Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κύριοι φαινότυποι μικροβιακής αντοχής και η ερμηνεία τους Μη-ζυμωτικά βακτήρια Ε. Λεμπέση Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κύριοι φαινότυποι μικροβιακής αντοχής και η ερμηνεία τους Μη-ζυμωτικά βακτήρια Ε. Λεμπέση Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κύριοι φαινότυποι μικροβιακής αντοχής και η ερμηνεία τους Μη-ζυμωτικά βακτήρια Ε. Λεμπέση Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού» 7η Ημερίδα Κλινικής Μικροβιολογίας - 2007

2

3 Ιδιαιτερότητες μικροβιακής αντοχής των μη ζυμωτικών βακτηρίων Ενδογενής αντοχή – οφείλεται σε: Μικρή διαπερατότητα της εξωτερικής μεμβράνης (ΕΜ) Συστήματα αντλιών ενεργητικής εκροής Παραγωγή β-λακταμασών τάξης AmpC ή καρβαπενεμασών Επίκτητη αντοχή - προκαλείται από: Σημειακές μεταλλαγές ή/και Απόκτηση εξωγενούς γενετικού υλικού

4 Σχετική Διαπερατότητα Εξωτ Μεμβράνης των μη ζυμωτικών βακτηρίων Είδος μικροβίου Σχετική διαπερατότητα (%) E. coli100 P. aeruginosa1-8 A. baumannii1-3 S. maltophilia3-5 B. cepacia11

5 Βασικοί Τύποι Αντλιών Ενεργητικής Εκροής Stover et al, 2000 MexAB-OprM: ιδιοσυστασιακή έκφραση MeXY-OprM, MexCD-OprJ: επαγώγιμη » MexEF-OprN, MexJK-OprM: σιωπηλή » * * P. aeruginosa *

6 Μη-ζυμωτικά βακτήρια Κλινικά σημαντικά: Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumannii Stenotrophomonas maltophilia Burkholderia cepacia

7 P.aeruginosa Ενδογενής αντοχή σε: AMP, AM/CL, α’, β’, γ’ γενιάς κεφ/νες (πλην CAZ), λόγω: Μειωμένης διαπερατότητας της EM και Παραγωγής β-λακταμασών τάξης AmpC – (χρωμοσωματικές και επαγώγιμες) NAL, TET, CHL, SXT, TIG, λόγω: Αντλίας Ενεργητικής Εκροής (MexAB-OprM)

8 Φαινότυπος αντοχής P. aeruginosa ( άγριο στέλεχος) Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ν. Παίδων “Π.& Α. Κυριακού” Παραγωγή AmpC Φαινόμενο Επαγωγής

9 P.aeruginosa Επίκτητη αντοχή Αφορά: β-λακταμικά Αμινογλυκοσίδες Φθοριοκινολόνες Πολυμυξίνες Οφείλεται σε: Παραγωγή ενζύμων Υπερέκφραση αντλιών ενεργητικής εκροής Τροποποίηση στόχων δράσης των αντιβιοτικών Μειωμένη διαπερατότητα της ΕΜ

10 Επίκτητη αντοχή της P.aeruginosa στις β-λακτάμες, πλην καρβαπενεμών PSE β-λακταμάσες (AmpA):PSE-1, -4, CARB- 3, -4 Είναι οι συχνότερες β-λακταμάσες AmpC: Υπερπαραγωγή OXA β-λακταμάσες (AmpD):OXA-10,-13,-19,- 28,-31 Αρκετά συχνές – μόνο στην P.aeruginosa Φαινότυπος ESBL (μη κλασικός) Εκτεταμένου φάσματος β-λακταμάσες (AmpA) Πιο σπάνιες – Φαινότυπος ESBL TEM-21,-24,-42,-4 και SHV-2a,-12,-5 Άλλες: PER-1, VEB-1, GES-1, IBC-1

