Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Συντονιστής: Γεωργακόπουλος Γεώργιος ΘΕΜΑ : Γ.Ε.ΜΗ. - Υ.Μ.Σ. - ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Συντονιστής: Γεωργακόπουλος Γεώργιος ΘΕΜΑ : Γ.Ε.ΜΗ. - Υ.Μ.Σ. - ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Συντονιστής: Γεωργακόπουλος Γεώργιος ΘΕΜΑ : Γ.Ε.ΜΗ. - Υ.Μ.Σ. - ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

2 Ιστορικό - Ισχύον Πλαίσιο Γ.Ε.ΜΗ. -Ιστορικό θέσπισης & τήρησης ΓΕΜΗ -Ισχύον Νομικό Πλαίσιο ΓΕΜΗ :  Νόμος 3419/ τροποποιηθείς με (ν.3853/2010, ν.3982/2011, ν.4013/ & ν.4038/ ).  Κ.Υ.Α. Κ1-1259/2011 & Υ.Α. Κ1-884/2012 -Διάρθρωση ΓΕΜΗ :  Υπ. Ανάπτυξης /Γεν. Γραμμ. Εμπορίου  Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕ  Υπηρεσίες ΓΕΜΗ Επιμελητηρίων & Τμήμα ΓΕΜΗ ΓΓΕ  Εποπτικό Συμβούλιο του ΓΕΜΗ Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

3 Ηλεκτρονικό Σύστημα ΓEMH •Αρχικό Σύστημα – Κλειστό Δίκτυο (V.P.N.)  Προκήρυξη 2006 (από ΥΠ.ΑΝ. / Γ.Γ.Ε.)  Κατακύρωση 30/5/ Ανάδοχος : Info-quest  Παράδοση : ΚΕΕ  Παραλαβή •Ισχύον Σύστημα – Διαδικτυακό  Ανάθεση 2009 (από ΚΕΕ)  Ανάδοχος : Τμήμα Πληροφορικής Παν/μίου Πατρών  Παράδοση : ΚΕΕ, Αθήνα  Παραλαβή & Λειτουργία : Μάρτιος 2010 Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

4

5 Ιστορικό, Πλαίσιο & Σύστημα Υ.Μ.Σ. •Απλούστευση Διαδικασιών Σύστασης •Με 2081/1992 Δυνατότητα σε Επιμελητήρια (για εκπροσώπηση μελών) - Λειτουργία One Stop Shop. •Ν.3853/ Θέσπιση ΥΜΣ & Τροπ. ΓΕΜΗ. •ΚΥΑ ΚΙ-802/2011, Λειτουργία ΥΜΣ & ΓΕΜΗ. •Σύστημα Υ.Μ.Σ. – Υπηρεσίες  Διαδικτυακό σύστημα με ροή εργασίας (Work Flow)  Με φόρμες & πεδία για καταχώρηση στοιχείων & ανέβασμα εγγράφων  Με δι ασύνδεση (On line ) με Φορείς (TAXIS, IKA, OAEE) Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

6

7 Νομικό Πλαίσιο Αυτο/απογραφής • N. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α’), «Περί Γ.Ε.ΜΗ», εδάφια 3 & 4, παρ. 4, άρθ. 18, όπως τροποποιήθηκαν με άρθρο 15 Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’). • YA Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β’) - Καθορισμός διαδικασίας και προθεσμιών υποβολής αιτήσεων εγγραφής σε Γ.Ε.ΜΗ. • Y.A. Κ1-1136/2012 – Τροποποιητική της Κ1-941/2012. • Εγκύκλιος Κ1-1184/ Παροχή διευκρινίσεων επί των Υ.Α. Αυτοαπογραφής (Κ1-941 και Κ1-1136/2012). • Πρόσφατη Y.A. – για παράταση προθεσμιών. Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

8 Σχήμα Αυτ ο απογραφής & Απογραφής Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

9 Σύστημα Αυτο/απογραφής • Είναι Διαδικτυακό σύστημα με φόρμες και πεδία καταχώρησης που ακολουθούν μια ροή εργασίας • Τα πεδία των Φορμών είναι, ομαδοποιημένα σε κατηγορίες, για να καταχωρούνται τα στοιχεία και να ανεβαίνουν τα έγγραφα των επιχειρήσεων που απαιτούν οι Υ.Α. • Σε κάθε Φόρμα- Βήμα ο χρήστης έχει την δυνατότητα της μετάβασης σε επόμενο βήμα (με αυτόματη αποθήκευση ) & σε προηγούμενο Βήμα. • Το τελικό στάδιο είναι & το στάδιο ελέγχου, επιβεβαίωσης των στοιχείων και ολοκλήρωσης της αυτοαπογραφής • Το σύστημα εκτυπώνει βεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτοαπογραφής για τον υπόχ ρεο/ χρήστη. • Ολοκλήρωση της διαδικασίας, το αργότερο σε 20 λεπτά Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

