Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θέματα Μεταφοράς Επικινδύνων Ειδών – Εξελίξεις και είδη σε Περιορισμένες Ποσότητες Διονύσης Σουρλάς, PhD, Ελαΐς Unilever Hellas Γενική Συνέλευση ΣΑΕ, 18.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θέματα Μεταφοράς Επικινδύνων Ειδών – Εξελίξεις και είδη σε Περιορισμένες Ποσότητες Διονύσης Σουρλάς, PhD, Ελαΐς Unilever Hellas Γενική Συνέλευση ΣΑΕ, 18."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θέματα Μεταφοράς Επικινδύνων Ειδών – Εξελίξεις και είδη σε Περιορισμένες Ποσότητες Διονύσης Σουρλάς, PhD, Ελαΐς Unilever Hellas Γενική Συνέλευση ΣΑΕ, 18 Ιανουαρίου 2012

2 Εξελίξεις  Ελλάδα  Οδικές/ Σιδηροδρομικές μεταφορές ΦΕΚ 1385Β/ 2 Σεπτ. 2010  Εναρμόνιση 2008/68/ΕΚ και ενσωμάτωση ADR 2009, RID 2009.  Στασιμότητα στις εξελίξεις για τις θαλάσσιες μεταφορές Ε.Ε.  Διεθνές τοπίο  Οδικές μεταφορές στην Ευρ. Ένωση: ADR 2011  Υποχρεωτικά από 1/7/2011  Θαλάσσιες Μεταφορές: IMDG amdmt. 35-10:  Υποχρεωτικά από 1/1/2012

3 ADR 2011 / ΙΜDG 2010  Νέο σύμβολο για την επισήμανση συσκευασιών που περιέχουν Π.Π. & μεταφορικών μονάδων που μεταφέρουν αυτές τις συσκευασίες. Υ Οδική & Θαλάσσια Συνδυασμός με αεροπορική ADR: Μέχρι 30 Ιουνίου 2015 επικίνδυνα είδη σε ΠΠ μπορούν να μεταφέρονται σύμφωνα με τα ισχύοντα την 31/12/2010 (ADR 2009). IMDG: Υποχρεωτικό από 1/1/2012.

4 Περιορισμένες Ποσότητες (1) Συσκευασία  Εσωτερική συσκευασία < 1l (για UN 1950)  Συνολικό μικτό βάρος 30kg (για χαρτοκιβώτιο)  Καταλληλότητα εσωτερικής/ εξωτερικής συσκευασίας  Επισήμανση χαρτοκιβωτίου με ρόμβο, και ανάλογα με το μεταφερόμενο είδος/ είδη ανά πακέτο.  Βέλη κατεύθυνσης, εφόσον απαιτείται. (όχι για το αεροζόλ)  ADR 2011 & IMDG vs ADR 2009 UN1950 AEROSOLS ADR 2009 ADR 2011

5 Περιορισμένες Ποσότητες (2)  Ενημέρωση μεταφορέα ως προς τη μεταφερόμενη ποσότητα ειδών σε ΠΠ.  Μονάδες μεταφοράς μέγιστου βάρους > 12τον, που μεταφέρουν ΕΕ σε ΠΠ μικτού βάρους >8τον θα επισημαίνονται στο εμπρός και πίσω μέρος με την πινακίδα (ADR 2009):  Η παραπάνω επισήμανση αντικαθίσταται από το νέο σύμβολο για μεταφορά ειδών σε ΠΠ, βάσει ADR 2011 & IMDG.  Δεν υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά τη μεταφερόμενη ποσότητα.  Δεν υπάρχει απαίτηση για εγκεκριμένο τύπο φορτηγού, ή ειδικά εκπαιδευμένο οδηγό (άδεια ADR). LTD QTY >65mm

6 Συμπεράσματα  Στο θέμα της μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων δεν είχαμε νέες εξελίξεις, σε σχέση με το 2011.  Για μεταφορές που διέπονται από τον IMDG, να γίνεται χρήση του νέου συμβόλου για τη σήμανση χαρτοκιβωτίων που περιέχουν είδη σε Π.Π., αλλά και των μεταφορικών μονάδων.  ADR 2011: ιστοσελίδα UNECE http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2011/11contentse.html http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2011/11contentse.html  Εγχώριες οδικές μεταφορές: ιστοσελιδα ΥΥΜεΔ. http://www.yme.gr/index.php?getwhat=1&oid=678&id=&tid=678 http://www.yme.gr/index.php?getwhat=1&oid=678&id=&tid=678

7 Thank you


Κατέβασμα ppt "Θέματα Μεταφοράς Επικινδύνων Ειδών – Εξελίξεις και είδη σε Περιορισμένες Ποσότητες Διονύσης Σουρλάς, PhD, Ελαΐς Unilever Hellas Γενική Συνέλευση ΣΑΕ, 18."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google