11 P. aeruginosa Παραγωγή PSE-1 (AmpA) Υπερπαραγωγή AmpC TICTCCCAZ TICTCCCAZ R: TIC, PIP S:TCC, CAZ PIP R: TIC, PIP, TCC, CAZ

12 P. aeruginosa Παραγωγή ESBLs τάξης Α / SHV-5 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ν. Παίδων “Π.& Α. Κυριακού” Ζώνες αναστολής: CAZ-CAZ/CLAV >4mm Double Disk Synergy Test(+) AZTAMC CAZ

13 P. aeruginosa Παραγωγή ESBLs τάξης Α / PER-1 DDST(+) TCC AMC AZT CAZ DDST(+) DDST(-) TIC

14 P. aeruginosa Παραγωγή ESBL τάξης D /OXA-28 18 th ESCMID Postgraduate Education Course DDST(-)

15 P. aeruginosa Αντοχή στις καρβαπενέμες Μη ενζυμικοί μηχανισμοί Απώλεια ή μειωμένη έκφραση πορίνης: OprD Υπερέκφραση αντλίας: MexAB-OprM Ενζυμικοί μηχανισμοί Yπερπαραγωγή AmpC Παραγωγή β-λακταμασών τάξης A (GES/IBC) R: IMP, λοιπά β-LACT, S/IS: MEM, AZT Παραγωγή μεταλλο-β-λακταμασών τάξης Β IMP, VIM, SPM, GIM

16 P. aeruginosa Απώλεια ή μειωμένη έκφραση πορίνης OprD ΜΕΜ:S ΙΜΡ:R IP:4mg/L, IPI: 4mg/L MBL: Negative Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ν. Παίδων “Π.& Α. Κυριακού”

17 P. aeruginosa Υπερέκφραση αντλίας ενεργητικής εκροής MEM: R IMP: S Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ν. Παίδων “Π. & Α. Κυριακού” MBL: Negative

18 P. aeruginosa Μεταλλο-β-λακταμάσες (τάξης AmpΒ) Ταξινομούνται σε 4 τύπους: IMP-1, -2, -4, -7, -9, -10, -11, -13, -16, -18 VIM-1, -2, -3, -4, -5, -7, -11 SPM-1 GIM-1 Ευρεία διασπορά - Ελλάδα: VIM-1, -2, -4 Υδρολύουν όλα τα β-λακταμικά, πλην ΑΖΤ Κωδικοποιούνται από γονίδια που φέρονται σε συνήθως ιντεγκρόνια τάξης 1

19 Ιντεγκρόνια τάξης 1 με γονιδιακές κασέττες που κωδικοποιούν μεταλλοένζυμα τύπου IMP και VIM σε P. aeruginosa Clin Microbiol Infect (2002);8:321

20 P. aeruginosa Παραγωγή μεταλλοενζύμου (VIM) CAZ EDTA IMPMEM AZT FEP NT FOX TB AK GN AMC TMP SUL PIP TZPCIP EDTA-Disk synergy test Π. Γιακούπη – Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 18 th ESCMID Postgraduate Education Course 5μL (0.5M)

21 Ανίχνευση μεταλλοενζύμων - καρβαπενεμασών τάξης Β EDTA – disk synergy test IMP EDTA Lee K. et al, CMI (2001),7,88-102 Ενοφθαλμισμός των ΙΜΡ R στελεχών σε ΜΗ Τοποθέτηση δίσκων IMP(10μg) και EDTA (500mM-10μL) σε απόσταση 15-20mm Επώαση 18h και Ερμηνεία MBLs(+) MBLs(-) MBLs(+) 15mm 20mm

22 Ανίχνευση μεταλλοενζύμων - καρβαπενεμασών τάξης Β Etest - MBL MIC ratio of IP/IPI of≥8 or ≥3 log dilutions indicates MBLs Phantom zone between IP/IPI indicates MBLs Deformation of the IP or IPI ellipse indicates MBLs www.abbiodisk.com IMP/EDTA IMP

23 P. aeruginosa Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες Παραγωγή αμινογλυκοσιδο-τροποποιητικών ενζύμων ACCs ANTs APHs

