Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Ερμηνεία του Αντιβιογράμματος Αθηνά Αργυροπούλου Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Τι πρέπει να γνωρίζω.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Ερμηνεία του Αντιβιογράμματος Αθηνά Αργυροπούλου Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Τι πρέπει να γνωρίζω."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Ερμηνεία του Αντιβιογράμματος Αθηνά Αργυροπούλου Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Τι πρέπει να γνωρίζω ως Παθολόγος για τα αντιβιοτικά (hot topics)

2 27/9/2014 Αντιβιόγραμμα: η αναλυτική αναγραφή των δεδομένων της ευαισθησίας ενός μικροοργανισμού στους υπάρχοντες αντιμικροβιακούς παράγοντες Το πρώτο βήμα για την ερμηνεία του αντιβιογράμματος αποτελεί η αξιολόγηση του αποτελέσματος της καλλιέργειας Εξετάζεται αν – ο ασθενής έχει κλινική εικόνα συμβατή με λοίμωξη ή πρόκειται για αποικισμό – ο υπό εξέταση μικροοργανισμός είναι το υπεύθυνο παθογόνο για την λοίμωξη του ασθενή Τι πρέπει να γνωρίζω ως παθολόγος για την ερμηνεία του αντιβιογράμματος

3 27/9/2014 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Ποιοτικές Διάχυσης των αντιβιοτικών σε άγαρ Kirby-BauerΠοσοτικές (MIC*) Κλιμακωτής διάχυσης των αντιβιοτικών σε άγαρ E-test Αραιώσεων των αντιβιοτικών Σε άγαρΣε ζωμόΜακρομέθοδοςΜικρομέθοδος Πλάκες ή κάρτες μικροτιτλοποίησης (ημιαυτόματα ή αυτόματα συστήματα) * MIC: Minimum Inhibitory Concentration

4 27/9/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) Εθνικές επιτροπές (BSAC, SFM, DIN κ.ά.) – για την εκτέλεση, την ανάγνωση και την ερμηνεία του αντιβιογράμματος – για τον χαρακτηρισμό των βακτηρίων ως S ή R ή I ή NS στα αντιβιοτικά που ελέγχονται

5 27/9/2014 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ CLSI Ευαίσθητο, Ε (Susceptible, S) – μεγάλη πιθανότητα ανταπόκρισης στη θεραπεία Ανθεκτικό, Α (Resistant, R) – η θεραπεία πιθανόν να αποτύχει Ενδιάμεσα ευαίσθητο (Intermediate, I) – μπορεί να είναι δραστικά όταν χορηγούνται σε υψηλότερες δόσεις συγκεντρώνονται σε μεγαλύτερη πυκνότητα σε ένα σωματικό υγρό

6 27/9/2014 Δίσκοι με αντιβιοτικά Διάμετρος ζώνης αναστολής 14/6/2014 Αντιβιόγραμμα με μέθοδο διάχυσης δίσκων - Kirby-Bauer

7 27/9/2014 Μέθοδος αραιώσεων σε ζωμό Ταινίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης Ορατή θολερότητα – Με επισκόπηση – Αυτοματοποιημένο σύστημα MIC (μg/ml)

8 27/9/2014 “Αντιβιόγραμμα” ποιοτική μέθοδος Στο αποτέλεσμα γράφεται μόνο Ε, Α ποσοτική μέθοδος Στο αποτέλεσμα γράφεται η τιμή της MIC (μg/ml) με ερμηνεία σε Ε, Α

9 27/9/2014 Βασική προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί ακριβής ταυτοποίηση του μικροοργανισμού σε επίπεδο είδους καθότι η «ανάγνωση» εξαρτάται και τροποποιείται από τον εκάστοτε μικροοργανισμό Ελέγχεται αν έχουν εξετασθεί όλα τα απαιτούμενα αντιβιοτικά Αναζητούνται – οι ενδείξεις E, A, Ι – οι τιμές MIC στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητες π.χ. βανκομυκίνη – οι αναφορές για ύπαρξη ενζύμων που αδρανοποιούν ολόκληρη ομάδα αντιβιοτικών π.χ. παραγωγή ESBLs ή αντοχή σε μεθικιλλίνη – τα αντιβιοτικά-δείκτες Με την σωστή «ανάγνωση» του φαινοτύπου μπορεί να ανιχνευθεί ύπαρξη μηχανισμών αντοχής Για οτιδήποτε ξεφεύγει από τα συνηθισμένα είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τον εργαστηριακό γιατρό «Ερμηνευτική ανάγνωση» αντιβιογράμματος

