Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚA – ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚA ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ Ομιλήτρια: Μαρία Θεοφανίδου Ν.Α.Δ.Ν Θεσ/νικης Εισηγήτρια: Δρ. Μαρία Χατζηδημητρίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚA – ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚA ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ Ομιλήτρια: Μαρία Θεοφανίδου Ν.Α.Δ.Ν Θεσ/νικης Εισηγήτρια: Δρ. Μαρία Χατζηδημητρίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚA – ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚA ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ Ομιλήτρια: Μαρία Θεοφανίδου Ν.Α.Δ.Ν Θεσ/νικης Εισηγήτρια: Δρ. Μαρία Χατζηδημητρίου

3 Α ΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ Φυσικά παράγωγα μικροοργανισμών που δρουν εναντίον άλλων μικροοργανισμών (αντι-βιοτικά). Σήμερα ο όρος έχει αντικατασταθεί από τον περισσότερο περιεκτικό αντιμικροβιακά, γιατί εκτός από τα φυσικά παράγωγα, περιλαμβάνει τα ημισυνθετικά (χημικές τροποποιήσεις των φυσικών), καθώς και τα συνθετικά παράγωγα.

4 Β- λακταμικά αντιβιοτικα  Πενικιλίνες  Κεφαλοσπορίνες  Καρβαπενέμες  Μονοβακτάμες Μακρολίδες  Αζιθρομυκίνη  Κλαριθρομυκίνη  Ερυθρομυκίνη  Τελιθρομυκίνη Αμινογλυκοσίδες  Γενταμικίνη  Αμικασίνη  Νεομυκίνη  Νετιλιμικίνη  Στρεπτομυκίνη  Τομπραμυκίνη Γλυκοπεπτίδια  Βανκομυκίνη  Βακιτρακίνη  Τεϊκοπλανίνη Φθοριοκινολόνες  Πρώτης γενιάς  Δεύτερης γενιάς  Τρίτης γενιάς  Τέταρτης γενιάς Άλλες ομάδες  Τετρακυκλίνες  Τριμεθοπρίμη  Χλωραμφενικόλη  Λινκοζαμίδες  Οξαζολιδινόνες  Πολυμυξίνες

5

6

7 Β -Λ ΑΚΤΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 1. Β Λακταμικά αντιβιοτικά Σύνδεση με πενικιλλινοδεσμευτικές πρωτεϊνες (PBPs) Ωσμωτική αστάθεια κυτταρικής μεμβράνης Λύση κυττάρου 2. Αυτόλυση

8 15 Vancomycin binds to D-ala-D-ala; inhibits Peptidoglycan synthase VANCO Inhibition of polymerization Η βανκομυκίνη συνδέεται με το διπεπτίδιο D-ala-D-ala, αναστέλλοντας τη σύνθεση της πεπτιδογλυκάνης Βανκομυκί νη Αναστολή του πολυμερισμού Αλυσίδα πεπτιδογλυκάνης ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ

9 Α ΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ Σύνδεση με 30S ριβοσωμική υπομονάδα  Παρεμπόδιση συναρμολόγησης ριβοσώματος  Λανθασμένη ανάγνωση γενετικού κώδικα  Μη διαχωρισμός πολυριβσωμάτιων

10 Μ ΑΚΡΟΛΙΔΕΣ Σύνδεση με 50S ριβοσωμική υπομονάδα Αναστολή μετατόπισης πρωτεϊνικής αλυσίδας

11 Τ ΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ Σύνδεση με 30S ριβοσωμική υπομονάδα Παρεμπόδιση πρόσδεσης αμινο- ακυλο-tRNA στο σύμπλεγμα mRNA- ριβόσωμα

12 Φ ΘΟΡΙΟΚΙΝΟΛΟΝΕΣ 1. Γυράση DNA (υπερελίκωση DNA) ). 2. Τοποϊσομεράση IV (αποπεριελιξη DNA) Αντιγραφή DNA Τοποϊσομεράση IV Κινολόν ες DNA γυράση Μεταγραφή DNA