24 Είδος αμινογλυκοσιδο- τροποποιητικού ενζύμου Φαινότυπος Αντοχής AAC(6’)-IT, N, A AAC(6’)-IIG, T, N AAC(3)-IG AAC(3)-IIG, T, N AAC(3)-III ή ANT(2’)G, T AAC(3)-IVG, T, N AAC(3’)-?G, N ANT(2’’)-IG, T ANT(4’)-IIT, A, I APH(3’)-VIA, I T : τομπραμυκίνη, Ν: νετιλμικίνη, Α: αμικασίνη, G: γενταμικίνη, Ι: ισεπαμικίνη

25 Μη ενζυμικοί μηχανισμοί αντοχής της P. aeruginosa στις αμινογλυκοσίδες Αντλία ενεργητικής αποβολής: MexXY-OprM Χαμηλού επιπέδου αντοχή σε όλες τις ΑΜΓς και σε άλλες τάξεις αντιβιοτικών: β-Lac, FQ, ERY, TET, TIG Μειωμένη είσοδος και συγκέντρωση φαρμάκου μέσα στο κύτταρο Συνήθης μηχανισμός αντοχής σε CF- και ICU-ασθενείς Χαμηλού ή μέτριου επιπέδου αντοχή σε όλες τις ΑΜΓς Τροποποίηση ριβοσωματικού στόχου Ευθύνεται το γονίδιο rmtA που κωδικοποιεί μια 16S rRNA μεθυλάση Προκαλεί υψηλού επιπέδου αντοχή σε όλες τις ΑΜΓς Παραγωγή βιομεμβράνης

26 Ευθύνεται ο γονιδιακός τόπος ndvB, που κωδικοποιεί την παραγωγή γλυκανών στον περιπλασμικό χώρο Οι γλυκάνες δεσμεύουν τις ΑΜΓς εμποδίζοντας την είσοδο τους στο κυτταρόπλασμα Προκαλεί ιδιαίτερη αντοχή στην ΤΟΒ και σε πολλές τάξεις αντιβιοτικών Science (1998), 280:226-227

27 P. aeruginosa Αντοχή στις κινολόνες Ενδογενής αντοχή Μειωμένη διαπερατότητα της ΕΜ Αντλία ενεργητικής εκροής: MexAB-OprM Εκφράζεται ιδιοσυστασιακά σε βασικά επίπεδα Αφορά κυρίως το NAL

28 Euro Surveillance Of Antimicrobial Consumption, ESAC Επίκτητη αντοχή στις κινολόνες

29 P. aeruginosa Επίκτητη αντοχή στις φθοριοκινολόνες (FQ) Τροποποίηση του στόχου δράσης Σημειακές μεταλλαγές στα γονίδια gyrA και parC που κωδικοποιούν τις τοποϊσομεράσες ΙΙ (DNA γυράση) και ΙV Υπερέκφραση Αντλιών Ενεργητικής Εκροής MexAB-OprM: β-Lac, FQ, CHL, NV, TPM, SUL, TG MexCD-OprJ: β-Lac, FQ, CHL, NV, TPM, SUL,TG MexXY-OprM: β-Lac, FQ, AMGs, ERY, TET, TG MexEF-OprN: FQ, CHL, TPM MexVW-OprM: FQ, CHL, ERY, TET

30 P. aeruginosa Πολυανθεκτικό στέλεχος R: β-Lact, FQs, AMGs S: Colistin

31 Aντοχή της P. aeruginosa στις πολυμυξίνες Β και Ε (colistin) Διασταυρούμενη αντοχή Σπάνια (SENTRY 2001-04: 1.1-2.9%) Yψηλού επιπέδου Οφείλεται σε μεταβολές στη χημική σύνθεση της εξωτερικής μεμβράνης