10 27/9/2014 Ευαίσθητοι μικροοργανισμοί Escherichia coli ΑmpicillinΕ CephalothinΕ AugmentinΕ CefoxitinΕ 3 rd gen cephΕ ImipenemΕ GentamicinΕ TobramycinΕ AmikacinΕ NetilmycinΕ CotrimoxazoleΕ TetracyclineΕ CiprofloxacinΕ Proteus mirabilis ΑmpicillinΕ CephalothinΕ AugmentinΕ CefoxitinΕ 3 rd gen cephΕ ImipenemΕ GentamicinΕ TobramycinΕ AmikacinΕ NetilmycinΕ CotrimoxazoleΕ Tetracycline A CiprofloxacinΕ

11 27/9/2014 Ευαίσθητοι μικροοργανισμοί-ενδογενής αντοχή Klebsiella pneumoniae ΑmpicillinΑ CephalothinΕ AugmentinΕ CefoxitinΕ 3 rd gen cephΕ ImipenemΕ GentamicinΕ TobramycinΕ AmikacinΕ NetilmycinΕ CotrimoxazoleΕ TetracyclineΕ CiprofloxacinΕ Enterobacter spp ΑmpicillinA CephalothinA AugmentinA CefoxitinA 3 rd gen cephΕ ImipenemΕ GentamicinΕ TobramycinΕ AmikacinΕ NetilmycinΕ CotrimoxazoleΕ TetracyclineΕ CiprofloxacinΕ

12 27/9/2014 Escherichia coli - επίκτητη αντοχή Escherichia coli ΤΕΜ ΑmpicillinΑ CephalothinΕ AugmentinΕ CefoxitinΕ 3 rd gen cephΕ ImipenemΕ GentamicinΕ TobramycinΕ AmikacinΕ NetilmycinΕ CotrimoxazoleΕ TetracyclineΕ CiprofloxacinΕ Escherichia coli υπερπαραγωγή ΤΕΜ ΑmpicillinΑ CephalothinΑ AugmentinΕ CefoxitinΕ 3 rd gen cephΕ ImipenemΕ GentamicinΕ TobramycinΕ AmikacinΕ NetilmycinΕ CotrimoxazoleΕ TetracyclineΕ CiprofloxacinΕ

13 27/9/2014 Escherichia coli - επίκτητη αντοχή Escherichia coli ESBLs ΑmpicillinΑ CephalothinA AugmentinΕ CefoxitinΕ 3 rd gen cephA ImipenemΕ GentamicinΕ TobramycinΕ AmikacinΕ NetilmycinΕ CotrimoxazoleΕ TetracyclineΕ CiprofloxacinΕ Escherichia coli υπερπαραγωγή AmpC ΑmpicillinΑ CephalothinΑ AugmentinA CefoxitinA 3 rd gen cephA ImipenemΕ GentamicinΕ TobramycinΕ AmikacinΕ NetilmycinΕ CotrimoxazoleΕ TetracyclineΕ CiprofloxacinΕ

14 27/9/2014 Escherichia coli – πολλαπλοί μηχανισμοί αντοχής Escherichia coli ESBLs/AAC-6 ΑmpicillinΑ CephalothinA Augmentin Ε Cefoxitin Ε 3 rd gen cephA Imipenem Ε Gentamicin Ε TobramycinΑ AmikacinΑ NetilmycinΑ Cotrimoxazole Ε Tetracycline Ε Ciprofloxacin Ε Escherichia coli ESBLs/ANT(2’’)-I ΑmpicillinΑ CephalothinΑ AugmentinΕ CefoxitinΕ 3 rd gen cephA ImipenemΕ GentamicinA TobramycinA Amikacin Ε Netilmycin Ε Cotrimoxazole Ε Tetracycline Ε Ciprofloxacin Ε

15 27/9/2014 Escherichia coli - Klebsiella pneumoniae Πολλαπλοί μηχανισμοί αντοχής E. coli ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΝΖΥΜΑ ΑmpicillinΑ CephalothinA AugmentinΕ CefoxitinΕ 3 rd gen cephA ImipenemΕ GentamicinA TobramycinΑ AmikacinΑ NetilmycinΑ CotrimoxazoleA TetracyclineA CiprofloxacinΕ E. coli ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΝΖΥΜΑ ΑmpicillinΑ CephalothinΑ AugmentinΑ CefoxitinΑ 3 rd gen cephA ImipenemΕ GentamicinA TobramycinA AmikacinA NetilmycinA CotrimoxazoleA TetracyclineA CiprofloxacinA

