Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στους δήμους: Τι άλλαξε και τι μπορεί να αλλάξει Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στους δήμους: Τι άλλαξε και τι μπορεί να αλλάξει Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στους δήμους: Τι άλλαξε και τι μπορεί να αλλάξει
Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας EBEO/EMΠ Βασιλική Καρούνου Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

2 ΤΠΕ & Τοπική Αυτοδιοίκηση = Νέες δυνατότητες για τις τοπικές κοινωνίες
ΤΠΕ & Τοπική Αυτοδιοίκηση = Νέες δυνατότητες για τις τοπικές κοινωνίες περισσότερη αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων, και στην οργάνωση και λειτουργία της τοπικής κοινωνίας, Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσα από το διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο Ενίσχυση της δημοκρατίας μέσα από τη συμμετοχή και τη συνεργασία Τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα όπως: στο τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες του δήμου και της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, στη συμμετοχή στα κοινά, στη ψυχαγωγία, στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και στην επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, η ανάπτυξη περιεχομένου - πληροφοριακού, πολιτισμικού και εκπαιδευτικού - οδηγεί σε μεγάλο επίσης βαθμό την ανάπτυξή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ιστορική πληροφορία, οι δράσεις πολιτισμού και εκπαίδευσης αποτελούν ζωτικές πηγές ανάπτυξης και ενίσχυσης της πολιτιστικής ταυτότητας - διαμορφώνουν την ταυτότητα κάθε τοπικής κοινωνίας στην παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας. Οι ΤΠΕ προάγουν τις έννοιες της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της ανοιχτής συμμετοχής – μπορούν να αλλάξουν ακόμη και το πολιτικό υπόβαθρο της δημοκρατίας όπως την ξέρουμε σήμερα. Επιτρέπουν, εκτός από την ποιο γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών, και την πληρέστερη και ταχύτερη ενημέρωση των πολιτών άρα και την λογοδοσία των αιρετών στους πολίτες. Το σώμα των πολιτών μπορεί να αποφασίζει για τις λύσεις που επιθυμεί να δοθούν στα προβλήματα που παρουσιάζονται. (κ. Hilton) θα αναλύσει παραδείγματα ηλεκτρονικής δημοκρατίας στη ΤΑ στην Αγγλία

3 Σημαντικά Οφέλη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Με την πραγματική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των Δήμων και των Κοινοτήτων: Γίνεται πιο εύκολη και αποτελεσματική η καθημερινή τους δουλειά Διευκολύνεται και προωθείται η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα Παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες και βελτιώνεται η επικοινωνία με τους πολίτες Συμπληρώνονται οι υφιστάμενες υποδομές και επιπλέον δημιουργούνται νέες Δημιουργούνται ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα τοπικά δρώμενα Εξοικονομούνται πόροι Τελικά ωφελείται οικονομικά και κοινωνικά ολόκληρη η τοπική κοινωνία

4 Το Φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών που δημιουργούνται στη Τοπική Αυτοδιοίκηση (1)
Για τους πολίτες: Πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων, προστίμων και χρεώσεων για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών από το δήμο Εγγραφή / διαγραφή / τροποποίηση στα δημοτικά μητρώα Έκδοση ατομικών ή οικογενειακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Πολεοδομικά θέματα - έκδοση οικοδομικών άδειών Συγκοινωνίες και οδικό δίκτυο Περιβάλλον – καθαριότητα – ανακύκλωση Υγεία και Κοινωνική φροντίδα Εκπαίδευση Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες Πολιτισμός – ψυχαγωγία Τοπική οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα Ηλεκτρονική δημοκρατία (e-democracy) Τα φάσμα Ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ευρύ και συμβάλει στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων καθώς και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής

5 Το Φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών που δημιουργούνται στη Τοπική Αυτοδιοίκηση (2)
Για τις Επιχειρήσεις: Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ατομικές άδειες επαγγελματικής δραστηριότητας Πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων και προστίμων Δημόσια έργα και προμήθειες

6 Επιδράσεις ΤΠΕ - Αποτελεσματικότητα
Εσωτερική Λειτουργία/Οργάνωση Εφαρμογές (Διευθύνσεις-Τμήματα) Επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων Διευθύνσεων/Τμημάτων Επικοινωνία του Δήμου με τους άλλους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης Υποστήριξη της διαδικασίας λήψης και παρακολούθησης αποφάσεων των αιρετών Εξωτερική Αποτελεσματικότητα Υπηρεσίες (έκταση, επίπεδο, κανάλια επαφής) Ενημέρωση του πολίτη/επιχείρησης Διαβούλευση με τον πολίτη Παροχή υπηρεσιών που βασίζονται στις ΤΠΕ Σχέση Διαβούλευσης-Λήψης Αποφάσεων

7 Η κατάσταση σήμερα (1) Εσωτερική Λειτουργία-Οργάνωση
Εφαρμογές Οργάνωσης, Λειτουργίας και Επικοινωνίας Αυτοματισμού γραφείου (64%), Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (74%), Ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων (24%), Ηλεκτρονικής διαχείρισης εργασιών και διοικητικών διαδικασιών (8%), Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου (21%), Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (5%) Εφαρμογές διαχείρισης πόρων Οικονομική Διαχείριση (80%) Διαχείριση Υλικού και Προμηθειών (36%), Διαχείριση παγίων-ακίνητης περιουσίας (39%), Διαχείριση Προσωπικού-Μισθοδοσίας / Συντάξεων (20%), Διαχείριση και παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων (9%), Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (7%) Εφαρμογές Οργάνωσης, Λειτουργίας και Επικοινωνίας – Μη ικανοποιητική κάλυψη αναγκών δεδομένου ότι πρόκειται για τις βασικές εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν την ίδια τη λειτουργία και οργάνωση ενός οργανισμού. Οι υπάρχουσες εφαρμογές οργάνωσης και λειτουργίας, έχουν συγκριτικά με τις άλλες,πολυετή λειτουργία (της τάξης των 7-8 ετών). Εφαρμογές διαχείρισης πόρων – Σχετικά ικανοποιητική κάλυψη αναγκών,υπάρχει έλλειμμα στους μικρούς Δήμους Είναι σημαντικό να αναφερθεί αφενός η μεγάλη έλλειψη σε λογισμικό διαχείρισης έργων και προγραμμάτων (19,88%) καθώς και η μαζική απουσία Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Πόρων (7,24%), παρόλο που αυτά αποτελούν το πλέον ώριμο προϊόν της αγοράς πληροφορικής.Πρόκειται κυρίως για νέοεγκατεστημένες εφαρμογές, δεδομένου ότι η ηλικία τους καταγράφεται να είναι κάτω των 4 ετών.

