Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνητικό Πρόγραμμα: « ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ» Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ. Χ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνητικό Πρόγραμμα: « ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ» Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ. Χ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερευνητικό Πρόγραμμα: « ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ» Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ. Χ. Σπυράκος Ερευνητές: Χ. Α. Μανιατάκης Α. Σ. Αναγνωστάκη Αθήνα, Ιανουάριος 2008 Αθήνα, Ιανουάριος 2008

2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Εσχάρα 9 πλακών με 3 ανοίγματα ανά διεύθυνση Εσχάρα 9 πλακών με 3 ανοίγματα ανά διεύθυνση Διαστάσεις πλακών: 5 m x 5 m, 4 m x 7 m h1: Αρχικό πάχος πλάκας h1= 20 cm →Τελικό πάχος πλάκας h1=7 cm h1: Αρχικό πάχος πλάκας h1 = 20 cm → Τελικό πάχος πλάκας h1 =7 cm h2: Πάχος σκυροδέματος εξομάλυνσης h2=10 cm h2: Πάχος σκυροδέματος εξομάλυνσης h2 =10 cm Διαστάσεις πεδιλοδοκών: bwx h: 0.25m x 0.7m & 0.30m x1.00m bw x h: 0.25m x 0.7m & 0.30m x1.00m hf: Ύψος φτερού πεδίλου hf: Ύψος φτερού πεδίλου bf:Πλάτος φτερού πεδιλοδοκού bf:Πλάτος φτερού πεδιλοδοκού

3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ - ΚΑΝΝΑΒΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Συνοριακές συνθήκες : Ελαστική θεμελίωση Πλάκες : Επιφανειακά Πεπερασμένα στοιχεία Πεδιλοδοκοί : Γραμμικά Πεπερασμένα στοιχεία Μη-γραμμικά ελατήρια εδάφους

4 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Φορτία : 1.μόνιμα: ι.β. φορέα 2.κινητό : -2 kN/m 2 Τιμές δείκτη εδάφους: Κs=10.000 kN / m 3 Κs=100.000 kN / m 3 Κατηγορίες Γεωαφρού Κατηγορίες Γεωαφρού EPS= 50 EPS = 100

5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5x5,h=0.20m, 0.25 x0.50 m 2, K=10.000 kN / m 3 5x5, h=0.07m, 0.25 x0.50 m 2, K=10.000 kN / m 3, EPS=50 5x5, h=0.07m, 0.25 x0.50 m 2, K=10.000 kN / m 3, EPS=100 5x5, h=0.20m, 0.30 x 1.00 m 2, K=100.000 kN / m 3 5x5, h=0.07m, 0.30 x 1.00 m 2, K=100.000 kN / m 3, EPS=50 5x5, h=0.07m, 0.30 x 1.00 m 2, K=100.000 kN / m 3,EPS=100 4x7, h=0.20m, 0.25 x0.50 m 2, K=10.000 kN / m 3 4x7, h=0.07m, 0.25 x0.50 m 2, K=10.000 kN / m 3, EPS=50 4x7, h=0.07m, 0.25 x0.50 m 2, K=10.000 kN / m 3, EPS=100 4x7, h=0.20m, 0.30 x 1.00 m 2, K=100.000 kN / m 3 4x7, h=0.07m, 0.30 x 1.00 m 2, K=100.000 kN / m 3, EPS=50 4x7, h=0.07m, 0.30 x 1.00 m 2, K=100.000 kN / m 3,EPS=100

6 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Πραγματοποιούνται οι εξής δυσμενείς φορτίσεις: 1.Φ1: Φόρτιση για μέγιστη ροπή στο άνοιγμα 2.Φ2: Φόρτιση για μέγιστη ροπή στη στήριξη 3.Φ3: Φόρτιση για έλεγχο απαίτησης άνω οπλισμού στο άνοιγμα Υπολογίζονται: 1.Βέλη κάμψης 2.Ροπές ανοίγματος και στήριξης 3.Τέμνουσες

7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1/12 Εσχάρα 5 x 5, πεδιλοδοκοί 0.30 x 1.00, Ks= 100.000 kN / m 3 EPS50 Φ1 → Βέλη κάμψης Μορφή παραμορφωμένου φορέα με EPS50 H = 20cm δmax=-0.76mm Μορφή παραμορφωμένου φορέα χωρίς EPS H= 7 cm δmax=-1.34mm

8 Εσχάρα 5 x 5, πεδιλοδοκοί 0.30 x 1.00, Ks= 100.000 kN / m 3 EPS100 Φ1→ Βέλη κάμψης Μορφή παραμορφωμένου φορέα χωρίς EPS Μορφή παραμορφωμένου φορέα με EPS 100 H= 20 cm δmax= -0.76mm H= 7 cm δmax= -0.95mm ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 2/12

9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3/12 Εσχάρα 5 x 5, πεδιλοδοκοί 0.30 x 1.00, Ks= 100.000 kN / m 3 EPS50 Φ1 → Ροπές ανοίγματος Διάγραμμα ροπών για Φ1 Χωρίς EPS Max M=5.58 kNm Διάγραμμα ροπών για Φ1 EPS 50 Max M=0.45 kNm

