Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Μεταβολές περιοδικών ιδιοτήτων. Επιμέλεια: Διογένης Κοσμόπουλος 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Μεταβολές περιοδικών ιδιοτήτων. Επιμέλεια: Διογένης Κοσμόπουλος 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Μεταβολές περιοδικών ιδιοτήτων. Επιμέλεια: Διογένης Κοσμόπουλος 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης.

2 2 Ατομική ακτίνα. Η ατομική ακτίνα (r) υπολογίζεται ως το μισό της απόστασης των πυρήνων δύο γειτονικών ατόμων. 2r στο κρυσταλλικό μεταλλικό πλέγμα (π.χ. Cu) στο κρυσταλλικό πλέγμα διατομικού μορίου στοιχείου (π.χ. Ι 2 ) 2r σε διατομικό ελεύθερο μόριο (π.χ. O 2 )

3 3 1 η ομάδα: ατομική ακτίνα σε pm Μεταβολή ατομικής ακτίνας κατά ομάδα.  Σε μια ομάδα η ατομική ακτίνα αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω. (;) Αύξηση ατομικής ακτίνας

4 4 Μεταβολή ατομικής ακτίνας κατά περίοδο.  Σε μια περίοδο η ατομική ακτίνα αυξάνεται από δεξιά προς αριστερά. (;) 2 η περίοδος: ατομική ακτίνα σε pm. Αύξηση ατομικής ακτίνας

5 5 Τα κατιόντα είναι μικρότερα των αντίστοιχων ατόμων. (;) Τα ανιόντα είναι μεγαλύτερα των αντίστοιχων ατόμων. (;) Ιοντική ακτίνα. e e e e e e 60 Li +1 100 Ca 2+ 50 Al 3+ 17 Cl 16 S 99 104 αμέταλλα Cl - 1 181 e S 2- 184 e e 154 3 Li μέταλλα 197 20 Ca 13 Al 143 Oι μονάδες σε pm

6 6 Ατομικές και ιοντικές ακτίνες. Παρατηρήστε την εικόνα … 16 S 104pm 16 S -2 184pm 17 Cl 92pm 17 Cl -1 99pm 19 K 227pm 19 K +1 138pm 20 Ca +2 100pm 20 Ca 197pm … δικαιολογήστε τις σχέσεις:

7 7 Ενέργεια ιοντισμού.  Ενέργεια 1ου ιοντισμού ( Εi 1 ) είναι η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται να πάρει ελεύθερο άτομο που είναι στη θεμελιώδη του κατάσταση σε αέρια φάση για να απομακρυνθεί ένα ηλεκτρόνιο.  Η ενέργεια ιοντισμού ( Εi) είναι ενδόθερμη αντίδραση γιατί απαιτείται ενέργεια για να υπερνικήσει το ηλεκτρόνιο τις ελκτικές δυνάμεις του πυρήνα.

8 8 Ενέργεια ιοντισμού.  Όσο ισχυρότερες είναι οι ελκτικές δυνάμεις πυρήνα– ηλεκτρονίου τόσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια ιοντισμού.  Η ενέργεια ιοντισμού εξαρτάται από: 1. Την ατομική ακτίνα. 2.Το πυρηνικό φορτίο. 3.Τα ενδιάμεσα ηλεκτρόνια (δραστικό πυρηνικό φορτίο).

9 9 + Τα εσωτερικά ηλεκτρόνια και το δραστικό πυρηνικό φορτίο. έλξη άπωση

10 10 1 η ομάδα: ενέργεια ιοντισμού σε ΚJ/mol Μεταβολή ενέργειας ιοντισμού κατά ομάδα.  Σε μια ομάδα η ενέργεια ιοντισμού αυξάνεται από κάτω προς τα πάνω. (;) Αύξηση ενέργειας ιοντισμού

11 11 Μεταβολή ενέργειας ιοντισμού κατά περίοδο.  Σε μια περίοδο η ενέργεια ιοντισμού αυξάνεται από αριστερά προς δεξιά. (;) ενέργεια ιοντισμού 2 η περίοδος: ενέργεια ιοντισμού σε ΚJ/mol

12 12 Ενέργεια ιοντισμού ευγενών αερίων.  Η ενέργεια ιοντισμού των ευγενών αερίων είναι πολύ μεγαλύτερη των άλλων στοιχείων της ίδιας περιόδου.

13 13 Η ενέργεια ιοντισμού είναι ένα περιοδικό μέγεθος Ενέργεια ιοντισμού (kJ/mol) Ατομικός αριθμός (Ζ) περίοδος

14 14 Ενέργεια 2ου και 3ου ιοντισμού  Ενέργεια 2 ου ιοντισμού ( Ε i 2 ) είναι η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται να δοθεί σε ιόν Σ +1 ώστε να απομακρυνθεί και δεύτερο ηλεκτρόνιο.  Παρατήρηση:  Ανάλογα ορίζεται και η ενέργεια 3ου ιοντισμού.

15 15 Ενέργειες ιοντισμού. Παρατηρήστε τον παρακάτω πίνακα … …δικαιολογήστε τις σχέσεις:

16 16 Μεταβολές περιοδικών ιδιοτήτων

17 17 Στοιχεία μετάπτωσης.  Στοιχεία μετάπτωσης είναι τα στοιχεία που ανήκουν στον d τομέα.  Στα στοιχεία αυτά συμπληρώνεται το (n+1)s τροχιακό και ύστερα συμπληρώνεται το nd τροχιακό.  Τα στοιχεία μετάπτωσης αν και ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες έχουν πολλές κοινές ιδιότητες. (n+1) s n dn d

18 18 •Έχουν μεταλλικό χαρακτήρα. Ιδιότητες στοιχείων μετάπτωσης.

19 19 Ηλεκτρονική δομή στοιχείων μετάπτωσης. Τα στοιχεία Cr και Cu έχουν ιδιόρρυθμη ηλεκτρονική διαμόρφωση λόγω της μεγάλης σταθερότητας που έχουν οι συμπληρωμένες και ημισυμπληρωμένες υποστιβάδες.

20 20 Στοιχεία μετάπτωσης.  Τα στοιχεία μετάπτωσης της ίδιας περιόδου έχουν ανώμαλη μεταβολή στην ατομική τους ακτίνα. Γιατί;

21 21 Ιδιότητες στοιχείων μετάπτωσης. Σχηματίζουν σύμπλοκα ιόντα. Σχηματίζουν έγχρωμες ενώσεις.

22 22 Ιδιότητες στοιχείων μετάπτωσης. Έχουν πολλούς αριθμούς οξείδωσης. ΣτοιχείοScTiVCrMnFeCo Ni CuZn Αριθμοί οξείδωσης 3 234234 23452345 236236 2346723467 2323 2323 2323 12122 Υπάρχει η άποψη ότι τα στοιχεία Sc και Zn καταχρηστικά ονομάζονται στοιχεία μετάπτωσης γιατί δεν έχουν πολλούς αριθμούς οξείδωσης και δεν σχηματίζουν έγχρωμες ενώσεις.

23 23 Ιδιότητες στοιχείων μετάπτωσης Τα περισσότερα στοιχεία μετάπτωσης είναι παραμαγνητικά γιατί έχουν ένα ή περισσότερα μονήρη ηλεκτρόνια. Πολλά στοιχεία μετάπτωσης έχουν καταλυτική δράση.


Κατέβασμα ppt "1 Μεταβολές περιοδικών ιδιοτήτων. Επιμέλεια: Διογένης Κοσμόπουλος 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google