8 Η κατάσταση σήμερα (2) Εσωτερική Λειτουργία-Οργάνωση
Η κατάσταση σήμερα (2) Εσωτερική Λειτουργία-Οργάνωση Εφαρμογές ειδικών λειτουργιών (Μητρώα, Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο κλπ.) Ληξιαρχείο-πολιτικούς γάμους και χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών (36%) Μητρώο Αρρένων και χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών (63%) Εκλογικούς καταλόγους και χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών (86%) Δημοτολόγιο, και χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών (91%) Μητρώο Αλλοδαπών-Μεταναστών και χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών (40%) Επιχειρήσεις και χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και αδειών (16%) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (19%) Εφαρμογές ανάπτυξης/ συντήρησης υποδομών Προγραμματισμός/ σχεδιασμός Τεχνικών Έργων (αξιοποιώντας τεχνολογίες GIS) (5%) Πακέτο σύνταξης οικονομικών τευχών Τεχνικών έργων (29%) Πακέτα μελέτης στατικών, αρχιτεκτονικών έργων, έργων οδοποιίας, ηλεκτρομηχανολογικών έργων (20%) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (1%) Οι ειδικές λειτουργίες των Δήμων αποτελούν πολύ σημαντική για αυτούς δραστηριότητα δεδομένου ότι αποτελούν την οργανωτική υποστήριξη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και την παροχή των σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Το στοιχείο αυτό μεγιστοποιεί τη σημασία των μέτριων ποσοστών κάλυψης των αναγκών στα επιμέρους Μητρώα των Δήμων καθώς και την εμφανή έλλειψη σε Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης (19,11%). Με εξαίρεση τους Εκλογικούς Καταλόγους, το Δημοτολόγιο και το Μητρώο Αρρένων, όπου σημειώνονται σχετικά υψηλά ποσοστά πληρότητας (της τάξης του 80-90%), τα υπόλοιπα ποσοστά πληρότητας στις εφαρμογές είναι ιδιαίτερα χαμηλά, με τους μικρούς Δήμους αλλά και τους μεσαίους σε πολλές περιπτώσεις να αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα μηχανογράφησης των εν λόγω λειτουργιών. οι εφαρμογές ανάπτυξης και συντήρησης υποδομών, παρουσιάζουν έλλειμμα κάλυψης αναγκών σε υψηλά ποσοστά. Εξαίρεση αποτελούν οι μεγάλοι Δήμοι σε ορισμένες κατηγορίες, όπως τα διάφορα έτοιμα πακέτα λογισμικού μελετών και διαχείρισης τεχνικών έργων, όπου όμως και σε αυτούς τους Δήμους τα ποσοστά πληρότητας δεν ξεπερνούν το 40-60%.

9 Η κατάσταση σήμερα (3) Εσωτερική Λειτουργία-Οργάνωση
Η κατάσταση σήμερα (3) Εσωτερική Λειτουργία-Οργάνωση Εφαρμογές διαχείρισης υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας Διαχείριση ύδρευσης (25%) Διαχείριση αποχέτευσης (9%) Διαχείριση άρδευσης (7%) Υπόλοιπα (<5%) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (1%) Περιορισμένη η χρήση GIS Διαχείριση οδικού δικτύου, Διαχείριση συλλογής απορριμμάτων, Διαχείριση μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και ανακύκλωσης

10 Η κατάσταση σήμερα (4) Εσωτερική Λειτουργία-Οργάνωση
Η κατάσταση σήμερα (4) Εσωτερική Λειτουργία-Οργάνωση Μη ύπαρξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των Δήμων και των Δήμων με άλλους Δήμους και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης Αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων Μη ύπαρξη ολοκληρωμένων πληροφοριών που θα βοηθούσαν τους αιρετούς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Χαμηλή Αξιοποίηση του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις» Πρόσβαση στο ιντερνετ Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

11 Εξωτερική Αποτελεσματικότητα
Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Επίπεδο 1 – Πληροφοριακές υπηρεσίες (πληροφόρηση) Παρέχουν μόνο πληροφορίες για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας (απαραίτητα δικαιολογητικά, εμπλεκόμενοι φορείς, σειρά συναλλαγών). Επίπεδο 2 – Επικοινωνιακές υπηρεσίες (λήψη εντύπων) Παρέχουν επίσημο υλικό (πρότυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων, κλπ) το οποίο οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν στον υπολογιστή τους, να το τυπώσουν και να το χρησιμοποιήσουν κατά τη συναλλαγή τους με το φορέα. Επίπεδο 3 - Διαδραστικές υπηρεσίες (αμφίδρομη αλληλεπίδραση) Προσφέρουν online φόρμες για συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή. Προϋποθέτουν μηχανισμό αναγνώρισης, ταυτοποίησης και προστασίας των δεδομένων που αποστέλλει ο χρήστης της υπηρεσίας. Επίπεδο 4 - Συναλλακτικές (διεκπεραίωση αιτημάτων, ολοκλήρωση συναλλαγών και πληρωμή) Υποστηρίζουν μια ολοκληρωμένη συναλλαγή από την αρχή μέχρι το τέλος. (Πλήρης υποκατάσταση της αντίστοιχης μη ηλεκτρονικής υπηρεσίας). Επίπεδο 5 – Εξατομικευμένες υπηρεσίες (προδραστική, στοχευμένη παροχή υπηρεσιών) Υποστηρίζεται προδραστική παροχή υπηρεσιών, όπου δηλαδή ο Δήμος λειτουργεί προδραστικά για να αναβαθμίσει την παροχή της υπηρεσίας και τη φιλικότητά της προς το χρήστη. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων αποτελούν η έγκαιρη ειδοποίηση του πολίτη / χρήστη σε περίπτωση που πρέπει να προβεί σε κάποια ενέργεια, η προ-συμπλήρωση δεδομένων σε αιτήσεις του χρήστη. Στο στάδιο 5 επίσης υποστηρίζεται η αυτόματη παροχή υπηρεσιών, όπου ο Δήμος παρέχει αυτόματα συγκεκριμένες υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται ο πολίτης (ή η επιχείρηση) να τις ζητήσει.