32 P. aeruginosa Ομάδα ΑΚεφταζιδίμη Γενταμικίνη Τικαρκιλλίνη - Πιπερακιλλίνη Ομάδα ΒΑμικασίνη Αζτρεονάμη Κεφεπίμη Σιπροφλοξακίνη – Λεβοφλοξακίνη Ιμιπενέμη – Μεροπενέμη Τομπραμυκίνη Νετιλμικίνη Ομάδα ΟΚαρμπενικιλλίνη Λομεφλοξακίνη ή Νορφλοξακίνη ή Οφλοξακίνη Μέθοδος διάχυσης των δίσκων MH άγαρ - 35±2 0 C- 16 έως 18h Περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα CLSI τροποποιημένο

33 Acinetobacter baumannii Ενδογενής αντοχή Μειωμένη διαπερατότητα 1-3% της διαπερατότητας της E.coli 2-7 φορές μικρότερη, σε σχέση με την P. aeruginosa Παραγωγή β-λακταμασών σε βασικά επίπεδα AmpC: χρωμοσωματικές – μη επαγώγιμες OXA-51/69 Αντλία ενεργητικής αποβολής: AdeABC R: AMGs, CTX, TET, ERY, CHL, TPM, FQs

34 A. baumannii Επίκτητη αντοχή Αντοχή στα β-Lac, πλην καρβαπενεμών Υπερπαραγωγή AmpC β-λακταμασών (ADC- 1…-7) Εισδοχή της αλληλουχίας ISAba1 στο γονίδιο bla AmpC επιφέρει υπερπαραγωγή της AmpC και R στην CAZ Παραγωγή άλλων β-λακταμασών τύπου ESBL TEM, SHV, CTX-M, PER-1, VEB-1

35 A.baumannii Παραγωγή ESBL 18 th ESCMID Postgraduate Education Course β-λακταμάση VEB-1

36

37 A.baumannii Αντοχή στις καρβαπενέμες Μη ενζυμικοί μηχανισμοί Απώλεια ή μειωμένη έκφραση πορινών (CarO) εξωτερικής μεμβράνης Προκαλούν αντοχή κυρίως στην ΙΜΡ Υπερέκφραση αντλίας ενεργητικής εκροής (AdeABC) R: IMP, MEM, CTX, TET, ERY, CHL, TPM, FQs Τροποποίηση των PBPs (σπάνια)

38 A.baumannii Παραγωγή OXA –58 (CHDLs) Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ν. Παίδων “Π. & Α. Κυριακού” MBL:Negative IP/IPI:16 / 16mg/L=1 AZT MEM IMP

39 Α. baumannii Αντοχή στις κινολόνες Σημειακές μεταλλαγές στα γονίδια gyrA και parC Χαμηλού ή υψηλού επιπέδου αντοχή Υπερέκφραση Αντλίας ενεργητικής αποβολής: AdeABC (RND-type) Χαμηλού ή μέτριου επιπέδου αντοχή Επί πλέον αντοχή σε: CTX, TET, ERY, CHL, TPM, AMGs Μείωση ή απώλεια πορινών Χαμηλού ή μέτριου επιπέδου αντοχή

40 Α. baumannii Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες Παραγωγή Αμινογλυκοσιδο-τροποποιητικών ενζύμων ACCs: ακετυλ- τρανσφεράσες ANTs: αδενυλ- ή νουκλεοτιδυλ- τρανσφεράσες APHs: φωσφορυλ- τρανσφεράσες Υπερέκφραση Αντλίας ενεργητικής εκροής: AdeABC Επί πλέον αντοχή σε: CTX, TET, ERY, CHL,TPM, FQs

41 Α. baumannii Αντοχή στις πολυμυξίνες Β και Ε (colistin) Διασταυρούμενη αντοχή Σπάνια (SENTRY 2001-2004: 1.7-2.7%) Yψηλού επιπέδου Οφείλεται σε μεταβολές στη χημική σύνθεση της εξωτερικής μεμβράνης

