Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέο Σχολείο – Νέο Λύκειο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέο Σχολείο – Νέο Λύκειο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέο Σχολείο – Νέο Λύκειο
Παρουσίαση του Νέου Λυκείου για όλες τις Τάξεις

2 Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο
Α’ Λυκείου - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (33 ώρες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Αρχαία(5) – Έκθεση(2) – Λογοτεχνία(2)) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα(3) – Γεωμετρία(2)) ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Φυσική(2) – Χημεία(2) – Βιολογία(2)) ΙΣΤΟΡΙΑ(2) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ(3) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ(2) ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ(2) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)(2) ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ(2) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγει ο μαθητής 1 μάθημα – 2 ώρες) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

3 Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο
Β’ Λυκείου - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (30 ώρες) Ελληνική Γλώσσα(Αρχαία(2) – Έκθεση(2) – Λογοτεχνία(2)) Μαθηματικά (Άλγεβρα(3) – Γεωμετρία(2)) Φυσικές Επιστήμες (Φυσική(2) – Χημεία(2) – Βιολογία(2)) Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ (1) Θρησκευτικά (2) Ιστορία (2) Φιλοσοφία (2) Πολιτική Παιδεία (2) Ξένη Γλώσσα (2) Φυσική Αγωγή (1) Ερευνητική Εργασία (Project) (1) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (5 ώρες) Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία (3) - Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (2) Ομάδα θετικών Σπουδών - Φυσική (3) - Μαθηματικά (2) Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

4 Γ’ Λυκείου – ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14 ώρες) Νέα Ελληνική Γλώσσα – Γραμματεία (6) Νέα Ελληνική Γλώσσα (4) – Λογοτεχνία (2) Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (2) Θρησκευτικά (1) Ιστορία (2) Ξένη Γλώσσα (2) Φυσική Αγωγή (1) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (20 ώρες) 1. Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία (10) - Λατινικά (4) - Ιστορία (6) - Έκθεση (Ελληνική Γλώσσα) (6 ώρες Γενικής Παιδείας) Ομάδα θετικών – Τεχνολογικών Σπουδών - Φυσική (6) - Μαθηματικά (8) - Χημεία (6) Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

5 Γ’ Λυκείου – ΜΑΘΗΜΑΤΑ (2)
3. Ομάδα Επιστημών Υγείας - Φυσική (6) - Χημεία (6) - Βιολογία (8) - Έκθεση (Ελληνική Γλώσσα) (6 ώρες Γενικής Παιδείας) 4. Ομάδα Οικονομικών – Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών - Αρχές Οικονομικής Επιστήμης (6) - Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (8) - Στοιχεία Κοινωνικών – Πολιτικών Επιστημών (6) 5. Ομάδα Παιδαγωγικών Σπουδών - Ιστορία (6) - Αρχές Φυσικών Επιστημών (6) 6. Ομάδα Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών - (Δεν διατίθενται ακόμα πληροφορίες) Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η αξιολόγηση βασίζεται: στον προσδιορισμό της ανά μάθημα εξεταστέας ύλης στην ικανότητα διασύνδεσης ουσιωδών γνώσεων που προέρχονται από ευρύτερα τμήματα της ύλης του μαθήματος στην κατανόηση των βασικών εννοιών στη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης λογικών επιχειρημάτων Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις γίνονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα μαθήματα εκτός της ερευνητικής εργασίας (project) και της φυσικής αγωγής. Τα θέματα είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται ως εξής: κατά 50 % με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας κατά 50 % από τον διδάσκοντα Τα θέματα διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

7 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ – ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ – ΑΠΟΛΥΣΗΣ Ο βαθμός προαγωγής – απόλυσης (Β.Π.Α.) της A’ & Β’ & Γ’ Λυκείου προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα, δια του συνόλου των διδασκόμενων μαθημάτων. | Ο Μ.Ο. των τριών Β.Π.Α. μετά τη προσαρμογή τους (θα δούμε παρακάτω) θα χρησιμοποιηθεί ως πέμπτος βαθμός στη μοριοδότηση του μαθητή για την εισαγωγή του στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

8 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ – ΑΠΟΛΥΣΗΣ (Β.Π.Α.) : 139/8 = 17,375
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΤΕΤΡ Β΄ ΤΕΤΡ Μ.Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ ΓΡΑΠΤΑ Μ. Ο. Ελληνική Γλώσσα 16 18 17 15 Μαθηματικά 19 14 Φυσικές Επιστήμες 13 Ιστορία 20 Πολιτική Παιδεία Θρησκευτικά Ξένη Γλώσσα Μάθημα Επιλογής ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ – ΑΠΟΛΥΣΗΣ (Β.Π.Α.) : 139/8 = 17,375 Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

9 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΛΥΣΗΣ Επίτευξη Γενικού Βαθμού ίσου ή ανωτέρου του 10 Μέσος Όρος προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής Γλώσσας (Αρχαία – Έκθεση – Λογοτεχνία), Μαθηματικών (Άλγεβρα - Γεωμετρία) και μαθημάτων Ομάδας Προσανατολισμού (Β’ Λυκείου) τουλάχιστον 10 και τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν ο μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις 1 και 2 επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση 2 παραπέμπεται σε επανεξέταση Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο σε πανελλαδικό επίπεδο και στα 4 μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού του. Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων προκύπτουν: 50 % με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας 50 % από κεντρική επιτροπή εξετάσεων Από τους βαθμούς των 4 πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων προκύπτει ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.), οποίος καθορίζει και τον Β.Π.Α. κάθε τάξης του Λυκείου. Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

