Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ-ΤΠΔΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ “ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ   Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου Θέμα εισήγησης: « Συστήματα διαχείρισης της Ενέργειας- Απαιτήσεις και οδηγίες χρήσης» Εισηγητής: Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Σύμβουλος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων, Επικεφαλής Αξιολογητής ΕΣΥΔ

2 Τι είναι Ενέργεια; Ενέργεια ονομάζεται η ικανότητα παραγωγής έργου ή ακόμη η ικανότητα οργάνωσης, μεταβολής ή αλλαγής της δομής της ύλης Ενέργεια: εν + έργο, δηλαδή έργο μέσα σε κάποιο σώμα. Κάθε πτυχή της ζωής μας έχει ένα ενεργειακό τίμημα το οποίο πρέπει να πληρώσουμε. Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

3 ενέργεια (σύμφωνα με την § 3.5 Όροι και Ορισμοί του ISO 50001),
ηλεκτρική, καύσιμα, ατμός, θερμότητα, πεπιεσμένος αέρας και άλλα παρόμοια μέσα ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Για τους σκοπούς αυτού του διεθνούς προτύπου, η ενέργεια αναφέρεται σε διάφορες μορφές πρωτογενούς ή δευτερογενούς ενεργείας, οι οποίες μπορεί να είναι προμηθεύσιμες, αποθηκεύσιμες, επεξεργάσιμες ή χρησιμοποιούμενες σε εξοπλισμό ή διεργασία, ή ανακτήσιμες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : Ενέργεια μπορεί να ορισθεί σαν η ικανότητα συστήματος να παράξει εξωτερική δραστηριότητα ή έργο. Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

4 Γιατί μας ενδιαφέρει η διαχείριση ενέργειας;
Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

5 Διαφορές EN και ISO 50001 Μία από τις κύριες διαφορές των δύο προτύπων είναι ότι το ISO εστιάζεται περισσότερο στις λεπτομέρειες των συμβάσεων, του προγραμματισμού και τις μελλοντικές απαιτήσεις του Οργανισμού. Το ISO πηγαίνει σε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες στην ανάλυση του Κύκλου παραγωγής και στο πως χρησιμοποιούνται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Το ISO επικεντρώνεται στη διαχείριση αφού απαιτεί την δέσμευση τόσο των εργαζομένων, όσο και της Ανωτάτης Διοίκησης. Το πρότυπο αναφέρεται στο σύνολο της λειτουργίας από το ένα ως το άλλο άκρο. Η δέσμευση της Ανωτάτης Διοίκησης για την ενεργειακή απόδοση του Οργανισμού καθίσταται πλέον σαφής από ότι στο EN Τα προφίλ ενέργειας όπως αναφέρθηκαν στη προηγούμενη διαφάνεια Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

6 EN 16001 και ISO 50001 Τι απαιτεί η εφαρμογή του ΕΝ 16001;
Μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης ένας οργανισμός αναγνωρίζει τα σημαντικά ενεργειακά θέματα και θέτει σκοπούς, στόχους και προγράμματα για την παρακολούθηση και μείωση της ενέργειας, όπου αυτό είναι εφικτό, και κατ' επέκταση για τη βελτίωση της ενεργειακής του επίδοσης. Τι απαιτεί η εφαρμογή του ISO 50001? Απαιτεί την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ενεργειακής πολιτικής και τη καθιέρωση σκοπών, στόχων και πλάνου ενεργειών. Σκοπός είναι η βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης (improvement of energy performance), λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή χρήση(use), κατανάλωση (consumption) και αποδοτικότητα (efficiency) Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Νομίζω ότι, είναι μια από τις κύριες διαφορές είναι ότι το ISO 50001 περισσότερο στις πτυχές των συμβάσεων, του προγραμματισμού και τις μελλοντικές απαιτήσεις συγκεντρώνεται στα γραφεία της εταιρείας. Το ISO πηγαίνει σε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες στην ανάλυση των Κύκλου παραγωγής και χρησιμοποιούνται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Το επίκεντρο είναι περισσότερα για την δέσμευση των εργαζομένων και ως εκ τούτου στη διαχείριση. Το πρότυπο αναφέρεται στο σύνολο της λειτουργίας με το ένα άκρο. Το ISO είναι η ευθύνη του τμήματος ανώτερα διευθυντικά στελέχη, πολύ πιο λεπτομερής από το πρότυπο EN Απαιτεί ότι η ανώτατη διοίκηση ενεργειακής απόδοσης σε όλη την οργάνωση πρέπει να προωθήσει - στο EN δεν είναι η ισχυρίστηκε τόσο σαφής. Άλλες διαφορές με το πρότυπο ISO σε βλέπω τα πράγματα όπως τα προφίλ ενέργειας. Δημοσιογράφος: Ποια είναι πειστικός λόγος για την εταιρεία, το σύστημά του με το πρότυπο ISO 50001

