Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αλεξάνδρα Μπερκέτη 11 Οκτωβρίου 2006 Παρουσίαση της διαδικασίας Lamfalussy Παρουσίαση της διαδικασίας Lamfalussy.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αλεξάνδρα Μπερκέτη 11 Οκτωβρίου 2006 Παρουσίαση της διαδικασίας Lamfalussy Παρουσίαση της διαδικασίας Lamfalussy."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αλεξάνδρα Μπερκέτη 11 Οκτωβρίου 2006 Παρουσίαση της διαδικασίας Lamfalussy Παρουσίαση της διαδικασίας Lamfalussy

2  Μάϊος 1999: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει Πρόγραμμα Δράσης για την ενιαία αγορά Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (ΠΔΧΥ).  Ιούλιος 2000: Σύσταση Επιτροπής Σοφών  Μάρτιος 2001: Έκθεση Lamfalussy •Τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία των 4 επιπέδων (four-level approach) •Σύσταση ESC και CESR  Μάρτιος 2004: Επέκταση διαδικασίας (σύσταση CEBS, CEIOPS)

3 Στόχοι της διαδικασίας Lamfalussy  Ταχύτερη και αρτιότερη νομοπαρασκευαστική διαδικασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με περισσότερες γενικές αρχές στο επίπεδο 1, και μεγαλύτερη εμβάθυνση και μέτρα (που ενδέχεται να χρειαστούν τροποποίηση) στο επίπεδο 2  Συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών της αγοράς στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης  Ομοιόμορφη υιοθέτηση και εφαρμογή μέτρων από όλα τα κράτη μέλη  Διασφάλιση σύγκλισης εποπτικών πρακτικών από τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών

4

5

6 Ενδεικτικές Οδηγίες Επιπέδου 1  Κατάχρηση της Αγοράς  Ενημερωτικό Δελτίο  Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες  Αγορές Χρηματοπιστωτικών μέσων (2004/39/EC)  Διαφάνεια  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Κανονισμός)  Εξ’ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών  Εταιρικό Δίκαιο  Δημόσιες Προσφορές Εξαγοράς  Ξέπλυμα χρήματος  Κεφαλαιακή Επάρκεια

7

8 Οδηγίες / Κανονισμοί Επιπέδου 2 για τη MIFID  Οδηγία 2006/73/ΕΚ Αφορά τις οργανωτικές υποχρεώσεις και τους όρους λειτουργίας των ΕΠΕΥ  Κανονισμός ΕΚ 1278/2006 Αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων για τις ΕΠΕΥ, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της αγοράς και την εισαγωγή χρηματοοικονομικών μέσων προς διαπραγμάτευση

9

10 Ενδεικτικά Μέτρα Επιπέδου 3 της MIFID προς επεξεργασία από τη CESR  Εξειδίκευση θεμάτων σχετικά με τη γνωστοποίηση συναλλαγών Ορισμός, μέσα γνωστοποίησης, πρωτόκολλα ΙΤ  Εξειδίκευση θεμάτων σχετικά με την ενοποίηση δημοσιευμένης συναλλακτικής πληροφόρησης  Εξειδίκευση θεμάτων σχετικά με το Ευρωπαϊκό διαβατήριο

11


Κατέβασμα ppt "Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αλεξάνδρα Μπερκέτη 11 Οκτωβρίου 2006 Παρουσίαση της διαδικασίας Lamfalussy Παρουσίαση της διαδικασίας Lamfalussy."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google