12 Η κατάσταση σήμερα (5) Εξωτερική Αποτελεσματικότητα
Η κατάσταση σήμερα (5) Εξωτερική Αποτελεσματικότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (έκταση, επίπεδο) Μόνο το 20% των Δήμων παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες - κυρίως Δήμοι αστικών περιοχών Περίπου το 90% των ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι επιπέδου 1 (πληροφοριακές). Ένα μικρό ποσοστό αφορά υπηρεσίες επιπέδου 2 (επικοινωνιακές υπηρεσίες) κι ένα ακόμα μικρότερο υπηρεσίες επιπέδου 3 (διαδραστικές υπηρεσίες). - Είναι χαρακτηριστικό πως οι Δήμοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρουσιάζουν τις περισσότερες υπηρεσίες επιπέδου 2. - Ο Δήμος Ελευσίνας παρέχει τη δυνατότητα on-line συμπλήρωσης και αποστολής αιτήσεων και διατύπωσης προτάσεων και παραπόνων είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήμου (επίπεδο 3) είτε μέσω πενταψήφιας τηλεφωνικής γραμμής. - Συναλλακτικές υπηρεσίες παρατηρήθηκαν στο Δήμο Μοσχάτου όπου οι πολίτες μπορούν να πληρώνουν τις κλήσεις του ΚΟΚ καθώς και τους δημοτικούς φόρους on-line, μέσω όμως μόνο πιστωτικής κάρτας.

13 Η κατάσταση σήμερα (6) Εξωτερική Αποτελεσματικότητα Πληροφόρηση - εξυπηρέτηση πολιτών
Χαμηλό ποσοστό ΟΤΑ που διαθέτει ιστοχώρο Δε διαθέτουν 668 ΟΤΑ ( 64.85%) ενώ διαθέτουν 362 ΟΤΑ (35.15%) Χαμηλός βαθμός ενημέρωσης ιστοχώρων Πρίν 0-1 ημέρες (34%), > 1 εβδομάδα (20%), > 1 μήνα (19%), < 1 χρόνο (25%), > 1 χρόνο (2%) Θέματα ενημέρωσης Το περιεχόμενο των ιστοχώρων παρέχει πληροφορίες για θέματα όπως ο τουρισμός, η επιχειρηματικότητα, η ιστορία του τόπου, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η οργάνωση του φορέα και οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν. Περιορισμένες Δυνατότητες GIS Επίσης, στην πλειοψηφία των ιστοσελίδων δεν υπάρχουν Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS), τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν το χρήστη στην αναζήτηση πληροφοριών. Μόνο στο 4,69% των περιπτώσεων υπάρχει διαδραστικός ηλεκτρονικός Xάρτης, και στο 34,38% των ιστοσελίδων υπάρχουν στατικοί χάρτες ή σε μορφή αρχείου. Στοιχεία επικοινωνίας - το 46% των ιστοχώρων παρέχει την ταχυδρομική διεύθυνση, το 67% το τηλέφωνο και το 78% το του Δήμου. - τα ποσοστά όμως δεν είναι το ίδιο υψηλά, όσον αφορά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκτός από το ονοματεπώνυμό τους (70,29%) και έναν αριθμό τηλεφώνου για όλο το Δημοτικό Συμβούλιο (65,71%), τα υπόλοιπα στοιχεία όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι διαθέσιμα μόνο στο 25,14% και η ταχυδρομική διεύθυνση στο 16,57% των περιπτώσεων. Πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο πως μόνο σε 6,29% των ιστοσελίδων υπάρχουν ανάλογες φόρμες για κατάθεση αιτημάτων ή παραπόνων προς τους Δημοτικούς Συμβούλους.

14 Η κατάσταση σήμερα (7) Εξωτερική Αποτελεσματικότητα Συμμετοχή πολιτών
Η κατάσταση σήμερα (7) Εξωτερική Αποτελεσματικότητα Συμμετοχή πολιτών Η πλειοψηφία των ιστοχώρων δε διαθέτει εργαλεία μέσω των οποίων να μπορούν οι πολίτες να εκφράζουν τις απόψεις τους. -το 7,5% των ιστοχώρων διαθέτει e-forums -το 1,7% των ιστοχώρων διαθέτει chat -το 0,6% των ιστοχώρων διαθέτει blogs Στην πλειοψηφία των ιστοχώρων (90%) δε διενεργούνται ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα τα οποία να σχετίζονται με θέματα τοπικού πολιτικού ενδιαφέροντος και τα οποία να ενσωματώνονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης σε λίγους Δήμους δημοσιεύονται ηλεκτρονικά οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

15 Η κατάσταση σήμερα (7) Εξωτερική Αποτελεσματικότητα Υπηρεσίες που έχουν ως βάση τις ΤΠΕ
Ευφυείς Μεταφορές Τηλεπρόνοια Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών Γενικώς οι πλειοψηφία των ελληνικών Δήμων δεν παρέχει τέτοιες υπηρεσίες Όσες παρέχονται βρίσκονται ακόμα σε πιλοτικό στάδιο Παράδειγμα: Δήμος Τρικκάλων Αναπτύσσει πιλοτικά σύστημα ευφυών μεταφορών για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού και τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα Αστικά ΚΤΕΛ Τρικάλων. Επίσης λειτουργεί πιλοτικά κέντρο τηλε-πρόνοιας για την από απόσταση υποστήριξη ευπαθών ομάδων πολιτών.