7 Σύστημα διαχείρισης ενέργειας ISO 50001
Energy policy Ενεργειακή πολιτική Energy Planning Σχεδιασμός Implementation and operation Υλοποίηση και λειτουργία Checking Ακρόαση Management review Ανασκόπηση διοίκησης Monitoring, measurement and analysis Επιτήρηση, μέτρηση και ανάλυση Non conformities, Correction, Corrective and preventive action Μη συμμορφώσεις, Διορθωτική και προληπτική δράση Continual improvement Συνεχής βελτίωση Internal audit Εσωτερική επιθεώρηση Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

8 Σύστημα διαχείρισης ενέργειας
Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

9 Σκοπός του Συστήματος διαχείρισης ενέργειας
Ο σκοπός αυτού του Διεθνούς προτύπου είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να καθιερώσουν τα απαραίτητα συστήματα και διαδικασίες για την βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, της ενεργειακής χρήσης και της ενεργειακής κατανάλωσης. Η εφαρμογή του προτύπου θα οδηγήσει στην μείωση των ενεργειακών εξόδων, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθώς και διαφόρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαμέσου της συστηματικής διαχείρισης της ενέργειας. Εφαρμόζεται σε κάθε τύπο και μέγεθος οργανισμού, ανεξάρτητα των γεωγραφικών, πολιτιστικών ή κοινωνικών συνθηκών. Η επιτυχής εφαρμογή εξαρτάται από την δέσμευση όλων των επιπέδων και λειτουργιών του οργανισμού, και ειδικότερα από την ανωτάτη διοίκηση. Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

10 Τυποποιητικές Αναφορές
Δεν τίθενται σε αυτό το πρότυπο τυποποιητικές αναφορές. Διατηρείται η ίδια αρίθμηση των παραγράφων με τα άλλα πρότυπα ISO για διαχειριστικά συστήματα. Οι απαιτήσεις του μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε υπάρχοντα συστήματα όπως το ISO 9001 και το ISO 14001 Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

11 Όροι και Ορισμοί Οι όροι και οι ορισμοί που θα αναφερθούν στη συνέχεια είναι μόνον αυτοί, οι οποίοι καθορίζουν το κύριο περιεχόμενο του παρόντος προτύπου. § 3.6 Energy baseline: Ποσοτική αναφορά στην αρχική κατανάλωση, που χρησιμοποιείται ως βάση σύγκρισης. § 3.7 Energy consumption: Η ποσότητα της ενέργειας που καταναλώνεται. § 3.8 Energy efficiency (Αποδοτικότητα): O λόγος μίας εκροής δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών ενός οργανισμού προς την προσδιδομένη ενέργεια Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

12 Όροι και Ορισμοί (συνέχεια)
§ 3.9 Energy management system: Ένα σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ενός οργανισμού για τον καθορισμό ενεργειακής πολιτικής και αντικειμενικών σκοπών (objectives) καθώς και για την επίτευξη των σκοπών αυτών. § 3.12 Energy performance (επίδοση): Μετρήσιμα αποτελέσματα που σχετίζονται με την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ενεργειακή χρήση και την ενεργειακή κατανάλωση § 3.13 Energy performance indicator: Ποσοτική τιμή ή μέτρηση της επίδοσης της ενέργειας, όπως ορίζεται από τον Οργανισμό Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