42 Acinetobacter baumannii Μέθοδος διάχυσης των δίσκων MH άγαρ - 35±2 0 C- ατμ. αέρα -20 έως 24h Ομάδα ΑΚεφταζιδίμη Ιμιπενέμη – Μεροπενέμη Ομάδα ΒΑμικασίνη – Γενταμικίνη – Τομπραμυκίνη Αμπικ/σουλβακτάμη – Πιπερακ/ταζοβ – Τικαρκ/κλαβουλ Κεφεπίμη Κεφοταξίμη – Κεφτριαξόνη Σιπροφλοξακίνη – Γατιφλοξακίνη – Λεβοφλοξακίνη Δοξυκυκλίνη – Μινοκυκλίνη - Τετρακυκλίνη Πιπερακιλλίνη - Τικαρκιλλίνη Τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη Ομάδα ΓΠολυμυξίνη Β ή Κολιστίνη – ΜΟΝΟ ΜΕ MIC*** CLSI

43 Stenotrophomonas maltophilia Ενδογενής Αντοχή Μειωμένη διαπερατότητα ΕΜ Πτωχή διάχυση β-λακταμικών, πλήν TCC Μειωμένη είσοδος αμινογλυκοσιδών (AMGs) Παραγωγή β-λακταμασών L1 – μεταλλοένζυμο (AmpΒ) R: καρβαπενέμες & άλλα β-Lac, πλην AZT L2 – β-λακταμάση (AmpΑ), τύπου ΤΕΜ R: κεφαλοσπορίνες & AZT (αναστέλλεται από CLAV) Αντλία ενεργητικής αποβολής SmeDEF: β-Lac, AMGs, FQs

44 S. maltophilia TCC IMP CP OF GN CFTCTB AN TZP DDST: AMC+CTX/AZT IMP R TCC S

45 S. maltophilia Μέθοδος διάχυσης των δίσκων MH άγαρ -35±2 0 C -20 έως 24h Περιβάλλον ατμοσφ. αέρα MIC: Μέθοδος αραιώσεων σε ζωμό (CAMHB) ή άγαρ (ΜΗΑ) 35±2 0 C -20 έως 24h Ομάδα ΑΤριμεθοπρίμη/ σουλφαμεθοξαζόλη Ομάδα ΒΛεβοφλοξακίνη Μινοκυκλίνη Ομάδα ΑΤριμεθοπρίμη/ σουλφαμεθοξαζόλη Ομάδα ΒΚεφταζιδίμη Χλωραμφαινικόλη Λεβοφλοξακίνη Μινοκυκλίνη Τικαρκιλλίνη/ κλαβουλανικό CLSI

46 Βurkholderia cepacia Αντιμικροβιακή αντοχή Ενδογενής ΑΜΓς και Πολυμυξίνες Αδυναμία εισόδου από την Ε.Μ. β-λακταμικά Μειωμένη διαπερατότητα (πολύ στενές πορίνες: OpcPO, OpcS) ΤΕΤ, CHL, CIP Αντλία ενεργητικής εκροής (OpcK) Επίκτητη Αντλία ενεργητικής εκροής: CeoAB-OpcM R: CHL, CIP, TPM Υπερπαραγωγή AmpC και απώλεια πορινών R: β-LACT

47 Βurkholderia cepacia

48 B. cepacia Μέθοδος διάχυσης των δίσκων MH άγαρ -35±2 0 C -20 έως 24h MIC: Μέθοδος αραιώσεων σε ζωμό (CAMHB) ή άγαρ (ΜΗΑ) 35±2 0 C -20 έως 24h Ομάδα ΑΤριμεθοπρίμη/ σουλφαμεθοξαζόλη Ομάδα ΒΚεφταζιδίμη Χλωραμφαινικόλη Λεβοφλοξακίνη Μεροπενέμη Μινοκυκλίνη Τικαρκιλλίνη/ κλαβουλανικό Ομάδα ΑΤριμεθοπρίμη/ σουλφαμεθοξαζόλη Ομάδα ΒΚεφταζιδίμη Μεροπενέμη Μινοκυκλίνη CLSI

