Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (13-03-2007 Γ. Καλπουζάνης)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (13-03-2007 Γ. Καλπουζάνης)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (13-03-2007 Γ. Καλπουζάνης)

2 29,8 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2000-2006 Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. 14 (24) Προκηρύξεις με Συμβάσεις Διακριτών Έργων σε Εφημερίδες & Διαδύκτιο (24) Προκηρύξεις με Συμβάσεις Διακριτών Έργων σε Εφημερίδες & Διαδύκτιο 946544 19,1 8,58,5 10,6 Καθημερινή Το Βήμα Αδέσμευτος Τύπος / Ρίζου Έθνος Ένθετο Εργασία ΕλεύθεροςΤύποςΕλευθεροτυπία Τα Νέα 12,8 8,5 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007) απογευματινέςαπογευματινέςπρωινέςπρωινές διαδύκτιο Γ.Π.Α. διαδύκτιο Κ.Π.Σ. 50,0 % 24,5 % πρωινές απογευματινές Μάιος 2003 - Φεβρουάριος 2007 Μάιος 2003 - Φεβρουάριος 2007 1,0 % διαδύκτιοΓ.Π.Α. 24,5 %

3 υποψήφιοι 329 33,4 66,6 110 219 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2000-2006 Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. γυναίκεςγυναίκεςάνδρεςάνδρες (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου 22,5 Ιαν 04 1,5 σύνολο 2,4 3,9 13 Φεβ 04 σύνολο 1,21,21,21,2 2,12,12,12,1 11 Απρ 04 σύνολο 3,3 1,81,81,81,8 5,1 17 Μαι 04 σύνολο 8,58,58,58,5 13,4 44 Ιουν 04 0,60,60,60,6 1,81,81,81,8 2,4 σύνολο 8 Ιουλ 04 1,21,21,21,2 3,63,63,63,6 4,84,84,84,8 σύνολο 16 1,61,61,61,6 4,04,04,04,0 5,65,65,65,6 Νοε 04 σύνολο 18 Δεκ 04 2,12,12,12,1 8,28,28,28,2 10,310,310,310,3 σύνολο 34 17,6 Ιουλ 05 35 σύνολο 4,04,04,04,0 10,7 6,76,76,76,7 74 4,9 σύνολο Οκτ 05 6,2 1,6 20 4,6 σύνολο Ιαν 06 4,94,94,94,9 3,3 Ιουλ 06 19 1,2 4,6 5,8 σύνολο 1,6 0,3 1,2 15 Μαρ 07 5 Ιαν 07 4,5 1,2 3,3 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

4 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (329) αιτήσεις ΤΡΙΜΗΝΩΝ (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις ΤΡΙΜΗΝΩΝ (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. 1994 - 1999 2000 - 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2000-2006 1ο τριμ 04 Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. 9 2,7 σύνολο 4,6 7,3 γυναίκεςγυναίκεςάνδρεςάνδρες σύνολο σύνολοσύνολο σύνολο 2ο τριμ 04 3ο τριμ 04 4ο τριμ 04 4ο τριμ 05 1524294069412161240 52 132235 8,8 1,2 3,6 4,0 12,2 3,6 12,7 6,76,76,76,7 21,0 4,94,94,94,9 15,8 10,6 σύνολο 3ο τριμ 05 4,9 17,6 165874 22,5 1ο τριμ 06 4,6 155 σύνολο 20 1,5 6,1 2ο τριμ 06 1,2 4 σύνολο 19 4,6 5,85,85,85,8 15151515 04 05 06 16,4 8,8 5,8 32,5 24,3 6,1 48,9 33,1 11,0 54 107 161 29 80 19 20 39 07070707 8 12 6,1 1ο τριμ 07 σύνολο 812 20 2,4 3,63,63,63,6 6,16,16,16,1 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