13 § 4 Απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας
Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

14 περιλαμβάνονται ενεργειακά κριτήρια στον μακροχρόνιο σχεδιασμό.
§ 4.1 Γενικές απαιτήσεις § 4.2 Δέσμευση Διοίκησης ………….. προσδιορίζονται το αντικείμενο και τα όρια του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης διασφαλίζονται οι σκοποί και στόχοι της ενεργειακής επίδοσης που έχουν τεθεί. διασφαλίζεται ότι οι δείκτες ενεργειακής επίδοσης είναι κατάλληλοι για τον οργανισμό περιλαμβάνονται ενεργειακά κριτήρια στον μακροχρόνιο σχεδιασμό. Διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα μετρώνται και καταγράφονται …………… Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

15 § 4.3 Ενεργειακή πολιτική …………………...
περιλαμβάνει δέσμευση για συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης περιλαμβάνει δέσμευση για την διασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και των αναγκαίων πόρων προς επίτευξη σκοπών και στόχων περιλαμβάνει δέσμευση συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες θεσμικές και άλλες απαιτήσεις τις οποίες υπογράφει ο οργανισμός, συναφείς με την δική του χρήση ενεργείας παρέχει ένα πλαίσιο για τον ορισμό και την ανασκόπηση ενεργειακών σκοπών και στόχων υποστηρίζει την προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών ……………………… Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

16 § 4.4 Ενεργειακός Σχεδιασμός
§ Γενικά : Ο οργανισμός θα διενεργήσει και τεκμηριώσει μία διαδικασία ενεργειακού σχεδιασμού. Ο ενεργειακός σχεδιασμός θα είναι συνεπής με την ενεργειακή πολιτική και θα οδηγεί σε δραστηριότητες συνεχούς βελτιώσεως της ενεργειακής επιδόσεως. § Νομικές και άλλες απαιτήσεις: Όπως π.χ. ASHRAE guideline 14, Οδηγία 96/61/ΕΚ (IPPC) για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης,  ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931Β') - Οδηγία 2003/87/ΕΚ  σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων αερίων θερμοκηπίου, International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP), ΚΥΑ : Κανονισμός Ενεργειακής Επιθεώρησης ΦΕΚ ( ) Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

17 § 4.4.3 Ενεργειακή Ανασκόπηση
αναλύει την χρήση ενεργείας με βάση μετρήσεις και άλλα δεδομένα προσδιορίζει τους υφιστάμενους ενεργειακούς πόρους αξιολογεί την παρελθούσα και παρούσα χρήση και κατανάλωση ενεργείας Με βάση την ανάλυση ενεργειακής χρήσεως, προσδιορίζει τις περιοχές σημαντικής χρήσεως και καταναλώσεως ενεργείας Προσδιορίζει τις εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, συστήματα, διεργασίες και προσωπικό εργαζόμενο δια τον οργανισμό το οποίο επηρεάζει σημαντικά την χρήση και κατανάλωση ενεργείας Προσδιορίζει άλλες συναφείς μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την χρήση και κατανάλωση ενεργείας Προσδιορίζει την τρέχουσα επίδοση των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, συστημάτων και διεργασιών συναφών με τις προσδιορισθείσες σημαντικές χρήσεις ενεργείας Εκτιμά μελλοντική χρήση και κατανάλωση ενεργείας Προσδιορίζει, ιεραρχεί και αρχειοθετεί τις ευκαιρίες βελτιώσεως της ενεργειακής επιδόσεως Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