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 4/12 Εσχάρα 5 x 5, πεδιλοδοκοί 0.30 x 1.00, Ks= 100.000 kN / m 3 EPS100 Φ1 → Ροπές ανοίγματος Διάγραμμα ροπών για Φ1 Χωρίς EPS Max M=5.58 kNm Διάγραμμα ροπών για Φ1 EPS 100 Max M=0.25 kNm

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 5/12 Εσχάρα 5 x 5, πεδιλοδοκοί 0.30 x 1.00, Ks= 100.000 kN / m 3 EPS50 Φ2 → Ροπές στήριξης Διάγραμμα ροπών για Φ2 Χωρίς EPS Max M=10.86 kNm Διάγραμμα ροπών για Φ2 EPS 50 Max M=1.61 kNm

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 6/12 Εσχάρα 5 x 5, πεδιλοδοκοί 0.30 x 1.00, Ks= 100.000 kN / m 3 EPS100 Φ2 → Ροπές στήριξης Διάγραμμα ροπών για Φ2 Χωρίς EPS Max M=10.86 kNm Διάγραμμα ροπών για Φ2 EPS 100 Max M=1.22 kNm

13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 7/12 Εσχάρα 5 x 5, πεδιλοδοκοί 0.30 x 1.00, Ks= 10.000 kN / m 3 EPS50 Βέλη κάμψης Μορφή παραμορφωμένου φορέα χωρίς EPS Μορφή παραμορφωμένου φορέα με EPS50 H = 20cm δmax=-2.36mm H = 7cm δmax=-1.4mm

14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 8/12 Εσχάρα 5 x 5, πεδιλοδοκοί 0.30 x 1.00, Ks= 10.000 kN / m 3 EPS100 Βέλη κάμψης Μορφή παραμορφωμένου φορέα με EPS100 Μορφή παραμορφωμένου φορέα χωρίς EPS H = 20cm δmax=-2.36mm H = 7cm δmax=-1.36mm

15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 9/12 Εσχάρα 5 x 5, πεδιλοδοκοί 0.30 x 1.00, Ks= 10.000 kN / m 3 EPS50 Φ1 → Ροπές ανοίγματος Διάγραμμα ροπών για Φ1 Χωρίς EPS Max M=3.8 kNm Διάγραμμα ροπών για Φ1 EPS 50 Max M=0.13 kNm

16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 10/12 Εσχάρα 5 x 5, πεδιλοδοκοί 0.30 x 1.00, Ks= 10.000 kN / m 3 EPS100 Φ1 → Ροπές ανοίγματος Διάγραμμα ροπών για Φ1 Χωρίς EPS Max M=3.8 kNm Διάγραμμα ροπών για Φ1 EPS 100 Max M=-0.01 kNm

17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 11/12 Εσχάρα 5 x 5, πεδιλοδοκοί 0.30 x 1.00, Ks= 10.000 kN / m 3 EPS50 Φ2 → Ροπές στήριξης Διάγραμμα ροπών για Φ2 Χωρίς EPS Max M=7.89 kNm Διάγραμμα ροπών για Φ2 EPS 50 Max M=1.44 kNm

18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 12/12 Εσχάρα 5 x 5, πεδιλοδοκοί 0.30 x 1.00, Ks= 10.000 kN / m 3 EPS100 Φ2 → Ροπές στήριξης Διάγραμμα ροπών για Φ2 Χωρίς EPS Max M=7.89 kNm Διάγραμμα ροπών για Φ2 EPS 100 Max M=1.02 kNm

19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ Σκυρόδεμα (m 3 ) Χάλυβας(kgr/m 2 ) EPS (m 3 ) Σκυρόδεμα (m 3 ) Χάλυβας(kgr/m 2 ) EPS (m 3 ) Άοπλο Οπλισμένο Άοπλο Οπλισμένο (C12/15) (C20/25)Άνοιγμα /Στήριξη (C12/15) (C20/25)Άνοιγμα /Στήριξη 5X5 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ 30X100 ΠΛΑΚΑ 20CM 28.56 140.563.92 / 7.84 ΠΛΑΚΑ 7CM – EPS 28.56114.722.20 / 4.40139.53 5Χ5 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ 25X70 ΠΛΑΚΑ 20CM 27.06104.463.92 / 7.84 ΠΛΑΚΑ 7CM – EPS 27.0678.062.20 / 4.4097.33 4X7 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ 30X100 ΠΛΑΚΑ 20CM 31.83156.583.92 / 7.84 ΠΛΑΚΑ 7CM – EPS 31.83127.582.20 / 4.40156.46 4Χ7 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ 25X70 ΠΛΑΚΑ 20CM 30.2116.313.92 / 7.84 ΠΛΑΚΑ 7CM – EPS 30.286.72.20 / 4.40109.32

20 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η θεμελίωση με χρήση γεωαφρού σε σχέση με τις συνήθεις συνθήκες θεμελίωσης επιφέρει:  Μείωση κατά 80% σε οπλισμό ανοίγματος και στήριξης  Μείωση σε οπλισμένο σκυρόδεμα κατά: 19% ΕΣΧΑΡΑ 5x5,4x7 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ 30X100 25% ΕΣΧΑΡΑ 5x5,4x7 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ 25X70 3.Μείωση στις ροπές της τάξεως 90% 4.Περισσότερο αποδοτικό το EPS 100 αναφορικά με τη μείωση σε βέλη κάμψης και ροπές


Κατέβασμα ppt "Ερευνητικό Πρόγραμμα: « ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ» Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ. Χ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google