16 27/9/2014 Κ/α ούρων: Klebsiella pneumoniae Αμπικιλλίνη: Ε Αμπικιλλίνη/κλαβουλανικό: Ε Κεφουροξίμη: Ε Κεφοξιτίνη: Ε Κεφοταξίμη: Ε Υπάρχουν λάθη σε αυτό το αντιβιόγραμμα; 1 η Άσκηση

17 27/9/2014 Klebsiella pneumoniae ενδογενής αντοχή στην αμπικιλλίνη Αμπικιλλίνη: Ε Α Αμπικιλλίνη/κλαβουλανικό: Ε Κεφουροξίμη: Ε Κεφοξιτίνη: Ε Κεφοταξίμη: Ε Λάθος στο αντιβιόγραμμα ή στη ταυτοποίηση

18 27/9/2014 Εντεροβακτηριακά: Ενδογενής αντοχή (R)

19 27/9/2014 Γυναίκα, 25 ετών, με δυσουρικά ενοχλήματα, χωρίς πυρετό γενική ούρων: πυουρία και νιτρώδη (+) καλλιέργεια ούρων: Escherichia coli >10 5 CFU/ml 2 η Ασκηση Αmpicillin: A Augmentin: E Cefoxitin: E Ceftriaxone: Ε Αμινογλυκοσίδες: Ε Cotrimoxazole: Α Nitrofurantoin: E Pivecillinam: E Nalidixic Acid: A Norfloxacin: E Ciprofloxacin: E

20 27/9/2014 Ε. coli Αmpicillin: A Augmentin: E Cefoxitin: E Ceftriaxone: Ε Αμινογλυκοσίδες: Ε Cotrimoxazole: Α Nitrofurantoin: E Pivecillinam: E Nalidixic Acid: A Norfloxacin: E Ciprofloxacin: E Cotrimoxazole Nitrofurantoin Pivecillinam Norfloxacin Το 2 ή το 3 Ποια αγωγή προτείνετε;

21 27/9/2014 Nitrofurantoin ή Pivecillinam Cotrimoxazole Nitrofurantoin Pivecillinam Norfloxacin Το 2 ή το 3 Υπάρχει αντοχή στην Cotrimoxazole Η χορήγηση κινολόνης ενέχει το κίνδυνο ανάπτυξης αντοχής γιατί υπάρχει αντοχή στο Nalidixic Acid (αντιβιοτικό δείκτης)

22 27/9/2014 Escherichia coli Nalidixic Acid: A Norfloxacin: E Μεταλλαγές γυράσης/τοποϊσομεράσης (1 μεταλλαγή) Nalidixic Acid: A Norfloxacin: A Μεταλλαγές γυράσης/τοποϊσομεράσης (πολλαπλές μεταλλαγές)

23 27/9/2014  Το επίπεδο της αντοχής εξαρτάται από τον αριθμό των μεταλλαγών και το γονίδιο που επηρεάζεται  Μια μεταλλαγή σε ένα γονίδιο συνήθως οδηγεί σε μειωμένη ευαισθησία  προθάλαμο στην πλήρη αντοχή  Δύο ή περισσότερες μεταλλαγές σε ένα γονίδιο οδηγούν σε πλήρη αντοχή  Δύο ή περισσότερες μεταλλαγές σε πολλαπλά γονίδια οδηγούν σε υψηλού επιπέδου αντοχή  Το ναλιδιξικό οξύ χρησιμοποιείται σαν δείκτης για τον έλεγχο της πρώτης μεταλλαγής CipΕ + NalΑ  “πιθανή αποτυχία θεραπείας με φθοριοκινολόνες” Αντοχή στις φθοριοκινολόνες

24 27/9/2014 3 η Ασκηση Άνδρας, 76 ετών, με πυρετό, κεφαλαλγία και σύγχυση ΟΝΠ - γενική και καλλιέργεια ΕΝΥ και αιμοκαλλιέργειες. κεφτριαξόνη, βανκομυκίνη και αμπικιλλίνη καλλιέργεια ΕΝΥ θετική: πνευμονιόκοκκος - αντιβιόγραμμα PENICILLIN GΕ VANCOMYCINΕ CEFTRIAXONEΕ CEFOTAXIMEΕ ΑMPICILLINEΕ ΙΜΙΠΕΝΕΜΕ ΑMOXYCILLINE/CLAVULANICΕ Επαρκούν αυτά τα δεδομένα ή όχι