16 Η κατάσταση σήμερα (8) Ανθρώπινο Δυναμικό - Αιρετοί
Η κατάσταση σήμερα (8) Ανθρώπινο Δυναμικό - Αιρετοί Μη συνειδητοποίηση σε βάθος σχετικά με την χρησιμότητα των ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη λειτουργία του Δήμου μόνο το 4% των Δήμων έχει καταγεγραμμένη στρατηγική στον τομέα των ΤΠΕ ενώ στο 11% των Δήμων περιλαμβάνεται στο γενικότερο Επιχειρησιακό Σχέδιο τους. χαμηλός βαθμός ενημέρωσης των αρμοδίων των Δήμων για τις περισσότερες ευρωπαϊκές κι εθνικές στρατηγικές και κατευθύνσεις των φορέων πολιτικής για τις ΤΠΕ. Για παράδειγμα: Η Στρατηγική της ΚΕΔΚΕ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας (προοπτικές και δράσεις στο 4o ΚΠΣ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση είναι γνωστά στο 21% και στο 12% αντίστοιχα των αρμόδιων στελεχών για τις ΤΠΕ στους Δήμους Με εξαίρεση την εσωτερική οργάνωση, λειτουργία και επικοινωνία καθώς και τη διαχείριση των πόρων τους, η μεγάλη πλειονότητα των Δήμων δεν χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως εργαλείο πολιτικής και υποστήριξης της τοπικής ανάπτυξης. Ενδεικτικά: Πρόνοια (Υπηρεσίες προς άτομα 3ης ηλικίας, ΑμΕΑ κλπ.): 10%, Εκπαίδευση: 17%, Προστασία του περιβάλλοντος: 9% Μικρότερη προτεραιότητα σε έργα ΤΠΕ από άλλα τεχνικά έργα και έργα πολιτισμού, παιδείας, υγείας. Για παράδειγμα στη σύγκριση με έργα ύδρευσης-αποχέτευσης- περιβάλλοντος το 61% των Δήμων δίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα σε αυτά τα έργα ενώ το 17% δίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα στις ΤΠΕ.

17 Η κατάσταση σήμερα (9) Ανθρώπινο Δυναμικό - Στελέχη ΤΠΕ
Η κατάσταση σήμερα (9) Ανθρώπινο Δυναμικό - Στελέχη ΤΠΕ Πολλοί (κυρίως μικροί ΟΤΑ) δε διαθέτουν καθόλου Υπηρεσίες Πληροφορικής/ Μηχανοργάνωσης – μόνο το 36% των ΟΤΑ διαθέτει, το 46% παρέχεται από εξωτερικό συνεργάτη και το 17% δεν έχει καθόλου τεχνική υποστήριξη. Η αναλογία στελεχών ΤΠΕ/συνολικούς εργαζόμενους = 1/94 Από τους ΟΤΑ που διαθέτουν, οι περισσότερες Υπηρεσίες Πληροφορικής/ Μηχανοργάνωσης δεν έχουν ιδιαίτερες ικανότητες στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων ΤΠΕ και τον σχεδιασμό παροχής νέων υπηρεσιών με την αξιοποίηση των ΤΠΕ (μόνο το 21% έχει σπουδές Πληροφορικής, γενικά υπάρχουν κενά γνώσεων). Αντ’αυτού τον ρόλο αυτό αναλαμβάνουν εξωτερικοί τεχνικοί σύμβουλοι. Αυτό έχει ως συνέπειες: πιθανή αναντιστοιχία έργων και πραγματικών αναγκών των Δήμων μη ύπαρξη ενιαίου σχεδιασμού των έργων αλλά αποσπασματική αντιμετώπισή τους που πιθανόν να επιδρά αρνητικά στην απόδοση της συνολικής επένδυσης στα έργα.

18 Η κατάσταση σήμερα (10) Ανθρώπινο Δυναμικό - Υπάλληλοι Γραφείου
Η κατάσταση σήμερα (10) Ανθρώπινο Δυναμικό - Υπάλληλοι Γραφείου Σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι γραφείου ξέρουν να χρησιμοποιούν Η/Υ για βασικές εργασίες χρήστη (word/excel/περιήγηση στο διαδίκτυο/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ενώ αρκετοί από αυτούς χρησιμοποιούν εξειδικευμένες εφαρμογές (σχεδιαστικά προγράμματα). Γενικότερα η εκπαίδευση του προσωπικού κρίνεται αποσπασματική, εμπειρική και χωρίς στόχευση εξ’αιτίας και της αποσπασματικής αντιμετώπισης των έργων. Οι μικρότεροι Δήμοι χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη κατάρτιση του προσωπικού το οποίο ίσως εξηγείται και από την έλλειψη υποδομών/εξοπλισμού Το θετικό πάντως είναι ότι δεν παρατηρείται ιδιαίτερο πρόβλημα τεχνοφοβίας στο προσωπικό των Δήμων.

19 Η κατάσταση σήμερα (11) Υστέρηση της χώρας σε χρήση internet κι ευρυζωνικές υποδομές/ συνδέσεις 30% των νοικοκυριών έχουν κατ’οίκον πρόσβαση στο διαδίκτυο (ΕΕ27 54%) 12% των νοικοκυριών έχουν ευρυζωνική σύνδεση (ΕΕ27 42%) 29% των Δήμων δε διαθέτουν καμία ευρυζωνική σύνδεση Συνέπεια: Χαμηλή ζήτηση ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών

20 Η κατάσταση σήμερα (12)

21 Η κατάσταση σήμερα (13)

22 e-government readiness: προκύπτει απο το δείκτη παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τον δείκτη υποδομών και το δείκτη ανθρώπινου κεφαλαίου (UN)

23 e-government readiness ανα ήπειρο

24 e-government readiness ανά περιοχή της Ευρώπης

25 e-government readiness

26 Επίπεδα Υπηρεσιών

27 Μέσος όρος επιπέδου ηλεκτρονικής παροχής των 20 βασικών υπηρεσιών (ΕΕ27+)

28 Μέσος όρος επιπέδου ηλεκτρονικής παροχής των 20 βασικών υπηρεσιών (ΕΕ27+)

