Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (13-03-2007 Γ. Καλπουζάνης)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (13-03-2007 Γ. Καλπουζάνης)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών ( Γ. Καλπουζάνης)

2 29,8 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. 14 (24) Προκηρύξεις με Συμβάσεις Διακριτών Έργων σε Εφημερίδες & Διαδύκτιο (24) Προκηρύξεις με Συμβάσεις Διακριτών Έργων σε Εφημερίδες & Διαδύκτιο ,1 8,58,5 10,6 Καθημερινή Το Βήμα Αδέσμευτος Τύπος / Ρίζου Έθνος Ένθετο Εργασία ΕλεύθεροςΤύποςΕλευθεροτυπία Τα Νέα 12,8 8,5 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007) απογευματινέςαπογευματινέςπρωινέςπρωινές διαδύκτιο Γ.Π.Α. διαδύκτιο Κ.Π.Σ. 50,0 % 24,5 % πρωινές απογευματινές Μάιος Φεβρουάριος 2007 Μάιος Φεβρουάριος ,0 % διαδύκτιοΓ.Π.Α. 24,5 %

3 υποψήφιοι ,4 66, Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. γυναίκεςγυναίκεςάνδρεςάνδρες (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου 22,5 Ιαν 04 1,5 σύνολο 2,4 3,9 13 Φεβ 04 σύνολο 1,21,21,21,2 2,12,12,12,1 11 Απρ 04 σύνολο 3,3 1,81,81,81,8 5,1 17 Μαι 04 σύνολο 8,58,58,58,5 13,4 44 Ιουν 04 0,60,60,60,6 1,81,81,81,8 2,4 σύνολο 8 Ιουλ 04 1,21,21,21,2 3,63,63,63,6 4,84,84,84,8 σύνολο 16 1,61,61,61,6 4,04,04,04,0 5,65,65,65,6 Νοε 04 σύνολο 18 Δεκ 04 2,12,12,12,1 8,28,28,28,2 10,310,310,310,3 σύνολο 34 17,6 Ιουλ σύνολο 4,04,04,04,0 10,7 6,76,76,76,7 74 4,9 σύνολο Οκτ 05 6,2 1,6 20 4,6 σύνολο Ιαν 06 4,94,94,94,9 3,3 Ιουλ ,2 4,6 5,8 σύνολο 1,6 0,3 1,2 15 Μαρ 07 5 Ιαν 07 4,5 1,2 3,3 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

4 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (329) αιτήσεις ΤΡΙΜΗΝΩΝ (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις ΤΡΙΜΗΝΩΝ (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης ο τριμ 04 Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. 9 2,7 σύνολο 4,6 7,3 γυναίκεςγυναίκεςάνδρεςάνδρες σύνολο σύνολοσύνολο σύνολο 2ο τριμ 04 3ο τριμ 04 4ο τριμ 04 4ο τριμ ,8 1,2 3,6 4,0 12,2 3,6 12,7 6,76,76,76,7 21,0 4,94,94,94,9 15,8 10,6 σύνολο 3ο τριμ 05 4,9 17, ,5 1ο τριμ 06 4,6 155 σύνολο 20 1,5 6,1 2ο τριμ 06 1,2 4 σύνολο 19 4,6 5,85,85,85, ,4 8,8 5,8 32,5 24,3 6,1 48,9 33,1 11, ,1 1ο τριμ 07 σύνολο ,4 3,63,63,63,6 6,16,16,16,1 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

5 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης αποδέχονται οι υποψήφιοι Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α ,7 5,2 48,6 22, δεν αποδέχονται οι υποψήφιοι συνέντευξηχωρίς δοκιμασία δοκιμασία δεν προσήλθαν οι υποψήφιοι ( 329 ) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου ( 329 ) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου 4,6 15 εκτόςτυπικώνπροσόντων ειδικές θέσεις χωρίς δοκιμασία δοκιμασία 10 3,0 αποδέχονται 51,151,151,151,1 48,9 άνδρες γυναίκες δεν αποδέχεται η επιτροπή 6 3 1,8 0,9 άγονηπροκήρυξη (Γ. Καλπουζάνης – 17/04/2007)

6 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. 329 αιτήσεις 6,0 % 3,5 % 90,5 % 299=Α.Ε.Ι.11=Λύκειο19=Τ.Ε.Ι.άνδρεςγυναίκες 329 αιτήσεις 33,4 % 66,6 % θέσεις 86,4 % 40=Α.Ε.Ι. 4=Λύκειο2=Τ.Ε.Ι. 4,5 % 9,1 % 45 θέσεις άνδρεςγυναίκες 51,1 % ,9 % (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

7 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. ειδικέςθέσεις διοικητικήγραμματ.υποστήριξη γραμματ.υποστήριξητεχνικήγραμματ.υποστήριξη υπεύθυνηπληροφορ.συστημάτων βιβλιοθηκονομία γραφικώντεχνών 47, ,2 13,0 2,2 2,2 23,9 2,2 6,5 1 2,2 ηλεκτρονικώνυπηρεσιών 47, ,7 26,1 % 2,2 4,4 άγονηθέση (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