5 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2000-2006 αποδέχονται οι υποψήφιοι Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. 17 13,7 5,2 48,6 22,2 45 160 73 δεν αποδέχονται οι υποψήφιοι συνέντευξηχωρίς δοκιμασία δοκιμασία δεν προσήλθαν οι υποψήφιοι ( 329 ) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου ( 329 ) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου 4,6 15 εκτόςτυπικώνπροσόντων ειδικές θέσεις χωρίς δοκιμασία δοκιμασία 10 3,0 αποδέχονται 51,151,151,151,1 48,9 άνδρες γυναίκες 23232323 22222222 δεν αποδέχεται η επιτροπή 6 3 1,8 0,9 άγονηπροκήρυξη (Γ. Καλπουζάνης – 17/04/2007)

6 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2000-2006 Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. 329 αιτήσεις 6,0 % 3,5 % 90,5 % 299=Α.Ε.Ι.11=Λύκειο19=Τ.Ε.Ι.άνδρεςγυναίκες 329 αιτήσεις 33,4 % 66,6 % 110 219 46 θέσεις 86,4 % 40=Α.Ε.Ι. 4=Λύκειο2=Τ.Ε.Ι. 4,5 % 9,1 % 45 θέσεις άνδρεςγυναίκες 51,1 % 2322 48,9 % (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

7 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2000-2006 Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. ειδικέςθέσεις διοικητικήγραμματ.υποστήριξη γραμματ.υποστήριξητεχνικήγραμματ.υποστήριξη υπεύθυνηπληροφορ.συστημάτων βιβλιοθηκονομία γραφικώντεχνών 47,8 22 11 1 3 6 1 1 1 2,2 13,0 2,2 2,2 23,9 2,2 6,5 1 2,2 ηλεκτρονικώνυπηρεσιών 47,8 22 11111111 10 2 1 21,7 26,1 % 2,2 4,4 άγονηθέση (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

8 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2000-2006 Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. 24252627282930313233343536373839 40 δ/αδ/αδ/αδ/α (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου 22222222 0,3 4249 20-25 26-30 31-3536-4046-55 δ/αδ/αδ/αδ/α 17,0 54,7 19,8 4,6 0,90,90,90,9 2,4 41-45 0,6 4,94,94,94,9 8,2 9,79,79,79,7 12,8 10,3 10,9 5,55,55,55,5 5,2 3,0 3,6 2,42,42,42,4 1,2 0,6 0,3 2,1 0,3 45 0,6 2,4 γυναίκεςγυναίκεςάνδρεςάνδρεςσύνολοσύνολοδ/αδ/α 23 1,2 54 0,3 10,9 41414141 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

9 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2000-2006 Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου 5,85,85,85,8 4,6 άγαμοι έγγαμοι δ/α 89,7 % 2004 - 2007 για κάθε άγαμο ή έγγαμο 295 19191919 15 1 για κάθε υποψήφιο % 90,390,390,390,3 6,46,46,46,4 3,03,03,03,0 μία προκήρυξη δύο τρεις 2004 - 2007 297 21 10 τέσσερις 0,3 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

10 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2000-2006 Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου 153 ΕΚΠΑ ΑΠΘΙΟΝΚΡΗΠΕΙΟΠΑΠΑΤΡΙΩΑΑΘΗΜΕΣΧΑΛΠΕΙΗΡΑ ΓΠΑ 48.9 13,713,713,713,7 43 8,0 25252525 4,2 13 3,2 7 1,3 4 1,9 1 1,0 3 ΑΙΓ 1,3 4 1,01,01,01,0 3 0,6 2 2 0,6 ΠΑΝΤ 1,91,91,91,9 ΘΕΣΣ 0,3 6 6 2,2 ΜΑΚ 2 2 1 0,60,6 0,3 ΘΕΣ 11 0,30,3 ΕΜΠΠΟΛΚΡΗ 10 % 94,2 5,1 29516 ΤΕΙΤΕΙΑΕΙΑΕΙπτυχιούχοι0,6 2 δ/α 10 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

