Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασιλική Μάμαλη Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Μικροβιολογικού Τμήματος, Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας > Μέθοδος διάχυσης δίσκων αντιβιοτικών σε άγαρ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασιλική Μάμαλη Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Μικροβιολογικού Τμήματος, Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας > Μέθοδος διάχυσης δίσκων αντιβιοτικών σε άγαρ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασιλική Μάμαλη Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Μικροβιολογικού Τμήματος, Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας > Μέθοδος διάχυσης δίσκων αντιβιοτικών σε άγαρ

2 Bauer A.W., Kirby W.M.M., Sherris J.C. and Turck M. 1966. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method. Am. J. Clin. Pathol. 45:493-496

3 Αρχή μεθόδου διάχυσης αντιβιοτικού στο άγαρ. Η συγκέντρωση του αντιβιοτικού μειώνεται όσο η απόσταση από το δισκίο αυξάνεται

4 MIC Διάμετρος Ζώνης ευαίσθητο Μετρίως ευαίσθητο ανθεκτικό Ερμηνεία βάσει πινάκων CLSI

5 Μέθοδος Kirby-Bauer Από τη θεωρία στη πράξη

6 Απαραίτητα Βαμβακοφόροι στυλεοί Κλίμακα McFarland 0.5 Τεχνικός εξοπλισμός Λαβίδα, διανεμητής Χάρακας, παχύμετρο, κάμερα Κινητός φωτισμός Vortex Τρυβλία –θρεπτικό υλικό Θρεπτικός ζωμός (TSB-MHB) 0.9% NaCL Δίσκοι αντιβιοτικών Υλικά Kirby-Bauer

7  Ομοιόμορφο πάχος θρεπτικού υλικού 4 mm  Διατηρούνται σε θερμοκρασία 2-8 Ο C  Χρησιμοποιούνται μέσα σε 7 ημ.-4 εβδομ.  Πριν χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι στεγνά (κλίβανος Ο 2 10-30 min)  Ελέγχονται για στειρότητa  Τρυβλία

8 4 mm <4 mm >4 mm Καθοριστικός παράγων το πάχος του υλικού Μεγάλες ζώνες Μικρές ζώνες Ζώνη αναστολής επιφάνεια βάση

9 ▪ Μη απαιτητικά : MUELLER-HINTON άγαρ ▪ Απαιτητικά : Mueller-Hinton + 5% αίμα προβάτου (στρεπτόκοκκοι, μηνιγγιτιδόκοκκος) Haemophilus test medium (αιμόφιλος) GC agar base + 1% supplement (γονόκοκκος) Θρεπτικό υλικό

10 Mueller-Hinton άγαρ •Αποδεκτή επαναληψιμότητα •Ικανοποιητική ανάπτυξη μη απαιτητικών βακτηρίων •Χαμηλή περιεκτικότητα αναστολέων σουλφοναμίδης,τριμεθοπρίμης και τετρακυκλίνης •Καλά μελετημένο

11 Mueller-Hinton άγαρ Αυξημένη συγκέντρωση θυμίνης ή θυμιδίνης : ψευδής αντοχή ή ασαφείς ζώνες αναστολής στις σουλφοναμίδες και τριμεθοπρίμη Έλεγχος παρτίδας Enterococcus faecalis ATCC® 29212 + SXT-TMP Enterococcus faecalis® ATCC 33186 Ικανοποιητικό υλικό =ζώνη αναστολής ≥ 20 mm

12 Mueller-Hinton άγαρ ▪Περίσσεια δισθενών κατιόντων μαγνησίου και ασβεστίου ελαττώνει τις ζώνες αναστολής σε αμινογλυκοσίδες και τετρακυκλίνη στην P.aeruginosa ▪Περίσσεια δισθενών κατιόντων ασβεστίου αυξάνει τις ζώνες αναστολής σε δαπτομυκίνη ▪Περίσσεια ιόντων ψευδαργύρου ελαττώνει τις ζώνες αναστολής σε καρβαπενέμες

