Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνεργασία ΒΚΠ – ΜΟΔΙΠ Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνεργασία ΒΚΠ – ΜΟΔΙΠ Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνεργασία ΒΚΠ – ΜΟΔΙΠ Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος
Αίθουσα Συγκλήτου, 22 Αυγούστου 2012 Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος Τμήμα Συστημάτων και Τεχνολογίας / ΒΚΠ / ΑΠΘ /

2 Περιεχόμενα παρουσίασης
«Ψηφιοθήκη» και Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ) – Σύντομη παρουσίαση Στόχοι του έργου που σχετίζονται με την ΒΚΠ Ζωντανή παρουσίαση νέας λειτουργικότητας του ΙΚΕΕ και της διαδικασίας υποβολής Μελλοντικά βήματα Τελικά αποτελέσματα - στόχοι

3 «Ψηφιοθήκη» και Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ)
«Ψηφιοθήκη» και Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ) Ιδρυματικό Καταθετήριο: “Tο σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει ένα πανεπιστήμιο στα μέλη του για τη διαχείριση και διάχυση του ψηφιακού περιεχομένου που δημιουργείται από αυτά.” Παρέχει ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς ηλεκτρονική πρόσβαση σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιεχόμενο Στο ΑΠΘ λειτουργεί από το: 2003 για τις διδακτορικές διατριβές 2007 για τις μεταπτυχιακές εργασίες 2008 για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις Προσβάσιμο μέσω του Μεταξύ άλλων: Μεταπτυχιακές Εργασίες (6.013), Διδακτορικές Διατριβές (3.261), Δημοσιεύσεις Μελών ΔΕΠ (1.848) Βασίζεται σε λογισμό ΕΛ/ΛΑΚ το οποίο είναι εγκατεστημένο σε εξοπλισμό της ΒΚΠ

4 «Ψηφιοθήκη» και Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ)
«Ψηφιοθήκη» και Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ) Μόνιμος στόχος του ΙΚΕΕ και της ΒΚΠ: Η συγκέντρωση, διαφύλαξη και διάδοση σε ψηφιακή μορφή ολόκληρης της ερευνητικής παραγωγής του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΑΠΘ μέσω μιας μόνιμης και σταθερής βάσης δεδομένων Η διεύρυνση της πρόσβασης, χρήσης και επιρροής της ερευνητικής παραγωγής του ΑΠΘ σε τοπικό και διεθνές επίπεδο Οι απαιτήσεις της ΜΟΔΙΠ και τα νέα δεδομένα αποτέλεσαν αφορμή για την βελτίωση της χρηστικότητας και τον εμπλουτισμό του ΙΚΕΕ, ώστε να καλύψει και νέες ανάγκες

5 Στόχοι του έργου της ΜΟΔΙΠ που σχετίζονται με την ΒΚΠ
Καταγραφή και συγκέντρωση του παραγόμενου ακαδημαϊκού έργου στο ΑΠΘ με βιβλ/μικά πρότυπα Απόδοση μοναδικών χαρακτηριστικών σε δημοσιεύσεις και ερευνητές και μονοσήμαντη ταυτοποίηση συγγραφέων και ακαδημαϊκού έργου Συνεργασία/διασύνδεση του ΙΚΕΕ με το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύσσει η ΜΟΔΙΠ Συστηματοποίηση/βελτίωση της διαδικασίας υποβολής εργασιών στο ΙΚΕΕ μέσω αναμόρφωσης των φορμών υποβολής και απλοποίηση της διαδικασίας εισόδου στο σύστημα

6 Καταγραφή και συγκέντρωση του παραγόμενου ακαδημαϊκού έργου στο ΑΠΘ
Δεδομένα παρελθόντων ετών από τα απογραφικά δελτία στο Refworks: Έλεγχος, διόρθωση και εμπλουτισμός τους για να καλύπτουν τις απαιτήσεις της ΜΟΔΙΠ και της Βιβλιοθήκης. Μαζική εισαγωγή τους στο ΙΚΕΕ, όταν θα είναι σε κατάλληλη μορφή. Ήδη υπάρχουσες εγγραφές στο ΙΚΕΕ: Χειροκίνητος εμπλουτισμός τους από την βιβλιοθήκη για να καλύφθουν οι απαιτήσεις της ΜΟΔΙΠ. Καταχωρήσεις νέων δημοσιεύσεων στο ΙΚΕΕ: Δημιουργία νέων φορμών για την καταγραφή επιπλέον μορφών δημοσιεύσεων, εμπλουτισμός υπαρχόντων με επιπλέον πεδία και γενική αναμόρφωση με σκοπό την γενικότερη βελτίωση σε θέματα ευχρηστίας.