49 Ενδογενής αντοχή μη ζυμωτικών βακτηρίων P. aeruginosa AMP, AMOX, AMO/CL, α’ –β’ –γ’ γενιάς κεφαλοσπορίνες (πλην CAZ) NAL, SXT, TET, CHL, TIG A. baumannii AMP, AMOX, α’, β’ γενιάς κεφαλοσπορίνες, ΑΖΤ S. maltophilia Ολα τα β-λακταμικά εκτός από TIC/CLAV, Αμινογλυκοσίδες B. cepacia AMP, AMOX, α’ β’ γενιάς κεφαλοσπορίνες, Αμινογλυκοσίδες, COLISTIN

50

51 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ν. Παίδων “Π. & Α. Κυριακού” Επιστημονικό Προσωπικό Φουστούκου Μ Καλλέργη Κ. Λεμπέση Ε. Μάλλιου Κ. Αντωνάκη Γ. Ιωαννίδου Σ. Νινιού Ι. Παπαδημητρίου Μ. Παλαιολόγου Ν. Τεχνολόγοι Γιαννακουδάκη Κ. Λέντζου Χ. Μελισσά Ρ. Παπαδομανωλάκη Λ. Πατούνια Α. Μπορομπόκα Γ. Τρούπη Ν.

52 β-λακταμικά Αμινογ/σίδες ΚινολόνεςΙμιπενέμη Εξ μεμβράνη Κυττ μεμβράνη

53 P. aeruginosa ESBL(+) SHV-5

54 P. Aerug.....OprD....ΕΠΑΓΩΓΉ.

55 P. Aeru- oprD

56 Ανίχνευση μεταλλοενζύμων - καρβαπενεμασών τάξης AmpΒ Modified Hodge test Lee K. et al, CMI (2001),7,88-102 Ενοφθαλμισμός E. coli ATCC 25922 σε ΜΗ. Δίσκος ΙΜΡ στο κέντρο. Ενοφθαλμισμός των ΙΜΡ R στελεχών Α, Β, C, D Επώαση 18h Ερμηνεία:(Α) και (C) υδρολύουν την ΙΜΡ (Β) και (D) δεν υδρολύουν την ΙΜΡ IMP

57 PER-1/ESBL A. baumannii VEB-1/ESBLP. aeruginosa

58 A.baumannii/OXA-40

59 P. aeruginosa Πιθανός μηχανισμός αντοχής στην ιμιπενέμη? ΜΕΜ:S ΙΜΡ:R IP:4mg/L, IPI: 4mg/L MBL: Negative Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ν. Παίδων “Π.& Α. Κυριακού”

60 S. maltophilia Επίκτητη αντοχή Οφείλεται σε: Παραγωγή β-λακταμασών ΤΕΜ- Παραγωγή αμινογλυκοσιδο- τροποποιητικών ενζύμων (σπάνια) ACC- ANT-

61 Ενζυμικοί μηχανισμοί αντοχής της P. aeruginosa στις αμινογλυκοσίδες Παραγωγή αμινογλυκοσιδο-τροποποιητικών ενζύμων ACCs: ακετυλ- τρανσφεράσες ANTs: αδενυλ- ή νουκλεοτιδυλ- τρανσφεράσες APHs: φωσφορυλ- τρανσφεράσες Ένα στέλεχος μπορεί να παράγει πολλά ένζυμα (2-5) Κωδικοποιούνται από χρωμόσωμα ή από πλασμίδια Τελευταία τα αντίστοιχα γονίδια φέρονται σαν γονιδιακές κασέτες μέσα σε ιντεγκρόνια που κωδικοποιούν μεταλλο-β-λακταμάσες


Κατέβασμα ppt "Κύριοι φαινότυποι μικροβιακής αντοχής και η ερμηνεία τους Μη-ζυμωτικά βακτήρια Ε. Λεμπέση Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ν. Παίδων Αθηνών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google