13 Σ ΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣ - Τ ΡΙΜΕΘΟΠΡΙΜΗ Ανταγώνιστες φυλλικού οξέως

14 Α ΝΤΟΧΗ ορίζεται ως η ικανότητα ενός μικροβίου να παραμένει ζωντανό μετά τη χορήγηση αντιβιοτικών κατάλληλων γι’ αυτό, σε συγκεντρώσεις όπου φυσιολογικά θα έπρεπε να το έχουν εξοντώσει.

15 Ε ΝΔΟΓΕΝΗΣ ΑΝΤΟΧΗ Αναφέρεται σε γενετικά καθορισμένα χαρακτηριστικά των μικροοργανισμών Αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗ

16 Ε ΠΙΚΤΗΤΗ ΑΝΤΟΧΗ  Μεταβολή φυσιολογίας ή δομης του κυττάρου  Αφορά μερικά μόνο στελέχη  Απρόβλεπτη Η επίκτητη αντοχή αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα προσαρμογής των βακτηρίων στο νέο οικοσύστημα

17 Ε ΠΊΚΤΗΤΗ ΑΝΤΟΧΉ Γ ΕΝΕΤΙΚΟΊ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ Η επίκτητη αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά είναι αποτέλεσμα βιοχημικών διαδικασιών, οι οποίες οφείλονται σε :  σημειακές μεταλλάξεις του χρωμοσωματικού DNA (mutations) ή / και  απόκτηση εξωγενούς γενετικού υλικού από άλλα βακτήρια (οριζόντια μεταβίβαση γονιδίων)

18 Μ ΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ( MUTATIONS ) Οι μεταλλάξεις αφορούν το χρωμοσωματικό DNA ελάχιστα συμβάλλουν στην απόκτηση αντοχής Συμβαίνουν σπάνια 1: 10 6 - 10 8 ως τυχαία συμβάματα Επιλέγονται κάτω από την πίεση των αντιβιοτικών και προκαλούν ανθεκτικούς πληθυσμούς –κάθετη μεταβίβαση

19 G ENE TRANSFER AND SELECTION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE A population of bacteria, some carry a resistance gene to tetracycline (red), but most don’t. Gene transfer occurs naturally through conjugation, but without selection, there is no reason to maintain the genes. Exposure of the population to the antibiotic provide selective pressure for maintenance of the resistance gene.

20 Μ ΕΤΑΦΟΡΑ ΓΟΝΙΔΙΩΝ Πλασμίδια Τρανσποζόνια Κασέτες γονιδίων και ιντεγκρόνια

21 Π ΛΑΣΜΙΔΙΑ Εξωχρωμοσωμικά γενετικά στοιχεία Κλειστή αγκύλη DNA Αναπαράγονται ανεξάρτητα Ένα ή περισσότερα Πλασμίδια R  δυνατόν να φέρουν γονίδια αντίστασης για 1 – 6 αντιβιοτικά (multi drug resistance).

22 Τ ΡΑΝΣΠΟΖΟΝΙΑ Τμήματα DNA που μεταφέρονται μεταξύ πλασμιδίων και από πλασμίδια στο χρωμόσωμα ή και το αντίθετο Δυνατότητα αναπαραγωγής κατά την ενσωμάτωση  2 αντίγραφα μόριο-δότη + μόριο δέκτη Μέσω πλασμιδίου σε διαφορετικό είδος βακτηρίου  ενσωμάτωση στο χρωμόσωμα ή στα ενδογενή πλασμίδια  διασπορά γονιδίων αντοχής σε διαφορετικά είδη

23 Κ ΑΣΕΤΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΙΝΤΕΓΚΡΟΝΙΑ Αποτελούν τη βάση της πολυαντοχής Κασέτα: γονίδιο αντοχής προσαρτημένο σε μικρή αναγνωριστική περιοχή Αρκετές κασέτες περιλαμβάνονται σε διάταξη  ενσωματωμένη σε μεγαλύτερη κινητή μονάδα, ιντεγκρόνιο

