Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E Πάρις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E Πάρις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E Πάρις Καλογεράκης

2 Προσδοκίες που είχαμε στο ξεκίνημα
Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Μείωση της πιθανότητας εμφάνισης δυσμενών περιστατικών. Aύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του λειτουργικού κόστους. Καταγραφή των διαδικασιών και καλύτερος έλεγχος τους Αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών Επικοινωνιακά Οφέλη

3 Ποιότητα - ISO 9001:2008 Γνωρίζοντας ότι το Πρότυπο ISO 9001:2008 είναι ένα σύστημα ποιότητας το οποίο καθορίζει τις γενικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός οργανισμού μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο απαιτήσεων, προχωρήσαμε στην εξειδίκευση του προτύπου σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες μας και τις ανάγκες μας

4 Ποιότητα - ISO 9001:2008 - Animus
Η φήμη ενός Οργανισμού Υγείας στηρίζεται στην εντύπωση που έχει σχηματίσει η κοινωνία, και αντανακλά το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Στο Animus οι παρεχόμενες υπηρεσίες επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια, την έκβαση και κατά προέκταση την επιβίωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

5 Ποιότητα - ANIMUS Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει να είναι ανεξάρτητη από υποκειμενικούς παράγοντες Διαδικασίες και υποδομές στο Animus διασφαλίζουν ότι κάθε ασθενής, οποιαδήποτε στιγμή δέχεται την καλύτερη δυνατή φροντίδα μέσα σε ένα σταθερό και προσδιορισμένο πλαίσιο

6 Ποιότητα – Animus Ανθρώπινο δυναμικό
Εκπαίδευση, Κλίμα αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης (make everyone feel responsible) Αναγνώριση λαθών, αστοχιών (Proactive not reactive) Προγραμματισμός, οργάνωση πλαισίου καθημερινών εργασιών Η οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης είναι αναγκαία προϋπόθεση, ώστε το προσωπικό του Animus : να κατανοήσει τη σημασία, να αποδεχθεί στη πράξη τη φιλοσοφία της ποιότητας και να αποδεχθεί την ευθύνη του. Συναντήσεις προσωπικού (feed back) Ομάδα ποιότητας

7 Ποιότητα Καταγραφή/ Αποφυγή/ Πρόληψη Λαθών, Αστοχιών, Προβλημάτων

8 Animus A.E Διαδικασίες Οι Διαδικασίες και τα πρωτόκολλα εργασίας υπό μορφή οδηγιών τυποποιούν τον τρόπο παροχής των νοσηλευτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών και οριοθετούν τις ευθύνες/ αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων. ΔΟ1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟ2 ΑΓΟΡΕΣ Δ03 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΟ4 ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟ5 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Δ06 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΟ7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟ8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Δ09 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ10 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Δ11 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Δ12 ΝΟΣΗΛΕΙΑ Δ13 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Δ14 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

9 Quality indicators Η προσέγγιση μας Πρακτικό Πρόβλημα Στατιστικό
Στατιστική Λύση Πρακτική Λύση

10 Δείκτες Ποιότητας στο ANIMUS - Νοσηλεία
Ποσοστό ενδοκλινικών λοιμώξεων <1/40 Αριθμός Διακομιδών για νοσηλεία <1/80 Θνητότητα < 0.06% Στα βαριά περιστατικά <0.05% Στα μέσα <0.01% και στα ελαφρά 0% Ώρες Εκπαίδευσης / Νοσηλευτή > 20 ώρες ετησίως

11 Δείκτες Ποιότητας στο ANIMUS – Επιστημονικός Τομέας
Η βασική αρχή που διέπει τη φιλοσοφία των παρεχόμενων θεραπευτικών υπηρεσιών στηρίζεται στην παρακολούθηση των περιστατικών που επιτυγχάνουν το θεραπευτικό τους στόχο με τη βοήθεια των εξειδικευμένων εντύπων που σχεδιάστηκαν για το σκοπό αυτό.

12 Δείκτες Ποιότητας στο ANIMUS – Επιστημονικός Τομέας
Ορθοπεδικές Παθήσεις. >80% των περιστατικών θα έχουν πλήρη αποκατάσταση του ROM & της Μυϊκής Ισχύος ΑΕΕ / Λοιπές Νευρολογικές Παθήσεις. >60% των περιστατικών να πιάνει score 15/20 στη κλίμακα Βarthel ΚΕΚ / >70% των περιστατικών να πιάνει score 120/210 στη κλίμακα FIM + FAM ΚΝΜ / >90% των περιστατικών να πιάνει score 180/210 Ώρες Εκπαίδευσης ανά Νοσηλευτή >20 ώρες / εκπαίδευση

13 Οφέλη από την εφαρμογή ( Ι )
Βελτίωση της λειτουργίας του Κέντρου μέσα από την εφαρμογή των διαδικασιών και την παρακολούθηση των στόχων του Συστήματος Ποιότητας. Σαφής προσδιορισμός του οργανωτικού πλαισίου του Κέντρου και του πλαισίου διεκπεραίωσης των καθημερινών εργασιών Παραμετροποίηση της λειτουργίας και δημιουργία συναντίληψης

14 Οφέλη από την εφαρμογή ( ΙΙ )
Κουλτούρα Ομάδας μέσα από τα Συμβούλια Ποιότητας & τις κοινές επιστημονικές δράσεις Γρηγορότερη ενσωμάτωση νέου προσωπικού Βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών μας όπως παρακολουθείται από τα Ερωτηματολόγια Ικανοποίησης

15 Οφέλη από την εφαρμογή ( ΙΙΙ )
Μειώθηκαν αβαρίες & δυσμενή συμβάντα Βελτίωση λειτουργικού κόστους με παράλληλη αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

16 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E Ευχαριστώ πολύ Πάρις Καλογεράκης


Κατέβασμα ppt "Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E Πάρις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google