18 § 4.4.4 Energy baseline (Ενεργειακή Βάση)
Η γραμμή ενεργειακής βάσης θα διαμορφωθεί με χρήση πληροφοριών κατά την αρχική ανασκόπηση ενεργείας, επιλέγοντας μία περίοδο δεδομένων κατάλληλη για τη χρήση ενεργείας του οργανισμού. Αλλαγές στην ενεργειακή επίδοση θα μετρώνται έναντι της γραμμής ενεργειακής βάσεως. Απαιτείται δηλαδή πρώτα η ύπαρξη ενός μαθηματικού μοντέλου για το καθορισμό της baseline και μετά τίθενται οι στόχοι. Επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις αλλαγές στην baseline Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

19 § 4.4.5 Δείκτες Ενεργειακής Επίδοσης
Ο οργανισμός θα προσδιορίσει δείκτες κατάλληλους προς επιτήρηση και μέτρηση της ενεργειακής επίδοσης. Η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό και επικαιροποίηση των δεικτών θα αρχειοθετείται και επανεξετάζεται τακτικά. Οι δείκτες θα αναθεωρούνται και θα συγκρίνονται τακτικά με την γραμμή ενεργειακής βάσεως Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

20 Μείωση ενεργειακών δαπανών κατά 25% π.χ
§ Ενεργειακοί σκοποί, ενεργειακοί στόχοι και σχέδια δράσης ενεργειακής διαχείρισης Τυπικοί σκοποί Μείωση ενεργειακών δαπανών κατά 25% π.χ Εξάλειψη της χρήσεως πετρελαίου Εισαγωγή ανανεωσίμων πηγών (π.χ. βιομάζα)  Τυπικοί στόχοι Εξοικονόμηση ενεργείας στην θέρμανση κατά kWh π.χ Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 8% π.χ. Τυπικά σχέδια δράσεως Αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου με φυσικού αερίου Εκπαίδευση θερμαστών και ψυκτικών  Εισαγωγή υγραερίου προς αντικατάσταση πετρελαίου Ανάκτηση θερμότητας απορριπτόμενου αέρα Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

21 § 4.5 Υλοποίηση και Λειτουργία
§ Γενικά : Ο οργανισμός θα πρέπει να χρησιμοποιεί σχέδια δράσης και άλλα εξαγόμενα αποτελέσματα από τη σχεδιασμένη διεργασία για την υλοποίηση και λειτουργία. § Επάρκεια, εκπαίδευση και ενημέρωση § Επικοινωνία : Εσωτερική και εξωτερική κοινοποίηση της ενεργειακής επίδοσης και σχολιασμός και προτάσεις βελτίωσης από τους εργαζόμενους. § Τεκμηρίωση : Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης, Έλεγχος εγγράφων § Λειτουργικός Έλεγχος § Σχεδιασμός § Προμήθεια υπηρεσιών ενέργειας, προϊόντων εξοπλισμού και ενέργειας. Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

22 § 4.6.2 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης με νομικές και άλλες απαιτήσεις.
§ 4.6 Έλεγχος § Επιτήρηση, μέτρηση και ανάλυση : Εντοπισμός και παρακολούθηση των παραμέτρων- κλειδιών της λειτουργίας που καθορίζουν την ενεργειακή επίδοση. Μετρήσεις και επιτήρηση των παραμέτρων αυτών. § Αξιολόγηση της συμμόρφωσης με νομικές και άλλες απαιτήσεις. § Εσωτερικές επιθεωρήσεις § Μη συμμορφώσεις, διορθώσεις, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. § Έλεγχος Αρχείων Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

23 § 4.7 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση
§ 4.7 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση § Γενικά : Η ανώτατη διοίκηση επανεξετάζει το σύστημα διαχείρισης ενέργειας του οργανισμού σε προκαθορισμένα διαστήματα ώστε να διασφαλίζει συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει να τηρούνται αρχεία των ανασκοπήσεων της διαχείρισης § Εισερχόμενα. § Εξερχόμενα Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

24 Παρακολούθηση κατανάλωσης Ενέργειας (Ενδεικτικό παράδειγμα)
Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

