουν αρκετές δουλειές •Υψηλή ανεργία ανάμεσα στους νέους και τις γυναίκες •Αύξηση της ανισότητας •Γενικευμένη μείωση του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης •Συρρίκνωση όσον αφορά το μερίδιο της εργασίας στο εθνικό εισόδημα. •Αραβική Άνοιξη •Κίνημα «Κατάληψη της Wall Street» •Απεργίες και Διαδηλώσεις σε Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία.

3 D. Campbell ILO 15Nov. 2012 Πόσο σημαντική είναι η εργασία

4 •Αλλαγές στη αγορά εργασίας & την Επιχειρηματικότητα - Αλλαγές μεταξύ των γενεών - Δεξιότητες του 21 ου αιώνα - Ανεργία νέων & γυναικών - Αυξημένη σημασία Επιχειρηματικότητας •Προγράμματα προώθησης Επιχειρηματικότητας - Ανεργία  Προγράμματα αυτοαπασχόλησης - Προγράμματα Πανεπιστημιακής Επιχειρηματικότητας

5 Πόλεμος για ταλέντα και ανεργία νέων Ανεργία νέων και γυναικών •Οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τη μείωση της ανεργίας •Δυσανάλογες επιδράσεις στους νέους και τις γυναίκες (ILO 2012) Πόλεμος για ταλέντα •Μύθος των 90’s ; Ναι και όχι… •Ένας στους Τρείς εργοδότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση προσωπικού με προσόντα (Manpower)

6 Ανεργία νέων στην Ευρώπη (%) Πηγή: Eurostat

7 Ανεργία νέων •2010: 75 εκ. νέοι άνεργοι (UN World Youth Report, 2012) •Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας στις αναπτυγμένες χώρες Αιτίες •Αναντιστοιχία δεξιοτήτων •Έλλειψη εμπειρίας/πιστοποίησης προσόντων •Έλλειψη προσωπικού οράματος •Έλλειψη διαθέσιμων θέσεων εργασίας προς απόκτηση εμπειρίας •Αύξηση παραγωγικότητας και αυτοματισμού στη βιομηχανία •Οι Baby Boomers παραμένουν στις θέσεις τους και σκοπεύουν να συνεχίζουν να εργάζονται

8 Κατάσταση απασχόλησης γυναικών Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2012 B΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣΔείκτες Απασχόλησης Πληθυσμού Ομάδες ηλικιώνΣΥΝΟΛΟ Συμμετοχή στο Εργατικό Δυναμικ ό Ποσοστό Απασχόληση ς Ποσοστό Ανεργίας Οικονομικ ά μη ενεργέ ς 15-191007,31,875,592,7 20-2410047,619,060,052,4 25-2910081,649,938,918,4 20-2910066,336,045,733,7 30-4410077,757,426,122,3 45-6410048,039,417,952,0 65+1001,61,55,898,4 Σύνολο 15 - 64 ετών 10058,242,227,541,8 Σύνολο 15+ Δείκτης ΕΛ.ΣΤΑΤ 27,3 Σύνολο 20 - 64 ετών Δείκτης EUROPE 2020 45,5

9 Δράσεις ΓΓΙΦ 2012 (1) «Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Θέσης Εργαζομένων, Αυτοαπασχολουμένων Γυναικών» •Έργο με χρηματοδότηση του ΕΠ Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) το οποίο αποσκοπεί στην αναβάθμιση/συγκράτηση της εργασιακής θέσης των γυναικών μέσω παροχής εξατομικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής, κατάρτισης, mentoring, στήριξης, προώθησης της προσαρμοστικότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης των ωφελούμενων γυναικών. •Συνολικός προϋπολογισμός 10.000.000€

10 Απευθύνεται σε: •Φορείς ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κλαδικοί φορείς, επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις) που σύμφωνα με το καταστατικό σύστασής τους, έχουν ως σκοπό τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων, καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων με ίδια μέσα. •Η υποβολή προτάσεων ολοκληρώθηκε στις 29.10.2012 και η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη και συγκεκριμένα αξιολογούνται οι υποβληθείσες προτάσεις

11 Ομάδες Στόχου – ωφελούμενες •Εργαζόμενες γυναίκες, ιδιαίτερα οι απασχολούμενες σε επισφαλείς θέσεις εργασίας (πχ συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εκ περιτροπής απασχόληση, μερική απασχόληση κλπ), προκειμένου να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση •Αυτοαπασχολούμενες γυναίκες με σκοπό να ενισχύσουν τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και παραμονής στην αγορά εργασίας μέσω ανάληψης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας

12 Δράσεις ΓΓΙΦ 2012 (2) •Η ΓΓΙΦ έχει σχεδιάσει και πρόκειται να υλοποιήσει το Έργο «Προώθηση πολιτικών Ισότητας των Φύλων σε επιχειρήσεις» που αποσκοπεί στο να παράσχει τα εργαλεία και μέσα στις επιχειρήσεις, ώστε να εντάξουν πολιτικές ισότητας των φύλων στις πρακτικές τους. •Στο πλαίσιο του Έργου πρόκειται να εκπονηθούν μελέτες προσδιορισμού δεικτών ισότητας των φύλων και Οδηγοί καλών εταιρικών πρακτικών, και θα καθιερωθεί πλαίσιο απονομής και καθιέρωσης σήματος ποιότητας επιχειρήσεων που εντάσσουν πρακτικές ισότητας στον εργασιακό τους χώρο.