24 Ιντεγκρόνιο Μπορεί μέσα σε τρανσποζόνιο Γονίδιο ιντεγκράσης (ένζυμο ανασυνδυασμού)  Εισάγει τις κασέτες γονιδίων σε συγκεκριμένες θέσεις. Σύστημα τρανσποζόνιο-ιντεγκρόνιο-πολλαπλή διάταξη κασετών γονιδίων  μεταφορά πολλαπλής αντοχής  μεταξύ γενετικών στοιχείων του ίδιου βακτηρίου  μεταξύ βακτηρίων με τα πλασμίδια

25 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η οριζόντια μεταφορά γονιδίων βασίζεται σε τρεις γενετικούς μηχανισμούς α) βακτηριακή σύζευξη β) μεταγωγή γ) μετασχηματισμό.

26 Σ ΥΖΕΥΞΗ ( COMJUGATION ) Ο κυριότερος μηχανισμός μεταβίβασης γονιδίων αντοχής στα Gram-αρνητικά βακτήρια Απαιτείται άμεση επαφή Πλασμίδια σύζευξης  Επιφανειακές γέφυρες πρωτεϊνης Πλασμίδια R μπορεί συζευτικά Μη συζευκτικά πλασμίδια εκμεταλλεύονται ευκαιρία σύζευξης

27 Β ΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ E. COLI ( ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΜΙΚΡΟΣΚΌΠΙΟ )

28 Μ ΕΤΑΓΩΓΗ ( TRANSDUCTION ) Πλασμιδιακό DNA προσλαμβάνεται από ένα βακτηριοφάγο ιό  βακτήριο ίδιου είδους Δεν είναι αποτελεσματική Κλινικά σημαντική για σταφυλόκοκκους, στρεπτόκοκκους.

29 Μ ΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ( TRANSFORMATION ) Η διαδικασία πρόσληψης από ορισμένα βακτήρια και ενσωμάτωσης στο γενετικό υλικό τους, ελεύθερου DNA από το περιβάλλον τους. Μόνο από βακτήρια ίδιου είδους. Δεν παίζει σημαντικό ρόλο Συνήθης σε Gram(+) κόκκους. Παράδειγμα : S. pneumoniae

30 ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Ενδογενής αντοχή Κοινό μονοπάτι μηχανισμών αντοχής Επίκτητη αντοχή

31 1. Αδρανοποίηση των αντιβιοτικών (π.χ. παραγωγή β – λακταμασών)

32 2 Porin Peptidoglycan Periplasmic space PBP B Lactam antibiotic Beta-lactamase production

33 2

34 2

35 2 ß -lactamase

36 2

37 2 No cell wall destruction No bacterial death Antibiotic resistance No cell wall destruction No bacterial death Antibiotic resistance

38 2. Α ΛΛΑΓΉ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΌΧΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ( Π. Χ. ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΈΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ – PBP S )

39

40 ß - Lactam

41 Inactive PBP Inhibition of peptidoglycan synthesis High affinity for PBP

42 High affinity for PBP Cell wall destruction Bacterial death Bacterial death Cell wall destruction Bacterial death Bacterial death

43 ß - Lactam

44 Low affinity for PBP Active PBP Normal peptidoglycan synthesis

45 Low affinity for PBP No cell wall destruction No bacterial death Antibiotic resistance No cell wall destruction No bacterial death Antibiotic resistance

46 3. Μ ΕΙΩΜΈΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΉ ΔΙΑΠΕΡΑΤΌΤΗΤΑ

