Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Ημερίδα – Ένωση για την προάσπιση των.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Ημερίδα – Ένωση για την προάσπιση των."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Ημερίδα – Ένωση για την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων Επαγγελματική Ασφάλιση & Χρηματοπιστωτική Κρίση Προβλήματα – Προοπτικές

2 1972 • Νόμος 608/70 – επιτρέπει επενδύσεις : εξωτερικού 20% / σε μη εισηγμένες 20% • Διάδοση του θεσμού των Α/Κ διεθνώς (από το 1960) • Εισαγωγή και στην Ελλάδα - Ιδρύονται οι δύο πρώτες ΑΕΔΑΚ 2 1973 • Οι τιμές στο ΧΑ στα ανώτατα επίπεδα… • Έναρξη λειτουργίας των δύο πρώτων Α/Κ Συνολικό Ενεργητικό € 2,14 εκατ. 1973-1988 • Μεταπολίτευση, κρίση πετρελαίου, κακή χρηματιστηριακή υποδομή, εφαρμογή ανορθόδοξων μέτρων.. Παρατεταμένη κρίση στη Χρηματιστηριακή Αγορά • Μέση ετήσια αύξηση Ενεργητικού περιόδου 1,9 εκατ. € Ενεργητικό στο τέλος της περιόδου € 31 εκατ. Πηγή: Alpha Trust Data Management dept. 1972-1988

3 1989-1990 • Τα Α/Κ εξαπλώνονται / Τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα Διπλασιασμός του ενεργητικού σε 1 έτος (1989- € 61 εκατ.) • Νέες κατηγορίες Α/Κ Ομολογιακά & Διαχείρισης Διαθεσίμων (1990) • Ακολουθούν το 1990: ( Τράπεζας Πίστεως:1 Αναπτυξιακό &1 Ομολογιακό / Ασφαλιστικές: Ευρωπαϊκή Πίστη και η Ασπίς Πρόνοια) Συνολικό Ενεργητικό τέλους περιόδου € 430,5 εκ. 3 1991-1996 • Ιδρύονται 3 Α.Ε.Δ.Α.Κ. o Μέση ετήσια Απόδοση Γ.Δ.Χ.Α.Α.: 2,88 % (31/12/1991-31/12/1996) o Μέση ετήσια Απόδοση Μ.Ο. κατηγορίας: 10,89% (31/12/1991-31/12/1996) • 1996: ορίζονται 5 κατηγορίες Α/Κ (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) Συνολικό Ενεργητικό τέλους περιόδου € 11,36 δισ. 1997-1999 •Τέλος δεκαετίας: οι ΑΕΔΑΚ δεκαπλασιάζονται, τα Α/Κ ξεπερνούν τα 200 • Ουρές για συμμετοχές τα τελευταία χρόνια Συνολικό Ενεργητικό τέλους περιόδου € 35,01 δισ. 2000-2003 • Σημαντικές απώλειες ενεργητικού & αποδόσεων για τα Α/Κ  Απογοήτευση για τους επενδυτές  Ο θεσμός των Α/Κ τραυματισμένος • 2004 εισαγωγή Fof • Προσφορά πληθώρας Α/Κ ξένων Επενδυτικών Οίκων ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Πηγή: Alpha Trust Data Management dept. 1989-2007

4 4 2008 Σημαντικές απώλειες ενεργητικού & αποδόσεων για τα Α/Κ Συνολικό ενεργητικό αγοράς Α/Κ διαμορφώθηκε στα € 10,41 δισ. Μέλη ΕΘΕ :37 • 22 Α.Ε.Δ.Α.Κ. • 7 Α.Ε.Ε.Χ. • 2 Α.Ε.Ε.Α.Π. • 6 Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δραστηριότητα εκτός Ελλάδος ΕΘΝΙΚΗ ALPHA TRUST EUROBANK ING PIRAEUS Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 2008

5 Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust Data Management dept. 5 Εξέλιξη - Ελληνική Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων 1991-2008