13 Mueller-Hinton άγαρ •pH ‹7.2: αμινογλυκοσίδες,κινολόνες,μακρολίδες τετρακυκλίνες •pH › 7.4: αμινογλυκοσίδες,κινολόνες,μακρολίδες τετρακυκλίνες Έλεγχος σε κάθε παρτίδα Κατά προτίμηση ηλεκτρόδιο επιφανείας pH: 7.2-7.4 σε θερμοκρασία δωματίου

14  διατηρούνται σε θερμοκρασία -14 έως 8 Ο C  τα β-λακταμικά καταψύχονται  1-2 ώρες πριν χρησιμοποιηθούν φέρονται απαραίτητα σε θερμοκρασία δωματίου Προσοχή πάντα στην ημερομηνία λήξεως. αφυγραντικό Δίσκοι αντιβιοτικών

15 Διαδικασία Kirby-Bauer  Παρασκευή μικροβιακού εναιωρήματος (inoculum)  Ενοφθαλμισμός θρεπτικού υλικού  Τοποθέτηση αντιβιοτικών  Επώαση  Ανάγνωση αποτελεσμάτων

16 Παρασκευή μικροβιακού εναιωρήματος (inoculum) •4-5 αποικίες, • μεμονωμένες, • παρόμοιας μορφολογίας Άμεσο εναιώρημα αποικίας 24ώρο καλλιέργημα από μη εκλεκτικό υλικό Εναιώρημα λογαριθμικής φάσης ανάπτυξης 1-2 ημερών από εκλεκτικό ή μη υλικό

17 Παρασκευή μικροβιακού εναιωρήματος (inoculum) Άμεσο εναιώρημα αποικίας Όλα τα βακτήρια Αποκλειστικά και πάντα: Staphylococcus spp. Haemophilus spp. Streptococcus spp. N.meningitidis N.gonorrhoeae Εναιώρημα λογαριθμικής φάσης Εναλλακτικός τρόπος Μη απαιτητικά Εξαιρείται ο σταφυλόκοκκος

18 Παρασκευή μικροβιακού εναιωρήματος (inoculum) Θολερότητα 0.5 κλίμακας McFarland ( 1-2 Χ 10 8 CFU/ml E.coli ATCC® 25922 ) ή με φωτόμετρο 0.5McF E.coli ATCC 25922

19 0.5 ml 0.048 mol/L BaCL 2 + 99.5 ml 0.18 mol/LH 2 S0 4 (1.175% w/v BaCL2 •2H20) (1% v/v) Διαρκής ανάδευση Απορρόφηση στα 625 nm =0.08-0.13 με κυβέττα 1 cm Διατηρείται στο σκοτάδι Αναδεύεται σε vortex πριν τη χρήση Ελέγχεται κάθε μήνα Κλίμακα McFarland 0.5

20 Inoculum size effect Αραιό inoculumInoculum 0.5 McF

21 Ενοφθαλμισμός υλικού

22 Τοποθέτηση αντιβιοτικών •Λαβίδα ή διανεμητής •Απόσταση=24 mm (ή κατά περίπτωση) •16 δίσκοι/τρυβλία 120Χ120 mm •12 δίσκοι/τρυβλία 150 mm •5 δίσκοι/τρυβλία 100 mm •Δεν μετακινούμε δισκίο που έχει τοποθετηθεί

23 Τοποθέτηση αντιβιοτικών αιμόφιλος, γονόκοκκος

24 Επιλογή αντιβιοτικών  Προτεινόμενα από την επιτροπή CLSI  Ανάλογα με το είδος του μικροβίου  Ανάλογα με τη θέση της λοίμωξης

