Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Θωμάς Αντωνίου Senior Consultant Planning.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Θωμάς Αντωνίου Senior Consultant Planning."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Θωμάς Αντωνίου Senior Consultant Planning Cyprus Ltd 7 Οκτωβρίου 2008

2 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων 2 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Ορισμός παραγωγικότητας  Στόχος η αύξηση της παραγωγικότητας  Μέθοδοι μέτρησης της παραγωγικότητας  Δείκτες παραγωγικότητας  Μελέτη μεθόδων (Motion study)  Μελέτη χρόνων (Time study)  Case studies

3 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων 3 Παραγωγικότητα στο επιχειρησιακό περιβάλλον ορίζεται ως ο λόγος του παραγόμενου αποτελέσματος προς τους καταναλώμενους πόρους Όπου: = Παραγωγικότητα (Productivity) = Αποτελέσματα (Output) = Πόροι (Input)

4 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων 4 Άμεση εργασία (εργατικό δυναμικό) Γενικά Έξοδα Έμμεση εργασία (διοίκηση) Επενδύσεις υποδομών Επενδύσεις εξοπλισμού Ενέργεια Οι απαιτούμενοι πόροι στα Logistics διακρίνονται σε 6 κατηγορίες και συνήθως καταμετρούνται ως προς το κόστος που συνεπάγονται

5 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων 5 ΠαραλαβέςΎψος αποθέματος Απογραφές ΠαραγγελίεςΕπιστροφές Παραδόσεις Picking Το παραγόμενο αποτέλεσμα στα Logistics έχει 7 διαστάσεις και καταμετρείται ως προς την ποσότητα αυτού (όγκος, πλήθος, βάρος, κλπ)

6 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Ο στόχος είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, άρα τα πράγματα είναι απλά… 6

7 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Για να μπορέσω να αυξήσω την, θα πρέπει: Για να μπορέσω να αυξήσω την, θα πρέπει: Να τη μετρήσω 2 2 Να ορίσω τιμή - στόχο 3 3 Να σχεδιάσω μεθοδολογία συστηματικής μέτρησης & παρακολούθησης 4 4 Να την ορίσω 1 1 7

8 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Ορίζονται 2 στάδια μέτρησης παραγωγικότητας κοινά στις επιχειρήσεις • Απλούστερος τύπος • Επιλέγεται & καταμετρείται μόνο μία κατηγορία πόρων • Συνηθέστερα: εργασία Μερική Παραγωγικότητα (Partial Productivity) Μερική Παραγωγικότητα (Partial Productivity) • Πιο σύνθετος τύπος • Περιλαμβάνει όλους τους πόρους που καταναλώνονται • Απαιτεί αυξημένη οργανωτική προσπάθεια Ολική παραγωγικότητα (Total Productivity) Ολική παραγωγικότητα (Total Productivity) 2 2 3 3 4 4 1 1 8

9 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Έχοντας προσδιορίσει τα μεγέθη (πόρους και αποτελέσματα) προς μέτρηση, επιλέγουμε τους Κρίσιμους Δείκτες Απόδοσης (KPI’s) που σχετίζονται με αυτά ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ CUSTOMER SERVICE ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ  Γραμμές παλετοποιημένων παραλαβών / μονάδα χρόνου εργασίας  Γραμμές απαλετοποίητων παραλαβών / μονάδα χρόνου εργασίας  Ημέρες χωρίς ατύχημα  Πλήθος πραγματοποιηθεισών υπερωριών / μονάδα χρόνου εργασίας 2 2 3 3 4 4 1 1 9

10 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ CUSTOMER SERVICE ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ  Συλλεχθείσες γραμμές / μονάδα χρόνου εργασίας  Όγκος φορτώσεων / μονάδα χρόνου εργασίας  Απογραφθείσες γραμμές / μονάδα χρόνου εργασίας  Παραληφθείσες γραμμές επιστροφών / μονάδα χρόνου εργασίας  Γραμμές που τακτοποιήθηκαν / μονάδα χρόνου εργασίας  Όγκος καταστροφών που διευθετήθηκε / μονάδα χρόνου εργασίας  Ημέρες χωρίς ατύχημα  Γύρισμα (rotation) προσωπικού αποθηκών  Πλήθος πραγματοποιηθεισών υπερωρίες / μονάδα χρόνου εργασίας 2 2 3 3 4 4 1 1 10

