Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η προέλευση του PRO-SKILLS Θεωρία και φιλοσοφία Cristina Bergo, Nadia Vimercati 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η προέλευση του PRO-SKILLS Θεωρία και φιλοσοφία Cristina Bergo, Nadia Vimercati 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η προέλευση του PRO-SKILLS Θεωρία και φιλοσοφία Cristina Bergo, Nadia Vimercati 1

2 Η φιλοσοφία του Pro-Skills οι ταχείες αλλαγές στον κόσμο απαιτούν ποιο ειδικές ικανότητες + η παγκόσμια οικονομική κρίση = Μεγάλος αριθμός ευάλωτων ανθρώπων βρίσκονται σε κίνδυνο αδράνειας, κοινωνικού αποκλεισμού και σε εξάρτηση από κοινωνικές παροχές ! 2

3 Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι χωρίς δεξιότητες, αλλά επειδή αποτελούν θύματα ειδικών συνθηκών ή όλης της κοινωνίας, αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως ανίσχυρους. Είναι θεμελιακό να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να εργαστούν και να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες.  Ενδυνάμωση Ο σκοπός είναι να ενδυναμώσουμε και να συνδέσουμε τους ανθρώπους ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αλλαγή των συνθηκών της ζωής τους. Η φιλοσοφία του Pro-Skills 3

4 Ορισμός της ΠΟΥ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) : ικανότητες για προσαρμοσμένη και θετική συμπεριφορά που καθιστούν τα άτομα ικανά να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά με τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής Σημαντικοί προστατευτικοί παράγοντες που βοηθούν τους ανθρώπους να μην χάνονται στις αντιξοότητες Διατήρηση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης, του εσωτερικού ελέγχου και του νοήματος της ζωής καθώς επίσης κοινωνική υποστήριξη από την οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα. Ενδεχόμενα κατευθύνονται σε προσωπικές ενέργειες ή ενέργειες προς άλλους, όπως επίσης και σε δράσεις για να αλλάξει το κοντινό τους περιβάλλον ώστε να καταστεί ευνοϊκό για την υγεία τους. Δεξιότητες ζωής Η φιλοσοφία του Pro-Skills 4

5 Παρακάτω θα δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο τα προγράμματα δεξιοτήτων ζωής βελτιώνουν τις μαθησιακές διαδικασίες και τις διδακτικές μεθόδους. Η εκπαίδευση στις δεξιότητες ζωής βασίζεται σε μελέτες που έχουν συνταχθεί πάνω στον τρόπο που οι άνθρωποι μεγαλώνουν και μαθαίνουν, αποκτούν γνώσεις, απόψεις, δεξιότητες και συμπεριφορές…. Οι δεξιότητες ζωής στην Δια βίου μάθηση Η φιλοσοφία του Pro-Skills 5

6 Η εκπαίδευση στις δεξιότητες ζωής, βελτιώνει την αυτοαπολετεσματικότη τα Η αυτοαποτελεσματικ ότητα ως αυτοπεποίθηση στην πορεία της μάθησης Η αυτοαποτελεσματικότητα δεν είναι έμφυτη αλλά μαθαίνεται κατά την διάρκεια της ζωής και μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τα γεγονότα ζωής. Η διαδικασία της Δια βίου μάθησης Η φιλοσοφία του Pro-Skills 6

7 Empowerment empowerment Διατήρηση της κοινωνικής υποστήριξης ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ Μάθηση ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Αντιμετωπίζοντας γεγονότα της ζωής ΑΥΤΌΑΠΟΤΕΛΕΣ ΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Αλλαγή της κατάστασης Η φιλοσοφία του Pro-Skills 7

8 Οι δεξιότητες ζωής που σχετίζονται με την έννοια της ενδυνάμωσης “ είναι η διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι αυξάνουν τον έλεγχο σε γεγονότα που επηρεάζουν την ζωή τους.” ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Αυτορρύθμιση Η αυτοαποτελεσματικότητα και η αυτορρύθμιση, συνδέονται στενά με την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάποιος τις ικανότητές του και της πηγές του και να ενεργοποιήσει τις δεξιότητες ζωής. Από την άλλη πλευρά οι δεξιότητες ζωής είναι αναγκαίες για να μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει προβλήματα, καταστάσεις και να βελτιώσει την αυτοαποτελεσματικότητα του. Η φιλοσοφία του Pro-Skills 8

