Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING AND AERONAUTICS LABORATORY OF TECHNOLOGY & STRENGTH OF MATERIALS HORIZON 2020 Η προετοιμασία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING AND AERONAUTICS LABORATORY OF TECHNOLOGY & STRENGTH OF MATERIALS HORIZON 2020 Η προετοιμασία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING AND AERONAUTICS LABORATORY OF TECHNOLOGY & STRENGTH OF MATERIALS HORIZON 2020 Η προετοιμασία μιας επιτυχημένης πρότασης 8 & 9 Μαΐου 2014, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών Προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη πρόταση by Sp. Pantelakis Laboratory of Technology & Strength of Materials Department of Mechanical and Engineering & Aeronautics University of Patras 26500 Patras, Greece

2 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING AND AERONAUTICS LABORATORY OF TECHNOLOGY & STRENGTH OF MATERIALS I. Το πολιτικό πλαίσιο -Framework Programme 7 ή αλλιώς έρευνα στον καιρό της οικονομικής ευφορίας • διατήρηση της ευημερίας μέσω της γνώσης και της καινοτομίας • έρευνα με μακροχρόνιο ορίζοντα εφαρμογής των αποτελεσμάτων • έρευνα με υψηλό ρίσκο στην επίτευξη των στόχων • χρηματοδότηση για Πανεπιστήμια συνήθως 100% ► ευνοϊκές συνθήκες για την συμμετοχή των Πανεπιστημίων HORIZON 2020 Η προετοιμασία μιας επιτυχημένης πρότασης 8 & 9 Μαΐου 2014, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

3 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING AND AERONAUTICS LABORATORY OF TECHNOLOGY & STRENGTH OF MATERIALS I. Το πολιτικό πλαίσιο (συνέχεια) -Framework Programme 8 (Horizon 2020) ή αλλιώς έρευνα στον καιρό της οικονομικής κρίσης • διατήρηση ή/και άμεση εξασφάλιση θέσεων εργασίας • έρευνα με μικρό ή και άμεσο ορίζοντα εφαρμογής των αποτελεσμάτων ►κυριαρχία μεγάλων προγραμμάτων συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης – ιδιωτικού τομέα (π.χ. JU Clean Sky 2, ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ, SESAR ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ, κλπ.). Σοβαρά ζητήματα διάχυσης γνώσης και πνευματικών δικαιωμάτων •έρευνα με χαμηλό ρίσκο στην επίτευξη των στόχων •χρηματοδότηση για Πανεπιστήμια συχνά λιγότερο από 100% και σε μεγάλα προγράμματα συγχρηματοδότησης 50% ► δύσκολες συνθήκες για την συμμετοχή των Πανεπιστημίων HORIZON 2020 Η προετοιμασία μιας επιτυχημένης πρότασης 8 & 9 Μαΐου 2014, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

4 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING AND AERONAUTICS LABORATORY OF TECHNOLOGY & STRENGTH OF MATERIALS ΙI. Οι προϋποθέσεις για μια επιτυχή συμμετοχή -Προϋποθέσεις για την ερευνητική ομάδα •αριστεία στο επιστημονικό αντικείμενο •εστίαση σε συγκεκριμένο αντικείμενο με διαρκή διεθνή παρουσία και αναγνώριση (εξωστρέφεια) •εδραίωση πάγιων ερευνητικών συνεργασιών με υψηλής στάθμης και αναγνωρισιμότητας ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και βιομηχανικούς φορείς του εξωτερικού •απόλυτη συνέπεια στην υλοποίηση των έργων •σταθερά υψηλή ποιότητα στα παραδοτέα και κατά το δυνατόν πρόσθετο, σε σχέση με τη σύμβαση, καινοτόμο έργο HORIZON 2020 Η προετοιμασία μιας επιτυχημένης πρότασης 8 & 9 Μαΐου 2014, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

5 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING AND AERONAUTICS LABORATORY OF TECHNOLOGY & STRENGTH OF MATERIALS -Προϋποθέσεις για την συγγραφή της πρότασης •έγκαιρη έναρξη της προετοιμασίας της πρότασης •απόλυτη προσαρμογή στο αντικείμενο της προκήρυξης •ισχυρή και ισορροπημένη κοινοπραξία με σαφείς, διακριτούς και καλά αιτιολογημένους ρόλους (εμπειρία, οφέλη) •άριστη περιγραφή του επιστημονικού/τεχνολογικού αντικειμένου και της μεθοδολογίας της πρότασης (απολύτως αποφασιστικό κριτήριο) •ιδιαίτερη προσοχή στην αιτιολόγηση και ποσοτικοποίηση της επίδρασης του προγράμματος στην επίτευξη των στόχων της προκήρυξης και του Horizon 2020. •πειστική περιγραφή της διαχείρισης του προγράμματος και της πολιτικής αξιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων •άριστη αιτιολόγηση του κόστους του έργου (Προσοχή !! Κάθε βαθμός μετράει ίδια στο τελικό αποτέλεσμα !!) ΙI. Οι προϋποθέσεις για μια επιτυχή συμμετοχή (συνέχεια) HORIZON 2020 Η προετοιμασία μιας επιτυχημένης πρότασης 8 & 9 Μαΐου 2014, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

6 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING AND AERONAUTICS LABORATORY OF TECHNOLOGY & STRENGTH OF MATERIALS ΙI. Οι προϋποθέσεις για μια επιτυχή συμμετοχή (συνέχεια) -Προϋποθέσεις από πλευράς Πανεπιστημίου και Πολιτείας •καλή και αποτελεσματική λειτουργία του ΕΛΚΕ •άμεση εγκαθίδρυση στο Πανεπιστήμιο συστήματος υπολογισμού αποσβέσεων των παγίων και της εργασίας αποδεκτού από την Ευρωπαϊκή Ένωση (απόλυτη προτεραιότητα) •εξασφάλιση δέσμευσης της ΓΓΕΤ για συγχρηματοδότηση (Matching Funds) •εξασφάλιση πόρων από ΓΓΕΤ και Περιφέρεια για την (μερική έστω) κάλυψη της ίδιας συμμετοχής όπως απαιτείται από το Horizon 2020. HORIZON 2020 Η προετοιμασία μιας επιτυχημένης πρότασης 8 & 9 Μαΐου 2014, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

7 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING AND AERONAUTICS LABORATORY OF TECHNOLOGY & STRENGTH OF MATERIALS 23 11 17 14 HORIZON 2020 Η προετοιμασία μιας επιτυχημένης πρότασης 8 & 9 Μαΐου 2014, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών ΙII. Ένα παράδειγμα επιτυχίας 32 27 13 22 17 Πηγή: AAT_Project Synopsis_FP6 & AAT_Project Synopsis_FP7

8 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING AND AERONAUTICS LABORATORY OF TECHNOLOGY & STRENGTH OF MATERIALS HORIZON 2020 Η προετοιμασία μιας επιτυχημένης πρότασης 8 & 9 Μαΐου 2014, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING AND AERONAUTICS LABORATORY OF TECHNOLOGY & STRENGTH OF MATERIALS HORIZON 2020 Η προετοιμασία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google