11 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2000-2006 Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου ΕΚΠΑ ΑΠΘ ΙΟΝ ΚΡΗ ΠΕΙΡ ΟΠΑ ΠΑΤΡ ΙΩΑΝ 13,7 43 5,1 16161616 8,0 252525256 4,2 13131313 ΓΠΑ 153 48,925,6 80 0,6 ΑΙΓ ΠΑΝΤ 2 3,2 ΘΕΣΣΕΞΩΤ 10 4 10464 1,3 4232 ΜΑΚ 111130 90,790,790,790,7 41,2 284 129 11 3,5 9,6 30 1,91,91,91,9 1,3 3,2 73 2,2 1,0 1,9 0,6 2 1,3 1,01,01,01,0 1,01,01,01,0 0,6 2 2 0,3 0,6 2 ΕΜΠ 0,3 1 ΠΟΛΚΡΗΕΑΠ 0,6 3,5 9,6 2 μεταπτ εσωτ πτυχ εσωτ πτυχ εξωτ μεταπτ εξωτ 2 0,6 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

12 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2000-2006 Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου μεταπτυχιακοίμεταπτυχιακοίπτυχιούχοιπτυχιούχοι Φ.Π. Ζ.Π.Γ.Β. Α.Ο.Α. Ε.Τ.Τ.Α.Φ.Π.Γ.Μ. 55555555 26262626 3 16161616 6 47474747 28282828 21212121 13131313 11111111 5 26,8 σύνολοΓ.Π.Α. 153 8051,317,6 1,0 5,1 15,0 6,7 3,5 8,3 1,91,91,91,9 8,9 4,2 1,6 2 0,6 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

13 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2000-2006 Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου θεματικά πεδία πτυχιούχων Α.Ε.Ι. θεματικά πεδία πτυχιούχων Α.Ε.Ι. θεματικά πεδία πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. θεματικά πεδία πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. ΦιλοσΠαιδαγΨυχολ ΝομικΠολιτικΟικονομικάΤεχνώνΓραμμάτωνΜαθηματικώνΕπικοινΠληροφΗ/ΥΦυσικΧημει ΧημικώνΜηχαν. Βιολογία ΓεωλογίαΥγείαΑθλητΓεωπονικά54,3 2,3 13,6 7,9 5,6 2,6 1,3 0,7 0,7 Περιβάλλον ΦιλολΤέχνεςΙστορία 3,3 1,0 1,3 0,7 0,3 1,3 1,0 2,0 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

14 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2000-2006 Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου ξένες γλώσσες 88,8 20,2 8,5 3,9 0,3 294 67 28282828 28282828 1 1γλώσσα2γλώσσες καμίαγλώσσα % 9,7 55,0 3,3 31,0 γλώσσες3 γλώσσες4 0,9 8,5 13 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

15 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2000-2006 Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου Θέσεις προϋπηρεσίας 45,0 καμίαθέση μίαθέσηδύοθέσειςτρειςθέσειςτέσσεριςθέσεις πέντεθέσεις έξιθέσεις επτά + θέσεις 148 71 21,6 13,7 45454545 7,6 25252525 6,1 20 7 2,1 9 4 1,2 2,7 1 θέση 71 2-4 θέσεις 90 5+θέσεις 20 0 θέσεις 148 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

16 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2000-2006 Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου Θέσεις προϋπηρεσίας 27 ειδικές θέσεις επιχειρηματικότητας ειδική θέση βιβλιοθήκης πληροφορικάσυστημάτων βιβλιοθηκονομία γραφικώντεχνών 10 1 4 2 0234 024 6 1 3 7+0124 012012 3 1καμίαμία δύο τρεις τέσσερις πέντε έξι + επτά + ειδική θέση διασύνδεσης 1 0 2 3 4 6 26 73 8 3 1 10 45 3 2 1 5 31 11 1 4 16 1 15 1 1 1 1 4 1 1 5 67+ 1 διοικητ. γραμμ. υποστήριξη 10 1 3 2 2 1 0 7+ 43255 3 5 1 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

17 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2000-2006 Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου Θέσεις δια βίου εκπαίδευσης 55,3 καμίαθέση μίαθέσηδύοθέσειςτρειςθέσειςτέσσεριςθέσεις πέντεθέσεις επτά + θέσεις 182 66 20,1 7,3 24 23 1,5 5 3 0,9 14 4,3 7,0 έξιθέσεις 12 3,6 βιογραφικάσημειώματα ΝΑΙ ΟΧΙ 95,7 4,3 315 14 % (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

18 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιερά Οδός 35 - Αθήνα


Κατέβασμα ppt "Γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (13-03-2007 Γ. Καλπουζάνης)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google