47

48 4. Α ΝΤΟΧΗ ΑΠΌ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΠΕΚΚΡΙΣΗ

49 outside inside inside

50 outside antibiotic

51 outside inside inside Excreted antibiotic

52 Μ ΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ Β - ΛΑΚΤΑΜΙΚΑ Παραγωγή β λακταμασών  κύριος μηχανισμός Τροποποίηση PBPs  Μηχανισμός MRSA Μειωμένη διαπερατότητα-απώλεια πορινών Αντλίες ενεργητικής αποβολής

53 Β ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ Χαρακτηρίζονται από σχετική ειδικότητα υποστρώματος, δηλ. το κάθε ένζυμο υδρολύει συνήθως μόνο ένα ή μια μικρή ομάδα αντιβιοτικών Μηχανισμός δράσης των β-λακταμασών: υδρόλυση του β- λακταμικού δακτυλίου  με την δράση εστέρα της σερίνης (ένζυμα ομάδας σερίνης, serine β-lactamases)  με την δράση ιόντων ψευδαργύρου (ένζυμα ομάδας ψευδαργύρου, zinc β-lactamases)

54 ESBLs : Ευρέος φάσματος β ‐ λακταμάσες Υδρολύουν όλες τις β ‐ λακτάμες εκτός από τις καρβαπενέμες. Ανιχνεύονται με το Double Disk approximation test (DDST) Καρβαπενεμάσες : Υδρολύουν όλες τις β ‐ λακταμες και τις καρβαπενέμες  ΜBL: Μεταλλο ‐ β ‐ λακταμάσες (VIM) (EDTA τεστ)  KPC: Klebsiella pneumoniae carbapenemases (τεστ του βορονικού οξέος)  Οι μικροογανισμοί που τις παράγουν μπορεί να έχουν MIC μέσα στα όρια της ευαισθησίας. ampC β-λακταμάσες: Υδρολυουν περισσοτερο τις κεφαλοσπορίνες  Ανθεκτικές στους αναστολείς των λακταμασών  Εντεροβακτηριακά και ψευδομονάδα

55 Α ΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Τροποποίηση πρόδρομων μορίων σύνθεσης κυτταρικού τοιχώματος Εντερόκοκκοι Λύση για gram (+) βακτήρια ανθεκτικά σε όλα τα β – λακταμικά Διάδοση αντοχής στα άλλα gram (+)  θέτει κινδύνους

56 • Ενεργής απέκκριση μέσω αντλιών ( E. coli ) • Μεθυλίωση του γονιδίου του 16S rRNA ( Klebsiella – Serratia ) • Έκκριση μετατρεπτικών ενζύμων (όλα τα εντεροβακτηριακά) • Αδενυλο-τρανσφεράσες • Ακετυλο-τρανσφεράσες • Φωσφο-τρανσφεράσες Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες

57 Α ΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ Παρουσία αντλίας εκροής Τροποποιημένη θέση σύνδεσης στην 50S υπομονάδα Παρουσία εστεράσης

58 Α ΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ Ενεργητική εκροή του φαρμάκου Λιγότερο σημαντικοί μηχανισμοί  Ενζυματική απενεργοποίηση  Τροποποίηση του στόχου Αν αντοχή σε μία τετρακυκλίνη  αντοχή σε όλες

59 Α ΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ Τροποποιημένη DNA γυράση Αναστολή σύνθεσης πορινών Ενεργητική αποβολή φαρμάκου (S.aureus)

60 Α ΝΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ Εναλλακτικά μεταβολικά μονοπάτια  Εξωγενής πρόσληψη θυμίνης και θυμιδίνης Παραγωγή ανθεκτικών ενζύμων

61 ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ

62 ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ -ΧΡΗΣΗ Το αντιβιογράμμα χρησιμεύει : στην επιλογή της κατάλληλης αντιμικροβιακής θεραπείας στην επιτήρηση της δημόσιας υγείας στην επιδημιολογική επαγρύπνηση της βακτηριακής αντοχής, η οποία αργότερα θα κατευθύνει την πολιτική χρήσης αντιβιοτικών στη σύγκριση των φαινοτύπων αντοχής στα στελέχη νοσοκομειακών λοιμώξεων στη βακτηριακή ταυτοποίηση βάσει των φαινοτύπων αντοχής.

