Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταβολές περιοδικών ιδιοτήτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταβολές περιοδικών ιδιοτήτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταβολές περιοδικών ιδιοτήτων.
Επιμέλεια: Διογένης Κοσμόπουλος 2ο ΓΕΛ Αργυρούπολης.

2 μεταλλικό πλέγμα (π.χ. Cu) μορίου στοιχείου (π.χ. Ι2)
Ατομική ακτίνα. 2r σε διατομικό ελεύθερο μόριο (π.χ. O2) Η ατομική ακτίνα (r) υπολογίζεται ως το μισό της απόστασης των πυρήνων δύο γειτονικών ατόμων. 2r στο κρυσταλλικό μεταλλικό πλέγμα (π.χ. Cu) 2r στο κρυσταλλικό πλέγμα διατομικού μορίου στοιχείου (π.χ. Ι2)

3 Μεταβολή ατομικής ακτίνας κατά ομάδα.
Μεταβολή ατομικής ακτίνας κατά ομάδα. 1η ομάδα: ατομική ακτίνα σε pm Αύξηση ατομικής ακτίνας Σε μια ομάδα η ατομική ακτίνα αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω. (;)

4 Μεταβολή ατομικής ακτίνας κατά περίοδο.
Μεταβολή ατομικής ακτίνας κατά περίοδο. 2η περίοδος: ατομική ακτίνα σε pm. Αύξηση ατομικής ακτίνας Σε μια περίοδο η ατομική ακτίνα αυξάνεται από δεξιά προς αριστερά. (;)

5 Ιοντική ακτίνα. μέταλλα αμέταλλα Oι μονάδες σε pm
e 60 Li+1 100 Ca2+ 50 Al3+ 3Li αμέταλλα 154 Cl-1 181 e S2- 184 17Cl 20Ca 99 Oι μονάδες σε pm 197 16S 13Al 104 143 Τα ανιόντα είναι μεγαλύτερα των αντίστοιχων ατόμων. (;) Τα κατιόντα είναι μικρότερα των αντίστοιχων ατόμων. (;)

6 Ατομικές και ιοντικές ακτίνες.
16S-2 184pm 16S 104pm Παρατηρήστε την εικόνα … 19K 227pm 19K+1 138pm 17Cl-1 99pm 17Cl 92pm 20Ca 197pm 20Ca+2 100pm … δικαιολογήστε τις σχέσεις:

7 Ενέργεια ιοντισμού. Ενέργεια 1ου ιοντισμού ( Εi1) είναι η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται να πάρει ελεύθερο άτομο που είναι στη θεμελιώδη του κατάσταση σε αέρια φάση για να απομακρυνθεί ένα ηλεκτρόνιο. Η ενέργεια ιοντισμού ( Εi) είναι ενδόθερμη αντίδραση γιατί απαιτείται ενέργεια για να υπερνικήσει το ηλεκτρόνιο τις ελκτικές δυνάμεις του πυρήνα.

8 Ενέργεια ιοντισμού. Όσο ισχυρότερες είναι οι ελκτικές δυνάμεις πυρήνα–ηλεκτρονίου τόσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια ιοντισμού. Η ενέργεια ιοντισμού εξαρτάται από: Την ατομική ακτίνα. 2.Το πυρηνικό φορτίο. 3.Τα ενδιάμεσα ηλεκτρόνια (δραστικό πυρηνικό φορτίο).

9 Τα εσωτερικά ηλεκτρόνια και το δραστικό πυρηνικό φορτίο.
Τα εσωτερικά ηλεκτρόνια και το δραστικό πυρηνικό φορτίο. έλξη άπωση + "The simplified sketch of a magnesium atom shows the two valence electrons as discrete particles. The remaining 9 core electrons are shown as a circular cloud of negative electric charge. Interactions between valence electrons, core electrons, and the atomic nucleus determine an effective nuclear charge. Attractions are indicated in red and repulsion in blue."

