Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4 /01/2007 ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Σύστημα Έγκαιρης Ειδοποίησης •Αποστολή στα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Νοσοκομείων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4 /01/2007 ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Σύστημα Έγκαιρης Ειδοποίησης •Αποστολή στα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Νοσοκομείων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4 /01/2007 ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Σύστημα Έγκαιρης Ειδοποίησης •Αποστολή στα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Νοσοκομείων καταλόγου με «επικίνδυνους» φαινοτύπους. •Τηλεφωνική αναφορά στο ΚΕΕΛΠΝΟ σε περίπτωση ανίχνευσης τέτοιου φαινοτύπου. –Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων: 2108899000 –Ενημέρωση της Επιτροπής Λοιμώξεων του Νοσοκομείου •Αποστολή του στελέχους για έλεγχο •Σύνταξη και αποστολή οδηγιών από ΚΕΕΛΠΝΟ προς το Νοσοκομείο.

2 4 /01/2007 ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Σύστημα Έγκαιρης Ειδοποίησης Βασικός Κατάλογος 2005-2006. •S. aureus ανθεκτικός: –Στην βανκομυκίνη (Απόλυτος Επιδημιολογικός Συναγερμός) –Στη λινεζολίδη. •Εντερόκοκκοι ανθεκτικοί: –Στη λινεζολίδη –Στην αμπικιλλίνη (Βασικά E. faecalis με θετική την αντίδραση νιτροσεφίνης) •S. pneumoniae ανθεκτικός: –Στην πενικιλίνη, μόνο από διεισδυτικές λοιμώξεις (Αιμοκαλλιέργειες, ΕΝΥ) •Eντεροβακτηριακά (κυρίως Ε. coli, Klebsiella) ανθεκτικά: –Στις καρβαπενέμες (ιμιπενέμη, μεροπενέμη, ερταπενέμη)

3 4 /01/2007 ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Σύστημα Έγκαιρης Ειδοποίησης Δευτερεύων Κατάλογος 2005-2006. •S. aureus ή E. faecium ανθεκτικός –Στο συνδυασμό Quinupristin - Dalfopristin –ΜRSA που να προέρχεται από ασθενή της κοινότητας (από τα Εξ. Ιατρεία) •Εντερόκοκκοι ανθεκτικοί –Στην βανκομυκίνη (κυρίως ο E. faecalis) •Πρωτοεμφάνιση αντοχής των Εντεροβακτηριακών (κυρίως Ε. coli, Klebsiella) –Στους συνδυασμούς αναστολέων με β-λακταμικά (κυρίως πιπερακιλλίνη / ταζοβακτάμη) –Στις Κινολόνες •Πρωτοεμφάνιση αντοχής της ψευδομονάδας –Στις κινολόνες –Στις καρβαπενέμες


Κατέβασμα ppt "4 /01/2007 ΕΘνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Σύστημα Έγκαιρης Ειδοποίησης •Αποστολή στα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Νοσοκομείων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google