63 ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι:  οι κλασικές διάχυση δίσκων αραιώσεις σε ζωμό ή άγαρ  οι νεότερες E-test αυτοματοποιημένες μέθοδοι μοριακές

64

65 Αρχή μεθόδου διάχυσης αντιβιοτικού στο άγαρ. Το αντιβιοτικό μετακινείται από περιοχές μεγαλύτερης πυκνότητας σε περιοχές μικρότερης πυκνότητας. Η συγκέντρωση του αντιβιοτικού μειώνεται όσο η απόσταση από το δισκίο αυξάνεται

66 ΖΩΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Η ζώνη αναστολής σχηματίζεται όταν η συγκέντρωση του αντιβιοτικού, ίση ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη ανασταλτική πυκνότητα (MIC), επιδρά σε ένα αρκετά μεγάλο βακτηριακό πληθυσμό για να επιτύχει την αναστολή του. Ανατρέχοντας στους ερμηνευτικούς πίνακες που συντάσσει ετησίως η επιτροπή CLSI, χαρακτηρίζουμε έναν μικροοργανισμό ως ευαίσθητο, μετρίως ευαίσθητο ή ανθεκτικό, συγκρίνοντας τις διαμέτρους των ζωνών αναστολής με εκείνες που προτείνει η επιτροπή CLSI για κάθε αντιβιοτικό ανάλογα με το είδος του μικροβίου. Το CLSI έχει στατιστικά αναλύσει τη διάμετρο ζώνης αναστολής με την ελάχιστη ανασταλτική πυκνότητα

67 MIC Διάμετρος Ζώνης ευαίσθητο Μετρίως ευαίσθητο ανθεκτικό Ερμηνεία βάσει πινάκων CLSI

68 Τρυβλία –θρεπτικό υλικό Θρεπτικός ζωμός (TSB-MHB) 0.9% NaCL Δίσκοι αντιβιοτικών Απαραίτητα Βαμβακοφόροι στυλεοί Κλίμακα McFarland 0.5 Τεχνικός εξοπλισμός Λαβίδα, διανεμητής Χάρακας, παχύμετρο, κάμερα Κινητός φωτισμός Vortex Υλικά Kirby-Bauer

69  Ομοιόμορφο πάχος θρεπτικού υλικού 4 mm  Διατηρούνται σε θερμοκρασία 2-8 Ο C  Χρησιμοποιούνται μέσα σε 7 ημ.-4 εβδομ.  Πριν χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι στεγνά (κλίβανος Ο 2 10-30 min)  Ελέγχονται για στειρότητα  Τρυβλία

70 4 mm <4 mm >4 mm Καθοριστικός παράγων το πάχος του υλικού Μεγάλες ζώνες Μικρές ζώνες Ζώνη αναστολής επιφάνεια βάση

71 ▪ Μη απαιτητικά : MUELLER-HINTON άγαρ ▪ Απαιτητικά : Mueller-Hinton + 5% αίμα προβάτου (στρεπτόκοκκοι, μηνιγγιτιδόκοκκος) Haemophilus test medium, HTM (αιμόφιλος) GC agar base + 1% supplement (γονόκοκκος) Θρεπτικό υλικό

72 Διαδικασία Kirby-Bauer  Παρασκευή μικροβιακού εναιωρήματος (inoculum)  Ενοφθαλμισμός θρεπτικού υλικού  Τοποθέτηση αντιβιοτικών  Επώαση  Ανάγνωση αποτελεσμάτων

73 Παρασκευή μικροβιακού εναιωρήματος (inoculum) •4-5 αποικίες, • μεμονωμένες, • παρόμοιας μορφολογίας Άμεσο εναιώρημα αποικίας 24ώρο καλλιέργημα από μη εκλεκτικό υλικό