25 27/9/2014 Πνευμονιοκοκκική μηνιγγίτιδα Απαιτείται υπολογισμός των MIC της πενικιλίνης και της κεφτριαξόνης στα στελέχη που απομονώνονται στην καλλιέργεια ΕΝΥ (ή/και στην αιμοκαλλιέργεια) Η τιμή των MICs θα καθορίσει την αγωγή – MIC < 0.12 : πενικιλίνη – MIC= 0,12-1 : κεφτριαξόνη ή κεφοταξίμη σε MIC κεφτριαξόνης > 0.5: στην κεφτριαξόνη προστίθεται βανκομυκίνη

26 27/9/2014 Penicillin meningitisnon meningitis ευαίσθητο<= 0.06<=2 μέτρια ευαίσθητο 4 ανθεκτικό>=0.12>=8 Streptococcus pneumoniae τα όρια διαφέρουν ανάλογα με την πηγή απομόνωσης Cefotaxime Ceftriaxone meningitisnon meningitis ευαίσθητο<= 0.5<=1 μέτρια ευαίσθητο1 2 ανθεκτικό>=2>=4

27 27/9/2014 Μηνιγγίτιδα από Streptococcus pneumoniae Σημασία των MICs Α MIC PENICILLIN GΑ0.12 VANCOMYCINΕ0.5 CEFTRIAXONEΕ0.12 CEFOTAXIMEΕ0.12 Β MIC PENICILLIN GΑ1 VANCOMYCINΕ0.5 CEFTRIAXONEΕ0.5 CEFOTAXIMEΕ0.5 Μόνο στην πρώτη περίπτωση δικαιολογείται διακοπή της βανκομυκίνης MIC < 0.12 θεραπεία με πενικιλίνη MIC= 0,12-1 θεραπεία με κεφτριαξόνη ή κεφοταξίμη Αν MIC κεφτριαξόνης > 0.5 προστίθεται βανκομυκίνη

28 27/9/2014 Αιματολογικός ασθενής, 59 ετών, με NHL σε αγωγή, κατά το στάδιο της ουδετεροπενίας εμφανίζει εμπύρετο Λαμβάνονται αιμοκαλλιέργειες Χορηγείται βανκομυκίνη & πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη Από τις αιμοκαλλιέργειες: Staphylococcus aureus VANCOMYCINE TEICOPLANINE METHICILINA CEFTRIAXONEE ERYTHROMYCINA CLINDAMYCINE TMP/SMXA MINOCYCLINEA CIPROFLOXACINA MOXIFLOXACINE RIFAMPINA LINEZOLIDE GENTAMYCINA DAPTOMYCINE 4 η Άσκηση

29 27/9/2014 Πρόκειται για στέλεχος MRSA; Staphylococcus aureus VANCOMYCINE TEICOPLANINE METHICILINA CEFTRIAXONEE ERYTHROMYCINA CLINDAMYCINE TMP/SMXA MINOCYCLINEA CIPROFLOXACINA MOXIFLOXACINE RIFAMPINA LINEZOLIDE GENTAMYCINA DAPTOMYCINE Χρειάζεται υπολογισμός των MICs;

30 27/9/2014 Ανίχνευση MRSA ΚΕΦΟΞΙΤΙΝΗ δισκίο των 30μg cefoxitin screen (αυτόματα συστήματα) Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΘΙΚΙΛΛΙΝΗ αλλά με:

31 27/9/2014 Ορθό αντιβιόγραμμα Έλεγχος με δισκία κεφοξιτίνης των 30μg διάμετρος αναστολής < 22mm Ανθεκτικό στέλεχος MRSA Staphylococcus aureus VANCOMYCINE TEICOPLANINE OXACILLINA CEFOXITIN 30 μgΑ CEFTRIAXONEE ERYTHROMYCINA CLINDAMYCINE TMP/SMXA MINOCYCLINEA CIPROFLOXACINA MOXIFLOXACINE RIFAMPINA LINEZOLIDE GENTAMYCINA DAPTOMYCINE

32 27/9/2014 MIC στην βανκομυκίνη >1 μg/ml κάνει απαγορευτική τη χρήση της (αδύνατος ο PK στόχος για δραστικότητα AUC/MIC>=400) Πιθανότητα θεραπευτικής αποτυχίας σε τιμές >=1 μg/ml (απαιτούνται trough επίπεδα ≥ 15 mg/L) Απαραίτητη η τιμή της MIC της βανκομυκίνης

