Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.2 ΕΝΖΥΜΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 1. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ( ΣΕΛ. 78 – 79) Μεταβολισμός : το σύνολο των χημικών αντιδράσεων που εξυπηρετούν όλες τις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.2 ΕΝΖΥΜΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 1. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ( ΣΕΛ. 78 – 79) Μεταβολισμός : το σύνολο των χημικών αντιδράσεων που εξυπηρετούν όλες τις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.2 ΕΝΖΥΜΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 1

2 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ( ΣΕΛ. 78 – 79) Μεταβολισμός : το σύνολο των χημικών αντιδράσεων που εξυπηρετούν όλες τις βιοχημικές διαδικασίες Καταβολισμός : αντιδράσεις διάσπασης πολύπλοκων ουσιών σε απλούστερες – απόδοση ενέργειας – εξώθερμες αντιδράσεις Αναβολισμός : αντιδράσεις σύνθεσης πολύπλοκων ουσιών από απλούστερες – απαιτείται κατανάλωση ενέργειας – ενδόθερμες αντιδράσεις ATP : ενεργειακό νόμισμα – δεσμοί υψηλής ενέργειας στους δεσμούς που συνδέουν τις 2 τελευταίες φωσφορικές ομάδες 2

3 ATP 3

4 Μ ΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΖΥΜΩΝ ( ΣΕΛ. 82) Ενέργεια ενεργοποίησης: πρέπει να προσφερθεί ενέργεια σε όλα τα αντιδρώντα μόρια, ακόμα και σε εξώθερμες αντιδράσεις Στο περιβάλλον: ενέργεια ενεργοποίησης = θερμότητα – ΌΜΩΣ: έξω από τα κύτταρα, τα ποσά της θερμότητας που πρέπει να προσφερθούν είναι απαγορευτικά για επιβίωση + χρόνος για τις αντιδράσεις εξαιρετικά μεγάλος Μείωση ενέργειας ενεργοποίησης  ΕΝΖΥΜΑ: πρωτεΐνες (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων: ριβόζυμα  σελ. 84) : μηχανισμός που επιτρέπει άμεσες και ταχύτατες αντιδράσεις 4

5 ΕΝΖΥΜΑ Ένζυμα: κατάλυση αντιδράσεων που θα γίνονταν και χωρίς αυτά – αύξηση ταχύτητας αντιδράσεων έως 100 εκατομμύρια φορές, με κατάλληλο προσανατολισμό αντιδρώντων μορίων, που λέγονται μόρια – υποστρώματα Προσανατολισμός  ενεργό κέντρο του ενζύμου: μικρή περιοχή της πρωτεΐνης Ταίριασμα τύπου «κλειδί με κλειδαριά» 5

6 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΖΥΜΩΝ 6

7 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΖΥΜΩΝ Ένζυμα = Πρωτεΐνες  Ιδιότητες πρωτεϊνών 1. Καταλυτική δράση ενζύμων καθορίζεται από την τριτοταγή δομή τους 2. Ταχύτατη δράση π.χ. καταλάση: διάσπαση 6 εκατ. μορίων Η 2 Ο 2 σε ένα λεπτό 3. Μη συμμετοχή στην καταλυόμενη αντίδραση 4. Υψηλός βαθμός εξειδίκευσης: διάταξη στο χώρο + δυνατότητα σύνδεσης του ενεργού τους κέντρου με το υπόστρωμα – κατάλυση μίας αντίδρασης ή μίας σειράς πολύ συγγενικών αντιδράσεων 5. Επήρρεια από διάφορους παράγοντες : θ, pH κτλ. Ενδοκυτταρικά – Εξωκυτταρικά ένζυμα (π.χ. σε κοιλότητες του σώματος) – Ελεύθερα ή δεσμευμένα πάνω σε μεμβράνες 7

8 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. Για κάθε ένζυμο  άριστη θερμοκρασία  ταχύτητα αντίδρασης μέγιστη 2. Περισσότερα ένζυμα: 36 – 38 ˚C (περίπου θερμοκρασία ανθρώπινου σώματος) – αύξηση πάνω απ’ αυτή τη θ  Μείωση ταχύτητας αντίδρασης, λόγω μείωσης δραστικότητας ενζύμων 3. 50 ˚C: μόνιμη μεταβολή στη δραστηριότητα ενζύμων – καμία επαναφορά με ελάττωση θερμοκρασίας, λόγω αλλαγής τριτοταγούς δομής πρωτεΐνης 8

9 P H – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΕΝΖΥΜΟΥ 1. Ισχυρά όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον  Μερική ή ολική καταστροφή των ενζύμων 2. Ορισμένη τιμή pH  Μέγιστη ταχύτητα κατάλυσης μιας αντίδρασης, συνήθως 5 – 9 3. Περισσότερα ενδοκυτταρικά ένζυμα: pH 7 περίπου 4. Αντίθετα, πεπτικά ένζυμα: Πεψίνη (στομάχι)  άριστο σε pH 2 – Θρυψίνη (λ. έντερο)  Άριστο σε pH 8, 5 περίπου Αύξηση συγκέντρωσης υποστρώματος  Αύξηση ταχύτητας αντίδρασης (από ένα σημείο και μετά: καμία αλλαγή, λόγω πλήρους κάλυψης του ενεργού κέντρου των διαθέσιμων ενζυμικών μορίων από το υπόστρωμα ) Για δεδομένη C υποστρ + pH + θ: αύξηση ποσότητας ενζύμου  αύξηση ταχύτητας αντίδρασης (λογικό;) 9

10 Π ΕΠΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ 10

11 Α ΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΖΥΜΩΝ Αντιστρεπτοί : παροδική παρεμπόδιση δράσης ενζύμων (α) Μη αντιστρεπτοί : μόνιμη σύνδεση με ένζυμο και αναστολή δράσης του – διάφορα αέρια (εντομοκτόνα), ιόντα βαρέων μετάλλων π.χ. Hg, Pb, Ag – κίνδυνοι για υγεία ανθρώπου (β) 11

12 Σ ΥΜΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΖΥΜΩΝ Ορισμένα ένζυμα δραστικά μόνο με παρουσία ουσιών, μη πρωτεϊνικής φύσης, τους συμπαράγοντες : ανόργανα ιόντα (Zn +, Cu 2+, Mn 2+ ) ή οργανικές ενώσεις ( συνένζυμα ) Πολλά συνένζυμα: βιταμίνες ή περιέχουν στο μόριο τους βιταμίνες – σύνθεση μόνο λίγων στον οργανισμό μας  απαραίτητα στη διατροφή μας Ένζυμο – Συνένζυμο μόνα τους ανενεργά – «Ισχύς εν τη ενώσει» τους 12


Κατέβασμα ppt "Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.2 ΕΝΖΥΜΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 1. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ( ΣΕΛ. 78 – 79) Μεταβολισμός : το σύνολο των χημικών αντιδράσεων που εξυπηρετούν όλες τις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google