11 Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ (Β.Π.Α.)
Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ (Β.Π.Α.) Για τον υπολογισμού του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετράται και ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (Β.Π.Α.). Ο μέσος όρος προαγωγής της Α΄ & Β΄ Λυκείου και απόλυσης της Γ΄ λυκείου καθορίζει το Βαθμό Προαγωγής – Απόλυσης (Β.Π.Α.). Αφού πρώτα προσαρμοστεί, όπου χρειάζεται σε σχέση με τον Μέσο Όρο των 4 μαθημάτων προσανατολισμού. Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

12 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Β.Π.Α.
1η περίπτωση: Αν ο Μ.Ο. δεν διαφέρει περισσότερο ή λιγότερο από μία μονάδα από τον Β.Π.Α. κάθε τάξης, τότε ο κάθε Β.Π.Α. παραμένει ως έχει και πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0.4, 0.7 και 0.9 αντίστοιχα για τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου και προκύπτει ο Τελικός Β.Π.Α. Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

13 Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Δε γίνονται προσαρμογές του Β.Π.Α., όταν διαφέρει ο Μ.Ο. λιγότερο από 1 μονάδα σε σύγκριση με τον κάθε Β.Π.Α. Έστω Άρα Μ.Ο: Έκθεση: 14 Μαθηματικά: 12 Φυσική: 17 Χημεία: 17 Έστω Τελικός Β.Π.Α. Β.Π. Α΄ Λυκείου : 15 Χ 0,4 = 6 Β.Π. Β΄ Λυκείου : 14,5 Χ 0,7 = 10,15 Β.Α. Γ΄ Λυκείου : 14,5 Χ 0,9 = 13,05 Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

14 Άρα ο γενικός Μέσος Όρος διαμορφώνεται ως εξής:
Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

15 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Β.Π.Α.
2η περίπτωση: Αν ο Μ.Ο. είναι μεγαλύτερος από μία μονάδα από τον Β.Π.Α. κάθε τάξης, τότε ο κάθε Β.Π.Α. αυξάνεται κατά 1 μονάδα και πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0.4, 0.7 και 0.9 αντίστοιχα για τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου και προκύπτει ο Τελικός Β.Π.Α. Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

16 Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 Ο κάθε Β.Π.Α. αυξάνεται κατά 1 μονάδα, όταν ο Μ.Ο. είναι μεγαλύτερος από τον Β.Π.Α. και διαφέρει περισσότερο από 1 μονάδα σε σύγκριση με τον κάθε Β.Π.Α. Έστω Άρα Μ.Ο: Έκθεση: 14 Μαθηματικά: 12 Φυσική: 17 Χημεία: 17 Έστω Τελικός Β.Π.Α. Β.Π. Α΄ Λυκείου : 12→13 x 0,4 = 5,2 Β.Π. Β΄ Λυκείου : 12→13 x 0,7 = 9,1 Β.Α. Γ΄ Λυκείου : 13→14 x 0,9 = 12,6 Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

17 Άρα ο γενικός Μέσος Όρος διαμορφώνεται ως εξής:
Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

18 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Β.Π.Α.
3η περίπτωση: Αν ο Μ.Ο. είναι μικρότερος από το Β.Π.Α. περισσότερο από 1 μονάδα, τότε ο κάθε Β.Π.Α. γίνεται κατά 1 μονάδα μεγαλύτερος από το Μ.Ο. και πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0.4, 0.7 και 0.9 αντίστοιχα για τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου και προκύπτει ο Τελικός Β.Π.Α. Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

19 Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 Ο κάθε Β.Π.Α. προσαρμόζεται στο +1, όταν ο Μ.Ο. είναι μικρότερος του Β.Π.Α. και διαφέρει περισσότερο από 1 μονάδα σε σύγκριση με τον κάθε Β.Π.Α. Έστω Άρα Μ.Ο: Έκθεση: 14 Μαθηματικά: 12 Φυσική: 17 Χημεία: 17 Έστω Τελικός Β.Π.Α. Β.Π. Α΄ Λυκείου : 17→16 x 0,4 = 6,4 Β.Π. Β΄ Λυκείου : 18→16 x 0,7 = 11,2 Β.Α. Γ΄ Λυκείου : 18→16 x 0,9 = 14,4 Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

20 Άρα ο γενικός Μέσος Όρος διαμορφώνεται ως εξής:
Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

21 Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 Έστω Άρα Μ.Ο: Έκθεση: 14 Μαθηματικά: 12 Φυσική: 17 Χημεία: 17 Έστω Τελικός Β.Π.Α. Β.Π. Α΄ Λυκείου : 12→13 x 0,4 = 5,2 Β.Π. Β΄ Λυκείου : 15,8→15,8 x 0,7 = 11,06 Β.Α. Γ΄ Λυκείου : 18→16 x 0,9 = 14,4 Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

22 Άρα ο γενικός Μέσος Όρος διαμορφώνεται ως εξής:
Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

23 Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 Έστω Άρα Μ.Ο: Έκθεση: 14 Μαθηματικά: 12 Φυσική: 17 Χημεία: 17 Έστω Τελικός Β.Π.Α Β.Π. Α΄ Λυκείου : 18→16 x 0,4 = 6,4 Β.Π. Β΄ Λυκείου : 15.8→15.8 x 0,7 = 11,06 Β.Α. Γ΄ Λυκείου : 12→13 x 0,9 = 11,7 Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

24 Άρα ο γενικός Μέσος Όρος διαμορφώνεται ως εξής:
Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο

25 Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο
Σας Ευχαριστούμε πολύ! Νέο Σχολείο - Νέο Λύκειο


Κατέβασμα ppt "Νέο Σχολείο – Νέο Λύκειο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google