33 27/9/2014 Γυναίκα, 62 ετών έχει χειρουργηθεί για χολοκυστίτιδα από καλλιέργεια παροχέτευσης αναπτύσσεται Enterococcus faecalis Υπάρχουν λάθη στο αντιβιόγραμμα; Enterococcus faecalis MIC VANCOMYCIN<=0.5 E TEICOPLANIN<=0.5 E DAPTOMYCIN 2 E AMPICILLIN >=32 A PENICILLIN G 16 A ERYTHROMYCIN >=8 A CLINDAMYCIN >=8 A TMP/SMX>=320 A QUINUPRISTIN/DALFOPRISTIN <=0.5 E CIPROFLOXACIN>=8 A MOXIFLOXACIN>=8 A IMIPENEM>=16 A LINEZOLID 1 E 5 η Άσκηση

34 27/9/2014 Ο Enterococcus faecalis έχει ενδογενή αντοχή στην QUINUPRISTIN/DALFOPRISTIN κατά κανόνα είναι ευαίσθητος στην αμπικιλλίνη ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΑΘΟΣ Η ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΣΤΟ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ Enterococcus faecalis MIC VANCOMYCIN<=0.5 E TEICOPLANIN<=0.5 E DAPTOMYCIN 2 E AMPICILLIN >=32 A PENICILLIN G 16 A ERYTHROMYCIN >=8 A CLINDAMYCIN >=8 A TMP/SMX>=320 A QUINUPRISTIN/DALFOPRISTIN <=0.5 E CIPROFLOXACIN>=8 A MOXIFLOXACIN>=8 A IMIPENEM>=16 A LINEZOLID 1 E Υπάρχουν λάθη

35 27/9/2014 Άσκηση 6 η ΑντιμικροβιακόΕυαισθησία ΑmpicillinΑ CephalothinΑ AugmentinΑ CefoxitinΑ γ’ γεν. κεφαλ/νεςΕ ImipenemΕ GentamicinΕ TobramycinΕ AmikacinΕ NetilmycinΕ CotrimoxazoleΕ Nalidixic AcidΕ NorfloxacinΕ Ασθενής, με Ca παχέος, υποβάλλεται σε κολονοσκόπηση και ακολούθως εμφανίζει πυρετό με ρίγος. Λαμβάνονται κ/ες αίματος και χορηγείται κεφτριαξόνη. Από την καλλιέργεια αίματος απομονώνεται Εnterobacter cloacae με αντιβιόγραμμα:

36 27/9/2014 ερώτηση 1.Ναι 2.Όχι Υπάρχουν λάθη στο αντιβιόγραμμα; ΑντιμικροβιακόΕυαισθησία ΑmpicillinΑ CephalothinΑ AugmentinΑ CefoxitinΑ γ’ γεν. κεφαλ/νεςΕ ImipenemΕ GentamicinΕ TobramycinΕ AmikacinΕ NetilmycinΕ CotrimoxazoleΕ Nalidixic AcidΕ NorfloxacinΕ

37 Σχόλια Δεν υπάρχει λάθος στο αντιβιόγραμμα: είναι συμβατό με ευαίσθητο στέλεχος Enterobacter που χαρακτηρίζεται από ενδογενή αντοχή σε Αmpicillin, Amoxicillin-clavulanate και Cefoxitin

38 27/9/2014 E. coli ΑmpicillinA CephalothinA Αmoxιcilline/clavulanicΕ CefoxitinΕ CefotaximeA CeftazidimeΕ ImipenemΕ ErtapenemE ΑμινογλυκοσίδεςE/A CotrimoxazoleΑ Nalidixic AcidA CiprofloxacinA CefepimeE AztreonamΑ Γυναίκα, 79 ετων, με πυρετό και ρίγος Πυοσφαίρια στη γενική εξέταση ούρων Θετικές: κ/α ούρων και κ/α αίματος Άσκηση 7 η

39 27/9/2014 Το αντιβιόγραμμα είναι συμβατό με ύπαρξη: 1.Εκτεταμένου φάσματος β-λακταμάσης (ESBL) 2.Καρβαπενεμάσης 3.Κανενός από τα παραπάνω ερώτηση: E. coli ΑmpicillinA CephalothinA Αmoxιcilline/clavulanicΕ CefoxitinΕ CefotaximeA CeftazidimeΕ ImipenemΕ ErtapenemE ΑμινογλυκοσίδεςE/A CotrimoxazoleΑ Nalidixic AcidA CiprofloxacinA CefepimeE AztreonamΑ