7 Απόδοση μοναδικών ταυτοτήτων σε δημοσιεύσεις και ερευνητές
Απόδοση μοναδικών ταυτοτήτων σε δημοσιεύσεις και ερευνητές Πρόβλημα: Το Ονοματεπώνυμο δεν αρκεί για να προσδιορίσει μοναδικά κάποιον συγγραφέα Διαφορετικές αναγραφές-αλλαγές ονομάτων Συνωνυμίες Φλέγον θέμα στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα Υπο ανάπτυξη προσπάθειες από διεθνείς οργανισμούς και εταιρίες (πχ ResearcherID, ScopusID, ORCID) Σχετική δράση για την Ελλάδα: DHARE [Directory of Hellenic Academic and Research Entities] Σκοπός: Μονοσήμαντος προσδιορισμός των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών οντοτήτων (άτομα-ιδρύματα-οργανισμοί-ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα). Αποτελέσματα αναμένονται σε ορίζοντα δύο ετών.

8 Απόδοση μοναδικών ταυτοτήτων σε δημοσιεύσεις και ερευνητές
Απόδοση μοναδικών ταυτοτήτων σε δημοσιεύσεις και ερευνητές Η κατάσταση στο ΑΠΘ: Οι δημοσιεύσεις στο ΙΚΕΕ έχουν ήδη μοναδικό ID Άμεση ανάγκη για απόδοση μοναδικής ταυτότητας ID στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας Επιλέχθηκε ο 16ψήφιος Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου (ΑΠΜ). Υπάρχει ήδη και έχει αποδοθεί στο σύνολο των μελών του ΑΠΘ Δυνατότητα για μελλοντική αντιστοίχιση και με άλλα μοναδικά IDs (πχ από το DHARE)

9 Συστηματοποίηση διαδικασίας υποβολής εργασιών - Αναμόρφωση φορμών
Βασιστήκαμε στην δοκιμασμένη δομή του ΙΚΕΕ Τροποποιήσεις και προσθήκες για να υποστηριχθούν οι νέοι τύποι δημοσιεύσεων που ζήτησε η ΜΟΔΙΠ Βασικά νέα χαρακτηριστικά: Χρήση του ΑΠΜ σε συνδυασμό με τα ονόματα Γενική βελτίωση χρηστικότητας Διευκόλυνση σε εισαγωγή δεδομένων Προσθήκη θεματικής κατηγοριοποίησης (από WoS + LoC + ΜΟΔΙΠ) Προσθήκη βοήθειας κατά την διάρκεια της καταχώρησης Ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών σε δοκιμαστικό server Όχι προσβάσιμος από το ευρύ κοινό. (Θα γίνει μεταφορά όλης της λειτουργικότητας στον server παραγωγής)

10 Ζωντανή παρουσίαση

11 Μελλοντικά βήματα Υποστήριξη του συνόλου των τύπων δημοσιεύσεων που ζητείται από την ΜΟΔΙΠ (παρτιτούρες, εκθέσεις ζωγραφικής, θεατρικές παραστάσεις κτλ) Εγκατάσταση νέας έκδοσης του προγράμματος που χρησιμοποιεί το ΙΚΕΕ και μεταφορά όλων των υπαρχόντων δεδομένων και παραμετροποιήσεων σε αυτή Πιστοποίηση χρηστών στο ΙΚΕΕ και υποβολή εργασιών, μέσω του Ιδρυματικού Λογαριασμού Διασύνδεση του ΙΚΕΕ με το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ, ώστε αυτό να μπορεί να κάνει αναζήτηση με βάση το ΑΠΜ και να εμφανίζει τις δημοσιεύσεις του ερευνητή, στην σχετική καρτέλα Δοκιμαστική λειτουργία από χρήστες (μέλη ΔΕΠ), ανάδραση, διορθώσεις και βελτιώσεις λειτουργικότητας

12 Τελικά αποτελέσματα – Στόχοι
Καταγραφή όλων των δημοσιεύσεων του ερευνητικού έργου που παράγεται στο ΑΠΘ σε ένα κεντρικό σημείο Μονοσήμαντη ταυτοποίηση συγγραφέων και ακαδημαϊκού έργου Αυτόματη εμφάνιση των καταχωρημένων δημοσιεύσεων στην καρτέλλα του ερευνητή, μέσω της διασύνδεσης της ΜΟΔΙΠ με το ΙΚΕΕ Καλύτερα στατιστικά - Χρήση στην αξιολόγηση τμημάτων, σχολών και ερευνητών Αξιοποίηση της συνδρομής του InCites Διεύρυνση της επιρροής της ερευνητικής παραγωγής του Α.Π.Θ. σε τοπικό και διεθνές επίπεδο

13 Ευχαριστώ για τον χρόνο σας
Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος Τμήμα Συστημάτων και Τεχνολογίας / ΒΚΠ / ΑΠΘ /


Κατέβασμα ppt "Συνεργασία ΒΚΠ – ΜΟΔΙΠ Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google