Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για την Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για την Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για την Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις

2 Θέματα Παρουσίασης  Γενική Παρουσίαση Έργου  Γενική Άποψη Αρχιτεκτονικής  Κύρια Χαρακτηριστικά Πλατφόρμας  Υπηρεσίες Πλατφόρμας  Αλληλεπίδραση με Πλατφόρμα  Υλοποίηση Έργου

3 Έργο: “ Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις ”  Αρ. Προκήρυξης Διαγωνισμού: 269/18.01.2006  Διενέργεια Διαγωνισμού: 17.03.2006  Απόφαση Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Κατακύρωσης: 40/14.03.2007  Αρ. Έγκρισης Έργου από ΕΥΔ ΚτΠ: 153.072 / ΚτΠ 2679-Β  Αρ. ΣΑΕ Έργου: 2006ΣΕ01530035 Συμβατικό Τμήμα 1.325.599,76€ (1.577.463,72 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%)

4 Σχήμα Έργου  Αναθέτουσα Αρχή  Κεντρική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)  Φορέας Παρακολούθησης  ΠΕΤΑ Α.Ε.  Κύριος Ανάδοχος  Singular Logic A.E.  Singular Logic Integrator A.E.  Υπεργολάβοι  Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ)  Πανεπιστήμιο Κρήτης – Ομάδα ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ  β-concept

5 ΣΤΟΧΟΣ του έργου Είναι η υλοποίηση ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών για την διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων στους δεκαέξι (16) φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με την αξιοποίηση ενός Ενιαίου Διαδικτυακού Περιβάλλοντος και στη συνέχεια η προώθηση και ελεύθερη διάθεση του «Ενιαίου Διαδικτυακού Περιβάλλοντος ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στο Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» σε όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας με το πολίτη, δεδομένου ότι όλες οι εφαρμογές θα αναπτυχθούν κεντρικά και θα είναι ελεύθερα και χωρίς κόστος διαθέσιμες από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., και όλοι οι Δήμοι θα μπορούν να τις εγκαταστήσουν αξιοποιώντας την εμπειρία των 16 φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του έργου, με μόνο πρόσθετο κόστος τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την παραγωγική χρήση των εφαρμογών. H πλατφόρμα θα εγκατασταθεί και θα παραμετροποιηθεί στους παρακάτω επιλεγμένους αντιπροσωπευτικούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης

6 16 Πιλοτικοί Φορείς Ο.Τ.Α. 1. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 2. ΤΕΔΚ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 4. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5. ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 6. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 7. ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ 8. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 10. ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 11. ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 14. ΔΗΜΟΣ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 15. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 16. ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

7 Τι ΑΦΟΡΑ το έργο Την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων από τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Περιλαμβάνει ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη (22 επιπέδου 1, 14 επιπέδου 2, 21 επιπέδου 3 και 6 επιπέδου 4) και των επιχειρήσεων σε όλους τους βασικούς τομείς υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης σε 16 φορείς, όπως οι αναφερόμενες στη συνέχεια.

8 Υπηρεσίες Για τους πολίτες:  Πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων, προστίμων και χρεώσεων για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών από το δήμο  Εγγραφή / διαγραφή / τροποποίηση στα δημοτικά μητρώα  Έκδοση ατομικών ή οικογενειακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων  Πολεοδομικά θέματα - έκδοση οικοδομικών άδειών  Συγκοινωνίες και οδικό δίκτυο  Περιβάλλον – καθαριότητα – ανακύκλωση  Υγεία και Κοινωνική φροντίδα  Εκπαίδευση  Πολιτισμός – ψυχαγωγία  Τοπική οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα  Ηλεκτρονική δημοκρατία (e-democracy) Για τις Επιχειρήσεις:  Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων  Ατομικές άδειες επαγγελματικής δραστηριότητας  Πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων και προστίμων

9 Αντικείμενο Έργου  Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων  Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους ΟΤΑ  Παροχή Ηλεκτρονικών & Τηλεφωνικών υπηρεσιών σε 16 φορείς

10 Γενική Άποψη Αρχιτεκτονικής Internet Πολίτης Κεντρική Πλατφόρμα Δικτυακή Πύλη Δήμος Υπάλληλος Δήμου Legacy Systems Υπάλληλος Δήμου Υπάλληλος Δήμου Υπάλληλος Δήμου Υπάλληλος Δήμου Εξωτερικά Συστήματα Internet

11 Κύρια Χαρακτηριστικά Πλατφόρμας  Συμμορφωμένη με Ανοιχτά Πρότυπα & Τεχνολογίες Αιχμής  Πλήρως Επεκτάσιμη  Ασφαλής  Διαλειτουργική  Συμμορφωμένη με υποδείξεις του e-Gif  Συνθέτει μια SOA λύση προσαρμοσμένη στα δεδομένα των τοπικών ΟΤΑ  Φιλική στον Χρήστη

12 Υπηρεσίες Πλατφόρμας  Τις Κοινές Βασικές Υπηρεσίες (Common Basic Services)  Content Management Service  Business Process Management Service  Identity Management Service  Τις Υπηρεσίες Εξειδικευμένων Εφαρμογών (Application Services)

13 Αλληλεπίδραση με Πλατφόρμα Internet Πολίτης Κεντρική Πλατφόρμα Δικτυακή Πύλη Δήμος Υπάλληλος Δήμου Legacy Systems Υπάλληλος Δήμου Υπάλληλος Δήμου Request Pending Request Approved Request Pending Service Notification Υπάλληλος Δήμου Υπάλληλος Δήμου

14 Υλοποίηση Έργου  Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου  Ανάλυση και Σχεδίαση Υπηρεσιών ΟΤΑ  Ανάλυση και Σχεδίαση Εσωτερικών Υπηρεσιών Πλατφόρμας  Ανάλυση και Σχεδίαση διαλειτουργικότητας με Υφιστάμενες Εφαρμογές  Ανάλυση και Σχεδίαση διαλειτουργικότητας με εξωτερικά Πληροφοριακά Συστήματα  Μοντελοποίηση Περιεχομένου  Σύστημα Διαχείρισης της Ταυτότητας των Χρηστών

15 Υλοποίηση Έργου  Ολοκλήρωση υλοποίησης Υπηρεσιών  Ενοποίηση υπηρεσιών στην πλατφόρμα  Ολοκλήρωση ενοποίησης με υφιστάμενες δομές και εξωτερικά συστήματα  Ολοκλήρωση πρότυπου δικτυακού τόπου  Προσαρμογή συστήματος στους 16 φορείς ΟΤΑ


Κατέβασμα ppt "Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για την Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google