13 Δράσεις ΓΓΙΦ 2012 (3) •Υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ ΓΓΙΦ και Δικτύου Επιχειρήσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και επικαιροποιήθηκε το 2011 σε σχετική Ημερίδα. •Η αντίληψη για το ρόλο του Πρωτοκόλλου, εδράζεται στις δεσμεύσεις που απορρέουν για τη χώρα από την τήρηση σχετικών κοινοτικών οδηγιών (Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης)

14 Δράσεις ΓΓΙΦ 2012 (4) •Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στηρίζει την πρωτοβουλία της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.Viviane Reding για ποσόστωση υπέρ της γυναικείας συμμετοχής στα Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων και έχει αποστείλει σχετική επιστολή στους αντίστοιχους φορείς της χώρας μας

15 Οι αλλαγές μεταξύ των γενεών (Ελλάδα) Οι παλαιότερες γενιές θα συνταξιοδοτηθούν γρήγορα μετά το 2015 χωρίς όμως να υπάρχει αντίστοιχη εισροή νέων στην αγορά εργασίας Ένας από τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας P. Vogel, 2012

16 Οι αλλαγές μεταξύ των γενεών (Ευρώπη) Σιωπηλές γενιές (1901-1945) •Η ζωή πριν την τηλεόραση (ΠΠ1 & ΠΠ2) •Σεβασμός στην ιεραρχία Οι Baby Boomers (1946-1964) •Γραφομηχανή / Επαναστάσεις •Δυσπιστία προς τις αρχές Γενιά Χ (1965-1982) •Επεξεργασία κειμένου / Δύσκολοι οικονομικοί καιροί •Έλλειψη εμπιστοσύνης… Γενιά Υ (1982-1990) •Υπολογιστές / Σταθερό περιβάλλον •Περιβαλλοντολογική συνείδηση / Εργαζόμενοι και οι 2 γονείς Γενιά Ζ (1991- σήμερα) •Εικονική πραγματικότητα / Έκθεση σε παγκόσμιο ανταγωνισμό •Ανησυχία για το μέλλον / Αναζήτηση ασφάλειας / Μειωμένη αφοσίωση

17 Οι μελλοντικές γενιές Τι θα πουν οι μελλοντικοί ανθρωπολόγοι •Ταχύτητα και άνεση •Έλλειψη ιδιωτικής ζωής •Κοινωνικές Δεξιότητες / Εικονική ζωή •Αλλαγή βασικών δεξιοτήτων •Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης •Έκθεση σε πολλαπλή πληροφόρηση •Παγκόσμια κινητικότητα •Μείωση εθνικής ταυτότητας •Μονήρης ζωή

18 21st Century Skills (1) “We need to assess whether our students possess 21st century skills like problem-solving, critical thinking, entrepreneurship and creativity” (Barack Obama, 2009)

19 21st Century Skills (2)

20 Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν προετοιμάζει τους/τις μαθητές/μαθήτριες, φοιτητές/φοιτήτριες για τη αγορά εργασίας (1) Το εκπαιδευτικό σύστημα διδάσκει… …αφηρημένα, θεωρητικά …οργανωμένα βάσει πειθαρχίας Η εργασία είναι… …συγκεκριμένη, εξειδικευμένη …οργανώνεται βάσει projects

21 Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν προετοιμάζει τους/τις μαθητές/μαθήτριες, φοιτητές/φοιτήτριες για τη αγορά εργασίας (2) Do you have a career service at your university and are you happy with it? Survey across Europe (50k students) - Study by the Futurework Forum, 2010 No, and I would not use it anyway Yes, and it is useful Yes, but it is not useful No, but I would find it useful

22 Τελικά τι πρέπει να διδάξουμε και πως πρέπει να δράσουμε… …σε μια εποχή αυξανόμενης ανεργίας νέων και γυναικών, αυξανόμενου χάσματος γνώσεων-δεξιοτήτων και εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού; Κριτική σκέψη Ηγεσία Επικοινωνία Κριτική σκέψη Επιχειρηματικότητα ΤΠΕ Ηθική Δράση Όραμα ζωής Ευελιξία Δημιουργικότητα Συνεργασία

23 Υγιή Επιχειρηματικά Οικοσυστήματα Ανθρώπινο κεφάλαιο Κοινωνικό κεφάλαιο Χρηματοοικονομικό κεφάλαιο Υποδομές • Κοινωνία • Άτομο • Εταιρεία

24 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Δρ. Αναστασία Σωτηριάδου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google