Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Λογιστική Κατάσταση 31/12/2004 & 4ου Τριμήνου 2004.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Λογιστική Κατάσταση 31/12/2004 & 4ου Τριμήνου 2004."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Λογιστική Κατάσταση 31/12/2004 & 4ου Τριμήνου 2004

2 2 12μηνο 2004 - Βασικά Μεγέθη Ομίλου  Υποχώρηση οικονομικών μεγεθών - Κύκλος εργασιών -8,6% στα €477,6 εκ - Μικτό κέρδος -5,9% στα €75,1 εκ - EBITDA -14,6% στα €60,4 εκ - EBIT -16,4% στα €51,8 εκ - ΚΠΦ & μετά δικ.μειοψ -19,4% στα €46,3 εκ  Συρρίκνωση περιθωρίων κέρδους - Μικτό περιθώριο 15,7% (έναντι 15,3% το 2003) - Περιθώριο EBITDA 12,7% (έναντι 13,5%) - Περιθώριο EBIT 10,8% (έναντι 11,8%) - Περιθώριο ΚΠΦ 9,7% (έναντι 11,0%)

3 3 4 ο Τρίμηνο 2004 - Βασικά Μεγέθη Ομίλου  Πτώση οικονομικών μεγεθών - Κύκλος εργασιών -51,7% στα €72,8 εκ - Μικτό κέρδος -33,2% στα €16,4 εκ - EBITDA -55,3% στα €9,1 εκ - EBIT -64,8% στα €6,9 εκ - ΚΠΦ & μετά δικ.μειοψ -70,8% στα €5,2 εκ  Περιορισμός περιθωρίων κέρδους - Μικτό περιθώριο 22,6% (έναντι 16,3% στο 4ο τρ ‘03) - Περιθώριο EBITDA 12,5% (έναντι 13,5%) - Περιθώριο EBIT 9,4% (έναντι 12,9%) - Περιθώριο ΚΠΦ 7,1% (έναντι 11,8%)

4 Αποτελέσματα Ομίλου – 12μηνο ‘04 4 ποσά σε € εκ Ιαν-Δεκ 2004 Ιαν-Δεκ 2003 μεταβολή 04 / 03 Σύνολο Κύκλου Εργασιών477,6522,8-8,6% Μικτά Αποτελέσματα75,179,8-5,9% Λοιπά Έσοδα1,60,5 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης24,918,6 Χρημ/κά Αποτελέσματα-2,5-1,5 Έκτακτα Αποτελέσματα-0,40,2 Αποσβέσεις10,811,0 -ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος8,68,9 Δικαιώματα Μειοψηφίας0,0-0,1 Φορολογικές Διαφορές0,41,0 Κέρδη προ Φόρων & μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας 46,357,4-19,4% EBITDA60,470,8-14,6% EBIT51,861,9-16,4%

5 Αποτελέσματα Ομίλου – 4 ο Τρίμηνο ‘04 5 ποσά σε € εκ Οκτ-Δεκ 2004 Οκτ-Δεκ 2003 μεταβολή 04 / 03 Σύνολο Κύκλου Εργασιών72,8150,8-51,7% Μικτά Αποτελέσματα16,524,6-33,2% Λοιπά Έσοδα0,10,2 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης9,75,3 Χρημ/κά Αποτελέσματα-0,9-0,6 Έκτακτα Αποτελέσματα-0,20,0 Αποσβέσεις2,71,3 -ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος2,20,8 Δικαιώματα Μειοψηφίας0,0 Φορολογικές Διαφορές0,10,6 Κέρδη προ Φόρων & μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας 5,217,8-70,8% EBITDA9,120,3-55,3% EBIT6,919,5-64,8%

6 Λογιστική Κατάσταση Ομίλου ποσά σε € εκ 12/2004 09/2004 12/2003 Έξοδα Εγκατάστασης0,9 1,1 1,5 Πάγιο Ενεργητικό168,9 169,4 168,8 Κυκλοφορούν Ενεργητικό195,8 220,1 197,3 Μεταβατικοί Λογαριασμοί41,0 24,1 25,7 Σύνολο Ενεργητικού406,6 414,7 393,3 Ίδια Κεφάλαια254,0 247,9 254,9 Προβλέψεις3,0 2,4 2,5 Υποχρεώσεις149,3 164,2 135,2 Μεταβατικοί Λογαριασμοί 0,3 0,2 0,7 Σύνολο Παθητικού406,6 414,7 393,3 Καθαρός Δανεισμός23,3 41,0 -15,4 Επενδύσεις Περιόδου σε Πάγια 5,1 3,7 12,0 6

7 Βασικά Μεγέθη Ομίλου ποσά σε € εκ20002001200220032004 Κύκλος Εργασιών296,7368,5445,5523,4523,4477,6 Μικτό Κέρδος50,558,268,878,975,1 EBITDA38,551,158,469,860,4 Κέρδη πρό Φόρων (μετά από Δικ.Μειοψ.) 28,040,844,756,846,3 Καθαρά Κέρδη15,622,028,534,6- Ίδια Κεφάλαια187,6201,3203,7207,5254,0 Κέρδη ανά μετοχή€0,38 * €0,30€0,39€0,47- Μέρισμα ανά μετοχή€0,10 €0,30€0,32- Κεφαλαιοποίηση (25/02/2005)€313 εκ 7 * προσαρμοσμένο λόγω αύξησης κεφαλαίου Σημείωση: Τα στοιχεία του 2004 βασίζονται στην λογιστική κατάσταση, ενώ των προηγουμένων ετών στον τελικό ισολογισμό

8 Εξέλιξη Μεγεθών 12μήνου 8

9 Εξέλιξη Μεγεθών Τριμήνου 9

10 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Άγγελος Κιοσκλής Φραγκοκκλησιάς 9, 151 25, Μαρούσι τηλ 210-6185592, τηλ. κέντρο 210-6185500 κιν. 6947-909049, fax 210-6185698 email akiosklis@jp-avax.gr


Κατέβασμα ppt "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Λογιστική Κατάσταση 31/12/2004 & 4ου Τριμήνου 2004."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google