Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση της διαδικασίας Lamfalussy

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση της διαδικασίας Lamfalussy"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση της διαδικασίας Lamfalussy
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αλεξάνδρα Μπερκέτη 11 Οκτωβρίου 2006

2 Μάϊος 1999: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει Πρόγραμμα Δράσης για την ενιαία αγορά Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (ΠΔΧΥ). Ιούλιος 2000: Σύσταση Επιτροπής Σοφών Μάρτιος 2001: Έκθεση Lamfalussy • Τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία των 4 επιπέδων (four-level approach) • Σύσταση ESC και CESR Μάρτιος 2004: Επέκταση διαδικασίας (σύσταση CEBS, CEIOPS)

3 Στόχοι της διαδικασίας Lamfalussy
Ταχύτερη και αρτιότερη νομοπαρασκευαστική διαδικασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με περισσότερες γενικές αρχές στο επίπεδο 1, και μεγαλύτερη εμβάθυνση και μέτρα (που ενδέχεται να χρειαστούν τροποποίηση) στο επίπεδο 2 Συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών της αγοράς στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης Ομοιόμορφη υιοθέτηση και εφαρμογή μέτρων από όλα τα κράτη μέλη Διασφάλιση σύγκλισης εποπτικών πρακτικών από τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών

4

5

6 Ενδεικτικές Οδηγίες Επιπέδου 1
Ενδεικτικές Οδηγίες Επιπέδου 1 Κατάχρηση της Αγοράς Ενημερωτικό Δελτίο Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες Αγορές Χρηματοπιστωτικών μέσων (2004/39/EC) Διαφάνεια Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Κανονισμός) Εξ’ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Εταιρικό Δίκαιο Δημόσιες Προσφορές Εξαγοράς Ξέπλυμα χρήματος Κεφαλαιακή Επάρκεια

7

8 Οδηγίες / Κανονισμοί Επιπέδου 2 για τη MIFID
Οδηγία 2006/73/ΕΚ Αφορά τις οργανωτικές υποχρεώσεις και τους όρους λειτουργίας των ΕΠΕΥ Κανονισμός ΕΚ 1278/2006 Αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων για τις ΕΠΕΥ, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της αγοράς και την εισαγωγή χρηματοοικονομικών μέσων προς διαπραγμάτευση

9

10 Ενδεικτικά Μέτρα Επιπέδου 3 της MIFID προς επεξεργασία από τη CESR
Εξειδίκευση θεμάτων σχετικά με τη γνωστοποίηση συναλλαγών Ορισμός, μέσα γνωστοποίησης, πρωτόκολλα ΙΤ Εξειδίκευση θεμάτων σχετικά με την ενοποίηση δημοσιευμένης συναλλακτικής πληροφόρησης Εξειδίκευση θεμάτων σχετικά με το Ευρωπαϊκό διαβατήριο

11


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση της διαδικασίας Lamfalussy"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google