29 Μέσος όρος ανά ομάδα υπηρεσιών

30 Μέσος όρος ανά ομάδα υπηρεσιών

31 ΣΟΥΗΔΙΑ – Δήμος Στοκχόλμης
Στόχος της πρωτοβουλίας του Δήμου Στοκχόλμης υπήρξε η διευκόλυνση του διαλόγου πολιτών – τοπικών αρχών μέσα από μια διαδραστική διαδικτυακή διαδικασία ηλεκτρονικών φόρουμ Δημοσιοποιήση στην ιστοσελίδα του δήμου όλων των εγγράφων που αφορούν τη λειτουργία του και των προσφερόμενων υπηρεσιών Τα πρακτικά από τις εργασίες των δημοτικών Συμβουλίων στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε Δημότη Ανάπτυξη μιας λειτουργικής και εύκολης στην χρήση μηχανή πλοήγησης για την εύρεση των πληροφοριών από τους πολίτες Ανάπτυξη ενός μηχανισμού πλαισίου προστασίας της ασφάλειας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και διάδρασης με τους πολίτες. Μοντέλο ηλεκτρονικού κοινοβουλίου/Ηλεκτρονική Ψηφοφορία Υποστήριξη έργου με ενημερωτική καμπάνια. Στόχος της πρωτοβουλίας του Δήμου Στοκχόλμης υπήρξε η διευκόλυνση του διαλόγου πολιτών – τοπικών αρχών μέσα από μια διαδραστική διαδικτυακή διαδικασία ηλεκτρονικών φόρουμ ώστε να διευρυνθεί ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και της κοινωνίας των πολιτών με τους πολίτες σε μια προσπάθεια περαιτέρω εξέλιξη της. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθεια δημοσιοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα του δήμου όλα τα έγγραφα του αφορούσαν την λειτουργία του καθώς και τις προσφερόμενες υπηρεσίες και δόθηκε η δυνατότητα να λαμβάνει ο πολίτης στην προσωπική του ηλεκτρονική διεύθυνση τα πρακτικά από της εργασίες των δημοτικών Συμβουλίων. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη μιας λειτουργικής και εύκολης στην χρήση μηχανή πλοήγησης για την εύρεση των πληροφοριών από τους πολίτες αλλά και την ανάπτυξη ενός μηχανισμού πλαισίου προστασίας της ασφάλειας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και διάδρασης με τους πολίτες. Σε ειδική επιμέρους ιστοσελίδα αναπτύχθηκε ένα μοντέλο ηλεκτρονικού κοινοβουλίου. Μέσα από ένα ηλεκτρονικό φόρουμ επικοινωνίας και συζήτησης μεταξύ των πολιτών της περιοχής ενισχύθηκε η συζήτηση σε θέματα καθημερινής λειτουργίας του δήμου και παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για προκαθορισμένα θέματα που αφορούσαν τον δήμο. Το έργο υποστηρίχθηκε από σημαντική ενημερωτικές και επικοινωνιακή καμπάνια.

32 ΙΣΠΑΝΙΑ – Δήμος Βαρκελώνης
Ειδοποίηση Δήμου από πολίτες μέσω τηλεφώνου (σταθερό, κινητό)/διαδικτύου για προβλήματα στην πόλη (λακούβες, καθαριότητα, φωτισμός κτλ.) αιτήματα το χρόνο Επιλύεται το 95% αυτών το 75% σε λιγότερο από 48 ώρες Ενημέρωση του Δημότη η διαδικασία με υποστηρίζεται με ολοκληρωμένο σύστημα ΤΠΕ