74 Παρασκευή μικροβιακού εναιωρήματος (inoculum) Θολερότητα 0.5 κλίμακας McFarland ( 1-2 Χ 10 8 CFU/ml ) ή με φωτόμετρο 0.5McF E.coli ATCC 25922

75 Ενοφθαλμισμός υλικού

76 Τοποθέτηση αντιβιοτικών •Λαβίδα ή διανεμητής •Απόσταση=24 mm (ή κατά περίπτωση) •16 δίσκοι/τρυβλία 120Χ120 mm •12 δίσκοι/τρυβλία 150 mm •5 δίσκοι/τρυβλία 100 mm •Δεν μετακινούμε δισκίο που έχει τοποθετηθεί

77

78 Επιλογή αντιβιοτικών  Προτεινόμενα από την επιτροπή CLSI  Ανάλογα με το είδος του μικροβίου  Ανάλογα με τη θέση της λοίμωξης

79 Χρόνος επώασης 16-18 ώρες 20-24 ώρες: 20-24 ώρες: Streptococcus spp. N. gonorrhoeae / N. meningitidis Acinetobacter spp B. cepacia S. maltophilia 24 ώρες 24 ώρες: σταφυλόκοκκος (οξακιλλίνη ) εντερόκοκκος/σταφυλόκοκκος (βανκομυκίνη) στελέχη Ps. aeruginosa κυστικής ίνωσης

80 ΑΝΑΓΝΩΣΗ

81

82 TABLE 1. Zone diameter interpretative standards for Staphylococcus species (3)

83 TABLE 2. Zone diameter interpretative standards for Pseudomonas aeruginosa and other nonfermenting gram-negative rods (3)

84 TABLE 3. Zone diameter interpretative standards for E. coli and other enteric gram-negative rods (3)

85 ΑΝΑΓΝΩΣΗ Οποιαδήποτε μικροβιακή ανάπτυξη μέσα στη ζώνη αναστολής θεωρείται αντοχή. Αγνοούμε τον ερπυσμό μέσα στις ζώνες αναστολής του Proteus spp, Όταν μέσα στη ζώνη αναστολής στις σουλφοναμίδες, τριμεθοπρίμη και το συνδυασμό τους, παρατηρείται λεπτή ανάπτυξη, αυτή αγνοείται εάν είναι μέχρι 20% ή λιγότερο του ταπητίου ανάπτυξης. Μεμονωμένες αποικίες μέσα στη ζώνη αναστολής συνήθως δηλώνουν μικτό καλλιέργημα ή ανθεκτικούς μεταλλάκτες, οπότε ανακαλλιεργούνται, ταυτοποιούνται και επανελέγχονται.

86

87 Αναφορά αποτελεσμάτων Δεν ελέγχουμε και δεν αναφέρουμε Κεφαλοσπορίνες 1 ης -2 ης Κεφαμυκίνες Αμινογλυκοσίδες Salmonella spp., Shigella spp. Κεφαλοσπορίνες, Κλινδαμυκίνη, TMP-SXT, Αμινογλυκοσίδες Enterococcus spp.

88 Α ΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σταφυλόκοκκοι: αντοχή στην οξακιλλίνη ή κεφοξιτίνη  αντοχή σε όλα τα β-λακταμικά αντιβιοτικά ΕSBLs (+) στελέχη Ε.coli, K.pneumoniae, K.oxytoca, P.mirabilis: αντοχή σε πενικιλλίνες κεφαλοσπορίνες, αζτρεονάμη με εξαίρεση την κεφοξιτίνη (ανάδειξη μηχανισμών αντοχής)

