Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ECVET workshop - 23/10/2012 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) “ Ο ΟΑΕΔ ως φορέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ECVET workshop - 23/10/2012 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) “ Ο ΟΑΕΔ ως φορέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ECVET workshop - 23/10/2012 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) “ Ο ΟΑΕΔ ως φορέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης άρρηκτα συνδεδεμένης με την αγορά εργασίας» ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΑΕΔ 210-9989275, 462, 284 n.theodoridou@oaed.gr gd3@oaed.gr gd3@oaed.gr

2 ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ • ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – 51 Σχολές Μαθητείας – Δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (Dual System) – 34 ειδικότητες – 2 έτη σπουδών – Θεωρία στην αίθουσα/ Εφαρμογή στο εργαστήριο/ Πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις – Περίπου 10.000 σπουδαστές 16-23 ετών απόφοιτοι Α’ Λυκείου – Συμφωνητικό Μαθητείας (αμοιβή 70% κατώτατου ημερομισθίου και ασφάλιση) – 30 Γραφεία Διασύνδεσης (σε εξέλιξη)

3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – 30 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) – 38 ειδικότητες – Θεωρία στην αίθουσα/ Εφαρμογή στο εργαστήριο – Περίπου 2.500 σπουδαστές απόφοιτοι Λυκείου – Μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση – Διάρκεια 4 εξάμηνα – Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης • ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – 6 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κατάρτιση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα – Μικρής χρονικής διάρκειας

4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ • ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ • Ο ΟΑΕΔ ΕΊΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

5 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠ. • ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΕΚΠ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ( π.χ. ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΕΠΑΛ) – ΣΑΦΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

6 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠ. • ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ : – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΌ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΚΤ. ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

7 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ/ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ • ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ» ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΚΠ. & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ • ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ • ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ • ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ/ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ/ ΕΠΑΓΓ.ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛ. ΦΟΡΕΩΝ


Κατέβασμα ppt "ECVET workshop - 23/10/2012 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) “ Ο ΟΑΕΔ ως φορέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google