33 Δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης
Κατάρτιση αιρετών Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις - Υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών από πολλαπλά κανάλια επαφής (22 επιπέδου 1, 14 επιπέδου 2, 21 επιπέδου 3 και 6 επιπέδου 4) για την διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων σε 17 φορείς της ΤΑ (15 Δήμους, 1 ΤΕΔΚ, ΚΕΔΚΕ)  Επέκταση του παραπάνω έργου - σε 100 Δήμους και παροχή περισσότερων υπηρεσιών Δημιουργία ολοκληρωμένου GIS - πιλοτικά σε 10 Δήμους Εθνικό Δημοτολόγιο - πιλοτικά σε λίγους Δήμους Ομάδες Εργασίας - δημιουργία Ομάδων Εργασίας απο στελέχη των δήμων που υλοποιούν έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το έργο «Κατάρτιση αιρετών εκπροσώπων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών» αφορά το σύνολο των αιρετών εκπροσώπων της ΠΤΑ (914 δημάρχων, 120 προέδρων κοινοτήτων και δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων) στους ΟΤΑ της χώρας. Το έργο αυτό έχει ως στόχο την κατανόηση από τους αιρετούς των δυνατοτήτων και της προοπτικής που προσφέρει η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες/δημότες, για την εσωτερική αναδιοργάνωση των ΟΤΑ αλλά και τη συνειδητοποίηση των νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης που ανοίγονται για τις τοπικές οικονομίες μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ. Επίσης, αντικείμενο του έργου είναι η εξοικείωση των αιρετών με τη χρήση Η/Υ και του διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, με την υλοποίηση του έργου θα παρέχονται ηλεκτρονικά, και μέσα από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας ένα σύνολο υπηρεσιών για την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση του πολίτη.  Οι υπηρεσίες θα κυμαίνονται από απλές υπηρεσίες ενημέρωσης (πχ. διαδικτυακός τόπος με δυναμικό περιεχόμενο και πληροφόρηση)  μέχρι και πλήρως διαδραστικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις οποίες όλα τα βήματα γίνονται ηλεκτρονικά. Σε κάθε δήμο θα υλοποιηθούν μία ή περισσότερες υπηρεσίες ανάλογα με τη μελέτη εφαρμογής. Ο στόχος του έργου είναι η υλοποίηση ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών (22 επιπέδου1, 14 επιπέδου2, 21 επιπέδου3 και 6 επιπέδου4) για την διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων σε 17 φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης Το σύνολο των υπηρεσιών θα παρέχεται από ένα ανοιχτό ευέλικτο ενιαίο περιβάλλον το οποίο με την κατάλληλη παραμετροποίηση θα μπορεί να διεκπεραιώσει ηλεκτρονικά όλες τις υπηρεσίες που παρέχει ο κάθε δήμος. Το λογισμικό με το οποίο υλοποιείται το περιβάλλον έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Το «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στο Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» θα αναπτυχθεί κεντρικά από την ΚΕΔΚΕ, θα διατίθενται και θα υποστηρίζεται κεντρικά χωρίς κόστος κτήσης ή αδειών χρήσης για κάθε δήμο ή φορέα που ενδιαφέρεται να το χρησιμοποιήσει. Το ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον θα συνεργάζεται και θα κάνει χρήση των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Για καθένα από τους 16 δήμους ξεχωριστά θα γίνει μελέτη εφαρμογής, αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, των αναγκών και προτεραιοτήτων για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας με το πολίτη και τις επιχειρήσεις. Σκοπός της μελέτης εφαρμογής είναι να εξασφαλίσει ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα παρέχονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο έτσι ώστε να συμπληρώνουν και να διαλειτουργούν με τα πληροφοριακά συστήματα και τις υπηρεσίες που ήδη παρέχει ο κάθε δήμος. Το ενιαίο περιβάλλον θα εγκατασταθεί και θα παραμετροποιηθεί για κάθε δήμο ξεχωριστά σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προτεραιότητες που θα προσδιοριστούν κατά την μελέτη εφαρμογής.  Για κάθε δήμο απο τους 16 θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου πρόσθετου εξοπλισμού, του λογισμικού συστήματος και των υποδομών (θέσεις εργασίας και δομημένη καλωδίωση) που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σε κάθε δήμό απο τους 16 θα γίνει συγκέντρωση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία του αναγκαίου περιεχομένου για την υλοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών βάσει των απαιτήσεων και των προτεραιοτήτων κάθε φορέα που θα προσδιοριστούν κατά την μελέτη εφαρμογής του κάθε δήμου.  Το ολοκληρωμένο διαδικτυακό περιβάλλον δεν αντικαθιστά αλλά συνεργάζεται και προσφέρει ενα πλαίσιο διαλειτουργικότητας με τα υπάρχοντα συστήματα και εφαρμογές πληροφορικής των δήμων. Προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία και η συνεργασία του ολοκληρωμένου διαδικτυακού περιβάλλοντος με τα υφιστάμενα συστήματα πληροφορικής του Δήμου, θα αναπτυχθεί εξειδικευμένο λογισμικό  (Ενδιάμεσο Λογισμικού Διαλειτουργικότητας - ΕΛΔ) το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν μέσα από το νέο σύστημα υπάρχουσες εφαρμογές πληροφορικής.  Κατά την παραγωγική λειτουργία του περιβάλλοντος θα παρέχεται υποστήριξη λειτουργίας από τον ανάδοχο καθώς επίσης και μεταφορά τεχνογνωσίας, υποστήριξη χρηστών και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης. Για τους χρήστες του ενιαίου περιβάλλοντος προβλέπεται βασική εκπαίδευση στην χρήση καθώς και παροχή εγχειριδίων και αναλυτικών οδηγιών. Τέλος θα υπάρξουν δράσης ενημέρωσης και εξοικείωσης των δημοτών και των επιχειρήσεων για τις νέες υπηρεσίες και τα οφέλη που προσφέρουν (σεμινάρια, ημερίδες, φυλλάδια, δράσεις δημοσιότητας). Βασική φιλοσοφία του έργου Το σύνολο του ενιαίου περιβάλλοντος βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα και σε ελεύθερο λογισμικό. Τα βασικά πακέτα λογισμικού που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου θα  μεταφραστούν στην Ελληνική γλώσσα και θα προσαρμοστούν  στις απαιτήσεις της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ και ΟΤΑ). Υιοθετείται το Μοντέλο υλοποίησης έργων “develop once–use many”. Όλες οι εφαρμογές θα αναπτυχθούν κεντρικά ως ελεύθερο λογισμικό και όλοι οι Δήμοι θα μπορούν να τις εγκαταστήσουν αξιοποιώντας την υπάρχουσα εμπειρία, με μόνο πρόσθετο κόστος τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την παραγωγική χρήση των εφαρμογών.    Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το έργο: Χρήση της διαδικτυακής  υποδομής και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Χρήση του φυλλομετρητή (web browser) σαν το βασικό εργαλείο αλληλεπίδρασης. Παράλληλα θα είναι δυνατή η εναλλακτική πρόσβαση από άλλα μέσα (κινητό τηλέφωνο, τηλέφωνο, PDA). Διαλειτουργικότητα και χρήση ανοικτών προτύπων σύμφωνα με το Ελληνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Υιοθέτηση του προτύπου XML για την απεικόνιση και ολοκλήρωση των δεδομένων του δημόσιου τομέα. Επεκτασιμότητα – Δυνατότητα των συστημάτων να προσαρμοστούν ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε μεγάλο φόρτο εργασίας. Διαφάνεια - Οι προδιαγραφές και ο τρόπος αποθήκευσης δεδομένων θα είναι γνωστός και διαθέσιμος στο κοινό Κεντρικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία βασικής πλατφόρμας συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας και η παροχή υπηρεσιών γεωγραφικής πληροφορίας (GIS), πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν πρακτικές εφαρμογές. Η πιλοτική υλοποίηση συμπεριλαμβάνει την ψηφιοποίηση των γεωγραφικών δεδομένων για 10 επιλεγμένους δήμους, προκειμένου να δημιουργηθούν τα απαραίτητα παραδείγματα και να αποδειχθεί η λειτουργικότητα του συστήματος σε επίπεδο δήμου, Ο κάθε δήμος μπορεί να επιλέξει τα εργαλεία και τις εφαρμογές που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει προκειμένου να εξυπηρετήσει τις εσωτερικές λειτουργικές ανάγκες του ή τις υπηρεσίες που επιθυμεί να παράσχει στους δημότες του, παραμετροποιώντας την κάθε εφαρμογή πέρα από την κεντρικά-παρεχόμενη λειτουργικότητα. Η χρήση της πλατφόρμας αυτής μπορεί να γίνει κεντρικά (μέσω του Εθνικού Δικτύου της Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ) εάν ο δήμος δεν διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές ή αποκεντρωμένα στον κάθε δήμο. Η κεντρική πρόσβαση στα δεδομένα, επιτρέπει σε όλους τους δήμους να συμπληρώνουν ή να επικαιροποιούν με νέα δεδομένα το σύστημα συνεχώς. Αντικείμενο των Ομάδων αυτών είναι η ανταλλαγή προβληματισμών και εμπειριών και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας στους Δήμους. Για την υποστήριξη των Ομάδων αυτών θα αξιοποιούνται και ειδικοί εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι ένα έργο με εθνική εμβέλεια. Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η συνένωση των υφιστάμενων δημοτολογίων των Δήμων και Κοινοτήτων όλης της χώρας και η δημιουργία για πρώτη φορά μιας κεντρικής βάσης δεδομένων, η οποία αφενός θα βελτιώσει την ποιότητα των τηρουμένων πληροφοριών και των εξαρτωμένων από αυτές υπηρεσιών προς τον πολίτη, αφετέρου θα αποτελέσει τον πυρήνα των πληροφοριών πάνω στον οποίο θα στηριχθεί η αναβάθμιση και η ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ πολλών βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιεί η δημόσια διοίκηση και άλλοι οργανισμοί δημόσιου συμφέροντος. Έτσι, κάθε Δήμος ή Κοινότητα, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων τους, θα έχει την δυνατότητα μέσω της χρήσης του Δημόσιου Δικτύου Μεταγωγής Δεδομένων ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή εναλλακτικών τρόπων ανταλλαγής δεδομένων, να τηρεί και να ενημερώνει το Εθνικό Δημοτολόγιο.