25 Θεμελιώδης αναπαράσταση της ενεργειακής επίδοσης
Ενεργειακή κατανάλωση ένταση αποδοτικότητα Άλλο επίδοση χρήση Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

26 Τεκμηρίωση Συστήματος Διαχείρισης της Ενέργειας
Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

27 Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Ενέργειας
Το Σύστημα Διαχείρισης της Ενέργειας πιστοποιείται από Φορείς Πιστοποίησης που ακολουθούν το πρότυπο ELOT/ΕΝ/ISO Οι απαιτήσεις του μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε υπάρχοντα συστήματα όπως το ISO 9001 και το ISO (με τη δομή του οποίου είναι ιδιαίτερα συμβατό και άμεσα σχετιζόμενο). Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

28 Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ενέργειας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 16001 Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ενέργειας ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 16001 1. TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε. 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΕΒΕΤΑΜ) Α.Ε. 3. EUROCERT A.E. Τελευταία ενημέρωση : Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

29 Οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση Συστήματος Διαχείρισης της Ενέργειας
Η καθιέρωση κατάλληλης ενεργειακής πολιτικής στον Οργανισμό Η καθιέρωση ορθών πρακτικών διαχείρισης της ενέργειας Ο καθορισμός συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων αναφορικά με την αποδοτική χρήση ενέργειας H συγκριτική προτυποποίηση (benchmarking), η μέτρηση, η τεκμηρίωση και η αναφορά των βελτιώσεων της ενεργειακής έντασης και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον Η ύπαρξη διαφάνειας και καλύτερης επικοινωνίας σχετικά με την διαχείριση των ενεργειακών πόρων Ο προσδιορισμός των ενεργειακών αναγκών και ο εντοπισμός ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης Η αξιολόγηση και η ιεράρχηση της υλοποίησης νέων ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών Η μείωση του κόστους της ενέργειας (π.χ.προώθηση μεθόδων καλύτερης χρήσης του εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια) Ο περιορισμός κινδύνων που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια (energy security), μέσω βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης Η παροχή πλαισίου για τη θέσπιση προδιαγραφών ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (π.χ. προμηθευτές) Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Ο προσδιορισμός των νομικών και άλλων απαιτήσεων αναφορικά με τις ενεργειακές πλευρές του οργανισμού Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

30 Εν κατακλείδι…… η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι μετρήσιμο μέγεθος, διότι δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί η κατανάλωση ενέργειας που θα είχαμε εάν δεν είχαμε πάρει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Η κατανάλωση αυτή μπορεί μόνο να εκτιμηθεί με μαθηματική και στατιστική προσομοίωση. Η αναγκαιότητα της μαθηματικής προσομοίωσης της βασικής γραμμής κατανάλωσης ενέργειας, διότι δίχως αυτή δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί η επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας. Η αναγκαιότητα τεκμηριώσεως της επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας μετά την λήψη ενός μέτρου. Χωρίς την εφαρμογή του προτύπου, η εξοικονόμηση ενέργειας κινείται στα όρια της απάτης. Π.χ. ο ΚΕΝΑΚ δεν διαμορφώνει την βασική γραμμή κατανάλωσης βάσει πραγματικών μετρήσεων αλλά βάσει θεωρητικών προβλέψεων ενός προγράμματος, με το οποίο κατά κανόνα προβλέπεται κατανάλωση πολύ μεγαλύτερη της πραγματικής. Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

31 Βιβλιογραφία - Αναφορές
ΕΛΟΤ ΕΝ 16001:2009 Συστήματα διαχείρισης ενέργειας – Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής ΕΛΟΤ EN ISO 50001:2011 Συστήματα διαχείρισης ενέργειας – Απαιτήσεις και οδηγίες χρήσης «Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ISO : Διαχείριση ενέργειας» Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός ΕΣΥΔ Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

32 Σας ευχαριστώ για τη προσοχή σας …..
Νικόλαος Δεπούντης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ


Κατέβασμα ppt "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google