6 6 ΑΕΠ & Σωρευτικές Αποδόσεις ανά κατηγορία επένδυσης 1992-2007 % Πηγή: IMF, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust Data Management dept. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

7 Πηγή: IMF, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust Data Management dept. 7 % ΑΕΠ & Σωρευτικές Αποδόσεις ανά κατηγορία επένδυσης 1992-2008 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

8 Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust Data Management dept. 8 Πίνακας Συγκριτικών Αποδόσεων 1992-2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Σωρευτική Απόδοση Περιόδου Μέση Ετήσια Απόδοση Περιόδου 31/12/1991 - 31/12/2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α. 539,59%12,29% Απόδοση Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού 761,70%14,40% Απόδοση Μικτών Α/Κ Εσωτερικού 475,89%11,55% Επιτόκια Καταθέσεων Ταμιευτηρίου 195,30%7,00% Απόδοση Ετήσιων Εντόκων Γραμματίων 279,37%8,68% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Α/Κ 1.444,08%18,64%

9 Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust Data Management dept. 9 Συγκριτική απεικόνιση αποδόσεων 1992-2008 Σωρευτική Απόδοση Περιόδου Μέση Ετήσια Απόδοση Περιόδου 31/12/1991 - 31/12/2008 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α. 120,64%4,76% Απόδοση Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού 265,63%7,92% Απόδοση Μικτών Α/Κ Εσωτερικού 309,86%8,64% Επιτόκια Καταθέσεων Ταμιευτηρίου 198,75%6,64% Απόδοση Ετήσιων Εντόκων Γραμματίων 298,24%8,46% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Α/Κ 775,50%13,60% ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

10 Πίνακας Συγκριτικών Αποδόσεων 10 Πηγή: Alpha Trust Data Management dept. 1.A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ, Υπολογισμός Αποταμιευτικού Προγράμματος με βάση τις ιστορικές μεταβολές τριμήνου του A/K ( 9/91-12/07) 2.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α., Υπολογισμός Γ.Δ.Χ.Α. με βάση τις ιστορικές μεταβολές τριμήνου του Γ.Δ.Χ.Α. ( 9/91-12/07) 3.Επιτόκιο Ταμιευτηρίου, Υπολογισμός Αποταμιευτικού Προγράμματος βάση του ιστορικού επιτοκίου του Ταμιευτηρίου ( 9/91-12/07) 4.Ετήσια Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, Υπολογισμός απόδοσης σε τρίμηνη βάση ( 9/91-12/07) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Εξέλιξη Αξίας Αποταμιευτικού Προγράμματος 16 ετών με καταβολή 1.500€ το τρίμηνο (κεφάλαιο επένδυσης 97.500 €) (με βάση τα ιστορικά στοιχεία των αποδόσεων της περιόδου 9/ 199 1 έως 2007 )

11 Εναλλακτικές Αποταμιευτικές μέθοδοι 11 Πηγή: Alpha Trust Data Management dept. ΜέθοδοςΚεφάλαιο Επένδυσης α) Ταμιευτήριο€ 97.500 β) Ετήσια Έντοκα Γρ.€ 97.500 γ) Γ.Δ.Χ.Α.Α.€ 97.500 δ) Αναπτυξιακό Α/Κ€ 97.500 Τελικό Ποσό € 139.890 € 172.463 € 330.214 € 495.741 Εξέλιξη Αξίας Αποταμιευτικού Προγράμματος 16 ετών με καταβολή 1.500€ το τρίμηνο (κεφάλαιο επένδυσης 97.500 €) (με βάση τα ιστορικά στοιχεία των αποδόσεων της περιόδου 9/ 199 1 έως 2007 ) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. 1.A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ, Υπολογισμός Αποταμιευτικού Προγράμματος με βάση τις ιστορικές μεταβολές τριμήνου του A/K ( 9/91-12/07) 2.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α., Υπολογισμός Γ.Δ.Χ.Α. με βάση τις ιστορικές μεταβολές τριμήνου του Γ.Δ.Χ.Α. ( 9/91-12/07) 3.Επιτόκιο Ταμιευτηρίου, Υπολογισμός Αποταμιευτικού Προγράμματος βάση του ιστορικού επιτοκίου του Ταμιευτηρίου ( 9/91-12/07) 4.Ετήσια Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, Υπολογισμός απόδοσης σε τρίμηνη βάση ( 9/91-12/07)