10 Ημερομηνίες Ορόσημα (1) Οι ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ απογράφονται κατά ΑΦΜ :  Μέχρι 27/10/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 1  Μέχρι 3/11/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 2.  Μέχρι 10/11/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 3.  Μέχρι 17/11/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 4.  Μέχρι 24/11/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 5.  Μέχρι 1/12/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 6.  Μέχρι 8/12/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 7.  Μέχρι 15/12/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 8.  Μέχρι 22/12/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 9.  Μέχρι 29/12/2012 αν ο ΑΦΜ λήγει σε 0. Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

11 Ημερομηνίες Ορόσημα (2) • Οι Συνεταιρισμοί (Αστικοί, Πιστωτικοί και Αλληλασφαλιστικοί) & • Τα Υποκαταστήματα αλλοδαπών Α. Ε & Ε. Π. Ε. Απογράφονται  Μέχρι 20/11/2012 αν ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 1, 2 & 3  Μέχρι 10/12/2012 αν ο Α.Φ.Μ λήγει σε 4,5 & 6 και  Μέχρι 29/12/2012 αν ο Α.Φ.Μ λήγει σε 7,8,9 & 0. Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

12 Ημερομηνίες Ορόσημα (3) • Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή, • Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού, οι Ευρωπαϊκές Εταιρείες & Οι Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες, που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή. Απογράφονται  Μέχρι 21/1/ 2013 αν ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 1, 2,3 & 4 και  Μέχρι 15/2/ 2013 αν ο Α.Φ.Μ λήγει σε 5,6,7,8,9 & 0. Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

13 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ & Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

14 Σύστημα Αυτοαπογραφής (Ενδεικτικές Οθόνες) Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

15 Σύστημα Αυτοαπογραφής (Ενδεικτικές Οθόνες) Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

16 Σύστημα Αυτοαπογραφής (Ενδεικτικές Οθόνες) Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

17 Σύστημα Αυτοαπογραφής (Ενδεικτικές Οθόνες) Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

18 ΓΕΜΗ - Ιστορικό Ορόσημα •Πάγιο Αίτημα Επιμελητηρίων θέσπιση/ τήρηση του ΓΕΜΗ •1983 Ανακοίνωση για θέσπιση του ΓΕΜΗ και τήρησής του από ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ •1997 Ν/Σ για Εμπορικό Κώδικα με διατάξεις ΓΕΜΗ •6/2003 Μελέτη &12/2003 Νομοσχέδιο ΓΕΜΗ •12/2005 Νόμος ΓΕΜΗ 3419/ , που τροποποιήθηκε με Ν.3853/ κλπ. Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

19 Ισχύον Σύστημα ΓΕΜΗ • Είναι Διαδικτυακό σύστημα που αναπτύχθηκε από το Παν/μιο Πάτρας με στοιχεία της βάσης δεδομένων του έργου ΓΕΜΗ (της Info-quest). • Διαθέτει φόρμες καταχώρησης των στοιχείων των επιχειρήσεων που ακολουθούν μια ροή εργασίας. • Κάθε φόρμα έχει πεδία, ομαδοποιημένα σε κατηγορίες, για να καταχωρούνται τα στοιχεία και να ανεβαίνουν (δημοσιεύονται) τα έγγραφα που απαιτούνται από την Υ.Α. για την μερίδα του ΓΕΜΗ. • Σε κάθε Φόρμα - Βήμα ο χρήστης έχει την δυνατότητα της αποθήκευσης και μετάβασης σε επόμενο ή σε προηγούμενο Βήμα. • Το σύστημα δημιουργεί σχεδία ανακοινώσεων για ΑΕ και εκτυπώσεων των βασικών στοιχείων της επιχείρησης (κατά το πρότυπο του Πιστοποιητικού που εκδίδουν τα επιμελητήρια) Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

20 Σύστημα ΥΜΣ - Υπηρεσίες • Είναι Διαδικτυακό σύστημα που αναπτύχθηκε από την Εταιρεία Knowledge και συνδέεται με τη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ (που υλοποίησε το Παν/μιο Πάτρας ). • Είναι σύστημα με ροή εργασίας (Work Flow) και με φόρμες καταχώρησης των στοιχείων των επιχειρήσεων. • Κάθε φόρμα έχει πεδία, ομαδοποιημένα σε κατηγορίες, όπου και καταχωρούνται τα στοιχεία και ανεβαίνουν τα έγγραφα που απαιτούνται από την ΚΥΑ • Σε ορισμένες Φόρμες γίνεται διεπαφή (On line διασύνδεση) με άλλους Φορείς (TAXIS, IKA, OAEE) • Το σύστημα παρακολουθεί κάθε βήμα/ ενεργεία, ως και την είσπραξη των Ποσών του Ενιαίου Κόστους Σύστασης και • Εκτυπώνει τις σχετικές βεβαιώσεις (όπως, για την σύσταση και απόδοση ΑΦΜ στην εταιρεία). Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ,


Κατέβασμα ppt "Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Συντονιστής: Γεωργακόπουλος Γεώργιος ΘΕΜΑ : Γ.Ε.ΜΗ. - Υ.Μ.Σ. - ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ Ημερίδα Επιμελητηρίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 05-10-2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google