25 Αντιβιοτικά στον έλεγχο ευαισθησίας Gram αρνητικών (Α) Έλεγχος και αναφορά  Αμπικιλλίνη  Κεφαζολίνη  Κεφουροξίμη  Γενταμικίνη (Ο) Επιπλέον για τα ούρα  Ναλιδιξικό οξύ  Νορφλοξασίνη ή οφλοξασίνη  Νιτροφουράνια  Κο-τριμοξαζόλη (Β) Έλεγχος και επιλεκτική αναφορά  Πιπερακιλλίνη (Εμπορικά δεν υπάρχει)  Τικαρκιλλίνη (Εμπορικά δεν υπάρχει)  Αμοξυκιλλίνη+κλαβ. ή αμπικιλλίνη+σουλμπ.  Πιπερακιλλίνη+ταζομπακτάμη  Τικαρκιλλίνη+κλαβουλανικό  Κεφοξιτίνη  Κεφοταξίμη ή κεφτριαξόνη  Κεφταζιδίμη  Κεφεπίμη  Αζτρεονάμη  Ιμιπενέμη ή μεροπενέμη  Ερταπενέμη  Σιπροφλοξασίνη ή λεβοφλοξασίνη  Κο-τριμοξαζόλη  Αμικασίνη  Νετιλμικίνη  Τομπραμυκίνη  Τετρακυκλίνη  Χλωραμφαινικόλη

26 Αντιβιοτικά στον έλεγχο ευαισθησίας σταφυλοκόκκων (Α) Έλεγχος και αναφορά  Κεφοξιτίνη (30μg) ή Oxacillin (1 μg)  Πενικιλλίνη (10 u)  Ερυθρομυκίνη (15μg)  Κλινδαμυκίνη (2μg)  Φουσιδικό οξύ (10μg)  Σουλφαμεθοξαζόλη- Τριμεθοπρίμη (1,25/23,75μg) (Ο) Επιπλέον για τα ούρα  Νορφλοξασίνη (10μg)  Νιτροφουραντοΐνη (300μg) (Β) Έλεγχος και επιλεκτική αναφορά  Γενταμικίνη (10μg)  Καναμυκίνη (30μg)  Νετιλμικίνη (30μg)  [Τομπραμυκίνη] (10μg)  Βανκομυκίνη (30μg)  Τεϊκοπλανίνη (30μg)  Σιπροφλοξασίνη (5μg)  Ριφαμπικίνη (5μg)  Τετρακυκλίνη (30μg)  Λινεζολίδη (30μg)  Κινοπριστίνη/Δαλφοπριστίνη (15μg)

27 Συνθήκες επώασης Συνθήκες οξυγόνου, 35 O C Για τα μη απαιτητικά Συνθήκες 5% CO2, 35 Ο C : Haemophilus influenzae H.parainfluenzae S. pneumoniae, Streptococcus spp. Neisseria meningitidis Neisseria gonorrhoeae 35°Ο235°Ο235°Ο235°Ο2 35°Ο235°Ο235°Ο235°Ο2 35°C CO 2 35°C CO 2

28 Χρόνος επώασης 16-18 ώρες 20-24 ώρες Streptococcus spp. N. gonorrhoeae / N. meningitidis Acinetobacter spp B. cepacia S. maltophilia 24 ώρες σταφυλόκοκκος (οξακιλλίνη ) εντερόκοκκος/σταφυλόκοκκος (βανκομυκίνη) στελέχη P.aeruginosa κυστικής ίνωσης

29 Διαδικασία Kirby-Bauer 30 min < 15 min Επίστρωση 15 min 35°Ο235°Ο235°Ο235°Ο2 35°Ο235°Ο235°Ο235°Ο2 35°C CO 2 35°C CO 2 4°C 0.5 McF 1-2ώρες 5-15min

30 Ανάγνωση αποτελεσμάτων Μέτρηση διαμέτρων •Χάρακας ή παχύμετρο βανκομυκίνη) ή κάμερα

31 Ανάγνωση αποτελεσμάτων •Προσπίπτων φωτισμός •Πίσω πλευρά τρυβλίου •Επιφάνεια αιματούχου υλικού

32 Ανάγνωση αποτελεσμάτων •Διελαύνων φωτισμός Οξακιλλίνη (σταφυλόκοκκος) Βανκομυκίνη (σταφυλόκοκκος, εντερόκοκκος)

33 Ανάγνωση αποτελεσμάτων Μεμονωμένες αποικίες μέσα στη ζώνη αναστολής Μικτό καλλιέργημα ή Ανθεκτικοί μεταλλάκτες Ψιλή ανάπτυξη σε TMP-SXT Αγνοείστε εάν ≤ 20% Ερπυσμός σε Proteus spp. Αγνοείστε τον

34

35

36

37 Ερπυσμός Proteus spp.

