Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διονύσης Σουρλάς, PhD, Ελαΐς Unilever Hellas

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διονύσης Σουρλάς, PhD, Ελαΐς Unilever Hellas"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θέματα Μεταφοράς Επικινδύνων Ειδών – Εξελίξεις και είδη σε Περιορισμένες Ποσότητες
Διονύσης Σουρλάς, PhD, Ελαΐς Unilever Hellas Γενική Συνέλευση ΣΑΕ, 18 Ιανουαρίου 2012

2 Εξελίξεις Ελλάδα Οδικές/ Σιδηροδρομικές μεταφορές ΦΕΚ 1385Β/ 2 Σεπτ. 2010 Εναρμόνιση 2008/68/ΕΚ και ενσωμάτωση ADR 2009, RID 2009. Στασιμότητα στις εξελίξεις για τις θαλάσσιες μεταφορές Ε.Ε. Διεθνές τοπίο Οδικές μεταφορές στην Ευρ. Ένωση: ADR 2011 Υποχρεωτικά από 1/7/2011 Θαλάσσιες Μεταφορές: IMDG amdmt : Υποχρεωτικά από 1/1/2012

3 Συνδυασμός με αεροπορική
ADR 2011 / ΙΜDG 2010 Νέο σύμβολο για την επισήμανση συσκευασιών που περιέχουν Π.Π. & μεταφορικών μονάδων που μεταφέρουν αυτές τις συσκευασίες. Συνδυασμός με αεροπορική Οδική & Θαλάσσια Υ ADR: Μέχρι 30 Ιουνίου 2015 επικίνδυνα είδη σε ΠΠ μπορούν να μεταφέρονται σύμφωνα με τα ισχύοντα την 31/12/2010 (ADR 2009). IMDG: Υποχρεωτικό από 1/1/2012.

4 Περιορισμένες Ποσότητες (1)
Συσκευασία Εσωτερική συσκευασία < 1l (για UN 1950) Συνολικό μικτό βάρος 30kg (για χαρτοκιβώτιο) Καταλληλότητα εσωτερικής/ εξωτερικής συσκευασίας Επισήμανση χαρτοκιβωτίου με ρόμβο, και ανάλογα με το μεταφερόμενο είδος/ είδη ανά πακέτο. Βέλη κατεύθυνσης, εφόσον απαιτείται. (όχι για το αεροζόλ) ADR 2011 & IMDG vs ADR 2009 UN1950 AEROSOLS ADR 2011 ADR 2009

5 Περιορισμένες Ποσότητες (2)
Ενημέρωση μεταφορέα ως προς τη μεταφερόμενη ποσότητα ειδών σε ΠΠ. Μονάδες μεταφοράς μέγιστου βάρους > 12τον, που μεταφέρουν ΕΕ σε ΠΠ μικτού βάρους >8τον θα επισημαίνονται στο εμπρός και πίσω μέρος με την πινακίδα (ADR 2009): Η παραπάνω επισήμανση αντικαθίσταται από το νέο σύμβολο για μεταφορά ειδών σε ΠΠ, βάσει ADR 2011 & IMDG. Δεν υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά τη μεταφερόμενη ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση για εγκεκριμένο τύπο φορτηγού, ή ειδικά εκπαιδευμένο οδηγό (άδεια ADR). LTD QTY >65mm

6 Συμπεράσματα Στο θέμα της μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων δεν είχαμε νέες εξελίξεις, σε σχέση με το 2011. Για μεταφορές που διέπονται από τον IMDG, να γίνεται χρήση του νέου συμβόλου για τη σήμανση χαρτοκιβωτίων που περιέχουν είδη σε Π.Π., αλλά και των μεταφορικών μονάδων. ADR 2011: ιστοσελίδα UNECE Εγχώριες οδικές μεταφορές: ιστοσελιδα ΥΥΜεΔ.

7 Thank you


Κατέβασμα ppt "Διονύσης Σουρλάς, PhD, Ελαΐς Unilever Hellas"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google