9 Η εστίαση στις προσωπικές ικανότητες – κλειδιά, για να διαχειριστεί κάποιος τα γεγονότα της ζωής του, επηρεάζει επίσης την ικανότητα των φορέων, ομάδων με παρόμοια ενδιαφέροντα καθώς επίσης και την κοινότητα, να επηρεάσουν με την σειρά τους το κοινωνικό περιβάλλον και την ανάπτυξη υγειών συμπεριφορών. Το ενδιαφέρον του Pro-Skills στρέφεται επίσης στην αλλαγή των κοινωνικών δομών. Η εκπαίδευση του Pro-Skills στις βασικές δεξιότητες των κοινωνικά μειονεκτούντων ενηλίκων αποσκοπεί στην προώθηση μιας αντίληψης «χωρίς αποκλεισμούς» στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του Pro-Skills 9

10 Αυτή η ειδική θεώρηση της κοινωνίας και της ανθρώπινης ύπαρξης καθιστά την ιδέα του Pro-Skills ιδιαίτερη, καθώς βασίζεται σε συγκεκριμένες ηθικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις. Αυτές οι θεωρήσεις είναι σημαντικό να επικοινωνηθούν στους συμμετέχοντες μας ώστε να γίνουν αποδεκτές ως ένα πρώτο βήμα προς την μάθηση. Κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την δική της πορεία ανάπτυξης και μάθησης. Η φιλοσοφία του Pro-Skills 10

11 Αυτές οι φιλοσοφικές και ηθικές αρχές αποτελούν οδηγό στην μεθοδολογία του Pro-Skills και στην ιδέα της Δια βίου μάθησης. Αυτή η συνοχή μπορεί να βοηθήσει μια αλλαγή στην μαθησιακή διαδικασία και τις κοινωνικές δομές, όχι μόνο προετοιμάζοντας τους ανθρώπους για την αγορά εργασίας. Ο σκοπός μας στην εκπαίδευση του Pro-Skills είναι να προσθέσουμε αξία στην ζωή και στην υγεία. Η φιλοσοφία του Pro-Skills 11

12 Η φιλοσοφία του Pro-Skills Ίσες ευκαιρίες, ενδυνάμωση, σχέσεις, αυτονομία, ελευθερία, δημοκρατία, υγεία, ποιότητα, ενεργός πολίτης, αποδοχή διαφορετικότητας κλπ. 12

13 Η ιδέα του Pro-Skills είναι μια εργασία σε εξέλιξη που χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση. Γνωρίζουμε επίσης ότι η εργασία αυτή θα πρέπει να περιληφθεί σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων που θα ενίσχυε την εμπλοκή των υπευθύνων και τον κοινωνικό διάλογο σε διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή ανάμεσα σε δημόσιες υπηρεσίες (κοινωνικές και υγείας) στην παιδεία και στους παρόχους εκπαίδευσης, ώστε να στοχεύσουν υψηλότερα για μια πιο δίκαιη και υγειή κοινωνία. Η φιλοσοφία του Pro-Skills 13

14 Δοκιμάζοντας αυτήν την εκπαιδευτική πρόταση, οι εκπαιδευτές που θέλουν να ενστερνιστούν την ιδέα και την φιλοσοφία του Pro-Skills, θα μπορούσαν να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να προβληματιστούν για τον δικό τους ρόλο μέσα σε αυτήν την σύνθετη μαθησιακή διαδικασία και τις κοινωνικές ανάγκες σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο. Η φιλοσοφία του Pro-Skills 14


Κατέβασμα ppt "Η προέλευση του PRO-SKILLS Θεωρία και φιλοσοφία Cristina Bergo, Nadia Vimercati 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google