12 Πίνακας Συγκριτικών Αποδόσεων 12 Πηγή: Alpha Trust Data Management dept. 1.Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ, Υπολογισμός Αποταμιευτικού Προγράμματος με βάση τις ιστορικές μεταβολές τριμήνου του A/K ( 9/91-12/08) 2.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α., Υπολογισμός Γ.Δ.Χ.Α. με βάση τις ιστορικές μεταβολές τριμήνου του Γ.Δ.Χ.Α. ( 9/91-12/08) 3.Επιτόκιο Ταμιευτηρίου, Υπολογισμός Αποταμιευτικού Προγράμματος βάση του ιστορικού επιτοκίου του Ταμιευτηρίου ( 9/91-12/08) 4.Ετήσια Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, Υπολογισμός απόδοσης σε τρίμηνη βάση ( 9/91-12/08) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Εξέλιξη Αξίας Αποταμιευτικού Προγράμματος 17 ετών με καταβολή 1.500€ το τρίμηνο (κεφάλαιο επένδυσης 105.000 €) (με βάση τα ιστορικά στοιχεία των αποδόσεων της περιόδου 9/ 199 1 έως 2008 )

13 Εναλλακτικές Αποταμιευτικές μέθοδοι 13 Πηγή: Alpha Trust Data Management dept. ΜέθοδοςΚεφάλαιο Επένδυσης α) Ταμιευτήριο€ 105.000 β) Ετήσια Έντοκα Γρ.€ 105.000 γ) Γ.Δ.Χ.Α.Α.€ 105.000 δ) Αναπτυξιακό Α/Κ€ 105.000 Τελικό Ποσό € 147.397 € 187.314 € 117.802 € 285.829  Επαγγελματική Διαχείριση  Άμεση Ρευστότητα / Ευελιξία  Φορολογικά Πλεονεκτήματα.. 1.A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ, Υπολογισμός Αποταμιευτικού Προγράμματος με βάση τις ιστορικές μεταβολές τριμήνου του A/K ( 9/91-12/08) 2.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α., Υπολογισμός Γ.Δ.Χ.Α. με βάση τις ιστορικές μεταβολές τριμήνου του Γ.Δ.Χ.Α. ( 9/91-12/08) 3.Επιτόκιο Ταμιευτηρίου, Υπολογισμός Αποταμιευτικού Προγράμματος βάση του ιστορικού επιτοκίου του Ταμιευτηρίου ( 9/91-12/08) 4.Ετήσια Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, Υπολογισμός απόδοσης σε τρίμηνη βάση ( 9/91-12/08) Εξέλιξη Αξίας Αποταμιευτικού Προγράμματος 17 ετών με καταβολή 1.500€ το τρίμηνο (κεφάλαιο επένδυσης 105.000 €) (με βάση τα ιστορικά στοιχεία των αποδόσεων της περιόδου 9/ 199 1 έως 2008 ) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

14 Φορολογικά Πλεονεκτήματα 1.Οι εισφορές ύψους από 60€ έως 1500€ το τρίμηνο εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος. 2.Τα Α/Κ απαλλάσσονται : • Από την καταβολή φόρου 10% επί των μερισμάτων* • Από την καταβολή φόρου 10% επί των κεφαλαιακών κερδών* • Από την καταβολή φόρου 10% επί των τοκομεριδίων 14 *συμψηφίζονται με τον φόρο επί του ενεργητικού Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust Data Management dept.

15 15 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.


Κατέβασμα ppt "1 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Ημερίδα – Ένωση για την προάσπιση των."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google