40 27/9/2014 Προέρχονται από μεταλλάξεις των TEM-1, TEM-2, SHV-1 Υδρολύουν κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς και την αζτρεονάμη Δεν έχουν δράση σε κεφαμυκίνες και καρβαπενέμες Αναστέλλονται από τους αναστολείς β-λακταμασών (κλαβουλανικό, σουλβακτάμη και ταζομπακτάμη) Συνήθως φέρονται σε πλασμίδια και συνυπάρχουν με άλλα γονίδια αντοχής Πιο διαδεδομένες οι CTX-M με μεγαλύτερη δραστικότητα έναντι της κεφοταξίμης σε σχέση με την κεφταζιντίμη Έχουν εξαπλωθεί σε νοσοκομεία αλλά και στη κοινότητα λόγω σύνδεση τους με συζευκτικά πλασμίδια και με επιτυχημένους κλώνους E.coli (ST131) Εκτεταμένου φάσματος β-λακταμάσες (ESBL)

41 27/9/2014 Αναθεωρημένα breakpoints Agent CLSI 2009CLSI 2010 SIRSIR Cefotaxime ≤8 16-32≥64 ≤1 2≥4 Ceftriaxone ≤8 16-32≥64 ≤1 2≥4 Ceftazidime ≤8 16≥32 ≤4 8≥16 Aztreonam ≤8 16≥32 ≤4 8≥16 Cefepime CLSI 2014 ≤8 16≥32 ≤2 4-8≥16

42 27/9/2014 Klebsiella pneumoniae ΑmpicillinA≥ 32 Αmoxicilline/Clavulanic AcidA≥32 CefoxitinA≥ 64 CefotaximeA≥ 64 CeftazidimeA≥ 64 Piperacillin/TazobactamA≥ 128 ImipenemA≥ 16 MeropenemA≥ 16 ErtapenemA≥ 8 GentamicinE≤ 1 CotrimoxazoleA≥ 320 AmikacinA≥ 64 CiprofloxacinA≥ 4 AztreonamA≥ 32 ColistinE1 TigecyclineE2 Άνδρας, 31 ετών, στη ΜΕΘ, με ΚΕΚ από τροχαίο Την 10 η μέρα νοσηλείας κ/α αίματος θετική με: Άσκηση 8 η

43 27/9/2014 πολυανθεκτικό στέλεχος, με πολλαπλούς μηχανισμούς αντοχής παράγει καρβαπενεμάση η ευαισθησία στη γενταμυκίνη πιθανώς υποδεικνύει παραγωγή KPC Σχόλια Klebsiella pneumoniae ΑmpicillinA≥ 32 Αmoxicilline/Clavulanic Acid A≥32 CefoxitinA≥ 64 CefotaximeA≥ 64 CeftazidimeA≥ 64 Piperacillin/TazobactamA≥ 128 ImipenemA≥ 16 MeropenemA≥ 16 ErtapenemA≥ 8 GentamicinE≤ 1 CotrimoxazoleA≥ 320 AmikacinA≥ 64 CiprofloxacinA≥ 4 AztreonamA≥ 32 ColistinE1 TigecyclineE2

44 27/9/2014 Klebsiella pneumoniae πολυανθεκτικό στέλεχος με πολλαπλούς μηχανισμούς αντοχής παράγει καρβαπενεμάση η αντοχή στην αζτρεονάμη μπορεί να οφείλεται σε συνύπαρξη περισσοτέρων του ενός ενζύμων (π.χ. σε ταυτόχρονη παραγωγή AmpC ή ESBL), οπότε δεν αποτελεί στοιχείο που αποκλείει την παραγωγή MBL μόνο λόγω της ευαισθησίας στην γενταμυκίνη στο αντιβιόγραμμα μπορούμε να πιθανολογήσουμε παραγωγή KPC υπάρχουν φαινοτυπικές δοκιμασίες που μπορεί να λύσουν το γρίφο, ενώ οι μοριακές δοκιμασίες ξεκαθαρίζουν το τοπίο

45 27/9/2014 Επειδή μεγάλος αριθμός στελεχών με χαμηλές τιμές MIC στις καρβαπενέμες μπορεί να παράγουν καρβαπενεμάσες αναθεωρήθηκαν τα όρια ευαισθησίας

46 27/9/2014

47 ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Η Ερμηνεία του Αντιβιογράμματος Αθηνά Αργυροπούλου Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Τι πρέπει να γνωρίζω."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google