10 Μεταβολή ενέργειας ιοντισμού κατά ομάδα.
Μεταβολή ενέργειας ιοντισμού κατά ομάδα. Αύξηση ενέργειας ιοντισμού 1η ομάδα: ενέργεια ιοντισμού σε ΚJ/mol Σε μια ομάδα η ενέργεια ιοντισμού αυξάνεται από κάτω προς τα πάνω. (;)

11 Μεταβολή ενέργειας ιοντισμού κατά περίοδο.
2η περίοδος: ενέργεια ιοντισμού σε ΚJ/mol ενέργεια ιοντισμού Σε μια περίοδο η ενέργεια ιοντισμού αυξάνεται από αριστερά προς δεξιά. (;)

12 Ενέργεια ιοντισμού ευγενών αερίων.
Η ενέργεια ιοντισμού των ευγενών αερίων είναι πολύ μεγαλύτερη των άλλων στοιχείων της ίδιας περιόδου .

13 Η ενέργεια ιοντισμού είναι ένα περιοδικό μέγεθος
Η ενέργεια ιοντισμού είναι ένα περιοδικό μέγεθος περίοδος Ενέργεια ιοντισμού (kJ/mol) Ατομικός αριθμός (Ζ)

14 Ενέργεια 2ου και 3ου ιοντισμού
Ενέργεια 2ου ιοντισμού ( Εi2) είναι η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται να δοθεί σε ιόν Σ+1 ώστε να απομακρυνθεί και δεύτερο ηλεκτρόνιο. Ανάλογα ορίζεται και η ενέργεια 3ου ιοντισμού. Παρατήρηση:

15 Ενέργειες ιοντισμού. Παρατηρήστε τον παρακάτω πίνακα …
…δικαιολογήστε τις σχέσεις:

16 Μεταβολές περιοδικών ιδιοτήτων

17 Στοιχεία μετάπτωσης. Στοιχεία μετάπτωσης είναι τα στοιχεία που ανήκουν στον d τομέα. Στα στοιχεία αυτά συμπληρώνεται το (n+1)s τροχιακό και ύστερα συμπληρώνεται το nd τροχιακό. n d (n+1)s Τα στοιχεία μετάπτωσης αν και ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες έχουν πολλές κοινές ιδιότητες.

18 Ιδιότητες στοιχείων μετάπτωσης.
Έχουν μεταλλικό χαρακτήρα.

19 Ηλεκτρονική δομή στοιχείων μετάπτωσης.
Τα στοιχεία Cr και Cu έχουν ιδιόρρυθμη ηλεκτρονική διαμόρφωση λόγω της μεγάλης σταθερότητας που έχουν οι συμπληρωμένες και ημισυμπληρωμένες υποστιβάδες.

20 Στοιχεία μετάπτωσης. Τα στοιχεία μετάπτωσης της ίδιας περιόδου έχουν ανώμαλη μεταβολή στην ατομική τους ακτίνα. Γιατί;

21 Ιδιότητες στοιχείων μετάπτωσης.
Σχηματίζουν σύμπλοκα ιόντα. Σχηματίζουν έγχρωμες ενώσεις.

22 Ιδιότητες στοιχείων μετάπτωσης.
Έχουν πολλούς αριθμούς οξείδωσης. Στοιχείο Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Αριθμοί οξείδωσης 3 2 4 5 6 7 1 Υπάρχει η άποψη ότι τα στοιχεία Sc και Zn καταχρηστικά ονομάζονται στοιχεία μετάπτωσης γιατί δεν έχουν πολλούς αριθμούς οξείδωσης και δεν σχηματίζουν έγχρωμες ενώσεις.

23 Ιδιότητες στοιχείων μετάπτωσης
Τα περισσότερα στοιχεία μετάπτωσης είναι παραμαγνητικά γιατί έχουν ένα ή περισσότερα μονήρη ηλεκτρόνια. Πολλά στοιχεία μετάπτωσης έχουν καταλυτική δράση.


Κατέβασμα ppt "Μεταβολές περιοδικών ιδιοτήτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google