34 Προτάσεις Στρατηγικής (1) Ανθρώπινο Δυναμικό
Εξαγωγή συμπερασμάτων από το πρόγραμμα κατάρτισης των αιρετών βαθμός επίτευξης των στόχων του επόμενες κινήσεις που πρέπει να γίνουν Κατάρτιση των δημοτικών υπαλλήλων ευρύτερη, πιο οργανωμένη, λιγότερο αποσπασματική και με περισσότερη στόχευση εκπαίδευση κατάλληλη κατάρτιση για την ψηφιοποίηση των γεγονότων στην πηγή τους συμμετοχή τους στο σχεδιασμό – προγραμματισμό έργων και δράσεων ΤΠΕ ώστε αυτά να αξιοποιηθούν περισσότερο αποτελεσματικά συνεργασία με το τμήμα Πληροφορικής συνεχής προσπάθεια για αλλαγή κουλτούρας - νοοτροπίας Ευαισθητοποίηση και Κατάρτιση Πολιτών ενημέρωση για τα οφέλη που συνεπάγεται η αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη σχέση Δημοτών-Δήμου εκπαίδευση των Δημοτών στις ΤΠΕ Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και συνεργασία με άλλους Δήμους και φορείς για Σεμινάρια εξοικονόμηση πόρων Γενικά στόχος πρέπει να είναι η αξιολόγηση της τελικής αποτελεσματικότητας του Προγράμματος Κατάρτισης, δηλαδή πόσο αυτό πέτυχε τους στόχους του, και η εξαγωγή συμπερασμάτων για τις επόμενες κινήσεις που πρέπει να γίνουν για την περαιτέρω ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των αιρετών.

35 Προτάσεις Στρατηγικής (2) Ανθρώπινο Δυναμικό
Δημιουργία/ ενδυνάμωση υπηρεσιών πληροφορικής/ μηχανοργάνωσης δημιουργία υπηρεσίας πληροφορικής σε Δήμους που δεν διαθέτουν ενδείκνυται κοινή υπηρεσία μεταξύ μικρών, γειτονικών Δήμων ενδυνάμωση υπαρχόντων υπηρεσιών ώστε να αποκτήσουν ικανότητες στο σχεδιασμό/ υλοποίηση έργων ΤΠΕ για την παροχή νέων υπηρεσιών Συγκρότηση περισσότερων Ομάδων Εργασίας

36 Προτάσεις Στρατηγικής (3)
Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων Ενιαίος Σχεδιασμός Έργων Αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών Αρχική υλοποίηση πιλοτικών έργων Υιοθέτηση καλών πρακτικών από εξωτερικό και Ελλάδα Συνεργασία με άλλους Δήμους, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ΣΔΙΤ

37 Προτάσεις Στρατηγικής (4)
Επικοινωνία με Δήμους της Ελλάδας και του Εξωτερικού ανταλλαγή απόψεων ανταλλαγή τεχνογνωσίας

38 Προτάσεις Στρατηγικής (5) Υποδομές
Έμφαση στη Διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων κάθε Δήμου αλλά και του Δήμου με άλλους Δήμους και δημόσιους φορείς. Οφέλη: περισσότερο ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων και προβλημάτων του Δήμου Παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών στους αιρετούς πράγμα που θα τους βοηθήσει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Εξοικονόμηση Πόρων θα επιτρέψει μεγαλύτερη έκταση και βάθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών από πολλά κανάλια επαφής

39 Προτάσεις Στρατηγικής (6)
Παροχή προτύπων/ οδηγιών για την Αναδιοργάνωση των διαδικασιών-front/back office