8 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α δ/αδ/αδ/αδ/α (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου , δ/αδ/αδ/αδ/α 17,0 54,7 19,8 4,6 0,90,90,90,9 2, ,6 4,94,94,94,9 8,2 9,79,79,79,7 12,8 10,3 10,9 5,55,55,55,5 5,2 3,0 3,6 2,42,42,42,4 1,2 0,6 0,3 2,1 0,3 45 0,6 2,4 γυναίκεςγυναίκεςάνδρεςάνδρεςσύνολοσύνολοδ/αδ/α 23 1,2 54 0,3 10, (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

9 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου 5,85,85,85,8 4,6 άγαμοι έγγαμοι δ/α 89,7 % για κάθε άγαμο ή έγγαμο για κάθε υποψήφιο % 90,390,390,390,3 6,46,46,46,4 3,03,03,03,0 μία προκήρυξη δύο τρεις τέσσερις 0,3 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

10 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου 153 ΕΚΠΑ ΑΠΘΙΟΝΚΡΗΠΕΙΟΠΑΠΑΤΡΙΩΑΑΘΗΜΕΣΧΑΛΠΕΙΗΡΑ ΓΠΑ ,713,713,713,7 43 8, ,2 13 3,2 7 1,3 4 1,9 1 1,0 3 ΑΙΓ 1,3 4 1,01,01,01,0 3 0, ,6 ΠΑΝΤ 1,91,91,91,9 ΘΕΣΣ 0, ,2 ΜΑΚ ,60,6 0,3 ΘΕΣ 11 0,30,3 ΕΜΠΠΟΛΚΡΗ 10 % 94,2 5, ΤΕΙΤΕΙΑΕΙΑΕΙπτυχιούχοι0,6 2 δ/α 10 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

11 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου ΕΚΠΑ ΑΠΘ ΙΟΝ ΚΡΗ ΠΕΙΡ ΟΠΑ ΠΑΤΡ ΙΩΑΝ 13,7 43 5, , , ΓΠΑ ,925,6 80 0,6 ΑΙΓ ΠΑΝΤ 2 3,2 ΘΕΣΣΕΞΩΤ , ΜΑΚ ,790,790,790,7 41, ,5 9,6 30 1,91,91,91,9 1,3 3,2 73 2,2 1,0 1,9 0,6 2 1,3 1,01,01,01,0 1,01,01,01,0 0, ,3 0,6 2 ΕΜΠ 0,3 1 ΠΟΛΚΡΗΕΑΠ 0,6 3,5 9,6 2 μεταπτ εσωτ πτυχ εσωτ πτυχ εξωτ μεταπτ εξωτ 2 0,6 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

12 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου μεταπτυχιακοίμεταπτυχιακοίπτυχιούχοιπτυχιούχοι Φ.Π. Ζ.Π.Γ.Β. Α.Ο.Α. Ε.Τ.Τ.Α.Φ.Π.Γ.Μ ,8 σύνολοΓ.Π.Α ,317,6 1,0 5,1 15,0 6,7 3,5 8,3 1,91,91,91,9 8,9 4,2 1,6 2 0,6 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

13 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου θεματικά πεδία πτυχιούχων Α.Ε.Ι. θεματικά πεδία πτυχιούχων Α.Ε.Ι. θεματικά πεδία πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. θεματικά πεδία πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. ΦιλοσΠαιδαγΨυχολ ΝομικΠολιτικΟικονομικάΤεχνώνΓραμμάτωνΜαθηματικώνΕπικοινΠληροφΗ/ΥΦυσικΧημει ΧημικώνΜηχαν. Βιολογία ΓεωλογίαΥγείαΑθλητΓεωπονικά54,3 2,3 13,6 7,9 5,6 2,6 1,3 0,7 0,7 Περιβάλλον ΦιλολΤέχνεςΙστορία 3,3 1,0 1,3 0,7 0,3 1,3 1,0 2,0 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

14 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου ξένες γλώσσες 88,8 20,2 8,5 3,9 0, γλώσσα2γλώσσες καμίαγλώσσα % 9,7 55,0 3,3 31,0 γλώσσες3 γλώσσες4 0,9 8,5 13 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

15 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου Θέσεις προϋπηρεσίας 45,0 καμίαθέση μίαθέσηδύοθέσειςτρειςθέσειςτέσσεριςθέσεις πέντεθέσεις έξιθέσεις επτά + θέσεις ,6 13, , , , ,2 2,7 1 θέση θέσεις 90 5+θέσεις 20 0 θέσεις 148 (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

16 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου Θέσεις προϋπηρεσίας 27 ειδικές θέσεις επιχειρηματικότητας ειδική θέση βιβλιοθήκης πληροφορικάσυστημάτων βιβλιοθηκονομία γραφικώντεχνών καμίαμία δύο τρεις τέσσερις πέντε έξι + επτά + ειδική θέση διασύνδεσης διοικητ. γραμμ. υποστήριξη (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

17 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. / Γ.Π.Α. (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου (329) αιτήσεις και (46) θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου Θέσεις δια βίου εκπαίδευσης 55,3 καμίαθέση μίαθέσηδύοθέσειςτρειςθέσειςτέσσεριςθέσεις πέντεθέσεις επτά + θέσεις ,1 7, , ,9 14 4,3 7,0 έξιθέσεις 12 3,6 βιογραφικάσημειώματα ΝΑΙ ΟΧΙ 95,7 4, % (Γ. Καλπουζάνης – 13/03/2007)

18 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιερά Οδός 35 - Αθήνα


Κατέβασμα ppt "Γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (13-03-2007 Γ. Καλπουζάνης)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google