Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

39th IATTO Forum Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "39th IATTO Forum Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2013"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεφυρώνοντας την εκπαίδευση και την κατάρτιση με την αγορά εργασίας: ο νέος ρόλος των προσόντων
39th IATTO Forum Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2013 Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων,Cedefop

2 H Ευρώπη στα χρόνια της κρίσης
Η Ευρώπη, εν μέσω κρίσης, αντιμετωπίζει τεράστιες κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού, το μεγάλο αριθμό ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και ιδιαίτερα εκείνα των νέων. Η ενίσχυση της μάθησης αποτελεί μέρος της λύσης για τα εν λόγω προβλήματα προκειμένου να βελτιωθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των κοινωνικών συστημάτων της Ευρώπης. 2 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop

3 Τρία σενάρια για την επιστροφή στην αύξηση της απασχόλησης
Πηγή: Cedefop Skills forecast 2013 3 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop

4 2025: Ευκαιρίες απασχόλησης και δομή απασχόλησης
Πηγή: Cedefop Skills forecast 2013 – βασικό σενάριο 4 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop

5 Εργατικό δυναμικό και επίπεδα προσόντων
Πηγή: Cedefop Skills forecast 2013 – βασικό σενάριο 5 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop

6 Μαθητεία Μάθηση που εναλλάσσεται ανάμεσα σε χώρους δουλειάς και κέντρα κατάρτισης Επίσημη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μαθητευόμενου (και κέντρου κατάρτισης) Euroskills 2012 Επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό Τμήμα της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Εργαζόμενος που πληρώνεται 6 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop

7 Το 25% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη καταρτίζουν μαθητευόμενους
Το μέγεθος παίζει ρόλο… % Source: Eurostat, Για DK, IE, GR, NO δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία [ ] 7 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop

8 Ανάγκη σε δεξιότητες και έξυπνη αγορά εργασίας
Αγορά εργασίας ΕΕΚ Πολιτικές Συστήματα Παροχή Ανάγκη σε δεξιότητες και έξυπνη αγορά εργασίας Συνεργασία Κοινές επενδύσεις 8 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop

9 Οι νέοι όροι - σχέση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας
Συστήματα Πρότυπα, Ευρωπαϊκά εργαλεία Εκπαίδευση & κατάρτιση Αγορά εργασίας Μαθησιακά αποτελέσματα Ατομικά Προσόντα (πτυχία, διπλώματα) Ατομικές γνώσεις, δεξιότητες και Ικανότητες Άτομα 9 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop

10 Προσόντα: μια παλιά έννοια, ένας νέος ρόλος
Ο τρόπος που βλέπουμε τα προσόντα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών και η αντίληψή μας αλλά και ο τρόπος που τα χρησιμοποιούμε έχει μεταβληθεί. Ορισμός (EQF): το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές 10 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop

11 Το κλειδί: Μαθησιακά αποτελέσματα
Όλες οι πρωτοβουλίες στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης βασίζονται στην αρχή των μαθησιακών αποτελεσμάτων, δηλαδή στο τι γνωρίζει και μπορεί να κάνει ο ενδιαφερόμενος μετά την ολοκλήρωση μιας οποιασδήποτε μαθησιακής διαδικασίας. Αυτή η αρχή είναι στον πυρήνα όλων των Ευρωπαϊκών εργαλείων δηλαδή στο EQF, το ECVET, το EQARF και το Europass. Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop

12 Τα Ευρωπαϊκά εργαλεία 12 Loukas Zahilas

13 Ευρωπαϊκά εργαλεία και αρχές ΔΒΜ Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Αγορά εργασίας, Επί πλέον σπουδές Επαγγελματική Σταδιοδρομία Επικύρωση/ Δίπλωμα Πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων Εργασία, εμπειρία, μάθηση Συμβουλευτική, προσανατολισμός Πρόγραμμα κατάρτισης Προσόντα και εφόδια 13 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop

14


Κατέβασμα ppt "39th IATTO Forum Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2013"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google