40 Προτάσεις Στρατηγικής (7) Υποδομές
Ανοιχτό Λογισμικό Ασφάλεια-Αξιοπιστία Διαλειτουργικότητα Εξοικονόμηση Πόρων Διαφάνεια Ποιότητα Αναπτυξιακά οφέλη Η χρήση «Ελεύθερου Λογισμικού ή Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα» (ΕΛ/ΛΑΚ) από τους Δήμους θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη κι ωφέλιμη γι’αυτούς και θα πρέπει να προωθείται. «Ελεύθερο Λογισμικό ή Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα» ονομάζεται η κατηγορία λογισμικού που αναπτύσσεται και διανέμεται ελεύθερα και του οποίου ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ ευνοεί τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, οδηγεί σε εξοικονόμηση πόρων, παρέχει ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια, ενισχύει τη διαφάνεια και το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στην πληροφορία και τέλος επιτρέπει την επαγγελματική και εθελοντική δραστηριοποίηση ακόμα και αυτοαπασχολούμενων προγραμματιστών πράγμα που μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις για την τοπική οικονομία. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως η ύπαρξη του ΕΛ/ΛΑΚ είναι ήδη γνωστή και προκαλεί ενδιαφέρον σε κάποια από τα στελέχη σχεδόν κάθε Δήμου. Η ασφάλεια των εφαρμογών είναι καθοριστικής σημασίας για τους ΟΤΑ όπου απαιτείται η διασφάλιση κρατικών και προσωπικών δεδομένων. Το ΕΛ/ΛΑΚ είναι λιγότερο ευάλωτο κι εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα κι αξιοπιστία. Αυτό συμβαίνει διότι ο κώδικας του είναι διαθέσιμος κι έτσι ενθαρρύνεται η ανίχνευση κι ο εντοπισμός λαθών μεταξύ προγραμματιστών και χρηστών. Η διαλειτουργικότητα ευνοείται μέσω του ΕΛ/ΛΑΚ. Αυτό οφείλεται στον τρόπο που αναπτύσσεται το λογισμικό, στο ότι αυτό ενθαρρύνει την κοινή χρήση αλλά και στο γεγονός ότι το λογισμικό ελέγχεται ανοικτά. Η επιτακτική ανάγκη για αναβαθμίσεις, που χαρακτηρίζει το κλειστό λογισμικό, συνεπάγεται ένα συχνά απαγορευτικό κόστος. Αντίθετα το ΕΛ/ΛΑΚ είναι ευέλικτο και ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε συστήματος οπότε εξοικονομούνται πόροι που διαφορετικά θα δίνονταν για αναβαθμίσεις του λογισμικού ή μέρους του υλικού των υπολογιστών. Η εξοικονόμηση πόρων οφείλεται και στο ότι η συντήρηση και υποστήριξη αυτού του λογισμικού μπορεί να ανατεθεί σε πλήθος αναδόχους (ανεξάρτητους προγραμματιστές, εταιρίες ή και στον ίδιο τον ΟΤΑ), οπότε δημιουργείται ένα πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού. Γενικά ο δημόσιος τομέας οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια. Σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο ο πολίτης δεν έχει απλώς δικαίωμα στην πληροφορία αλλά και στον τρόπο που η πληροφορία τυγχάνει επεξεργασίας. Είναι προφανές ότι το ΕΛ/ΛΑΚ, παρέχοντας ελεύθερα τον πηγαίο κώδικα, δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να μελετήσει με ποιόν τρόπο γίνεται η επεξεργασία κι αποθήκευση των δεδομένων. Καθώς ο κώδικας του ΕΛ/ΛΑΚ είναι διαθέσιμος, μπορεί να ελεγχθεί διεξοδικά και να επαληθευθεί η ορθότητά του καθώς και το πλαίσιο των εφαρμογών του. Πέρα από αυτό παρέχεται η δυνατότητα – και αυτό είναι το πιο σημαντικό – επέμβασης και βελτίωσης του κώδικα. Έτσι ενισχύεται η ποιότητα κι ενθαρρύνεται η επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία. Το μοντέλο ανάπτυξης του ΕΛ/ΛΑΚ χαρακτηρίζεται ιστορικά από τη συνεχή αύξηση νέων εταιριών παροχής υπηρεσιών υποστήριξης αλλά και τη διαθεσιμότητα πολλών δεκάδων χιλιάδων προγραμματιστών ΕΛ/ΛΑΚ παγκοσμίως. Έτσι η διάδοση της χρήσης του σε οργανισμούς κι επιχειρήσεις θα οδηγήσει σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πράγμα που εκτός των άλλων θα έχει και θετικές επιπτώσεις στη συνολική οικονομία. Ειδικότερα η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ από τους ΟΤΑ θα δημιουργήσει ζήτηση υπηρεσιών υποστήριξης προς αυτοαπασχολούμενους και μικρές τοπικές επιχειρήσεις ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες.

41 Προτάσεις Στρατηγικής (8) Υποδομές
Προτάσεις Στρατηγικής (8) Υποδομές Πλήρης αξιοποίηση του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις» Χρήση για τηλεφωνία θα επιτρέψει την εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των τηλεφωνικών λογαριασμών Χρήση των υπόλοιπων υπηρεσιών που παρέχει: τηλεδιάσκεψη τηλεκπαίδευση υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης (τηλεργασία) υπηρεσίες πιστοποίησης και ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών και οι οποίες θα οδηγήσουν: στην αποδοτικότερη λειτουργία κάθε Δήμου και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

42 Προτάσεις Στρατηγικής (9) Υποδομές
Ηλεκτρονικοποίηση των προμηθειών -Εξοικονόμηση πόρων Μείωση άμεσου κόστους των προμηθειών ανεύρεσης περισσότερων προμηθευτών, πολλές φορές και εκτός συνόρων. αύξησης του ανταγωνισμού (π.χ. ηλεκτρονικές δημοπρασίες) αύξησης της διαφάνειας των διαδικασιών και της αποφυγής «εναρμονισμένων πρακτικών» κατά το στάδιο της δημοπρασίας ή δωροληψιών και άλλων φαινομένων «συναλλαγής» (maverick buying). Μείωση έμμεσου κόστους των προμηθειών «σμίκρυνσης» του διοικητικού κόστους των διαδικασιών και της συντόμευσης της διάρκειας τους. μείωσης των σφαλμάτων και των επικαλύψεων ενεργειών.

43 Προτάσεις Στρατηγικής (10) Υποδομές
Ενέργειες για την Ευρυζωνικότητα πλέον δόκιμες τεχνολογικές λύσεις για βιωσιμότητα υποδομών σύσταση κοινοπραξιών μεταξύ των Δήμων για την ανάπτυξη των υποδομών. ισότιμη και με κοστοστρεφή τιμολόγηση διάθεση των υποδομών στους παρόχους των λιανικών υπηρεσιών ώστε να υπάρξει ανταγωνισμός των παρόχων στην ποιότητα και στις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών

44 Προτάσεις Στρατηγικής (11)
Αύξηση των δαπανών για ΤΠΕ απο 0,5-1% του συνολικού προϋπολογισμού που είναι σήμερα λειτουργία εφαρμογών συντήρηση εφαρμογών αναβάθμιση εφαρμογών Αυτό μπορεί να συμβεί αφότου η αξιοποίηση των ΤΠΕ οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων


Κατέβασμα ppt "Η λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στους δήμους: Τι άλλαξε και τι μπορεί να αλλάξει Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google