Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αλκάνια Alkanes. Αλκάνια •κορεσμένοι υδρογονάνθρακες • αποτελούνται μόνο από C και H συνδεδεμένα με απλούς δεσμούς •έχουν το γενικό τύπο: C n H2 n+2 (γραμμικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αλκάνια Alkanes. Αλκάνια •κορεσμένοι υδρογονάνθρακες • αποτελούνται μόνο από C και H συνδεδεμένα με απλούς δεσμούς •έχουν το γενικό τύπο: C n H2 n+2 (γραμμικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αλκάνια Alkanes

2 Αλκάνια •κορεσμένοι υδρογονάνθρακες • αποτελούνται μόνο από C και H συνδεδεμένα με απλούς δεσμούς •έχουν το γενικό τύπο: C n H2 n+2 (γραμμικά αλκάνια) Αλκάνια:

3 Αλκάνια Φυσικές ιδιότητες Εξάρτηση των φυσικών ιδιοτήτων από το μοριακό βάρος Αύξηση με το μοριακό βάρος Μείωση με διακλαδώσεις Εξήγηση : Διαμοριακές δυνάμεις Van der Waals

4 Αλκάνια Φυσικές πηγές

5 Παρασκευή αλκανίων Υδρογόνωση αλκενίων Υδρογόνωση αλκινίων Αναγωγή αλκυλαλογονιδίων Υδρόλυση ενώσεων Grignard Αντίδραση Wurtz Αντίδραση Corey-House

6 Υδρογόνωση αλκενίων Υδρογόνωση αλκινίων

7 Αναγωγή αλκυλαλογονιδίων Αναγωγή αλκυλαλογονιδίων via lithium aluminum hydride Αναγωγή αλκυλαλογονιδίων με Zn και οξύ

8 Υδρόλυση ενώσεων Grignard

9 Wurtz reaction

10 Αντίδραση Corey-House

11 Χημικές ιδιότητες αλκανίων Καύση Τέλεια καύση C n H 2n+2 + O 2 → (n+1)H 2 O + nCO 2 + ΔH Ατελής καύση C n H 2n+2 + nΟ 2 → (n+1)H 2 O + nCO Παράδειγμα: CH 4 + 2O 2 → CO 2 + 2H 2 O +213 kcal/moL C 2 H 6 + 7/2O 2 → 2CO 2 + 3H 2 O +369 kcal/moL Αν n ο αριθμός των ατόμων C του αλκανίου, η θερμότητα που εκλύεται κατά την καύση είναι ΔH=157n+55 kcal/moL * 650 kJ/mol ανά ομάδα -CH 2 -

12 Χημικές ιδιότητες αλκανίων

13 Αλογόνωση μέσω ελευθέρων ριζών (φωτοχημική αλογόνωση) Χημικές ιδιότητες αλκανίων Αντίδραση με Br 2 ή Cl 2 σε υψηλές θερμοκρασίες ή παρουσία υπεριώδους ακτινοβολίας  αλκυλαλογονίδια. Σχετική σειρά δραστικότητας: τριτοταγής > δευτεροταγής > πρωτοταγής > μεθυλ-. Δραστικότητα αλογόνων F 2 > Cl 2 > Br 2 > I 2 Εργαστηριακά ενδιαφέρουσες είναι μόνο η χλωρίωση και η βρωμίωση. Η βρωμίωση είναι εκλεκτική για τον υδρογονάνθρακα, που δίνει την πιο σταθερή ρίζα. Η χλωρίωση είναι λιγότερο εκλεκτική. Η αλογόνωση γίνεται μέσω μηχανισμού ελευθέρων ριζών. C 2 H 6 + Cl 2 → C 2 H 5 Cl + HCl hνhν

14 Αλογόνωση μέσω ελευθέρων ριζών (φωτοχημική αλογόνωση) Μηχανισμός αλογόνωσης Χημικές ιδιότητες αλκανίων Στάδιο έναρξης Στάδιο διάδοσης Στάδιο τερματισμού

15 Αλογόνωση μέσω ελευθέρων ριζών (φωτοχημική αλογόνωση) Χημικές ιδιότητες αλκανίων The Rate determining step in the halogenation of CH 4 is the attacking of Cl 2 on CH 4 molecules. Cl 2 is a stronger reducing agent than Br 2.Therefore it donates its electrons much faster than Br 2 to form a bond. Why does Br 2 react slower than Cl 2 in the halogenation of CH 4 ?

16 Χημικές ιδιότητες αλκανίων Χλωροφθοριωμένοι υδρογονάνθρακες, CFCs Καταστροφή του στρώματος όζοντος Applications and replacements for CFCs ApplicationPreviously used CFCReplacement Refrigeration & air-conditioning CFC-12 (CCl 2 F 2 ); CFC-11(CCl 3 F); CFC- 13(CClF 3 ); HCFC-22 (CHClF 2 ); CFC- 113 (Cl 2 FCCClF 2 ); CFC-114 (CClF 2 CClF 2 ); CFC-115 (CF 3 CClF 2 ); HFC-23 (CHF 3 ); HFC-134a (CF 3 CFH 2 ); HFC-507 (a 1:1 azeotropic mixture of HFC 125 (CF 3 CHF2) and HFC- 143a (CF 3 CH 3 )); HFC 410 (a 1:1 azeotropic mixture of HFC-32 (CF 2 H 2 ) and HFC-125 (CF 3 CF 2 H)) Propellants in medicinal aerosolsCFC-114 (CClF 2 CClF 2 ) HFC-134a (CF 3 CFH 2 ); HFC-227ea (CF 3 CHFCF 3 ) Blowing agents for foams CFC-11 (CCl 3 F); CFC 113 (Cl 2 FCCClF 2 ); HCFC-141b (CCl 2 FCH 3 ) HFC-245fa (CF 3 CH 2 CHF 2 ); HFC-365 mfc (CF 3 CH 2 CF 2 CH 3 ) Solvents, degreasing agents, cleaning agents CFC-11 (CCl 3 F); CFC-113 (CCl 2 FCClF 2 )None CCl 2 F 2  CClF 2. + Cl. Cl. + O 3 => ClO. + O 2 ClO. + O 3 => Cl. + 2O 2

17 Κυκλοαλκάνια (Ναφθένια) κυκλοπροπάνιοκυκλοβουτάνιο κυκλοπεντάνιο C n H 2n, n  3

18 Κυκλοαλκάνια

19 http://wetche.cmbi.ru.nl/organic/cyclohexane/jm/chxjmol.html http://www.chem.ucalgary.ca/courses/351/Carey5th/Ch03/ch3-06.html


Κατέβασμα ppt "Αλκάνια Alkanes. Αλκάνια •κορεσμένοι υδρογονάνθρακες • αποτελούνται μόνο από C και H συνδεδεμένα με απλούς δεσμούς •έχουν το γενικό τύπο: C n H2 n+2 (γραμμικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google