38 Αναφορά αποτελεσμάτων Σταφυλόκοκκοι ανθεκτικοί σε οξακιλλίνη ή κεφοξιτίνη Ανθεκτικοί σε όλα τα β-λακταμικά E.coli, K. pneumoniae K. oxytoca, P.mirabilis που παράγουν ESBLs Ανθεκτικά σε Πενικιλλίνες, Κεφαλοσπορίνες, Αζτρεονάμη Εξαιρείται η κεφοξιτίνη

39 Αναφορά αποτελεσμάτων Κεφαλοσπορίνες 1 ης -2 ης Κεφαμυκίνες Αμινογλυκοσίδες Salmonella spp., Shigella spp. Κεφαλοσπορίνες, Κλινδαμυκίνη, TMP-SXT, Αμινογλυκοσίδες Enterococcus spp.

40 Πλεονεκτήματα Kirby-Bauer Είναι τεχνικά απλή. Έχει μεγάλη επαναληψιμότητα. Είναι σχετικά φθηνή. Δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Προσφέρει μεγάλη ευελιξία στην επιλογή αντιβιοτικών. Τα αποτελέσματά της (ευαίσθητο, μετρίως ευαίσθητο, ανθεκτικό) είναι ευρέως κατανοητά από τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Δύναται να αναδείξει μηχανισμούς αντοχής.

41 AMC CAZ ATM Ευρέως φάσματος β-λακταμάσες ESBLs

42 Amoxicillin + Clavulanic acid Ceftazidime Aztreonam ESBL NON- ESBL Δίκην «φελλού σαμπάνιας ή κλειδαρότρυπας»

43 Ε CM Επαγώγιμη αντοχή στη κλινδαμυκίνη

44 Περιορισμοί Kirby-Bauer  Είναι προτυποποιημένη μόνο για ορισμένα βακτήρια Enterobacteriaceae P. aeruginosa Acinetobacter spp. Burkholderia cepacia (2006) Stenotrophomonas maltophilia (2006) Staphylococcus spp. Enterococcus spp. H.influenzae and H. parainfluenzae N. gonorrhoeae S.pneumoniae Streptococcus spp. other than S. pneumoniae Vibrio cholerae N. meningitidis (2006)  Απαιτείται αυστηρή εφαρμογή του πρωτοκόλλου  Ενίοτε απαιτείται MIC

45 Πότε απαιτείται MIC  Μηνιγγίτιδα,ενδοκαρδίτιδα,οστεομυελίτιδα  Staphylococcus spp. (βανκομυκίνη ≤14 mm)  Enterococcus spp (βανκομυκίνη 15-16mm, γενταμυκίνη 120 μg 7-9mm)  Viridans Streptococci (λοιμώξεις από στείρες περιοχές)*  S. Pneumoniae (οξακιλλίνη 1 μg ≤19 mm λοιμώξεις ΕΝΥ* )  Ν.meningitidis (αμπικιλλίνη,πενικιλλίνη)*  Όσα χαρακτηρίζονται ως «μη ευαίσθητα»

46 Αξιολόγηση Kirby-Bauer Ωφέλιμος στόχος Θεραπεία ασθενούς Επιδημιολογική επιτήρηση

47 ακρίβεια επαναληψιμότητα αξιοπιστία Τεστ ευαισθησίας (AST) (antimicrobial susceptibility testing) Διαρκής ενημέρωση (CLSI) Έλεγχος ποιότητας ( quality control )

48 Ρόλος Βιοπαθολόγου


Κατέβασμα ppt "Βασιλική Μάμαλη Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Μικροβιολογικού Τμήματος, Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας > Μέθοδος διάχυσης δίσκων αντιβιοτικών σε άγαρ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google