89 Αντιβιοτικά στον έλεγχο ευαισθησίας Gram αρνητικών ( Α) Έλεγχος και αναφορά  Αμπικιλλίνη  Κεφαζολίνη  Κεφουροξίμη  Γενταμικίνη (Ο) Επιπλέον για τα ούρα  Ναλιδιξικό οξύ  Νορφλοξασίνη ή οφλοξασίνη  Νιτροφουράνια  Κο-τριμοξαζόλη (Β) Έλεγχος και επιλεκτική αναφορά  Πιπερακιλλίνη (Εμπορικά δεν υπάρχει)  Τικαρκιλλίνη (Εμπορικά δεν υπάρχει)  Αμοξυκιλλίνη+κλαβ. ή αμπικιλλίνη+σουλμπ.  Πιπερακιλλίνη+ταζομπακτάμη  Τικαρκιλλίνη+κλαβουλανικό  Κεφοξιτίνη  Κεφοταξίμη ή κεφτριαξόνη  Κεφταζιδίμη  Κεφεπίμη  Αζτρεονάμη  Ιμιπενέμη ή μεροπενέμη  Ερταπενέμη  Σιπροφλοξασίνη ή λεβοφλοξασίνη  Κο-τριμοξαζόλη  Αμικασίνη  Νετιλμικίνη  Τομπραμυκίνη  Τετρακυκλίνη  Χλωραμφαινικόλη

90 Αντιβιοτικά στον έλεγχο ευαισθησίας σταφυλοκόκκων (Α) Έλεγχος και αναφορά  Κεφοξιτίνη (30μg) ή Oxacillin (1 μg) ή Oxacillin (1 μg)  Πενικιλλίνη (10 u)  Ερυθρομυκίνη (15μg)  Κλινδαμυκίνη (2μg)  Φουσιδικό οξύ (10μg)  Σουλφαμεθοξαζόλη-Τριμεθοπρίμη (1,25/23,75μg) (Ο) Επιπλέον για τα ούρα  Νορφλοξασίνη (10μg)  Νιτροφουραντοΐνη (300μg) (Β) Έλεγχος και επιλεκτική αναφορά  Γενταμικίνη (10μg)  Καναμυκίνη (30μg)  Νετιλμικίνη (30μg)  [Τομπραμυκίνη] (10μg)  Βανκομυκίνη (30μg)  Τεϊκοπλανίνη (30μg)  Σιπροφλοξασίνη (5μg)  Ριφαμπικίνη (5μg)  Τετρακυκλίνη (30μg)  Λινεζολίδη (30μg)  Κινοπριστίνη/Δαλφοπριστίνη (15μg)

91 Α ΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ MIC: Σε μηνιγγίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, οστεομυελίτιδα. Στα στελέχη σταφυλόκοκκων με διάμετρο της ζώνης αναστολής στη βανκομυκίνη ≤14 mm. Στους εντεροκόκκους όταν η διάμετρος της ζώνης αναστολής στη βανκομυκίνη είναι 15-­16 mm, ή / και η γενταμικίνη υψηλής περιεκτικότητας (120 μg) έχει διάμετρο 7-9 mm. Στους πρασινίζοντες στρεπτόκοκκους, όταν αυτοί απομονώνονται από στείρες περιοχές.

92 Α ΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ MIC: Στον πνευμονιόκοκκο, όταν απομονώνεται από το ΕΝΥ, καθώς και όταν η διάμετρος στην οξακιλλίνη 1 μg είναι ≤19 mm. Στο μηνιγγιτιδόκοκκο, προκειμένου να ελέγξουμε την πενικιλίνη και αμπικιλλίνη. Η μέθοδος διάχυσης των δίσκων είναι παντελώς αναξιόπιστη. Τέλος, κάθε φορά όπου τα βακτήρια χαρακτηρίζονται ως «μη ευαίσθητα» από το CLSI.

93

94 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !


Κατέβασμα ppt "ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚA – ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚA ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ Ομιλήτρια: Μαρία Θεοφανίδου Ν.Α.Δ.Ν Θεσ/νικης Εισηγήτρια: Δρ. Μαρία Χατζηδημητρίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google