11 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ CUSTOMER SERVICE ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ  Όγκος διανομών / μονάδα χρόνου εργασίας  Αριθμός επισκεπτόμενων σημείων / μονάδα χρόνου εργασίας  Ημέρες χωρίς ατύχημα  Πλήθος πραγματοποιηθεισών υπερωρίες / μονάδα χρόνου εργασίας  Γύρισμα (rotation) προσωπικού διανομής 2 2 3 3 4 4 1 1 11

12 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων • Καθορισμός στόχου λαμβάνοντας υπόψιν υφιστάμενη κατάσταση • Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών Η διεξαγωγή Benchmarking Exercise είναι απαραίτητη για τον αποτελεσματικότερο προσδιορισμό τιμών – στόχων στους επιλεγμένους KPI’s και την επίτευξη αυτών 2 2 3 3 4 4 1 1 Benchmarking exercise εσωτερικά της επιχείρησης Benchmarking exercise σε συνεργασία με άλλες εταιρείες του κλάδου Benchmarking data από εξωτερικό συνεργάτη που διατηρεί τέτοια στοιχεία 12

13 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Βασική μέθοδος μέτρησης της παραγωγικότητας εργαζομένων (Μελέτη εργασίας) είναι η Μελέτη Μεθόδων και Χρόνων (Time & Motion Study)  Συστηματική καταγραφή της ακολουθούμενης μεθόδου εργασίας  Ανάλυση διαδικασιών σε επιμέρους στοιχεία εργασίας (job elements)  Κριτική εξέταση ακολουθούμενης μεθόδου • Ανάπτυξη & εφαρμογή νέας μεθόδου 2 2 3 3 4 4 1 1 Αύξηση Παραγωγικότητας (Productivity Improvement Methods – PIM’s) 13

14 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Βασική μέθοδος μέτρησης της παραγωγικότητας είναι η Μελέτη Μεθόδων και Χρόνων (Time Motion Study)  Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, όπως:  Χρονομετρήσεις (stop watch)  Στιγμιαίες παρατηρήσεις (work sampling)  Δειγματοληψία  Προσδιορισμός του κρίσιμου σε σημασία αριθμού προσωπικού ή εξοπλισμού  Υπολογισμός του σχετικού ποσοστού του χρόνου αδρανείας (νεκρός χρόνος)  Υπολογισμός κανονικών & πρότυπων χρόνων  Ακριβέστερη κοστολόγηση εργασιών  Προγραμματισμός διαφόρων δραστηριοτήτων 2 2 3 3 4 4 1 1 Αύξηση Παραγωγικότητας (Productivity Improvement Methods – PIM’s) 14

15 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Tally sheets εργασιών αποθήκης (1/3) 2 2 3 3 4 4 1 1 Οι εργασίες αποθήκης κατά τη μελέτη χρόνων στη συγκεκριμένη περίπτωση χωρίζονται σε… 15

16 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Tally sheets εργασιών αποθήκης (2/3) Οι εργασίες αποθήκης κατά τη μελέτη χρόνων στη συγκεκριμένη περίπτωση χωρίζονται σε… 2 2 3 3 4 4 1 1 16

17 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Tally sheets εργασιών αποθήκης (3/3) Οι εργασίες αποθήκης κατά τη μελέτη χρόνων στη συγκεκριμένη περίπτωση χωρίζονται σε… 91 στοιχεία εργασίας (job elements)! 2 2 3 3 4 4 1 1 17

18 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Case study: Μέτρηση χρόνων –Στιγμιαίες παρατηρήσεις 2 2 3 3 4 4 1 1 18

19 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Case study: Αύξηση Παραγωγικότητας Εργαζομένων – Μέτρηση χρόνων 2 2 3 3 4 4 1 1 19

20 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Διαδικασία παρακολούθησης παραγωγικότητας Μέτρηση δεικτών Benchmarking – Συγκριτική αξιολόγηση Ορισμός στόχουΠαρακολούθησηΒελτίωση Σχεδιασμός πλέγματος δεικτών (KPI’s) Ορισμός παραγωγικότητας 20


Κατέβασμα ppt "Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Θωμάς Αντωνίου Senior Consultant Planning."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google