Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου οικονομικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου οικονομικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2012

2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 -31/3/2012) Κ.Α.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμόςΒεβαιωθέντα%Εισπραχθέντα% 122/133/13/2 0Τακτικά έσοδα63.609.998,719.933.329,9815,62%9.801.645,2815,41%98,67% 1Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια1.053.000,0041.280,403,92%10.917,551,04%26,45% 2Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια10.000,00719,667,20%719,667,20%100,00% 3Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα12.250.000,00922.352,697,53%922.352,697,53%100,00% 4Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών6.680.500,00619.775,379,28%518.453,527,76%83,65% 5Φόροι και εισφορές10.900.277,76418.010,273,83%418.010,273,83%100,00% 6Εσοδα από επιχορηγήσεις32.426.220,957.920.451,5924,43%7.920.451,5924,43%100,00% 7Λοιπά τακτικά έσοδα290.000,0010.740,003,70%10.740,003,70%100,00% 1Εκτακτα έσοδα56.192.697,251.676.883,512,98%884.669,881,57%52,76% 11Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας630.000,001.104,400,18%1.104,400,18%100,00% 12Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών5.232.136,5727.881,500,53%27.881,500,53%100,00% 13Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες42.200.600,25742.245,651,76%599.286,001,42%80,74% 14Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες918.027,460,000,00%0,000,00% 15Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα5.917.500,00730.949,4712,35%81.695,491,38%11,18% 16Λοιπά έκτακτα έσοδα1.294.432,97174.702,4913,50%174.702,4913,50%100,00% 2Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών7.870.000,002.691.249,2334,20%2.520.628,9132,03%93,66% 21Τακτικά έσοδα7.520.000,002.688.448,3935,75%2.517.828,0733,48%93,65% 22Έκτακτα έσοδα350.000,002.800,840,80%2.800,840,80%100,00% 3Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.6.476.007,9610.496.681,07162,09%55.355,510,85%0,53% 31Εισπράξεις από δάνεια0,00 0,00%0,000,00% 32Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών6.476.007,9610.496.681,07162,09%55.355,510,85%0,53% 4Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων11.293.000,001.404.208,0112,43%1.404.208,0112,43%100,00% 41Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου10.973.000,001.397.850,3812,74%1.397.850,3812,74%100,00% 42Εισπράξεις υπέρ τρίτων320.000,006.357,631,99%6.357,631,99%100,00% 5Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους72.281.076,989.831.598,3113,60%9.831.598,3113,60%100,00% Σύνολα εσόδων217.722.780,9036.033.950,1116,55%24.498.105,9011,25%67,99%

3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/3/2012 Κ.Α.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμόςΔεσμευθέντα%Τιμολογηθέντα%ΕνταλθένταΠληρωθέντα% 121/233/1455/15/3 6Έξοδα67.862.602,1942.632.336,7962,82%10.460.206,1115,41%8.840.010,708.533.437,7012,57%81,58% 60Αμοιβές και έξοδα προσωπικού17.655.656,0017.221.175,4697,54%3.851.062,7221,81%3.550.364,883.333.850,5918,88%86,57% 61Αμοιβές αιρετών και τρίτων2.018.473,351.191.994,5759,05%240.945,7411,94%198.073,74178.457,968,84%74,07% 62Παροχές τρίτων4.473.346,582.504.580,3855,99%747.695,4216,71%484.984,08461.720,9210,32%61,75% 63Φόροι - τέλη73.000,003.017,204,13%784,911,08%0,00 0,00% 64Λοιπά Γενικά έξοδα728.000,00194.607,4326,73%64.729,168,89%26.155,6625.639,063,52%39,61% 65Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως9.194.000,006.314.865,5968,68%1.321.153,6814,37%1.320.883,681.315.029,5714,30%99,54% 66Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων4.928.621,502.427.067,6349,24%224.704,414,56%85.746,3460.063,921,22%26,73% 67Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους28.465.504,7612.533.077,9244,03%3.901.894,8113,71%3.104.377,313.089.377,3110,85%79,18% 68Λοιπά Έξοδα326.000,00241.950,6174,22%107.235,2632,89%69.425,0169.298,3721,26%64,62% 7Επενδύσεις61.475.543,709.637.084,4315,68%390.056,870,63%26.364,0023.182,000,04%5,94% 71Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων2.939.986,10179.812,206,12%4.947,450,17%0,00 0,00% 73Έργα37.198.048,006.066.944,2116,31%83.376,350,22%20.000,00 0,05%23,99% 74Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ21.323.128,253.390.328,0215,90%301.733,071,42%6.364,003.182,000,01%1,05% 75Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)14.381,350,000,00%0,000,00%0,00 0,00% 8Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις87.274.329,9886.288.832,4298,87%39.198.841,0444,91%3.679.702,343.056.058,603,50%7,80% 81Πληρωμές Π.Ο.Ε.72.281.076,98 100,00%37.746.899,5752,22%2.280.548,851.656.905,112,29%4,39% 82Αποδόσεις14.993.253,0014.007.755,4493,43%1.451.941,479,68%1.399.153,49 9,33%96,36% 85Προβλέψεις μη είσπραξης0,00 0,00%0,000,00%0,00 0,00% 9Αποθεματικό1.110.305,03 Σύνολα δαπανών217.722.780,90138.558.253,64 50.049.104,02 12.546.077,0411.612.678,30

4

5

6

7

8

9

10


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου οικονομικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google